Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Alle vragen gesteld

Alle mondelinge vragen zijn gesteld. Bedankt om onze LIVE te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kankerverwekkend glyfosaat: verboden voor particulieren, toegelaten voor boeren

Anne Dedry (Ecolo-Groen) zegt eerder al gevraagd te hebben het waarschijnlijk kankerverwekkende glyfosaat uit de rekken te halen. Die vraag werd toen verticaal geklasseerd. 'Vandaag is bewezen dat er gemanipuleerd is met de studies, door Monsanto. We weten het nu, zwart op wit: ze kopen wetenschappers om om positieve studies te schrijven.'

'De deelstaten hebben besloten het gebruik van glyfosaathoudende verdelgers te verbieden. Maar deze federale regering doet niets, waardoor ik het dus wel nog mag gaan kopen in de Brico. Particulieren mogen het niet gebruiken, maar boeren mogen de verdelger wel nog massaal inzetten.'

Ook Karin Jiroflée (sp.a) wil dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt, in navolging van de deelstaten. 'We zitten in de absurde situatie dat het gebruik verboden is voor particulieren, maar men het wel nog massaal mag aankomen. En in de landbouw, waar het veruit het meest gebruikt wordt, is er geen verbod. Het verbod is zo niet meer dan een druppel op een hete plaat.'

'Dit gaat om de gezondheid van de mensen, van de kinderen. Daarin draagt deze regering een verpletterende verantwoordelijkheid.'

Minister van Landbouw Willy Borsus (MR): 'Ik wil eraan herinneren dat mijn standpunt zeer waakzaam is.' Verdachte pesticiden, bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend kunnen zijn, zullen binnenkort verboden worden, zegt de minister.

Hij kondigt ook aan een studie besteld te hebben over de onthullingen van de Monsanto Papers, die aantonen dat er gesjoemeld is met de wetenschappelijke literatuur rond glyfosaat.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Langer werken betekent niet automatisch meer pensioen

Werken moet lonen, klinkt het bij N-VA (bij monde van Jan Spooren) en Open Vld (Vincent Van Quickenborne). Hun aanklacht komt er na een krantenverhaal over twee vriendinnen, waarvan de ene altijd gewerkt heeft maar een lager pensioen heeft dan de ander die bijna haar hele carrière een werkloosheidsvergoeding heeft gekregen. Fundamenteel onrechtvaardig, vinden de partijen, en dus willen ze de berekening van pensioenen gekijkstellen voor zelfstandigen, ambtenaren en andere loontrekkenden.

'Het is toch de logica zelve dat degene die werkt altijd meer moet overhouden dan degene die niet werkt - op de loonbrief én op het pensioen. Het in de tijd beperken van de werkloosheid is de enige oplossing,' zegt Vincent Van Quickenborne.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zegt eindelijk te begrijpen waarom de vraag aan hem werd gesteld. 'De werkloosheid beperken in de tijd staat niet in het regeerakkoord en zal niet gebeuren tenzij alle partners het daarover eens zijn. Niemand is graag werkloos,' klinkt het bitsig richting van Quickenborne. 'Werklozen willen graag zo snel mogelijk aan het werk, en voor dat beleid gaan we aan het werk,' zo zegt Peeters fors.

Op Twitter laat Open Vld'er Egbert Lachaert laconiek weten dat de door CD&V gewenste meerwaardebelasting ook niet in het regeerakkoord staat.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Veerle Wouters vraagt voorbereiding van staatshervorming

Veerle Wouters (Vuye&Wouters) neemt het woord over de bevoegdheden inzake arbeidsmarkt. 'Fons Leroy van de VDAB pleit voor een staatshervorming om de doelstelling te behalen om 75 procent van de beroepsbevolking aan het werk te brengen.'

'Wanneer een deelstaat ervoor kan zorgen dat er meer mensen aan het werk kunnen zijn, dan moet die deelstaat er ook de baten van kunnen krijgen.'

'Staatshervormingen moeten voorbereid worden, en dat lukt niet enkel door petjes uit te delen. Een communautaire standstill betekent niet dat je niks kan voorbereiden.'

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) antwoordt om in de eerste plaats de zesde staatshervorming 'te consumeren, dat wil zeggen toe te passen en de middelen bij de regio's maximaal aan te wenden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Groen legt volgende week resolutie op tafe

Na drie kwartier wordt de discussie over Saoedi-Arabië afgerond, alhoewel Groen benieuwd blijft wie volgende week hun resolutie goed zal keuren om onze economische banden met de Saoedi's te herevalueren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Hoe lang heb je nodig om te weten dat Saoedi's vrouwen stenigen?'

