Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Alle mondelinge vragen zijn gesteld

Het vragenuurtje wordt afgesloten. Bedankt voor het meelezen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Einde aan ruzie over poolbasis

Vincent Van Peteghem (CD&V): 'U bent er meteen in gevlogen als staatssecretaris, mevrouw Demir. U hebt de benoeming geregeld rond de beleidsraad van poolbasis Prinses Elisabeth. U kon ook niet echt anders, want er was een dwangsom opgelegd.'

'Welke toekomst voorziet u voor die poolbasis? Welke rol zal ons land daar spelen? En hoeveel hebben alle gerechtelijke procedures gekost?'

Zuhal Demir (N-VA) wil niet hervallen in het juridische steekspel, zegt ze.

'Onze rol is het wetenschappelijk onderzoek op de Zuidpool te faciliteren. Wat betreft de geruchten rond toeristische reizen naar de Zuidpool, daar kan ik duidelijk over zijn: de Zuidpool is voor wetenschappelijk onderzoek, niet voor toeristische of economische acitiviteiten.'

'Momenteel hebben alle procedures 600.000 euro aan gerechtskosten gekost. Ik hoop dat we nu tot een structurele oplossing kunnen komen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Maakte Sarah Smeyers een bocht over het burgerschapsexamen?

Volgens Groen, Open Vld en CD&V maakte Sarah Smeyers dinsdag bocht als het gaat over het voorstel van het inburgeringsexamen. Volgens hen was het aanvankelijk niet de bedoeling om een uitzondering in te voeren voor kinderen die hier altijd gewoond hebben. Smeyers ontkent zo'n bocht.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Verhoogde tarieven bij kinesisten door besparingen: 'Jamais vu'

Karin Jiroflée (sp.a): 'Vorige week raakte bekend dat België het enige land in Europa is waar de koopkracht daalt. Die daling gaat niet enkel over winkelkarretje, maar ook over de besparingen in de gezondheidszorg: de 250 miljoen die u bespaarde bij artsen en kinesisten. Daardoor kreeg u geen vergoedingsakkoord bij de kinesisten, en sindsdien stegen de supplementen zienderogen.'

Ze berekende dat het voor een lange reeks sessies om een stijging van 160 tot 200 euro gaat. 'Dat is uw politieke verantwoordelijkheid. Nochtans antwoordde u altijd dat de patiënt er niks van zou voelen: we zien telkens het omgekeerde.'

'Ga alsjeblieft terug aan tafel zitten over de tarieven, zodat de patiënten die niet moeten oplossen.'

Ook Daniel Senesael (PS) is ontstemd over de tariefverhogingen door de besparingen van minister De Block. 'Dit is echt een jamais-vu, en het zijn de patiënten die de kosten betalen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Splitsing BHV werkt vrij behoorlijk,' antwoordt Geens.

'Mijnheer Vuye, u hebt mij verschalkt: ik dacht niet dat u mij die vraag ging stellen op basis van dit feit,' geeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) toe.

'Wat BHV en de splitsing van het gerechtelijk arrondissement betreft, is het niet de eerste keer dat die vraag mij gesteld wordt. Ik heb het gevoel dat de splitsing vrij behoorlijk werkt. Het klopt dat in Brussel een iets andere mentaliteit geldt tegenover kleine criminaliteit dan in Halle-Vilvoorde.'

'Ik had de vraag moeten zien komen', glimlacht Geens nog.

'We moeten beseffen dat de zesde staatshervorming een illusie en een desillusie is,' repliceert Hendrik Vuye nog. 'En met tien jaar communautaire stilstand zal u het zeker niet oplossen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde was maat voor niks'

'Gisteren was het weer eens zover. Een 15-jarige wordt tweemaal vrijgelaten wegens plaatsgebrek in de instellingen van de Franse Gemeenschap,' zegt Hendrik Vuye (Vuye&Wouters).

'Maar hoe komt het dat men na misdrijven gepleegd in Vlaanderen, in Halle-Vilvoorde, toch moet verschijnen voor Franstalige Brusselse rechters? Was de inzet van de zesde staatshervorming net niet de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde? De bedoeling was toch om komaf te maken met lakse Franstalige rechters? Het parket van Halle-Vilvoorde ging toch een beleid op maat voeren?

