Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

De actuele vragen zijn achter de rug. Bedankt voor het volgen en tot volgende week. Lees hier een samenvatting van de belangrijkste discussies.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Heuvel: 'Stop met valse waarheden'

Koen Van den Heuvel (CD&V): 'Minister Schauvliege wil verzoening tussen alle stakeholders en dat is hoe het moet gaan. Niet uw manier van verdeeldheid zaaien en zorgen voor polarisatie. Zij tracht het juiste evenwicht tussen landbouw en natuur te bewaren. Als we echt willen tot een stevig natuurbeleid te komen: stop meneer Sanctorum met valse waarheden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Natuur voor mij persoonlijk belangrijke prioriteit'

Bourgeois: 'Wees gerust, natuur is voor deze regering een van de prioriteiten. Voor mij persoonlijk is dat een heel belangrijke prioriteit.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: '273 extra hectare terwijl dat niet gevraagd werd'

Bourgeois: 'Deze regering zorgt voor 273 extra hectare zonder dat een compensatie van ons verlangd werd.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Natuurdecreet wordt volop uitgevoerd'

Bourgeois: 'U weet zeer goed dat we budgettaire moeilijkheden hebben. Niemand ontsnapt aan besparingen. Maar besparingen werden niet doorgevoerd op het natuurgebied. Het natuurdecreet zal volop uitgevoerd worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Hoe lang zal u dulden dat minister domein verwaarloost?'

Sanctorum: 'Eigenlijk vroegen die wetenschappers om uw beleid recht te trekken. Als het gaat over natuurbeleid: dat is pure afbraak politiek. Hoe lang zal u dit nog dulden? Hoe lang zal u nog dulden dat uw milieuminister haar beleidsdomein verwaarloost?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sanctorum: 'U hebt een probleem'

Hermes Sanctorum (Groen) richt zich eveneens tot Bourgeois over het falende natuur- en milieubeleid van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de open brief van 43 Vlaamse natuurwetenschappers: 'Vlaanderen heeft een probleem, u hebt een probleem. U bent coach, maar een van uw spelers staat stil op het veld en ze praat ook. Ze beweegt niet vooruit, soms een beetje achteruit. Heel veel kritiek van toeschouwers, socialisten en zelfs binnen uw eigen ploeg.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Lieten: 'Alles onderuitgehaald'

Lieten: 'Hebben inderdaad vorige legislatuur samengewerkt om natuur, landbouw en economie te verzoenen. Maar ik merk dat nu het uitgevoerd moet worden, alles onderuitgehaald wordt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schauvliege: 'Grote steun voor natuurdecreet'

Schauvliege: 'Toch nog herhalen dat natuurdecreet dat vorig jaar in mei gestemd werd op grote steun in coalitie kon rekenen in dit Vlaams parlement. Dit jaar wordt ook de steun van Open VLD bewezen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Taeldeman: 'Natuur en landbouw kunnen elkaar versterken'

'Natuur en landbouw kunnen elkaar versterken, daar bestaat een breed maatschappelijk draagvlak voor', zegt Valerie Taeldeman (CD&V). 'De regering heeft aangetoond dat er niet bespaard wordt op natuur, laten we dus de krachten bundelen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Lieten: 'Wordt u wel gesteund?'

Lieten: 'Niet de natuur opsluiten in reservaten. Wordt u wel gesteund door uw coalitiepartners Open VLD en N-VA voor een duurzaam beleid?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schauvliege: 'Investering mag geld kosten in Vlaanderen'

Schauvliege: 'Moeten investering doen en mag ook geld kosten in Vlaanderen.' De minister toont een grafiek die een stijging vertoont in investeringen. 'Als we de klok 20 jaar terug zouden draaien, zouden we dit niet zien. De voorbije vijf jaar is natuurgebied met 45 procent toegenomen. We hebben niet bespaard op wat effectief naar natuurgebieden gaat. De besparing gaat over de aankopen die de overheid zelf doet.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Lieten: 'Als 43 professoren samen oproep doen, moet het ernstig zijn'

Ingrid Lieten (SP.A) richt zich tot Schauvliege, minister van Natuur, over de oproep van 43 professoren van Vlaamse en Brusselse universiteiten om niet minder maar meer te investeren in natuur en milieu: 'Wij hebben de voorbije dagen allemaal kunnen lezen over de oproep: ze zeggen dat het onbegrijpelijk is dat de regering investeringen wil terugdraaien. Ze zijn ongerust over het feit dat er minder geld beschikbaar zou zijn voor het beheer naar natuurgebieden. Als 43 professoren dit schrijven, moet het wel ernstig zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schauvliege: 'Project bestond al op terrein'

Schauvliege: 'Het gaat om die woonuitbreidingsgebieden die kernversterkend zijn. Het is niet zomaar een plannetje, maar iets wat sinds de vorige legislatuur gefinancierd wordt. Het project is gegroeid in de stad Gent: komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar bestond al op het terrein.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Recht van koper om te weten als woning slecht ontsloten is'

'Recht van koper om niet alleen te weten wanneer woning goed ontsloten is, maar ook wanneer die slecht ontsloten is', verdedigt Lode Ceyssens (CD&V) zijn collega Schauvliege.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Janssens: 'Uw coalitiepartners zijn andere richting ingeslagen'

'U bent vergeten achterom te kijken: uw coalitiepartners zijn andere richting ingeslagen. Lijkt constante geworden in uw Vlaamse regering. Ministers nemen beslissingen of initiatieven en die worden afgeschoten door de coalitiepartners. Als u nog enige geloofwaardigheid wilt behouden beter als collegiale ploeg naar buiten komen', zegt Chris Janssens (Vlaams Belang).