'U wist 'maar twee uur' op voorhand van de stemming, premier.' Hoeveel uren heb je nodig om te weten dat vrouwen in Saoedi-Arabië onderdrukt worden?' vraagt Meryame Kitir (sp.a) zich af.

Rita Bellens (N-VA): 'Het is een beetje naïef te denken dat er geen stemming zou komen en dat we daar niet op voorbereid moesten zijn.'

Annemie Turtelboom (Open Vld): 'De belangrijkste les vandaag is dat buitenlands beleid te belangrijk is om over te laten aan individuele diplomaten. IK roep op voor meer overleg.'

In de coulissen zegt Open Vld-voorzitster Rutten dat onze economische belangen bij Saoedi-Arabië tegen het licht moeten gehouden worden.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wist Reynders op voorhand van stemming, of niet?

Wouter De Vriendt stelt dat er volgende week een resolutie van Groen-Ecolo in het parlement zal liggen, 'om calamiteiten zoals deze week in de toekomst te voorkomen.'

Barbara Pas (VB): 'Eigenlijk zegt u: we hadden nee moeten stemmen. Dat is het verhaal van heel uw beleid: we hadden moeten. We hadden een begrotingsevenwicht moeten hebben. We hadden de communautaire agenda op tafel moeten leggen: 'we hadden moeten', dat zou een goeie slogan zijn voor de N-VA.'

Olivier Mangain (DéFI): 'In uw antwoord zei u dat de informatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken terecht was gekomen voor de stemming. In de commissie zei minister Reynders dat hij niet op de hoogte was van de stemming. Ofwel was zijn administratie niet klaar om hem op de hoogte te brengen - een grove tekortkoming - ofwel heeft hij de info wel gekregen en geen aandacht aan geschonken, ofwel heeft hij de diplomaten gewoon laten begaan.'

Jean-Jacques Flahaux (MR) wil zijn partijgenoot Reynders uit de wind zetten, en stelt kort dat hij een duidelijk antwoord heeft gekregen op zijn vragen en niks meer te zeggen heeft.

Raoul Hedebouw daarentegen wijst erop dat er op politiek niveau blijkbaar kennis was van de stemming, maar dat het onduidelijk blijft of de minister van Buitenlandse Zaken op de hoogte was. 'Misschien moet er weer eens een diplomaat opgeofferd worden?' verwijst hij naar de ruzie tussen minister Jambon en de verbindingsofficier in Turkije.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Premier 'betreurt stemming': 'in snelheid genomen door diplomaten'

Premier Charles Michel (MR) wil eerst de feiten bespreken. 'Het gebeurt heel vaak dat er maar een kandidaat is voor een verkiezing. Er is een vraag tot stemming geweest van de VS, en we hadden maar enkele uren om ons antwoord mee te delen.'

'Ik betreur deze stemming', zegt de premier, die bevestigt dat ons land voor heeft gestelmd. 'We zouden dit niet opnieuw doen.' De diplomaten 'hebben ons in snelheid genomen', klinkt het.

'Er is inderdaad een geheime stemming geweest. Wij zullen ons besluiten voor de toekomst trekken. Wij zijn natuurlijk voorstander van universele waarden en de rechten van de vrouw.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Met geheime stemming drukt Trump conservatieve agenda door'

Meryame Kitir (sp.a): 'Stel u eens voor dat ik een vrouw was die in Saoedi-Arabië leefde. Ik zou dan aan een man moeten vragen om een bankrekening te openen. Ik zou moeten vragen of ik mag scheiden of huwen. Ik zou aan een man moeten vragen of ik een paspoort mag krijgen.'

'Ik begrijp niet dat ons land meegestemd zou hebben voor Saoedi-Arabië. De vrouwenrechten die we hier verdedigen, die verdedigen we toch overal? Dus ik vraag u: hoe heeft ons land gestemd, en was dat een consensus binnen de regering?'

Rita Bellens (N-VA): 'Saoedi-Arabië als beschermheer van de vrouwenrechten: onze fractie is daar ook door geschrokken. Hebben wij voor die toetreding gestemd?'

Ook Els Van Hoof (CD&V) wil verduidelijking over de stemming, die 'een slag in het gezicht van vrouwen wereldwijd' is. 'Het is ook verontrustend dat de VS zouden opgeroepen hebben tot een geheime stemming. We mogen niet aanvaarden dat president Trump tot zo'n stemming heeft opgeroepen om zijn conservatieve agenda door te drukken.'