'Niks van dit alles is gerealiseerd. Wie een misdrijf pleegt in Halle-Vilvoorde en Frans spreekt, komt nog altijd voor een Franstalige rechter.'

'Hoelang nog gaan de inwoners van Halle-Vilvoorde voor hun veiligheid afhankelijk zijn van Franstalige Brusselse rechters? Hoelang nog gaat hun veiligheid afhangen van de vraag of er al dan niet plaats is in Franstalige instellingen?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Schond Panorama onderzoeksgeheim?

Carina Van Cauter (Open Vld) herinnert aan de perslekken die er waren na de arrestatie van Salah Abdeslam. De gevolgen van perslekken kunnen dramatisch zijn, stelt ze.

'U begrijpt mijn ongerustheid als ik dit weekend bladzijden uit het strafrechtelijk onderzoek naar de terroristen in de pers zie opduiken, en documenten vanop hun computers.'

Ze spreekt ook over een uitzending van Panorama, waarin de federale procureur aan het woord komt samen met fragmenten uit het nog lopende onderzoek. 'Wat is zijn rol daarin? Heeft hij die informatie meegeven? Hoe moet het verder met de schending van het onderzoek?'

Justitieminister Koen Geens (CD&V) beklemtoont dat hij er voortdurend bezorgd over is hoe er met gerechtelijke informatie wordt omgesprongen door pers en parket. Hij heeft de federale procureur gevraagd naar het voorval. De informatie uit de uitzending zou afkomstig zijn uit eigen bronnen van de journalist, en het parket had dan ook gevraagd dat duidelijk te maken aan het begin van de uitzending.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kraken wordt op een week tijd staatszaak

Annick Lambrecht (sp.a) zet de problematiek van het kraken weer op de agenda. 'Ik ben zeer blij te vernemen dat u en uw regering deze problematiek willen oplossen.'

'Ook onze fractie heeft een wetsvoorstel klaar dat het kraken van een bewoond huis strafbaar maakt.' Krakers moeten volgens dat voorstel dezelfde dag nog uit het huis kunnen gezet worden.

'Vandaag lees ik dat u die tijd toch nog op 10 dagen wil houden. Wie kan dat begrijpen, dat u 10 dagen moet wachten voor u mensen uit uw eigen huis kan zetten?'

Minister Koen Geens (CD&V) stelt dat woonstschennis nu al strafbaar is. Wanneer een huis bewoond is, is het dus bestrafbaar om het te kraken. Bovendien zal de meerderheid een voorstel indienen dat het kraken van een onbewoond pand ook tot misdrijf maakt, en bijkomende steun geeft aan eigenaars van het pand. 'Ik denk dat we een zeer goed voorstel hebben, maar misschien kan u het nog verbeteren.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Ook Hongarije wordt op de vingers getikt

Ook Hongarije moet het vandaag ontgelden tijdens het vragenuurtje.

'Zij gaan alle migranten systematisch opsluiten,' brengt Stéphane Crusnière (PS) in herinnering. 'Dat is een schending van de mensenrechten. We moeten dat punt op de agenda plaatsen. U pleit al maanden voor een controlemechanisme voor eht nagaan van de mensenrechten in de lidstaten.

Hoe moeten we dat begrijpen, dat Hognarije zomaar wat doet met de verdragen over asiel en migratie, naar eigen goeddunken? Wat kunnen we ertegen doen dat Hongarije onze fundamentele waarden schendt?

Minister Didier Reynders (MR): 'Jammer genoeg is het niet de eerste keer dat we die discussie moeten aangaan met Hongarije. Uiteindelijk willen we dat di top de tafel van de Raad van Europa komt.'

'Ik blijf ervan overtuigd: zolang we er genoegen mee nemen dat we op een specifiek probleem wachten, wordt er niks opgelost.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Reynders: 'Verklaring van Erdogan zijn totaal onaanvaardbaar'

Buitenlandminister Didier Reynders (MR) maakt duidelijk dat stopzetting van de toetredingsgesprekken enkel kan stoppen als daarover unanimiteit is in Europa. 'Maar we vinden steeds meer partners op dat vlak,' klinkt het.

Over verkiezingsmeetings zegt hij dat de burgemeesters in de eerste plaats moeten beslissen of die mogen doorgaan.

