Live HERLEES: Open VLD uit kritiek op stijl Theo Francken: 'Verleidt extreemrechtse kiezers van Vlaams Belang'

11/01/18 om 13:49 - Bijgewerkt om 22:14

De Soedan-affaire hing als een donderwolk boven de regering in het eerste vragenuurtje van 2018. De oppositie wil dat het parlement stemt over het vertrouwen in Theo Francken. En ook de onduidelijkheid over het energiepact zorgde voor hoogspanning.

HERLEES: Open VLD uit kritiek op stijl Theo Francken: 'Verleidt extreemrechtse kiezers van Vlaams Belang'

© Belga

 • Jan Herregods

  Francken gaat met premier praten over zijn communicatie

  Premier Charles Michel gaat met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een gesprek voeren, onder meer over zijn manier van communiceren. Dat is in regeringskringen bevestigd.

  Coalitiepartners hadden al meermaals kritiek op de communicatiestijl van Francken. Die kritiek kwam ook terug tijdens het debat over de Soedan-kwestie donderdag in de Kamer.

 • Jan Herregods

  Kamer gaat over tot de orde van de dag

  De meerderheidspartijen sluiten de rangen over de Soedan-kwestie. In de Kamer keurden ze een motie goed die vraagt om tot de orde van de dag over te gaan. Daarmee is meteen de motie van wantrouwen die een aantal oppositiepartijen hadden ingediend tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) afgewezen.

  Francken lag onder vuur vanwege het terugsturen van Soedanezen zonder papieren, na een identificiatimissie door ambtenaren van het Soedanese regime van de van oorlogsmisdaden en genocide verdachte Omar al-Bashir. Volgens getuigenissen zouden teruggestuurden gefolterd zijn, een door de Belgische regering bevolen onderzoek moet daarover duidelijkheid brengen.

  De staatssecretaris kreeg ook kritiek omdat hij net voor Kerstmis informatie had achtergehouden voor de premier toen die in de Kamer tekst en uitleg moest geven. PS, DéFI en cdH vroegen in een motie het ontslag van Francken. Ecolo-Groen vonden in een motie dat premier Charles Michel politieke gevolgen moest geven aan die "bewuste leugens".

  De meerderheidspartijen steunden een gewone motie die vraagt om over te gaan tot de orde van de dag. De tekst van die motie werd donderdag nog bijgestuurd en vermeldt ook de tussenkomst van de premier donderdag in de Kamer. Premier Michel riep daar op tot nuance in het debat over het asiel- en migratiebeleid.

 • Stavros Kelepouris

  Zitting opnieuw geschorst

  De oppositie krijgt Bracke zo ver om de zitting opnieuw te schorsen, om de Kamerreglementen te bespreken. Volgens de oppositie hebben ze het recht om hun vertrouwensstemming te houden, maar volgens de meerderheid gaat hun vraag voor op de vertrouwensstemming. Zij diende een zogenaamde 'eenvoudige motie' in om over te gaan tot de orde van de dag, waarmee de vertrouwensstemming zou vervallen.

  De fractieleiders zitten momenteel samen in een Conferentie van Voorzitters.

 • Stavros Kelepouris

  Procedurekwesties over vertrouwensstemming

  De oppositie probeert via een discussie over procedures en Kamerreglementen toch te mogen stemmen over het vertrouwen in de regering, maar lijkt bot te vangen.

  'Wat we nu doen is, ik geef dat grif toe, ongebruikelijk,' zegt Kamervoorzitter Siegfried Bracke. Het parlement kan volgens hem niet doen alsof er intussen geen debat heeft plaatsgevonden over hetzelfde onderwerp.'

 • Stavros Kelepouris

  Verschillende vragen om te stemmen over vertrouwen in regering

  De oppositie diende drie verschillende moties in om te stemmen over het vertrouwen in de regering en Theo Francken, naar aanleiding van de Soedanaffaire.

  Sarah Smeyers (N-VA) diende op haar beurt een motie in om over te gaan tot de orde van de dag. Dat komt neer op een vraag om het vertrouwen in de regering te bevestigen. Daardoor zouden de vraag van de oppositie ook vervallen, omdat volgens de Kamerreglementen de vraag van Smeyers eerst behandeld moet worden.

  De oppositie stelt zich vragen bij die gang van zaken. Zij willen graag hun vertrouwensstemming kunnen houden, ook als die weinig zou veranderen.

 • Stavros Kelepouris

  Mondelinge vragen afgerond, zo meteen vertrouwensstemming

  Alle mondelinge vragen zijn gesteld. De zitting wordt drie minuten geschorst, daarna buigt de Kamer zich over de vertrouwensstemmingen van de oppositie.

 • Stavros Kelepouris

  Beursgang Belfius bereidt Arco-oplossing voor

  Frédéric Daerden (PS) vraagt minister van Financiën Johan Van Overtveldt naar zijn uitspraken over Belfius en Arco.

