'In mijn state of the Union van een jaar geleden, zei ik dat er in onze Europese Unie niet genoeg unie is. Ondanks de geboekte vooruitgang is dat nog steeds van toepassing', zo trapte de voorzitter van de Europese Commissie zijn state of the European Union af.

'Sommige dingen zijn veranderd en dat heeft te maken met de crisis in de EU. Er zijn te veel gebieden waarin we niet overeenkomen. Maar Europese integratie kan niet buigen voor interesses van de individuele lidstaten, de Europese Unie kan geen smeltpunt worden', aldus Juncker.

'Populisme lost geen problemen op, het creërt er'

'De Commissie wil niet van de lidstaten af geraken. We willen niet vernietigen, niet ondermijnen, maar bouwen. We willen een beter Europa. We gaan niet het pad van nationalisering op, maar onze fragmentering bestaat daar waar er meer inspanning nodig is. Populisme lost geen problemen op, het creërt er. Daar moeten we ons bewust van zijn en onszelf tegen beschermen.' Voorts benadrukte Jean-Claude Juncker dat we moeten blijven strijden tegen sociale onrechtvaardigheid: 'Europa is niet sociaal genoeg.'

Lees hier ook de toespraak die Guy Verhofstadt even na Juncker gaf : 'De EU is het geneesmiddel voor de kanker van nationalisme die er vandaag is'

Uiteraard moesten er ook enkele woorden gezegd worden over de Europese aardbeving, die ook wel het brexit-referendum genoemd wordt. 'We respecteren en betreuren de brexit-beslissing van de Britten. Maar laat me hier en nu duidelijk stellen dat het bestaan van de Europese Unie geen gevaar loopt.' Verder riep hij de Britten op om artikel 50 zo snel mogelijk te activeren en benadrukte hij dat je 'niet à la carte deel kunt uitmaken van de interne markt'.

'Europeanen kunnen niet langer voor de gek gehouden worden'

'Europese burgers kunnen niet langer voor de gek gehouden worden. Ze verwachten resultaten. We moeten tonen dat Europa nog altijd een macht is die gezamenlijke beslissingen kan nemen. De volgende 12 maanden zijn cruciaal om voor een beter Europese Unie te zorgen', klonk het.

Juncker legde ook de nadruk op verantwoordelijkheid en bescherming. 'Velen lijken vergeten te zijn wat het betekent om Europeaan te zijn. Waarom de lidstaten ervoor gekozen hebben om samen te werken. We mogen niet vergeten dat de EU een drijvende kracht is, zoals bij de hereniging van Cyprus. Boven alles betekent Europa vrede. De langste oorlogvrije periode begon met de oprichting van de Europese Unie. Natuurlijk zijn er nog steeds verschillen en vechten we, maar dat doen we rond een tafel. Met woorden.'

'We delen waarden van vrijheid, democratie en de rule of law. We kunnen nooit aanvaarden dat Poolse werkers in elkaar geslagen worden in de straten van Essex. We zijn tegen de doodstraf en geloven in effectieve rechtssystemen. Daarom promoot en verdedigt de EU de rule of law. Persoonlijke data van onze burgers moeten beschermd worden door sterke Europese wetten. Daarom zijn de instellingen in mei een gemeenschappelijke Europese databescherming overeengekomen.'

Economie en jongeren

Juncker benadrukte ook de Europese strijd tegen belastingontduiking, een hervorming van de telecommunicatiemarkt en hij sprak zijn expliciete steun uit voor het handelsakkoord met Canada.

Juncker wees ook op het belang van investeringen. Hij prees de ECB omdat ze al 50 miljard euro heeft vrijgemaakt om de economieën van de 28 te versterken. Tegen 2020 stelde hij nog 500 extra miljard in het vooruitzicht, en tegen 2022 nog eens 630 miljard. Europa moet ook oog blijven hebben voor de Derde Wereld, want "ontwikkelingssamenwerking heeft nog nooit op zo'n laag pitje gestaan".

'We lanceren vandaag een ambitieus investeringsplan voor Afrika, van 44 miljard euro. Mits bijdrage van de lidstaten kan dat bedrag oplopen tot tot 88 miljard euro.' Daarnaast had Juncker mooie woorden en plannen voor sociale Europese jongeren. In de eerste plaats wil hij de jongerenwerkloosheid tegengaan en 'vermijden dat generatie Y de eerste generatie wordt in 70 jaar die armer is dan hun ouders'.

