Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

ABVV naar de rechter voor boete voor twee stakers

De socialistische vakbond ABVV heeft beroep ingediend tegen de boetes die twee stakers donderdagavond kregen omdat ze de toegang tot het seinhuis van Brussel-Zuid blokkeerden. De boetes kwamen er na een verzoekschrift van spoorwegnetbeheerder Infrabel. Volgens ABVV is zo'n verzoekschrift "in strijd met het Europees sociaal handvest dat door België werd geratificeerd en omgezet in Belgisch recht".

De politie deelde donderdagavond, na twee verzoekschriften van Infrabel, twee boetes uit aan stakers die het seinhuis blokkeerden. Ze riskeren een boete van 300 euro per persoon. "Het ABVV veroordeelt het optreden van Infrabel dat geprobeerd heeft een einde te maken aan de staking georganiseerd door CGSP Cheminots door middel van een eenzijdig verzoekschrift in kort geding", aldus ABVV in een persbericht. "De socialistische vakbond heeft onmiddellijk beroep ingediend tegen de dwangsommen."

ABVV voegt nog toe dat "een syndicale actie voeren een grondrecht is dat niet met voeten mag worden getreden, zeker niet via eenzijdige verzoekschriften, vonnissen in kort geding die geen ruimte laten voor de verdediging en nog minder via gerechtsdeurwaarders en dwangsommen". Spoorwegnetbeheerder Infrabel liet eerder vrijdag al weten dat hij met de verzoekschriften de staking niet wilde breken, maar enkel uit is op "het waarborgen van de veiligheid op het spoor". (Belga/JH)

Jan Herregods
door Jan Herregods

NMBS: "Tot 60% treinen in avondspits in Brussel, tussen 75 en 100% elders"

De avondspits op het spoor vertoont hetzelfde beeld als eerder op de dag: in het Brusselse gewest rijdt 50 tot 60 procent van de treinen. Buiten het Brussel rijdt 75 tot 100 procent van de treinen, voor zover ze niet via het Brusselse knooppunt passeren." Dat zegt Bart Crols, woordvoerder van spoorwegmaatschappij NMBS.

Tegen zaterdag verwacht de woordvoerder terug normaal spoorverkeer. "Ik sluit niet uit dat hier of daar een trein nog niet op de juiste bestemming zal geraakt zijn, maar het weekendverkeer kent natuurlijk een verminderde dienstverlening en heeft geen piekuren. Daarom zullen er morgen nog weinig gevolgen zijn op het spoor van de staking van vrijdag", aldus Crols. (Belga/JH)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Test-Aankoop wil class action starten tegen NMBS

Consumentenvereniging Test-Aankoop legt momenteel de laatste hand aan zijn verzoekschrift tot het instellen van een collectieve rechtsvordering. Test-Aankoop neemt daarvoor op deze "zoveelste stakingsdag bij de NMBS" contact op met de pendelaars die zich inschreven op www.uhebtrechten.be. Dat heeft de verbruikersvereniging vrijdag bekendgemaakt via een persbericht.

"Op minder dan een jaar tijd waren de Belgische treinreizigers slachtoffer van maar liefst 9 stakingsdagen", zo stelt Test-Aankoop. "Op de website www.uhebtrechten.be schreven 44.000 mensen zich in om een schadevergoeding te eisen ten belope van 45 euro per persoon voor de diensten die niet geleverd werden. Deze pendelaars ondersteunen ook de eis van Test-Aankoop om een vereenvoudiging van de schadevergoedingsprocedure door stakingen of vertragingen te krijgen. Ondanks beloftes van de minister van Mobiliteit om hieraan tegemoet te komen, werd nog steeds geen oplossing voorgelegd."

Om de collectieve rechtsvordering te finaliseren, stuurt Test-Aankoop vandaag een vragenlijst naar de mensen die intekenden op www.uhebtrechten.be om de stand van zaken te kennen van hun individuele dossiers en de schadevergoedingen die zij al gekregen zouden hebben. (Belga/JH)

Jan Herregods
door Jan Herregods

"Spoornet: 73% rijdt, 27% afgeschaft"

"Op het globale Belgische spoorwegnet rijdt 73 procent van de treinen, 27 procent van de treinen is afgeschaft." Dat zegt woordvoerder Bart Crols van spoorwegmaatschappij NMBS vrijdag rond 14 uur.