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandenbroucke: 'Coalitiepartners zijn wat hard voor u'

Joris Vandenbroucke, nieuwe SP.A-fractieleider, neemt het woord onder luid applaus: 'Ik denk dat uw coalitiepartners een beetje te hard zijn voor uw ambitie. U zou de M-score kunnen gebruiken om meer te ontwikkelen rond openbaar vervoerassen. Onze fractie is bereid daarover te praten als de M-score op zo'n manier wordt ingezet.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Volcem: 'Mensen kreunen al onder papierwerk'

Volcem: 'Absoluut geen goede zaak om die M-score in te voeren. Mensen kreunen al onder het papierwerk bij verkopen van een woning.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Enkel applaus CD&V

Schauvliege: 'Als we iets willen doen aan ruimtelijke wanorde, dan is M-score een van de instrumenten.' - Enkel CD&V applaudisseert.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schauvliege verdedigt plannen

Schauvliege: 'Link tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening? Structuurplan, mobiliteitsplan, bba's, wijkenplannen, duurzaamheidsplannen, ... allemaal plannen die op bepaalde locaties visie ontwikkelen voor mobiliteit. De M-score heeft als bedoeling om diverse informatie, ook mobiliteit, samen te brengen. Het is een project dat al bestaat: sinds vorige legislatuur gefinancierd vanuit departement Omgeving.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Volcem: 'Voer die M-score af'

Mercedes Van Volcem (Open VLD): 'Niemand is er enthousiast over en er werd niet over nagedacht. Geen voordelen. Met bureaucratische maatregelen zal u de mobiliteitsproblemen in Vlaanderen niet oplossen. Vlaamse regering moet zich met prioritaire zaken bezighouden. Niemand zit te wachten op die invoering. Files aanpakken met doordacht beleid. Die M-score: voer die af.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Engelbosch over M-score: 'Zeer subjectief'

Jelle Engelbosch (N-VA) tegen minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) over het invoeren van een mobiliteitsscore (M-score) voor elke woning: 'Los van het feit dat dat een zeer subjectieve aangelegenheid is, stel ik me ook de vraag hoe wenselijk het is om bijkomende attesten te creëren bij het (ver)kopen van een woning.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'Lokale autonomie'

Muyters: 'Ik heb die winkelnota niet alleen samen met Kris Peeters geschreven, maar ook ingediend. Versterkend beleid is belangrijk. Lokale autonomie kan visie hebben: zelf kiezen grote winkelcentra- of straten toelaten of niet. Juiste maatregelen in juiste context nemen. Best geplaatst daarbij is lokale overheid.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

CD&V wil beleid Kris Peeters voortzetten

'Wij gaan voor kernversterkend beleid', zegt Martine Fournier (CD&V) die pleit om het beleid van voormalig minister-president Kris Peeters voort te zetten.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'Concurrentie buiten kern aanmoedigen'

Muyters: 'Ook concurrentie buiten de kern aanmoedigen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Segers: 'Waarom subsidies stopgezet?'

Katia Segers (SP.A): 'Gaan we onze historische handelskernen versterken of investeren megalomane projecten? Waarom zijn subsidies stopgezet?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'Specifieke lokale context is belangrijk'

Muyters: 'Onmogelijk door allesomvattende reden te verklaren. Zoals bijvoorbeeld e-commerce, hoge belastingen, hoge huurkosten. Maar specifieke lokale context is belangrijk voor leegstand. Stad/gemeente moeten visie op ontwikkelingsbeleid naar voren brengen in commercieel plan. We hebben dat ondersteund. Als stad/gemeente leegstaand handelspand wil komen worden daar 30 procent subsidies aan gegeven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Peeters: 'Complex gegeven'

Peeters: 'Het gaat zelfs om een stijging van 10 procent. Complex gegeven, maar mijn vraag is specifiek welke maatregelen u als minister van Economie zal nemen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Peeters: 'Telkens weer berichten over toenemende winkelleegstand'

Lydia Peeters (Open VLD) richt zich tot minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) over de toename van de winkelleegstand volgens cijfers van Idea Consult: 'Om de zo veel maanden komt het bericht in de pers dat er sprake is van stijgende winkelleegstand.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Grieken: 'Hopelijk volgend jaar niet weer toename'

'Ik hoop gewoon dat ik volgend jaar niet weer hier moet staan omdat de cijfers weer problematisch zijn toegenomen', besluit Van Grieken.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Nieuw strategisch actieplan'

Vandeurzen: 'Boodschap preventie is heel duidelijke boodschap: ontrading. We moeten die boodschap volhouden, consistentie. Niet alleen over één specifiek product, maar pleiten voor een gezonde levensstijl. Op basis van de gezondheidsconferentie de we voorbereiden kunnen we een nieuw strategisch actieplan vormen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Niet alleen cannabis, alcohol is even problematisch'

Vandeurzen: 'Huisartsen spelen inderdaad cruciale rol. Ze zijn toegankelijke vertrouwenspersonen in eerste lijn. We moeten het verhaal kaderen in een maatschappelijke context. Niet alleen cannabis, moeten het ook hebben over alcohol: sociaal aanvaardbaarder maar minstens even problematisch als we kijken naar de risico's.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Saeys wil huisartsen bij beleid betrekken

Freya Saeys (Open VLD): 'Huisartsen opnemen in gezondheidsconferentie over cannabisgebruik.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Anseeuw: 'Cannabis is niet onschuldig'

Björn Anseeuw (N-VA): 'Moeten inzien dat cannabis niet zo onschuldig is. Dan is er nog de maatschappelijke kost die voortvloeit uit het beleid. Dat beleid faalt want de maatschappelijke kost neemt toe net zoals het aantal problematische gebruikers toeneemt. Wat kunnen we met de preventieve actie als we er vandaag niet in slagen om op een directe manier daar het effect van te kennen? Dat is nodig om het preventieve drugbeleid van morgen vorm te geven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Grieken: 'Duidelijker signaal nodig'

Van Grieken: 'Ik zie wel infobrochures en preventiefolders, maar moet vaststellen dat die communicatie vaag is. Er is een duidelijker signaal nodig. Het beleid moet worden bijgestuurd.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Jongeren overtuigen van gezonde levensstijl'

Vandeurzen: 'De Vlaamse regering heeft bepaalde initiatieven genomen zoals het uitdragen van een boodschap die gebruik moet ontraden en jonge mensen tracht te overtuigen van een gezonde levensstijl. We zijn ook bezig met het plannen van een goede gezondheidsconferentie voor 2016.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Inzetten op ontraden gebruik'

Vandeurzen: 'Cannabisgebruik is niet toegenomen, maar stagneert. Het feit dat die jongeren in de hulpverlening terechtkomen, blijkt uit de cijfers. Aantal jongeren met verslavingsproblemen neemt toe. Uiteraard moet Vlaams beleid inzetten op ontraden gebruik, staat in onze beleidsnota.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Cannabis is een wolf in schaapsvacht'

'Wat cannabispreventie betreft doen we het in Vlaanderen niet bijster goed in vergelijking met de rest van Europa', schrijft Vlaams parlementslid Bjorn Anseeuw (N-VA) in een opiniestuk op Knack.be. 'We slagen er niet in om het resultaat van onze goedbedoelde acties te meten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Grieken: 'Steeds meer tieners kampen met cannabisproblemen'

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) richt zich tot minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) over het toenemend aantal tieners met cannabisproblemen: 'In het jaar 2013 vroegen meer dan 600 tieners om hulp. Die groep groeit jaar na jaar. Schort er dan iets aan het huidige preventiebeleid?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Rzoska: 'Meneer Diependaele doet verklaringen in pers, maar negeert onze vraag'

'Zeker u meneer Diependaele (N-VA)', gaat Rzoska door. 'U legt ronkende verklaringen af in de pers over de M-score van Schauvliege zoals 'Als je de kritiek van de professoren over het milieu leest, zijn er wel wat andere scores die in het leven geroepen kunnen worden', om vervolgens een vraag voor actualiteitsdebat te negeren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Waarom niet gereageerd op oproep tot debat natuurbeleid?'

Björn Rzoska (Groen) over de oproep van 43 professoren om meer te investeren in natuur en milieu: 'Ik begrijp niet collega's, waarom er amper gereageerd werd op de vraag voor een actualiteitsdebat over het natuurbeleid.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De plannen van Schauvliege

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Focus natuurbeheer ligt op het resultaat van wat er gebeurt'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schauvliege wil 'Mobiliteitsscore' voor alle huizen: 'Betuttelend', vinden Open VLD en N-VA

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) werkt aan een 'M-score' of mobiliteitsscore voor woningen. Dat is een indicator die aangeeft hoe bereikbaar je huis is. Open VLD en N-VA hebben het over 'regelneverij'.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Op het programma

Vandaag buigt het Vlaams Parlement zich over actuele vragen over onder andere het toenemend aantal jongeren met cannabisproblemen, de toename van de winkelleegstand, de invoering van een mobiliteitsscore voor woningen en de oproep van professoren over het natuur- en milieubeleid. LIVE vanaf 14u.