Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Zitting wordt gesloten

Vervolgens wordt beslist over de verandering van de agenda: woensdag zijn er geen vergaderingen, donderdag zijn er interpellaties en mondelinge vragen. De agenda wordt aangenomen, de zitting wordt gesloten.

De opening van het parlementaire jaar is daarmee ook ten einde. Bedankt om onze LIVE te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Parlement stemt over aanwezigheid premier: oppositie haalt 'njet' binnen

Kamervoorzitter Bracke stelt voor om de Kamer te laten stemmen over het verzoek naar de aanwezigheid van de premier. Bracke wil stemmen door zitten en opstaan, maar Kristof Calvo (Groen) eist een elektronische stemming.

Het halfrond stemt meerderheid tegen oppositie. Enkele stemmen werden niet geregistreerd, tot grote woede van de oppositie. 'In dit geval maakt dat niks uit', stelt Bracke.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Alles goed, mijnheer Borsus? Niet sympathiek van de premier he, om u hierheen te sturen.'

Raoul Hedebouw (PTB-GO!) begint zijn praatje laconiek. 'Alles goed, mijnheer Borsus? Niet sympathiek van de premier he, om u hierheen te sturen.'

'Alle maatregelen die u neemt, verergeren de toestand. We gaan de werklozen laten betalen, de zieken. Iedereen is hier akkoord dat er een miljard wordt gehaald bij de zieken. Er is een akkoord om de werklozen te pesten. Maar er is één groot debat bij de regeringspartijen: hoe gaan wij nu die pil doen slikken dat wij al 2 jaar hen laten betalen en toch dit laten gebeuren. Daar kan ik niet akkoord mee gaan.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Barbara Pas: Toen Di Rupo uitstel vroeg, deed hij dat weken op voorhand

Barbara Pas (VB): 'Dat België geen state is, wist ik al. Dat er geen union is, dat ook. Maar dat er geen state of the union is, daar mag de premier op zijn minst wel wat uitleg over geven. Ik ben ontgoocheld door het complete gebrek aan respect van de regering voor dit parlement.

Dat Patrick Dewael het uitstel vergelijkt met het uitstel in 2012 en 2013 vindt ze onzin. 'In 2012 waren er verkiezingen, en in 2013 was het uitstel voor N-VA genog om te verklaren dat de regering "geen enkele samenhang vertoont en dat de begroting knoeiwerk was." Toen Di Rupo uitstel vroeg, heeft hij dat weken op voorhand gevraagd. Maar de dag zelf laten weten "wij komen niet", dat is nog nooit gezien. U doet nog erger dan die regering waarmee hij zo graag het verschil wil maken.'

'Het enige dat u vandaag moet doen, is de aanwezigheid van de premier vorderen.'

Olivier Maingain (DéFi): 'We hebben er goed aan gedaan u uit te nodigen, mijnheer Borsus. Mijnheer Dewael heeft hier een state of the union gehouden, met voorstellen en maatregelen. Het is allemaal de schuld van de brexit.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De bochten van sp.a, daar kan circuit van Zolder een puntje aan zuigen'

Wouter Beke (CD&V): 'Meneer Calvo, ik begrijp dat je honger hebt naar een debat, maar laat ons dat voeren op basis van feiten en maatregelen, niet op valse intentieverklaringen. Wij zullen het debat samen met u voeren over de maatregelen die genomen zijn.'

Kristof Calvo (Groen) wijst hem erop dat zijn partij 'nog nooit zoveel steun heeft gehad van de oppositie als vandaag'. 'De afgelopen 48 uur hebben al deze fracties aan u gezegd: als u een eerste stap kan zetten richting een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens, dan steunen we u daarin.'

Wouter Beke laat dan weer weten geen steun van de sp.a nodig te hebben: 'De bochten die de socialisten al genomen hebben over hervorming van belastingen, daar kan het circuit van Zolder nog een puntje aan zuigen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Dewael verdedigt uitstel state of the union

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Woelige sfeer in de Kamer

De tussenkomst van Kristof Calvo (Groen) verloopt bijzonder bitsig. Zowel CD&V als Open Vld laten Calvo amper uitspreken.

Calvo zelf haalt uit met een citaat van Jan Jambon, die enkele jaren terug het parlement opriep de premier aanwezig te hebben toen Di Rupo zijn beleidsverklaring moest uitstellen.