'De verklaringen van Erdogan tegenover Duitsland en Nederland - over nazisme en Srebrenica - zijn onaanvaardbaar. We moeten dat niet enkel op Belgisch niveau maar ook op Europees niveau zeggen. Maar zulke verklaringen als de afgelopen dagen zijn totaal onaanvaardbaar voor ons.'

'Wij moeten in Europa schouder aan schouder vechten tegen Turkije, en actief overwegen om een klacht in te dienen bij de Raad van Europa,' repliceert Annemie Turtelboom (Open Vld) nog. 'Wij laten niet met ons sollen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Volgt ons land Nederland in reactie op Erdogan?

Richard Miller (MR) en Annemie Turtelboom (Open Vld) zijn bezorgd over hoe ons land moet reageren op de beledigingen van Erdogan tegenover Nederland. 'Iedereen is een fascist volgens hem. Dat gaat over Nederland, maar eigenlijk is dat gericht op heel Europa. En hij is dan nog zo arrogant om naar de Raad van Europa te gaan,' zegt Turtelboom.

Ze wijst erop dat haar partij al voorgesteld heeft de Europese pretoetredingssteun voor Turkije stop te zetten. 'We zouden ook een zaak bij de Raad van Europa kunnen aanhangig maken tegen de schending van de mensenrechten in Turkije?' stelt ze nog voor.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Nahima Lanjri (CD&V) tevreden met reactie premier op burgerschapsexamen

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wat met terugkerende IS-strijders uit Syrië en Irak?

Philippe Pivin (MR) wil anticiperen op de terugkeer van Syriëstrijders en soldaten van Islamitische Staat in Irak.

'160 Belgen bevinden zich volgens de pers momenteel in gebieden onder controle van Islamitische Staat. Sommigen willen terugkomen, anderen beweren dat ze hulp willen krijgen. Hoe pakken we hun terugkeer aan?'

Hij wijst op een wet die het vertrek van foreign fighters en het deelnemen aan aanslagen in het buitenland strafbaar maakt.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Er is nog geen sprake van een massale terugkeer, maar de veiligheidsdiensten volgen alles van dichtbij op.'

'Wanneer ze terugkeren, vormen ze onmiddellijk het voorwerp van een internationaal aanhoudingsbevel.' De informatie wordt doorgespeeld door de veiligheidsdiensten aan de rand van Europa. 'De controles aan de buitengrenzen werden versterkt na de vluchtelingencrisis.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Filip Dewinter zal acties blijven plannen tegen Turkse politici

Filip Dewinter (Vlaams Belang) neemt opnieuw de Turkse verkiezingsmeetings in ons land onder de loep. Hij verwijst naar meetings van de MHP-partij, die in Antwerpen en Genk gepland stonden. Na aankondigingen van een tegenmanifestatie door het Vlaams Belang heeft de MHP de meetings zelf afgelast.

'Het staat vast dat wij acties zullen blijven plannen,' is hij duidelijk.

Jan Jambon (N-VA) stelt dat er duidelijke richtlijnen voor de openbare orde. 'Ik stel vast dat in beide gevallen geen meeting is doorgegaan of zal doorgaan. Daar hadden we echt het Vlaams Belang niet voor nodig, om de openbare orde te handhaven. Dat kunnen we zelf wel.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Premier doet geen uitspraken over Catalonië en Schotland

Een opvallend forse en directe premier Michel laat duidelijk merken dat hij niet in het lokaas zal bijten. Hij wil zich niet mengen in buitenlandse debatten, en zegt de grondwettelijke nationale orde cruciaal te vinden. De toon is duidelijk: de premier gaat niet zomaar mee in het idee van N-VA.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Schotland toont 'nieuwe dynamiek in Europa'

In Schotland komt een nieuw onafhankelijkheidsreferendum, zo kondigde Schots premier Nicola Sturgeon aan.

'Er is een nieuwe dynamiek in Europa, die volgens mij onomkeerbaar is - de dynamiek van de inbreiding, een dynamiek waarbij regio's zoals Schotland en Catalonië nieuwe leden willen worden van Europa,' zegt Peter Luyckx (N-VA).

