Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

Einde live, bedankt om te volgen.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Michel: 'Separatisme, nationalisme is een mening, geen misdaad'

Michel: 'Wat zijn de feiten: vertegenwoordigers van de federale regering, waaronder leden van N-VA. Meneer Jambon en meneer Vandeput vertegenwoordigden op het Vlaams Nationaal Zangfeest de federale regering niet. Het is eenvoudig: er zijn overal in Europa separatistische, nationalistische, ... partijen. Dat is een mening, geen misdaad.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Geen fabeltjes, maar politiek discours'

Francis Delpérée (cdH) richt zich tot premier Michel over de aanwezigheid van federale ministers op het Vlaams Nationaal Zangfeest: 'Ik ben hier om een politiek discours te horen, geen fabeltjes van La Fontaine.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Calvo: 'Politiek en maatschappelijk probleem'

Calvo: 'Deze ochtend staan we allemaal op met de vaststelling dat onze sociale zekerheid een miljard euro tekortkomt. We hebben een politiek en een maatschappelijk probleem. Hoe lang gaat u wachten om de dingen bij te sturen. U gaat het nog erger maken. Binnenkort komt het wetsontwerp van de indexsprong. U schuift de tax shift op de lange baan.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Temmerman: 'U loopt uw schaduwpremier achterna'

Temmerman: 'U hebt net weer bevestigd dat u uw schaduwpremier achterna loopt. Uw snoeien om te groeien, gaat niet. Alleen zal u blijven snoeien. U bent niet bereid om de problemen van de sociale zekerheid en de financiering ervan rechtvaardig op te lossen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Michel: 'Bedoeling om naar tax shift te gaan'

Michel: 'De cijfers voor sociale zekerheid zijn slechter dan de initiële raming. Er is de politieke bedoeling om naar een tax shift te gaan. Er zijn vandaag te veel lasten op de arbeid: dat is ons probleem, ons zwak punt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Calvo: 'Uw doelstellingen zijn legitiem, maar uw recepten werken niet'

Kristof Calvo (Groen): 'Met de doelstelling van budgettair orde op zaken te stellen, ben ik het eens. Ook met die om jobs te creëren. Maar de instrumenten die worden aangehaald om die doelstellingen te bereiken, daar gaat het mis. Over de kerndoelstellingen van uw beleid: een tekort voor de sociale zekerheid. We zitten in een vicieuze cirkel. De doelstellingen zijn legitiem, maar de recepten werken niet. Het is tijd voor een nieuw recept: een mix van slimme besparingen, investeringen die zuurstof geven aan de economie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Hees: 'U vernietigt de sociale zekerheid'

Marco Van Hees (PTB-GO!): 'U bent de sociale zekerheid aan het vernietigen. De arbeiders zullen niet toelaten dat hun systeem van solidariteit kapot wordt gemaakt. Gaat u de indexsprong doorvoeren?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Werk maken van tax shift'

Temmerman: 'Gaat u eindelijk tegen uw schaduwpremier in werk maken van een tax shift?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Temmerman (SP.A): 'Het is snoeien om te bloeden'

Karin Temmerman (SP.A): 'Uw begrotingscontrole toont nu al een tekort van de sociale zekerheid van zo'n 8 miljoen. U hebt zich rijk gerekend op een economische groei die er niet is en een creatie van jobs die u niet kan waarmaken. Uw snoeien om te groeien werkt niet, het is vandaag snoeien om te bloeden geworden. Hoe gaat u dat oplossen? Verder besparen op sociaal beleid, kan voor ons niet.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Deze regering doet als de vorige'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Willaert: 'Mensen niet opjagen voor jobs die er niet zijn'

Willaert: 'Mensen opjagen is geen garantie om ze aan een job te helpen. Wat dat wel is, is jobcreatie. En ervoor te zorgen dat het gaat over werkbaar werk. Maar er wordt gesnoeid in maatregelen die dat mogelijk maken. In de beleidsnota's van Kris Peeters gaat het niet verder dan ergonomie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De Coninck: 'Vorming was niet eenzijdig opgelegd'