Omdat de Franstalige socialistische spoorvakbond in Brussel actie voert, zijn daar de meeste lijnen verstoord. "In Brussel rijdt tussen de 50 en 60 procent van de geplande treinen. Buiten Brussel varieert het aantal functionerende lijnen van 75 tot 100 procent", aldus de NMBS-woordvoerder. (Belga/JH)

Galant: 'Gevaarlijk en antisociaal'

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant is niet te spreken over de sabotage die sommige vakbondsmensen hebben gepleegd aan de treinsporen rond Brussel. "Het is ontoelaatbaar dat het protest andermans veiligheid in gevaar brengt", onderstreept ze.

"Mensen hebben de sporen betreden, ondanks de grote inspanningen van de infrastructuurbeheerder die blijft herhalen dat het om een gevaarlijke handeling gaat die aanleiding kan geven tot dodelijke ongevallen", zegt Galant, die Infrabel nadrukkelijk bedankt "voor het treffen van de nodige schikkingen om tegen dergelijke gevaarlijke en antisociale daden op te treden".

De liberale minister heeft weinig begrip voor de staking. "Ik eerbiedig het stakingsrecht, dat deel uitmaakt van onze sociale verworvenheden", klinkt het. Maar wie wil werken, moet dat voor haar ook kunnen. "De uitoefening van het stakingsrecht moet eerbied hebben voor het recht van de anderen om te willen werken. Overleg en onderhandeling zijn eveneens sociale verworvenheden die hun nut hebben bewezen. De acties van vanmorgen zijn onevenredig, onverantwoord en onbezonnen", besluit Galant.

BELGA
© BELGA
Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

ACOD Spoort betreurt dat sporen geblokkeerd worden

ACOD Spoor, dat de treinstaking van vandaag niet ondersteunt, betreurt dat sommige stakers de sporen geblokkeerd hebben. 'Dat is gevaarlijk en brengt de veiligheid in het gedrang', zegt Jean Pierre Goossens van ACOD. 'Het is ook mogelijk dat anderen, studenten bijvoorbeeld, het voorbeeld van de actievoerders gaan volgen. Zij kennen de situatie op de sporen niet zo goed en dat maakt het dubbel zo gevaarlijk', stelt de vakbondsman.

De Nederlandstalige afdeling van ACOD Spoor riep het personeel bij de spoorwegen niet op om vrijdag mee te staken, het wil de onderhandelingen alle kansen geven.

Belga
© Belga
Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

TreinTramBus: 'Hinder is ver buiten verhouding'

Reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be 'erkennen het stakingsrecht', maar noemen de hinder 'disproportioneel'. 'De hinder door de spoorstaking is veel groter dan de beperkte opkomst laat vermoeden', stellen de reizigersverenigingen in een persmededeling. 'Wij erkennen het stakingsrecht, en stellen vast dat de actie tijdig werd aangekondigd. Maar we verwachten dat de stakers ook het recht van de reizigers om zich te verplaatsen respecteren', zeggen de organisaties. 'Als slechts één vakbond staakt, is het niet normaal dat er in Brussel helemaal geen treinen rijden.'

De verenigingen vinden ook dat het bezetten van de sporen en seinhuizen niet door de beugel kan. 'Dergelijke acties zijn illegaal, en bovendien gevaarlijk. We steunen dan ook de initiatieven van Infrabel om de actievoerders van de sporen te halen. Ook de rechtbanken volgen deze visie meestal', besluit de persmededeling.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Hoe leg je de staking uit?'

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Ook werking van Brussels gerecht verstoord

De spoorstaking heeft niet alleen gevolgen voor het treinverkeer, ook de werking van het Brusselse gerecht wordt verstoord. De hoofdingang van het Brusselse justitiepaleis, waarlangs advocaten en magistraten het paleis betreden, is gesloten en het proces tegen vier Vilvoordse Syrië-strijders loopt opnieuw vertraging op. Oorzaak is het feit dat heel wat leden van het Veiligheidskorps, die met de trein naar Brussel komen, niet tot in de hoofdstad geraken.

Het Veiligheidskorps staat in voor de overbrenging van gevangenen vanuit de gevangenissen naar het justitiepaleis en naar de verschillende rechtszalen en de toegangscontrole aan de hoofdingang van het justitiepaleis en het parketgebouw. Door de spoorstaking zijn heel wat leden van het Veiligheidskorps niet in Brussel geraakt, waardoor dat korps dan ook over te weinig personeel beschikt om alle taken uit te voeren.

De hoofdingang van het justitiepaleis, voorbehouden voor magistraten, advocaten en griffiepersoneel, is omwille van die reden gesloten. Iedereen kan wel binnen via de ingang die voor het gewone publiek is voorbehouden.