Nog een regeringspartij die opheldering wil over hoe ons land stemde: Open Vld, bij monde van Annemie Turtelboom. 'Als België ja heeft gestemd, is dat een fout signaal en een hele foute keuze.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Reynders sprak blabla-taal over Saoedi-Arabië'

Gwenaëlle Grovonius (PS): 'De vraag die wij hebben gesteld aan minister Reynders was heel eenvoudig: wat was de stemming van België in verband met Saoedi-Arabië? Het antwoord was verschrikkelijk: mijnheer Reynders heeft met blabla-taal rond de pot gedraagd en zijn verantwoordelijkheiden niet opgenomen door te beweren dat hij niet op de hoogte was van de stemming. Als dat klopt, is dat beneden alle peil.'

De PS-mandataris wil eindelijk een duidelijk antwoord: hoe heeft ons land gestemd?

Olivier Maingain (DéFI): 'Ons land is zwaar tekort geschoten in het verdedigen van de grondslagen van de VN. België heeft zich zwaar verlaagd.'

Jean-Jeacques Flahaux (MR) vergelijkt de situatie met de toetreding van Libië tot de mensenrechtencommissie van de VN. 'Ik wil even verduidelijken waarom er een steming is geweest: de VS hebben daarop aangedrongen.'

Raoul Hedebouw (PTB-GO): 'Blijkbaar heeft België voor gestemd: dat is toch redelijk ongelooflijk? Men doet hier blijkbaar aan een dubbele diplomatie. Enkele weken geleden was er de harde taal van mevrouw Rutten, om de contacten stop te zetten. Maar als het om petroldollars gaan, vliegen de principes met de dollars in de zak.'

'Wat heeft België gestemd? Dat mogen we weten, dat moeten we weten. Klopt het bovendien dat minister Reynders niet op de hoogte was van de stemming, premier?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Hier past enkel diepe schaamte, premier'

Iedere fractie in het halfrond heeft wat te zeggen over Saoedi-Arabië. De premier en de regeringsploeg krijgen meteen striemende kritiek.

Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): 'In Saoedi-Arabië worden vrouwen stelselmatig gediscrimineerd. De Croo en Reynders verdedigen het onverdedigbare. Deze VN-commissie moet het goede voorbeeld geven en nu zal ze dat niet meer kunnen. Dit is ene slag in het gezicht van iedereen die vrouwenrechten verdedigd.'

'Hier past enkel schaamte, premier, en diepe teleurstelling over de houding van ons land. Is dat dat onze westerse superioriteit, collega's van de Open Vld: onze waarden overboord gooien voor economische belangen en oliedollars?'

'Premier, verdedigt u ook het zitje van Saoedi-Arabië?'

Barbara Pas (VB): 'Saoedi-Arabië, het islamland waar vrouwen werkelijk niks kunnen doen zonder toestemming van een man. Het enige wat ze er mogen, is gestenigd worden en onthoofd worden door sharia-beulen? Zo'n land gaat voor de VN, met steun van België, de vrouwenrechten vormgeven. Dat is toch te gek voor woorden? Dat is d kat de rechten van de mensen te laten verdedigen.'

'Wat is het volgende, Dutroux de rechten van de kinderen laten verdedigen in het kinderrechtencommissariaat?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Zo goed als zeker kankerverwekkend glyfosaat uit de rekken?

Glyfosaat, het belangrijkste bestanddeel in onkruidverdelger Roundup, ligt zwaar onder vuur nadat in de zogenaamde Monsanto Papers uitlekte dat producent Monsanto jarenlang wetenschappelijk 'bewijs' manipuleerde om zo te verdoezelen dat glyfosaat zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is. De onthullingen komen op een gevoelig moment, want Monsanto moet net nu op zoek naar een verlengde goedkeuring van het product binnen Europa. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) kondigde al aan scherpe maatregelen te nemen, en ook op federaal niveau wordt een verbod op het gebruik van glyfosaat verwacht.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Waarom stemde België Saoedi's in VN-vrouwenrechtencommissie?

Saoedi-Arabië, een land waar vrouwenrechten zwakker zijn dan de zelfbeheersing van Benito Raman, werd eerder deze week verkozen tot lid van de VN-vrouwenrechtencommissie. Het heeft er alle schijn van dat ons land 1 van de vijf Europese leden was die voor die toetreding stemden. Opvallend: alle partijen spreken schande én zelfs de regering zit met de zaak verveeld. De stemming werd volgens vicepremier en buitenlandminister Didier Reynders (MR) in allerijl op hoog diplomatiek niveau beslist - ons land zou daarbij 'in snelheid gepakt zijn', aldus een CD&V-mandataris.

Minister Alexander De Croo (Open Vld) verdedigde de keuze door te stellen dat het beter is op deze manier de dialoog aan te kunnen gaan, maar die opvatting wordt door zo goed als niemand gedeeld in het halfrond in de Wetstraat.