Monica De Coninck (SP.A): 'Het is deze week al de vijfde of zesde keer dat zaken in mijn naam gezegd worden. Over de vorming die georganiseerd moet worden in periodes van economische werkloosheid, wordt gezegd dat de regering dat eenzijdig had opgelegd. Dat is niet waar. Het is niet gestemd geraakt, omdat het niet op tijd in parlement geraakt is. Maar een tweede versie was dus wel door sociaal overleg goedgekeurd.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vuye (N-VA): 'Gemeenschapspartij voor solidariteit'

Vuye (N-VA): 'We zijn een gemeenschapspartij die staat voor solidariteit. Solidariteit tussen generaties. Voor ons zijn twee zaken belangrijk: dat de regering het akkoord over SWT uitvoert en dat de sociale partners en werkgevers werk maken van werkbaar werk.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Zonder jobs geen activering'

Verherstraeten: 'Activering: ja. Maar zonder jobs, geen activering.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Dewael: 'Stoppen met betalen voor systemen die mensen thuishouden'

Dewael: 'We moeten niet alleen kijken naar diploma, maar naar deskundigheid en ervaring. Maar laten we stoppen met betalen voor systemen die mensen thuishouden. In plaats van mensen thuis laten zitten met een uitkering, ze zin geven om te werken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kitir: 'Voer oplossing uit'

Kitir tot Peeters: 'Als u hier standvastig kan zeggen dat u een oplossing gevonden heeft, voer ze dan ook uit.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Massin: 'Schande'

Massin: 'Het gaat over een regering van schande.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kris Peeters: 'Bottom line is werkbaar werk creëren'

Minister van Werk Kris Peeters: 'Wij hebben in ons akkoord twee evaluaties voorzien. De bottom line is dat we die mensen werkbaar werk geven. Dat is een uitdaging die we niet vanuit de politiek kunnen oplossen. Daarom is het sociaal overleg essentieel. Met goed overleg kunnen we daarvoor de volgende weken en maanden zorgen. Werkbaar werk moet ook beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Michel: 'Dit is regering die beslissingen neemt'

Michel: 'Dit is een regering die beslissingen neemt, we luisteren aandachtig naar de sociale partners. Natuurlijk zullen we de gewesten raadplegen en alle actoren van het sociaal overleg.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Michel: 'Duidelijke politieke keuze'

Michel: 'De aangepaste beschikbaarheid is een duidelijke politieke keuze voor specifieke begeleiding. Dat is nuttig, noodzakelijk, intelligent voor die mensen. Voor hen zijn ervaring, competentie zijn belangrijkere elementen dan een diploma.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Charles Michel: 'Context scheppen voor jobcreatie'

Premier Charles Michel: 'De bedoeling is een beleid te voeren, een context te scheppen waarin ondernemers meer jobs kunnen creëren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Hedebouw: 'Duidelijk verband tussen jeugdwerkloosheid en langer werken'

Hedebouw: 'Er is in Zweden duidelijk een verband dat er jeugdwerkloosheid is, omdat er langer gewerkt wordt. Dat zijn feiten. Jullie hebben een nieuw concept bedacht, dat van 'aangepaste beschikbaarheid'. Niemand weet wat dat is. Kan u me verzekeren dat een werknemer die op zijn zestigste met brugpensioen gaat niet opgeroepen zal worden om te werken in een callcenter met flexibele werkuren?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Hedebouw: 'Geen respect voor akkoord'

Raoul Hedebouw (PTB-GO!): 'Ik was gisteren aanwezig op de vakbondsactie in Brussel. Ze hebben me allemaal hetzelfde gezegd: dat ze het een schande vonden dat er geen respect was voor het akkoord van de Groep van Tien. Dit respect is nodig in de onderhandelingen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Applausmeter liegt niet'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Solidariteit tussen generaties'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Het werk is niet af'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Willaert (Groen): 'Verdeeldheid in regering nooit zo groot geweest'

Evita Willaert (Groen): 'De verdeeldheid in deze regering is nog nooit zo groot geweest. Een regering die verbindt is net wat de burger nodig heeft. De oproep van meneer Verherstraeten voor een plan voor werkbaar werk klinkt ongeloofwaardig.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vuye (N-VA): 'Geen link tussen ouderen aan het werk houden en jeugdwerkloosheid'