'De Commissie stelt ook voor om een Europees solidariteitscorps op te stellen, waarbij jonge Europeanen zich kunnen opgeven om te helpen waar het het meest nodig is. Dit wil ik zo snel mogelijk opstarten om in 2020 de eerste Europese jongeren te zien deelnemen. Op die manier ontwikkelen de jongeren vaardigheden en hebben ze een waardevolle menselijke ervaring.'

'We gaan de terroristen tonen dat ze onze waarden niet kunnen vernietigen. Daarom werken we al samen met internetbedrijven om propaganda te verwijderen. We moeten ook weten welke individuen onze grenzen oversteken en beschermen daarom onze buitengrenzen met een nieuw Frontexagentschap. De lidstaten en instellingen moeten hiervoor nauw samenwerken.'

Oorlog in Syrië: 'Waar is Europa?'

'Europa wordt elke dag kleiner, terwijl de wereld elke dag groter wordt. We moeten samenwerken, samen kunnen we de uitdagingen aan. Soft power alleen is niet voldoende in een wereld die steeds gevaarlijker wordt. Het conflict in Syrië wordt steeds gevaarlijker voor Europa, maar waar is Europa, waar zijn de lidstaten bij het zoeken naar een oplossing?'

De Europese minister van Buitenlandse Zaken Federica Mogherini, reuters
De Europese minister van Buitenlandse Zaken Federica Mogherini © reuters

'We hebben een Europese strategie nodig voor Syrië. Europa moet sterker zijn en sterker standpunt innemen. We kunnen niet langer rekenen op de individuele macht van de lidstaten, we moeten onze interesses samen verdedigen.' Volgens de Commissievoorzitter moet er ook een gemeenschappelijke miltaire kracht komen, in combinatie met de NAVO. Daarvoor wil het tegen het einde van dit jaar een Europees defensiefonds oprichten.

'Onze kinderen verdienen beter'

'Europa kan enkel gebouwd worden als het begrepen wordt. De Europese Commissie moet er zijn voor de burgers en nog intensiever luisteren naar onze burgers. Ik hoor dat we ons opsluiten in een ivoren toren, sommigen denken dat we niet luisteren. Dat klopt niet. Ik praat elke dag met Europeanen, dat is de plicht van mij en van ons allemaal.'

Met een passage over de waarden die zijn vader hem heeft meegegeven, eindigde Juncker op een persoonlijke noot.'Mijn vader heeft me geleerd van Europa te houden.' Junckers vader was als staalarbeider een verplicht tewerkgestelde in het Duitsland van Hitler. Hij is deze zomer gestorven, maar heeft altijd verdraagzaamheid en samenwerking met alle nationaliteiten nagestreefd. Dat mag een voorbeeld zijn voor iedereen die de Unie wil doen verbrokkelen, besloot Juncker.

'Is dit een Unie die haar verleden vergeten is en geen toekomstvisie heeft? Onze kinderen verdienen beter. Het is hoog tijd voor ons (burgers, instellingen, regeringen) om dat Europa te bouwen en het samen te bouwen. Ik weet dat er een debat is over de toekomst van de EU en dat optimisten en pessimisten verschillende meningen hebben. Maar ik geloof dat de EU een taak heeft, zowel thuis als in de wereld. En tussen die rooskleurige bril en de pessimisten bevindt zich de juiste middenweg. Laten we verder kijken dan onze verschillen. De geschiedenis zal ons en onze namen niet herinneren, maar onze overtuigingen en onze fouten. Ze zullen ons verantwoordelijk houden voor wat we doen in deze generatie.'

Met die woorden sloot de Commissievoorzitter af en ontving hij een staande ovatie van de parlementsleden -op de Conservatieven en extreemrechts na.

'De menselijke toon was een verademing na de obligate politiek-ekonomische onderwerpen die Juncker moest afhandelen', reageert VRT-redacteur Lukas De Vos. 'Hij pleitte voor een snelle invoering van het vrijhandelsverdrag met Canada, "de beste handelsovereenkomst die Europa ooit heeft afgesloten". Hij pleitte voor zelfbeheersing en diplomatie in een wereld verscheurd door 40 gewapende konflikten die jaarlijks 200.000 doden eisen. "Europe acts by words, not in trenches". Europa moet blijven inzetten op verdraagzaamheid, maar niet zonder zijn veiligheid te verzekeren. "Une Europe qui protège est une Europe qui se défend". ' (NSK)

Europees parlementslid Sander Loones (N-VA) was teleurgesteld door Junckers speech. 'Geen passie en drive' klinkt het op Twitter.