Na een repliek van Patrick Dewael stelt Calvo dat het net hierom belangrijk is dat de premier erbij is, ook zonder state of the union: 'Dan zou hij zien dat we van mening verschillen - dat u liever honderden miljoenen zoekt in de gezondheidzorg dan bij de 10 procent meest vermogenden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Sp.a steunt CD&V-oproep voor eerlijke fiscaliteit

Meryame Kitir (sp.a): 'De opening van het parlementaire jaar is een traditioneel belangrijk moment. De regering is al twee jaar verdeeld, maar vandaag zijn ze in diepe crisis.' Ze haalt uit naar Patrick Dewael, die in zijn tussenkomst de speculatietaks van zijn eigen regering wegzette als 'een symbolische maatregel'.

'De facturen van de mensen verhogen ging in een vingerknip, maar toen een partij een voet tussen de deur zette in een poging om een eerlijke fiscaliteit te krijgen, was dat voldoende voor een regeringscrisis. En dat terwijl de mensen op zoek zijn naar zekerheid, na tal van ontslagen.'

'Ik heb er geen probleem mee als de toespraak vandaag uitgesteld wordt als dat een eerste stap is naar rechtvaardige fiscaliteit. Wat ik niet kan aanvaarden, is dat de premier vandaag niet de moeite doet zich hier te komen verantwoorden.'

Ook Peter De Roover krijgt nog een veeg uit de pan. 'U moet ons niks gunnen. U zit in de regering omdat u zei dat u het beter ging doen. Gun de mensen een eerlijk beleid.'

'Ik heb nog een boodschap voor CD&V. Als uw voorstel een echt voorstel is voor eerlijke belastingen, hebt u onze steun. Ik hoop van harte dat jullie eindelijk jullie rug rechten en dorozetten voor eerlijke fiscaliteit.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA: 'er is vandaag geen debat'

Peter De Roover (N-VA): 'De gebeurtenissen zijn wat ze zijn, gelukkig zijn we onze grondwettelijke verplichtingen nagekomen en hebben we hier vandaag gedaan wat er op deze dag moet gebeuren.'

'De volgende dagen kunnen we debatteren over de inhoud, vandaag is die inhoud er nog niet. Wij gunnen de oppositie de mogelijkheid om wat procedurele kwesties uit te spelen. Wij gunnen de oppositie dat genot, maar inhoudelijk is er vandaag geen onderhoud. De regering heeft via de brief meegedeeld dat de premier een van de volgende dagen het akkoord komt voorleggen, wat ons betreft is dat zelfs morgen.'

'Wij gaan vandaag niet het debat aan, want er is vandaag geen debat.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Patrick Dewael: 'deadline voor Europa is 15 oktober'

Laurette Onkelinckx (PS): 'Vandaag hadden we de premier moeten kunnen horen. Voor de allereerste keer is de regering niet vertegenwoordigd na een crisis. Normaal kom je dan naar het parlement. Dit is niet niks. We hebben gehoord dat de regering het al eens is over bijzonder verregaande maatregelen - bijvoorbeeld 900 miljoen euro in de gezondheidzorg.'

'De premier en zijn regering kenden deze datum, de tweede dinsdag van oktober, ze hadden zich er dus op kunnen voorbereiden.'

Patrick Dewael (Open Vld) vindt de kritiek van de oppositie maar minnetjes: 'Ik ga even terug in het verleden, waar het nog al gebeurd is dat de regering de state of the union niet hield op de tweede dinsdag van oktober.' Hij verwijst naar het uitstel in 2012 (door gemeenteraadsverkiezingen) en 2013 (door discussies over het generatiepact). Het bureau is verkozen, en een regeringslid heeft ons vervoegd. 'Kan men dan spreken van een politieke crisis?'

'Het spreekt vanzelf dat de premier er de voorkeur aan geeft om een globaal palmares voor te stellen. En er is een deadline: uiterlijk op 15 oktober moet de regering een werkstuk overmaken aan de Europese Commissie. Kan er vandaag geen state of the union voorgesteld worden, dan betekent dat echt geen man overboord.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Willy Borsus aanwezig, zitting herstart

De zitting van de Kamer wordt opnieuw aangevat. Intussen is minister van Middenstand Willy Borsus (MR) aanwezig in de Kamer.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bracke schorst zitting

Jean-Marc Nollet (Ecolo) gaat er, net zoals de rest van de opposite, niet mee akkoord dat Bracke een debat wil houden over het opvorderen van de premier. Hij vraagt een schorsing van het debat aan Kamervoorzitter Bracke.

Bracke gaat daarop in. Om 15.30 uur wordt er hernomen. Intussen beraadt de voorzitter zich over het opvorderen van de regering.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kristof Calvo hekelt 'collectieve staking van de regering'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Regering afwezig, Calvo eist 'minimale dienstverlening'

De voltallige oppositie is razend dat geen enkel lid van de regering in de Kamer is.

Laurette Onkelinckx (PS) stelt laconiek vast dat er geen enkel regeringslid aanwezig is, wat wordt onthaald op hoongelach bij de oppositie.