Ook het proces tegen vier Syrië-strijders uit Vilvoorde en Machelen loopt door de spoorstaking vertraging op. Dat had om 09.00 uur moeten beginnen maar is nog steeds niet van start gegaan. De zittingszaal kon pas om 10.00 uur opengaan omdat er voordien geen personeel van het Veiligheidskorps was om aan de ingang van de zaal de identiteit van de aanwezigen te controleren. Rond 10.30 uur waren de twee verdachten in het dossier die in voorlopige hechtenis zitten, ook nog niet aangekomen in het justitiepaleis.

Woensdag moest het proces ook al uitgesteld worden omdat er door de nationale betoging te weinig politie was om de zittingszaal te beveiligen. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Hinder voor Thalys en Eurostar

De 24 urenstaking heeft ook een invloed op het internationale treinverkeer. Thalys meldt op zijn website dat alle treinen richting Brussel zijn afgeschaft, met uitzondering van de Thalys 9389 Parijs-Brussel (met een vertraging van 20 minuten) en de 9395 Parijs-Brussel. Bij de Eurostar rijden de treinen tot het station Lille Europe. 'Uitgezonderd trein 9158, rijdt er geen enkele trein naar Brussel-Zuid vrijdag', zo staat op de website.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Politie moet tussenkomen, meldt Infrabel

De politie is moeten tussenkomen om block 1, een seinhuis dat geblokkeerd was door stakers, vrij te maken. Dat meldt een woordvoerder van Infrabel.

De actie breidt zich momenteel uit naar de controleurs. Een groot deel van het Brusselse personeel heeft vrijdag het werk neergelegd.

Infrabel kondigt vrijdag ook aan dat het zijn gelijk heeft gehaald voor de rechtbank in kort geding om twee beperkingen op te leggen aan de stakers.

'Het stakingsrecht is onaantastbaar en Infrabel verdedigt dat zoals iedereen. Maar wat voor ons belangrijk is, is de veiligheid op het spoornet', zegt Arnaud Reymann, woordvoerder van de beheerder van het spoorwegnet. De beperking zorgt ervoor dat de stakers niet op de sporen mogen en dat ze de seinhuizen en cabines van Traffic Control niet mogen blokkeren.

'Ondanks dat hebben we vrijdagochtend al enkele inbreuken vastgesteld.' Zo moest de politie tussenbeide komen toen stakers block 1 in Brussel blokkeerden en mensen die wel wilden werken verhinderden om naar hun werkpost te gaan.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'De ironie: pleiten voor minimumdienst, maar wel besparen op openbaar vervoer'

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Only in Belgium'

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Druk verkeer richting Brussel vooral te wijten aan ongevallen'

Er staat door de spoorstaking niet meer file op de Vlaamse snelwegen dan op een normale vrijdagochtend. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Wel is er druk verkeer richting Brussel, maar dat is vooral te wijten aan twee ongevallen die vrijdagochtend gebeurden. Door een ongeval dat vrijdagochtend vroeg gebeurde in Wommelgem was het op de E313 tot anderhalf uur aanschuiven. Het Verkeerscentrum raadde automobilisten aan om om te rijden, onder meer via Brussel. Later gebeurde op de Brusselse binnenring een ongeval ter hoogte van Huizingen. Daar botste een motorrijder met een personenwagen. De nasleep van dat ongeval is nog steeds voelbaar. Zo staat er op de binnenring file tussen Woutersbrakel en Huizingen, op de E429 tussen Doornik en Brussel en op de buitenring tussen Eigenbrakel en Hoeilaart.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Galant gaat niet in op N-VA-voorstel: 'Initiatief ligt bij NMBS'

Het initiatief voor de uitwerking van een minimumdienst ligt bij de NMBS zelf. De spoorwegmaatschappij en de sociale partners hebben tot het einde van het jaar de tijd om een voorstel op tafel te leggen. Dat zegt Mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR) in reactie op het wetsvoorstel dat N-VA indient rond de minimale dienstverlening (zie lager).

'Wij voeren het regeerakkoord uit', is te horen. Daarin wordt het initiatief bij het spoor zelf gelegd. Enkel indien 'geen akkoord kan bereikt worden binnen een redelijke termijn, zal de regering zelf een wetgevend initiatief nemen'. 'Die termijn is vastgelegd op het einde van het jaar', stelt de minister. Als er dan geen redelijk voorstel op tafel ligt, komt Galant zelf in actie.

BELGA
© BELGA

Kat-en-muisspel op sporen

De stakers die aan de halte Kapellekerk de sporen waren opgelopen, zijn er ondertussen door de politie weggehaald. Maar nu zijn er stakers op de sporen gesignaleerd aan het station Schaarbeek. "Er is een kat-en-muisspel bezig", stelt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel, dat de staking sterk veroordeelt. Het treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidverbinding blijft in elk geval zwaar verstoord.