'In mijn state of the Union van een jaar geleden, zei ik dat er in onze Europese Unie niet genoeg unie is. Ondanks de geboekte vooruitgang is dat nog steeds van toepassing', zo trapte de voorzitter van de Europese Commissie zijn state of the European Union af.'Sommige dingen zijn veranderd en dat heeft te maken met de crisis in de EU. Er zijn te veel gebieden waarin we niet overeenkomen. Maar Europese integratie kan niet buigen voor interesses van de individuele lidstaten, de Europese Unie kan geen smeltpunt worden', aldus Juncker.'Populisme lost geen problemen op, het creërt er''De Commissie wil niet van de lidstaten af geraken. We willen niet vernietigen, niet ondermijnen, maar bouwen. We willen een beter Europa. We gaan niet het pad van nationalisering op, maar onze fragmentering bestaat daar waar er meer inspanning nodig is. Populisme lost geen problemen op, het creërt er. Daar moeten we ons bewust van zijn en onszelf tegen beschermen.' Voorts benadrukte Jean-Claude Juncker dat we moeten blijven strijden tegen sociale onrechtvaardigheid: 'Europa is niet sociaal genoeg.'Uiteraard moesten er ook enkele woorden gezegd worden over de Europese aardbeving, die ook wel het brexit-referendum genoemd wordt. 'We respecteren en betreuren de brexit-beslissing van de Britten. Maar laat me hier en nu duidelijk stellen dat het bestaan van de Europese Unie geen gevaar loopt.' Verder riep hij de Britten op om artikel 50 zo snel mogelijk te activeren en benadrukte hij dat je 'niet à la carte deel kunt uitmaken van de interne markt'.'Europeanen kunnen niet langer voor de gek gehouden worden''Europese burgers kunnen niet langer voor de gek gehouden worden. Ze verwachten resultaten. We moeten tonen dat Europa nog altijd een macht is die gezamenlijke beslissingen kan nemen. De volgende 12 maanden zijn cruciaal om voor een beter Europese Unie te zorgen', klonk het.Juncker legde ook de nadruk op verantwoordelijkheid en bescherming. 'Velen lijken vergeten te zijn wat het betekent om Europeaan te zijn. Waarom de lidstaten ervoor gekozen hebben om samen te werken. We mogen niet vergeten dat de EU een drijvende kracht is, zoals bij de hereniging van Cyprus. Boven alles betekent Europa vrede. De langste oorlogvrije periode begon met de oprichting van de Europese Unie. Natuurlijk zijn er nog steeds verschillen en vechten we, maar dat doen we rond een tafel. Met woorden.''We delen waarden van vrijheid, democratie en de rule of law. We kunnen nooit aanvaarden dat Poolse werkers in elkaar geslagen worden in de straten van Essex. We zijn tegen de doodstraf en geloven in effectieve rechtssystemen. Daarom promoot en verdedigt de EU de rule of law. Persoonlijke data van onze burgers moeten beschermd worden door sterke Europese wetten. Daarom zijn de instellingen in mei een gemeenschappelijke Europese databescherming overeengekomen.'Economie en jongerenJuncker benadrukte ook de Europese strijd tegen belastingontduiking, een hervorming van de telecommunicatiemarkt en hij sprak zijn expliciete steun uit voor het handelsakkoord met Canada. Juncker wees ook op het belang van investeringen. Hij prees de ECB omdat ze al 50 miljard euro heeft vrijgemaakt om de economieën van de 28 te versterken. Tegen 2020 stelde hij nog 500 extra miljard in het vooruitzicht, en tegen 2022 nog eens 630 miljard. Europa moet ook oog blijven hebben voor de Derde Wereld, want "ontwikkelingssamenwerking heeft nog nooit op zo'n laag pitje gestaan".'We lanceren vandaag een ambitieus investeringsplan voor Afrika, van 44 miljard euro. Mits bijdrage van de lidstaten kan dat bedrag oplopen tot tot 88 miljard euro.' Daarnaast had Juncker mooie woorden en plannen voor sociale Europese jongeren. In de eerste plaats wil hij de jongerenwerkloosheid tegengaan en 'vermijden dat generatie Y de eerste generatie wordt in 70 jaar die armer is dan hun ouders'.'De Commissie stelt ook voor om een Europees solidariteitscorps