Hendrik Vuye (N-VA): 'Er is geen enkele link tussen jongeren die geen werk vinden en ouderen die aan het werk blijven. Het is niet omdat er minder 50-plussers aan het werk zijn, dat er meer jongeren aan het werk zijn. Landen met een lage activiteitsgraad van 50-plussers hebben een hoge werkloosheidsgraad en daar is België spijtig voorbeeld van. Gaat u het akkoord bereikt binnen de regering integraal uitvoeren?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Verherstraeten: 'Regering schept het kader, werkgevers zorgen voor jobs'

Servais Verherstraeten (CD&V): 'De daling van het aantal bruggepensioneerden is spectaculair. Die cijfers zullen de komende jaren nog meer dalen, zoals dat nodig is om de mensen aan het werk te houden. Als alle tien sociale partners, de werkgevers, werknemersorganisaties verduidelijking vragen, verdienen ze dat. De aangepaste beschikbaarheid vergt overleg. Maar nog meer dan aangepaste beschikbaarheid: hoe vinden we jobs voor die mensen van wie wij verwachten dat ze langer werken? De regering schept het kader, de werkgevers creëren jobs.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Waar blijft het werk?'

'Maar waar blijft het werk?', klinkt het vanuit de oppositie.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Dewael: 'Activeren, activeren, activeren!'

Dewael: 'Dit parlement vertegenwoordigt de burger, de belastingbetaler. U hebt de beslissing genomen na het advies van de sociale partners, u zal die ook uitvoeren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Dewael (Open VLD): 'Enkel Griekenland doet slechter'

Patrick Dewael (Open VLD): 'In Zweden werkt 75 procent van de 60-plussers, in België is dat 23 procent. Enkel Griekenland doet slechter. We moeten mensen gaan activeren, meer maatwerk tot stand brengen, die dingen schrappen die het mensen vandaag onmogelijk maken maatwerk te aanvaarden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Volgt u Bart De Wever?'

Kitir: 'Ik begrijp niet waarom u zo ver meegaat in dit verhaal. Volgt u het standpunt van Bart De Wever, 'maakt niet uit wat de vakbonden zeggen, de regering doet haar zin', of neemt u het au serieux? Komt er eindelijk duidelijkheid over de SWT? Want die is er nog altijd niet.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kitir (SP.A): 'Nooit gezien hoe weinig respect er is voor sociaal overleg'

Meryame Kitir (SP.A) richt zich ook tot premier Charles Michel: 'De regering heeft het akkoord van de sociale partners niet aanvaard. Het is du jamais vu hoe weinig respect de regering nog voor het sociaal overleg heeft.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Massin (PS) over sociaal akkoord: 'Niemand weet wat aangepaste beschikbaarheid is'

Éric Massin (PS) over het sociaal akkoord over de oudere werklozen en SWT'ers: 'Er was een akkoord, maar jullie zijn het gaan aanpassen. Niemand weet wat die 'aangepaste beschikbaarheid' is. Jullie zeggen dialoog te willen, maar daar komt niets van terecht.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Van SWT tot HSBC

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

SWT's, leger op straat, zingende N-VA'ers en nucleaire deal

De plenaire vergadering is er om verduidelijking te vragen. Aan de twisten de voorbije dagen te zien, zullen volgende zaken mogelijk ook in de Kamer voortgezet worden:

Onenigheid over de aanpassingen van de regering aan het sociaal akkoord over oudere werklozen en het brugpensioen (SWT's). Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met de 'aangepaste beschikbaarheid'?

Groen stelt zich vragen bij het ontbreken van een wettelijke basis om het leger op straat in te zetten.

PS-fractieleidster Laurette Onkelinx is niet te spreken over de aanwezigheid van N-VA-ministers Jan Jambon en Steven Vandeput en Kamervoorzitter Siegfried Bracke op het Vlaams Nationaal Zangfeest.

Tot slot verdedigt minister van Energie Marie-Christine Marghem haar wetsontwerp over de verlenging van Doel 1 en Doel 2. 'Wij zijn heel transparant.' Dat na kritiek van de Raad van State.