'Het zou toch wel een minimum zijn een regeringslid hier te hebben voor een verklaring, om uit te leggen waarom u die brief hebt ontvangen.'

Kristof Calvo (Groen): 'Het zou een minimum aan beleefdheid zijn om toch iemand van de regering aan te duiden. Anders kunnen we best even schorsen.' Hij wijst er ook op dat Bracke als kamervoorzitter ook door de oppositie verkozen is, en dat hij de regels van het parlement moet opvolgen. Calvo heeft het over 'een collectieve staking' van de regering en eist een 'minimale dienstverlening'.

Catherine Fonck (MR): 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Toen er vroeger een uitstel werd gevraagd, was de regering afwezig. Het is heir dat de regering zijn verantwoordelijkheid moet nemen.'

Barbara Pas (VB): 'Het maakt me niet uit wie hier is, desnoods Pieter De Crem, zodat hij toch niet voor niks uit Harvard gekomen is - maar er moet toch iemand van de regering hier zijn.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Regering vraagt officieel uitstel voor regeringsverklaring

'De regering vraagt uitstel van de regeerverklaring die deze middag was vorozien. De regering verbindt er zitch toe in de Kamer het resultaat van de besreking voor te leggen van zodra die er is.' Dat staat in de regeringsbrief die kamervoorzitter Siegfried Bracke voorleest.

'Verschillende groepen hebben mij verzocht, op basis van artikel 50 uit de grondwet, de aanwezigheid van de eerste minister te vragen,' stelt Bracke. Ook de agenda moet gewijzigd worden, iedere fractie krijgt daarvoor 10 minuten.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bracke opent parlementaire jaar

'Op grond van artikel 44 van de grondwet' opent Kamervoorzitter Siegfried Bracke het parlementaire jaar, te beginnen met de benoeming van het bureau.

Peter De Roover (N-VA) draagt Bracke voor als logische Kamervoorzitter, de Kamer stemt daarmee in. Daarna kiezen de partijen ook ondervoorzitters en overige bureauleden.

De fractievoorzitters blijven dezelfde als voor de zomer.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vertraging en onduidelijkheid

Voorlopig sijpelen af en toe wat parlementariërs het halfrond binnen, maar niemand die lijkt te weten wie er nu precies present tekent. De parlementariërs van N-VA geven alleszins verstek, zo weet De Morgen.

Intussen is er ook nog geen spoor van de kamervoorzitter, die nog steeds aan het overleggen is met de Conferentie van Voorzitters. Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir wil met artikel 50 uit de grondwet de premier dwingen om toch naar de Kamer te komen, maar de meerderheid is ervan overtuigd dat ze niet op dat verzoek moet ingaan.

Dat de premier wel verklaringen doet aan de pers maar zich niet voor het parlement wil laten zien, zet kwaad bloed bij de oppositie.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Conferentie van Voorzitters zit nog samen

Op dit moment zit de Conferentie van Voorzitters nog samen om te beslissen hoe de agenda van de dag eruit ziet. Voorlopig staat de beleidsverklaring nog op de officiële agenda, maar die komt er dus niet.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kris Peeters blokkeert begrotingsakkoord

Na dagen en nachten vol onderhandelingen is er voorlopig nog geen begrotingsakkoord, en dat terwijl Didier Reynders gisterenmiddag nog verklaarde dat de begroting 'zo goed als rond' was.

Binnen de regering wordt vicepremier Kris Peeters (CD&V) als de grote schuldige aangewezen: hij gooide op het allerlaatste moment roet in het eten door een voorstel voor de meerwaardebelasting op tafel te gooien. Nochtans was geweten dat voor CD&V die meerwaardebelasting eeen cruciaal element in het akkoord zou zijn. 'Zonder rechtvaardige fiscaliteit is het probleem groter dan deze regering,' verklaarde Peeters gisteren nog.

Lees hier de analyse van de begrotingsimpasse: Waarom CD&V het been stijf houdt.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Charles Michel komt niet naar de Kamer

De Kamer komt vandaag bij elkaar, maar premier Charles Michel (MR) is de grote afwezige. Hij consulteert vandaag verder met de onderhandelaars om een uitweg uit de begrotingsimpasse te zoeken.

De oppositie had deze ochtend kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) gevraagd de premier toch te sommeren. Uiteindelijk is er een compromis gevonden: Michel komt niet, maar de kamervoorzitter zal wel een brief van de premier voorlezen.

Dat er geen beleidsverklaring komt, wil niet zeggen dat de werkzaamheden geschrapt worden. De start van het parlementaire jaar op de tweede dinsdag van oktober ligt verankerd in de Grondwet.