op te stellen, waarbij jonge Europeanen zich kunnen opgeven om te helpen waar het het meest nodig is. Dit wil ik zo snel mogelijk opstarten om in 2020 de eerste Europese jongeren te zien deelnemen. Op die manier ontwikkelen de jongeren vaardigheden en hebben ze een waardevolle menselijke ervaring.''We gaan de terroristen tonen dat ze onze waarden niet kunnen vernietigen. Daarom werken we al samen met internetbedrijven om propaganda te verwijderen. We moeten ook weten welke individuen onze grenzen oversteken en beschermen daarom onze buitengrenzen met een nieuw Frontexagentschap. De lidstaten en instellingen moeten hiervoor nauw samenwerken.'Oorlog in Syrië: 'Waar is Europa?''Europa wordt elke dag kleiner, terwijl de wereld elke dag groter wordt. We moeten samenwerken, samen kunnen we de uitdagingen aan. Soft power alleen is niet voldoende in een wereld die steeds gevaarlijker wordt. Het conflict in Syrië wordt steeds gevaarlijker voor Europa, maar waar is Europa, waar zijn de lidstaten bij het zoeken naar een oplossing?''We hebben een Europese strategie nodig voor Syrië. Europa moet sterker zijn en sterker standpunt innemen. We kunnen niet langer rekenen op de individuele macht van de lidstaten, we moeten onze interesses samen verdedigen.' Volgens de Commissievoorzitter moet er ook een gemeenschappelijke miltaire kracht komen, in combinatie met de NAVO. Daarvoor wil het tegen het einde van dit jaar een Europees defensiefonds oprichten.'Onze kinderen verdienen beter''Europa kan enkel gebouwd worden als het begrepen wordt. De Europese Commissie moet er zijn voor de burgers en nog intensiever luisteren naar onze burgers. Ik hoor dat we ons opsluiten in een ivoren toren, sommigen denken dat we niet luisteren. Dat klopt niet. Ik praat elke dag met Europeanen, dat is de plicht van mij en van ons allemaal.'Met een passage over de waarden die zijn vader hem heeft meegegeven, eindigde Juncker op een persoonlijke noot.'Mijn vader heeft me geleerd van Europa te houden.' Junckers vader was als staalarbeider een verplicht tewerkgestelde in het Duitsland van Hitler. Hij is deze zomer gestorven, maar heeft altijd verdraagzaamheid en samenwerking met alle nationaliteiten nagestreefd. Dat mag een voorbeeld zijn voor iedereen die de Unie wil doen verbrokkelen, besloot Juncker. 'Is dit een Unie die haar verleden vergeten is en geen toekomstvisie heeft? Onze kinderen verdienen beter. Het is hoog tijd voor ons (burgers, instellingen, regeringen) om dat Europa te bouwen en het samen te bouwen. Ik weet dat er een debat is over de toekomst van de EU en dat optimisten en pessimisten verschillende meningen hebben. Maar ik geloof dat de EU een taak heeft, zowel thuis als in de wereld. En tussen die rooskleurige bril en de pessimisten bevindt zich de juiste middenweg. Laten we verder kijken dan onze verschillen. De geschiedenis zal ons en onze namen niet herinneren, maar onze overtuigingen en onze fouten. Ze zullen ons verantwoordelijk houden voor wat we doen in deze generatie.'Met die woorden sloot de Commissievoorzitter af en ontving hij een staande ovatie van de parlementsleden -op de Conservatieven en extreemrechts na. 'De menselijke toon was een verademing na de obligate politiek-ekonomische onderwerpen die Juncker moest afhandelen', reageert VRT-redacteur Lukas De Vos. 'Hij pleitte voor een snelle invoering van het vrijhandelsverdrag met Canada, "de beste handelsovereenkomst die Europa ooit heeft afgesloten". Hij pleitte voor zelfbeheersing en diplomatie in een wereld verscheurd door 40 gewapende konflikten die jaarlijks 200.000 doden eisen. "Europe acts by words, not in trenches". Europa moet blijven inzetten op verdraagzaamheid, maar niet zonder zijn veiligheid te verzekeren. "Une Europe qui protège est une Europe qui se défend". ' (NSK)Europees parlementslid Sander Loones (N-VA) was teleurgesteld door Junckers speech. 'Geen passie en drive' klinkt het op Twitter.