  'U hebt gisteren de gedeeltelijke privatisering van Belfius bevestigt, ten laatste voor de zomer. Hoe gaat u de verzwakking van deze belangrijke financiële speler vermijden?'

  Die beursgang moet ook een oplossing voor het Arco-dossier mogelijk maken. 'Waarom overweegt u tegelijk ook niet de terugbetaling van de gemeenten die de gemeentelijke holding hadden geherfinancierd.'

  Minister Van Overtveldt:

  'Het is zeker geen louter financiele operatie. Wij willen de toekosmtige ontwikkeling van de bank verzekeren.'

  'We moeten waakzaam blijven voor eventuele gevolgen van hangende juridische procedures.' Hij wijst er ook op dat het ACW een aanzienlijke duit in het zakje zal moeten doen. Dat moet Europa ervan overtuigen dat het niet louter om staatssteun gaat, wat voor Europa illegaal zou zijn.

 • Stavros Kelepouris

  'Hoe dwaas kan je zijn, premier?'

  In zijn gekende, gesticulerende stijl dient Kristof Calvo de premier van antwoord: 'Hij heeft hier een parlement van bondgenoten. En omdat hij de N-VA niet wilt schofferen, valt hij toch de oppositie aan. Hoe dwaas kan je zijn? Ik verdedig hier het energiepact van Marghem!'

  'De conservatieven gaan dit land niet tegenhouden, mijnheer Wollants: we gaan door richting de toekomst.'

 • Stavros Kelepouris

  Michel: 'Het is mijn ambitie het energiepact dit jaar te concretiseren'

  Charles Michel: 'In december, na het ontwerp van energiepact, hebben we ene gesprek gehad in de kern. We hebben toen gevraagd om meer cijfers en informatie over onder meer de facturen, de bevoorradingszekerheid en de klimaatakkoorden van Parijs. Dat zijn geen technische details, mijnheer Calvo, ze zijn cruciaal voor de economie van de toekomst.'

  'Het is mijn ambitie het energiepact dit jaar te concretiseren.'

  'Ik kan niet aanvaarden dat men alleen maar de zaken op een simplistische manier voorstelt,' is premier Michel nog scherp voor Kristof Calvo.

 • Stavros Kelepouris

  Regeerakkoord bevat meer dan kernuitstap, zegt N-VA

  Bert Wollants (N-VA) wijst erop dat in het regeerakkoord ook staat dat er wordt gewaakt over de duurzaamheid, de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van de stroom voor de gezinnen. 'Wat zijn de volgende stappen, en wanneer zullen de cijfers er zijn?'

  Raoul Hedebouw (PVDA): 'Ik dacht dat de studie moest berekenen hoeveel de kernuitstap zou kosten. Wij dachten dat allemaal. Wat blijkt vandaag? Die nieuwe studie bestudeert ook de optie om een nieuwe nucleaire centrale te bouwen.' Hij wil van de premier horen of de regering die mogelijkheid onderzoekt.

 • Stavros Kelepouris

  'Schizofrenie van deze meerderheid wordt onrustwekkend'

  Michel de Lamotte (CDH): 'Er zijn al drie jaren verloren gegaan in deze legislatuur. We hebben een ander beleid nodig. De schizofrenie van deze meerderheid wordt onrustwekkend.' Hij wil weten of de regering de bouw van een nieuwe kerncentrale overweegt.

  Karin Temmerman (SP.A) verwijst naar de nieuwe studie die uitgevoerd wordt en eind deze maand afgerond moet zijn. Volgens haar zijn alle cijfers al bekend, en is de studie dus onnodig. 'Maar wat is het doel van N-VA ? Wil men de kerncentrales langer openhouden, of gaat men loyaal het regeerakkoord uitvoeren?' Nog langer wachten betekent de facto dat ons land niet klaar is voor de kernuitstap, aldus Temmerman.

 • Stavros Kelepouris

  Calvo wil duidelijkheid over kernuitstap

  Na een lang debat over de Soedanaffaire is het tijd voor de vragen over het Energiepact. Als eerste aan het woord is Kristof Calvo (Groen). Hij verwijst meteen naar het regeerakkoord, waarin 'de kernuitstap wordt bevestigd'. Ook het energiepact tussen de vier Energieministers van ons land, 'bevestigt de kernuitstap'.

  Maar het 'kerstmediaoffensief' van Bart De Wever besliste daar anders over, aldus Calvo.

  'Die beslissing uitstellen, betekent: de kernuitstap saboteren. Het maakt het voor het klimaat moeilijker, en voor de portemonnee van de mensen.'

  'Het technische debat kunnen we op een andere keer houden, maar ik heb maar een vraag voor de premier: zal er nog dit jaar een beslissing worden genomen over de kernuitstap?'

  Premier Charles Michel reageert enigszins gepikeerd: 'U, een technisch debat voeren? U?!'

 • Stavros Kelepouris

  'Theo Francken belichaamt blijkbaar het moedige midden'

  Peter De Roover (N-VA) is enigszins het noorden kwijt nadat de linkse oppositie Theo Francken te ver vindt gaan en Vlaams Belang hem net te mak vindt. 'Bent u een soort Hannibal Lecter, of is Minnie Mouse strenger dan Theo Francken? Eigenlijk heb ik de indruk dat u het moedige midden belichaamt.'

  De oppositie reageert uit 'afgunst', zo oordeelt De Roover. 'U bewoordt hier vandaag een opengrenzenbeleid. Het zou mooi zijn dat u daarvoor uitkomt.'

 • Stavros Kelepouris

  'Links, hou ermee op: Francken doet exact wat jullie deden.'

  'Patrick Dewael had gelijk vandaag,' aldus Filip Dewinter (VB), 'toen hij opmerkte dat links eigenlijk zou moeten applaudiseren voor het beleid van Theo Francken.'

  'Links, hou ermee op: Francken doet exact wat jullie de voorbije jaren gedaan hebben. De Soedanezen kosten hem niet zijn kop, ze redden zijn kop.'

 • Stavros Kelepouris

  PS: 'Waar is de premier naartoe?'

  Julie Fernandez-Fernandez (PS) lijkt niet onder de indruk van het antwoord van de premier. 'Waar is uw waardigheid naartoe, waar is uw verantwoordelijkheidszin naartoe? Waar is de premier naartoe?'

  'De premier - moet ik u nog premier noemen?', vraagt Georges Dallemagne (CDH). 'De premier heeft gekozen voor de vernedering.'

  Hij beklaagt zich erover dat De Wever zijn verantwoordelijkheid niet neemt door niet in het parlement aanwezig te zijn voor het debat.

 • Stavros Kelepouris

  Premier zwijgt over crisissfeer in regering

  Over de positie van Theo Francken en de onenigheid binnen de regering zwijgt premier Michel in alle talen. Daarmee maakt hij duidelijk dat de vertrouwensstemming van straks weinig verschil zal maken: de regering blijft voorlopig achter Francken staan.

 • Stavros Kelepouris

  Michel wil in Europa Dublin-akkoorden hervormen

  Charles Michel: 'De toepassing van het asielrecht is geen wiskunde, maar een menselijke wetenschap. Artikel 3 van het EVRM is een cruciaal element. Ik hoop dat het onderzoek zal aantonen hoe dat artikel werd aangewend in de beslissing om uit te wijzen.'

  'We proberen een hervorming van de Dublin-akkoorden te forceren. Het lijkt me gezond verstand om naar een Europese harmonisering te gaan.'

  Ten slotte drukt Michel zijn hoop uit op een genuanceerd debat. 'Sommige mensen maken hier een karikatuur van.'

 • Stavros Kelepouris

  Michel: 'Niemand kan mijn geweten bepalen'

  Volgens premier Charles Michel is er alles gedaan om een juiste beslissing te nemen voor de teruggestuurde Soedanezen.

  'We hebben vastgesteld dat een aantal personen besliste geen asielaanvraag in te dienen. In dat kader hebben we beslist dat er een identificatiemissie te organiseren. Niemand kan mijn geweten bepalen op dit punt,' is de premier stellig.

  De verhalen over foltering van uitgewezen Soedanezen 'werden meteen ernstig genomen', ook al kwamen ze van één instellingen, het Tahrir-instituut, aldus Michel. Hij hoopt dat er tegen het einde van de maand duidelijkheid komt over de berichten van folteringen.

 • Stavros Kelepouris

  'Francken heeft driemaal rode lijn overschreden'

 • Stavros Kelepouris

  Francken 'verleidt extreemrechtse kiezers'

  Patrick Dewael (Open VLD), die in een vorige regering zelf verantwoordelijk was voor het asielbeleid van ons land. Hij noemt het een 'dirty job' die 'eelt op de ziel' kweekt. 'Er zijn geen 101 oplossingen.'

  'Het sluitstuk van het asielbeleid is het terugwijzingsbeleid, en dat is het minst aangename van het hele beleid. Maar het is noodzakelijk.'

  'Het zou goed zijn dat het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens door alle landen op dezelfde manier wordt toegepast. Daar kan uw regering initiatief in nemen.'

  Dewael herinnert eraan dat hij al eerder zei: 'de stijl van Theo Francken is de onze niet'. De communicatie van Francken was not done, klinkt het. 'Zo praat men niet over de regeringsleider.

  'Ik vraag me ook af waarom men, bijna lichtjes euforisch, tweet bij elke repatriëring van een gekleurde medemens.'

  Dewael geeft zelf antwoord, en wijst daarbij naar de twee Kamerleden van Vlaams Belang: 'Omdat hij de kiezers van die twee mensen probeert te verleiden. Hoe ver kan je gaan in het verleiden van extreemrechtse kiezers zonder zelf van het pad af te wijken?'

Onze partners