Boetes uitgedeeld

De politie heeft twee boetes uitgedeeld aan stakers die het seinhuis van Brussel-Zuid blokkeerden. Dat is het gevolg van twee verzoekschriften van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel die ingewilligd werden. "Het gaat er ons alleen om de veiligheid op het spoor te waarborgen, niet om de staking te breken", benadrukt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Door de verzoekschriften riskeren stakers die op de sporen gaan staan, een boete van 100 euro per persoon. Voor het blokkeren van seinhuizen dreigt er een boete van 300 euro per persoon.

Brusselse Noord-Zuidverbinding onderbroken

Het treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidverbinding is vrijdagochtend rond 7.15 uur helemaal onderbroken, nadat er stakers waren gesignaleerd op de sporen. Dat meldt Thierry Ney, een woordvoerder van spoorwegmaatschappij NMBS. Spoorinfrastrcutuurbeheerder Infrabel bevestigt, en voegt toe dat er ook daden van sabotage zijn vastgesteld.

De onderbreking van het treinverkeer op de Noord-Zuidverbinding zal gevolgen hebben voor het hele spoornet. "Een op de drie treinen in België rijdt door die verbinding", legt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken uit. De politie is onderweg om de spoorlopers te ontzetten.

Politie moet tussenbeide komen in Brussel

De politie is moeten tussenkomen om block 1, een seinhuis dat geblokkeerd was door stakers, vrij te maken. Mensen die wel wilden werken werd door de stakers verhinderd om naar hun werkpost te gaan.

Infrabel haalde vrijdag zijn gelijk voor de rechtbank in kort geding om twee beperkingen op te leggen aan de stakers. De beperking zorgt ervoor dat de stakers niet op de sporen mogen en dat ze de seinhuizen en cabines van Traffic Control niet mogen blokkeren. "Het stakingsrecht is onaantastbaar en Infrabel verdedigt dat zoals iedereen. Maar wat voor ons belangrijk is, is de veiligheid op het spoornet", zegt Arnaud Reymann, woordvoerder van de beheerder van het spoorwegnet.

Ook de weg voelt de impact van de staking

'Ze willen de vakbondswereld kapot maken'

De socialistische spoorbond zegt een eenzijdig verzoekschrift van de rechtbank van eerste aanleg te hebben gekregen, waarin gevraagd wordt om de staking op te schorten. Een deurwaarder zou het verzoekschrift donderdagavond hebben overgemaakt aan de stakingspost in de Frankrijkstraat in Brussel, aan het hoofdkantoor van de spoorwegmaatschappij NMBS.

In het eenzijdig verzoekschrift wordt gevraagd de actie op te schorten. Er wordt gedreigd met dwangsommen als er niet op die vraag wordt ingegaan. "In het door Infrabel ingediende verzoekschrift staat aangegeven dat het om een politieke staking gaat", zegt Abdissi. "Dat is schandalig. Het toont duidelijk aan met wat voor regering we te maken hebben, ze willen de vakbondswereld kapot maken". De vakbond verzet zich tegen het gerechtelijke bevel.

N-VA gooit olie op het vuur

Als er een staking plaatsvindt bij de spoorwegen, moet tijdens de spits toch 60 procent van de treinen rijden. Daarbuiten en in het weekend volstaat 40 procent. Dat staat te lezen in een wetsvoorstel dat regeringspartij N-VA donderdag indiende in de Kamer.

Het voorstel van de N-VA gaat een stuk verder dan de drie scenario's die vorige maand zijn voorgesteld door een technische werkgroep binnen de NMBS. In het meest minimale scenario van die werkgroep rijdt 11 procent van de treinen, het meest uitgebreide scenario houdt het op 37 procent.

Thalys rijdt niet

Ook het internationale treinverkeer is verstoord door de actie. Donderdagavond werd de Thalys Amsterdam - Brussel-Zuid van 20.17 uur geschrapt, net als de Thalys-treinen van Paris-Nord - Brussel-Zuid van 20.55u en 21.55u. Vrijdag zal geen enkele Thalys-trein rijden, met uitzondering van die tussen Parijs en Brussel van 20.55u en 21.55u.

Ook Eurostar kondigde ernstige hinder aan voor het treinverkeer tussen Londen en Brussel.

Piekuurtreinen naar Brussel afgeschaft

Een 50-tal piekuurtreinen naar Brussel zijn vanmorgen afgeschaft om de seinhuizen te ontlasten. Dat meldt de NMBS.

De NMBS houdt u op de hoogte via Twitter: