Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Einde liveblog

Hier eindigen we deze liveblog. Bedankt voor het volgen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Jambon: 'Debat over politie loopt al 10 jaren, nu eindelijk finaliseren'

Jambon (N-VA): 'Het debat over de taken van de politietaken wordt al tien jaar lang gevoerd, we willen dat nu met deze regering eindelijk finaliseren. We zijn het overleg begonnen en zowel het lokale niveau als het parlement worden daarbij betrokken. Ik hoop dat ik daarbij op uw samenwerking kan rekenen?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Demeyer (PS): 'Hoe zit het met privatisering politie?'

Een vraag van Willy Demeyer (PS) aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'We willen geen herdoken hervormingen, maar willen de volledige transparantie over de hervorming van politie. Welke plannen liggen er op tafel wat betreft privatisering?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Calvo: 'ACV zegt dat regering begroting misbruikt'

Calvo (Groen): 'Het ACV zegt een kwartier geleden "de regering misbruikt de begroting om het minimumloon van de jongeren uit te buiten".' Waarop veel boehoe-geroep weerklinkt vanop de CD&V-banken.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Dewael (Opomwille en VLD): 'Socialisten ontevreden van ontbrekende belastingverhoging'

Patrick Dewael (Open VLD): 'Waarom zijn socialisten niet tevreden? Omdat er geen belastingverhoging zit in de nieuwe begroting.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Hendrik Vuye (N-VA): 'De oppositie is dit niet gewoon'

Hendrik Vuye (N-VA): 'De zesde staatshervorming is de onze niet, en ze zal het nooit zijn. Maar wij nemen onze verantwoordelijkheid. Ik heb u gefeliciteerd daarnet meneer de eerste minister. Dat lag erg moeilijk bij de oppositie. Ik zal u even verklaren hoe dat komt. De Kaaimantaks, dat verbaast hen het meest. Dat men tijdens begrotingscontrole een stap zet richting eerlijke belasting. Dat is men niet gewoon.'

'Wanneer we het regeerakkoord allemaal loyaal uitvoeren, dan denk ik dat we er allemaal als winnaars kunnen uitkomen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Verherstraeten: 'Uitdaging om nog meer jobs te creëren'

Verherstraeten: 'Er zullen nog meer jobs moeten komen, dat is u de uitdaging meneer de eerste premier.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Nollet (Ecolo): 'Geen enkel engagement nagekomen'

Nollet (Ecolo) spreekt woorden uit die bestemd zijn voor onder meer minister Peeters: 'U hebt vaak gehoord, net als ik dat de inspanningen eerlijk verdeeld werden, sta me toe u eraan te herinneren dat u op 20 september verklaard hebben: we kunnen niet meer gaan halen bij de uitgaven we zitten op het bot. Toch werd daar nu nog 50 procent gehaald. U bent geen enkele van uw engagementen nagekomen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Michel: '50 milard extra door diamantairs'

'Ik moet lachen met de uitspraken over de diamantairs want er zal 50 miljard euro extra komen vanuit deze hoek.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Michel: 'Jobcreatie is voor ons een sleutelpunt'

Premier Charles Michel (MR): 'We hebben een politieke keuze gemaakt, hoor. Niet belasten op de mensen. Een andere politieke keuze: respect voor het Europese engagement. Dat is een kernpunt van ons akkoord. We willen het regeerakkoord versterken en verbeteren. De jobcreatie is voor ons een sleutelpunt. We zullen hard werken om zij die geen job hebben eraan te helpen. We nemen verantwoordelijkheden op.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Kristof Calvo (Groen): 'Premier, waarom bent u zo wereldvreemd?'

Kristof Calvo (Groen): 'Meneer Dewael zeggen dat je opkomt voor mensen die ondernemen, wil nog niet zeggen dat je het ook doet. Mijn vraag is dan ook: mensen die het moeilijk hebben. Wat heeft de begrotingscontrole opgeleverd voor deze mensen. Voor jonge mensen, voor ondernemers die smeken om een echte fiscale hervorming? Nadda.'

'Waarom bent u zo hardnekkig? Waarom bent u zo wereldvreemd? Afgelopen zondag stonden er duizenden mensen in de regen, en wat doet u? Niets u sluit zich op in een kasteel.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Dewael (Open VLD): 'Al wat bijdraagt tot de economie kan op onze steun rekenen'

Patrick Dewael (Open VLD): 'Al wat goed is voor de economie kan steunen op mijn fractie. Ik verwijs hierbij onder meer naar de maatregel dat mensen die langer willen werken dat kunnen en daarvoor beloond worden.'

'Ik hoor kritiek op sommige banken. De logica van de PS lijkt als volgt. Als een wet goed is voor haar fractie moet ze worden behouden. Zo niet moet ze worden aangepast.'

'Maar tot spijt wie het benijdt, de zesde financieringswet geeft meer autonomie aan de deelstaten. Als die opbrengst tegenvalt, ga je de wet toch niet weggooien?

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Ducarme (MR): 'Geen politieke beslissing'

Denis Ducarme (MR): 'De oppositie laat hier uitschijnen dat het gaat om een politieke beslissing, maar premier kunt u bevestigen dat wij simpelweg een beslissing van de FOD Financiën volgen op basis van de financieringswet?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Leuke gimmick'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Fonck (CDh): 'Overleg met gewesten'

Catherine Fonck (CDH): 'Als u had overlegd met de gewesten, voerden we vandaag deze discussie niet, premier.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Hecke: 'Verherstraeten lijkt op Irakese minister van Informatie'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Hedebouw: (PTB-GO!) 'Hete aardappel is doorgesluisd naar deelstaten'

Raoul Hedebouw (PTB-GO!): 'De hete aardappel is doorgesluisd naar de deelstaten, dat is toch problematisch. Een minister die zo trots verkondigt dat de begroting snel en vlot gemaakt is, vertegenwoordigt niet alle Belgen.'

'Ik zat ook zondag ook op de betoging van Hart boven Hard. En daar heb ik hetzelfde gehoord bij de mensen: ze hebben genoeg van het besparingsbeleid. Het is duidelijk dat de partijen die gestemd hebben voor de zesde staatshervorming, dat ze staan voor concurrerende regeringen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Verherstraeten: 'Minister kan starten met propere lei'

Servais Verherstraeten (CD&V): 'De mensen hebben op ons kunnen rekenen, er is niet bespaard op de sociale zekerheid. De facturen worden betaald, de minister kan starten met een propere lei.'

Waarop veel oproer ontstaat vanuit de oppositiebanken. 'De discussie mag het succes niet overheersen', reageert de CD&V-er.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Peter Vanvelthoven (SP.A): 'Een taxshift voor de diamantsector'

Peter Vanvelthoven (SP.A): 'De regering is creatief geweest. Een taxshift voor de diamantsector. Een verlaging van belastingen in die sector.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vlaams Belang: 'Begrotingscontrole had uit koker Di Rupo kunnen komen'

'U begrotingscontrole had zo uit de koker van Di Rupo kunnen komen', citeert Barbara Pas (Vlaams Belang) een artikel uit De Tijd.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Werk maken van een sociaal beleid?'

'Bovendien blijft u erg vaag. Er is geen zoektocht naar fiscale gerechtigheid. Hoe gaat u echt werk maken van een sociaal beleid?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Onkelinx (PS): 'Groot geschenk aan diamentsector'

De eerste vraag komt van Laurette Onkelinx (PS):

'U heeft snel werk geleverd, erg oppervlakkig, zonder enig overleg', stelt ze. 'U handelde zoals een olifant in een porseleinkast, dat zal sporen nalaten op termijn. We hebben ook gezien dat u een groot geschenk heeft gegeven aan de Antwerpse diamentsector. Ik vraag me af of u de BBI heeft geraadpleegd bij het samenstellen van deze maatregel?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

De bel gaat en de parlementsleden stromen binnen

De bel weerklinkt en de Kamerleden komen binnen in het parlement.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Charles Michel: 'Snel afgerond'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vragen over Digital Start-Up Plan

Minister Alexander De Croo (Open VLD) krijgt vragen over het Digital Start-Up Plan.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Er was geen reden om overleg te organiseren met deelstaten'

Charles Michel zei eerder al 'een beetje verbaasd' te zijn over de kritiek op 750 miljoen euro die niet moet worden doorgestort naar de deelstaten. 'Het gaat hier om een berekening van de FOD Financiën op basis van de financieringswet, niet om een beslissing. Niet meer, niet minder.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Het kibbelkabinet: een godsgeschenk voor cartoonisten

De begrotingscontrole ging vlot en zonder gekibbel. Opmerkelijk, want van bij de start van de regering-Michel volgden de grote en kleine crisissen elkaar op, en dat zorgde ervoor dat onze politieke cartoonisten nooit om materiaal verlegen zaten. Bekijk hier het overzicht.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Stevige discussie over Financieringswet in Vlaams Parlement

Ook in het Vlaams parlement werden gisteren een heleboel vragen gesteld over de begrotingscontrole en de financieringswet. 'In het verleden werd altijd samengezeten met de verschillende regeringen om de problemen met de begroting te bespreken. Wanneer wist u van het probleem, wie wist ervan, en wat hebt u eraan gedaan?', stelde fractieleider John Crombez (SP.A).

Herlees hier het volledige verslag van het vragenuurtje.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Boze Bourgeois: 'Vlaamse begrotingscontrole is om te lachen'

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een kleine 400 miljoen euro minder van de federale overheid. Het laattijdig corrigeren van het bedrag van de inkomstenbelastingen dat de gewesten doorgestort krijgen, is onbehoorlijk bestuur van de federale administratie. Dat verklaarde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) eerder.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Alle fracties hebben vragen over begrotingscontrole