'Het gaat om sterke pro-Europese lidstaten. Door hen mee aan boord te nemen, vergroten we de kracht van de Europese Unie. Laten we hun stem niet onderschatten, zoals we gedaan hebben met de stemmen van de brexit. Premier, zullen we hun keuzes respecteren?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'N-VA gaat verder dan 70-puntenplan'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Burgerschapsexamen crëeert alleen maar meer aversie'

Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) neemt nog even Sarah Smeyers (N-VA) in het vizier.

'Uw voorstel rammelt juridisch aan alle kanten, mevrouw Smeyers. We moeten vaststellen dat u nu al gas terugneemt, alleen weet niemand in elke richting.'

'Dit soort voorstellen creëert alleen maar meer aversie en frustratie tussen de bevolkingsgroepen in ons land.'

Sarah Smeyers neemt die repliek persoonlijk, en vraagt spreektijd wegens een persoonlijk feit aan - maar dat veegt de Kamervoorzitter van tafel.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Premier: 'Kunnen geen tweederangsburgers hebben'

Premier Charles Michel (MR) stelt dat er vandaag geen officiële tekst is ingediend over het burgerschapsexamen dat N-VA voorstelt. 'Dan is het moeilijk voor mij om ene positie van de regering te verdedigen.'

'We kunnen geen tweederangsburgers hebben. Dat moet duidelijk zijn. Dat betekent ook dat een debat over integratie nodig is, ook al zijn er verschillende meningen mogelijk - een debat zonder taboe en zonder simplismen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Burgerschapsexamen: 'Welk probleem los je hiermee op?'

Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) laat duidelijk merken dat hij geen voorstander is van het burgerschapsexamen dat Sarah Smeyers (N-VA) voorstelt.

'Staatssecretaris Theo Francken heeft deze week het voorstel van N-VA ondersteund, waarbij kinderen die hier geboren zijn uit 1 vreemde ouder een soort examen zouden moeten afleggen, om pas dan volwaardig Belg te kunnen worden. Tot dan hebben ze slechts voorwaardelijk de Belgische nationaliteit.'

'Beseffen we goed dat de helft van onze Rode Duivels pas op hun 18e volwaardig Belg zouden zijn? Beseffen we goed dat Belgische Erasmusstudenten die in het buitenland iemand leren kennen, dan beter niet aan kinderen zouden kunnen beginnen?'

'Collega's van N-VA: welk probleem los je hiermee op? Waarom telkens die wij-zij. Er zijn genoeg andere problemen om op te lossen.'

'Premier, u hebt moreeel leiderschap. Gaat u uw staatssecretaris corrigeren?'

Marco Van Hees (PTB-GO) wil van de premier weten wat het standpunt van de MR is over het burgerschapsexamen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Ecolo wil investeringen in onze toekomst: 'Waar is de regering?'

De eerste mondelinge vraag is van Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen), over BE-invest. 'Waar is de regering,' vraagt Nollet zich af.

'Premier, u heeft een uitstekend geheugen. U weet dat sinds de oprichting van deze regering wij de uitwerking vragen van een investeringsplan voor de toekomst van ons land. U bent ook in het verleden het engagement aangegaan om te investeren in bepaalde sectoren. Maar wanneer zal u te werk gaan?'

Premier Charles Michel (MR) verduidelijkt dat drie domeinen voorrang zullen krijgen: mobiliteit, digitale agenda en energietransitie. De investeringen moeten in de nabije toekomst gebeuren: 'eind maart', klinkt het. Over de financiering en de gevolgen voor de begroting moet nog afgeklopt worden, en gediscussieerd worden met Europa.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Afscheidsrede voor Edouard Close

Voor de start van het vragenuurtje houden Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en premier Charles Michel (MR) een toespraak naar aanleiding van het overlijden van voormalig minister Edouard Close, een oudgediende van de PS.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA wil burgerschapsexamen

Kinderen van wie slechts een van de ouders Belg is, zouden voor N-VA na hun achttiende verjaardag een burgerschapsexamen moeten afleggen als ze definitief de Belgische nationaliteit willen verwerven. Dat stelt Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) voor, die daarmee de wetgeving op de dubbele nationaliteit wil verstrengen. Er komt wel een uitzondering voor mensen die van hun geboorte altijd in België gewoond hebben.

Bij Open Vld en CD&V is het voorstel alvast snel van tafel geveegd, bij monde van Nahima Lanjri (CD&V) en Carina Van Cauter (Open Vld).