Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Einde liveblog

Hier eindigen we deze liveblog. Bedankt voor het volgen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Grote verkeersdrukte rond Brussel

De nationale actiedag door de socialistische overheidsvakbond ACOD zorgt tijdens de avondspits vooral rond Brussel voor een grotere verkeersdrukte dan normaal.

Op de noorderring begonnen de files al vrij vroeg in de namiddag, en de vertragingen bouwden zich daarna stelselmatig maar gezapig op. Iets na 17 uur is het bijna een uur aanschuiven van Zaventem naar Groot-Bijgaarden, zegt Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Weinig hinder in Limburg

De gevolgen van de actiedag die de socialistische bond van het overheidspersoneel hield, zijn in Limburg heel beperkt gebleven. De treinen reden niet en zowat de helft van de bussen bleef binnen, maar voor het overige was er niets van de staking te merken. Openbare diensten als scholen, politie, bibliotheken, stedelijke loketten of OCMW's functioneerden allemaal normaal.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Avondspits vroeger dan normaal

Ook de avondspits (net zoals de ochtendspits) is vandaag vroeger op gang gekomen. Veel mensen gaan extra vroeg de weg op om de files voor te zijn.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Spoorvervoer binnen Antwerpse haven mogelijk

In de Antwerpse haven is er in het havengebied zelf spoorverkeer mogelijk, al is het minder dan gewoonlijk. Zo wordt bij NMBS Logistics vernomen.

Bedrijven hebben in aanloop naar de actiedag hun voorzorgen genomen. Het treinverkeer van en naar de haven ligt wel stil. In tegenstelling tot het naar Logistics gedetacheerde NMBS-personeel staakt er volgens de goederentransporteur bij het eigen personeel niemand.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Weinig hinder bij gemeenschapsonderwijs

De meeste lessen in de scholen van het gemeenschapsonderwijs (GO!) zijn woensdagvoormiddag gewoon doorgegaan, ondanks de staking van het ACOD. Dat zegt woordvoerster Sarina Simenon.

Veel leerlingen en leerkrachten waren al lang op voorhand op de hoogte van de staking en konden daardoor hun voorzorgen nemen om op school te raken. 'Op een enkele uitzondering na hebben we geen melding van mensen die niet op school geraakten.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Treinverkeer zo goed als plat

De nationale actiedag door ACOD heeft vooral voor hinder gezorgd op het openbaar vervoer, en dan zeker bij het treinverkeer. Van en naar Brussel reed geen enkele trein, en ook de andere grote steden werden nauwelijks of niet bediend. Enkel op de regionale lijnen reed sporadisch een trein. De stations van Brussel-Noord en Brussel-Centraal waren helemaal dicht.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Negentien procent van Gentse stadspersoneel staakt

Bij de stad Gent is iets meer dan 19 procent van de personeelsleden aan het werk gegaan, bij het OCMW is dat ruim 4 procent. Bij politie en brandweer wordt niet gestaakt, meldt het stadsbestuur.

De staking heeft geen impact op de particuliere ophaling van huisvuil door Ivago. Ook de recyclageparken zijn gewoon open. Ook de cultuursector ondervindt hinder. De leeszaal en het archief van het stadsarchief De Zwart Doos is gesloten en bij de historische huizen zijn het Gravensteen en Sint-Pietersabdij gesloten.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Helft metrolijnen in Brussel rijdt normaal

In Brussel rijden twee van de vier metrolijnen in normaal, zegt woordvoerder Guy Sablon van de MIVB.Op lijnen 1 en 5 rijden metro's, op lijnen 2 en 6 niet. Wat de trams betreft, rijden 5 van de 19 lijnen. 'Het gaat om lijn 3,4,7, 82 en 92', luidt het.

Bij de bussen van de MIVB rijden 11 van de 50 lijnen. 'Daar zijn ook enkele grote bij, zoals 71 en 95. Ook de bussen van en naar de luchthaven rijden', aldus nog Sablon.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Ludieke acties

In het Leuvense stonden er aan enkele overheidsgebouwen zoals het Vlaams Administratief Centrum, Centrale Gevangenis en het gebouw van de belastingdiensten op de Philipssite stakingsposten en voerden vakbondsmilitanten van het ACOD ook enkele opvallende ludieke acties.

Aan het Vlaams Administratief Centrum in Leuven werden roze neuzen uitgedeeld om aan te geven dat de Vlaamse regering haar ambtenaren 'bij de neus' heeft genomen. De belastingambtenaren op de Philipssite kregen dan weer appeltjes waarmee we er op wilden wijzen dat de geplande pensioenhervorming 'hun appeltje voor de dorst doet verwateren'.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Vakbonden hebben recht om te staken' (Peeters)

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Ook actie bij VRT

De socialistische vakbond van de openbare diensten heeft ook actie gevoerd aan de ingang van de VRT. Er stond een stakingspost en de actievoerders deelden pamfletten uit.

De vakbond wil zich blijven verzetten tegen 'de afbraakpolitiek van de Vlaamse en federale overheid.' 'Met deze actie nemen we het nog eens op voor de VRT als openbare dienst', zegt Luk Vandenhoeck van het ACOD. 'De VRT wordt bedreigd door de besparingen van de Vlaamse regering. En ook de indexsprong heeft een grote impact op de lonen van onze werknemers. Daardoor blijft de koopkracht dalen.'

De openbare omroep moet in opdracht van de Vlaamse regering fors besparen. In 2015 moeten 128 mensen vertrekken als gevolg van de 18 miljoen euro besparingen die de VRT krijgt opgelegd.

De actie had volgens de directie geen impact op de programmering en het aanbod.

VBO: 'Handvol personen treft hele economie'

Nieuwe 24-urenstaking op 12 mei?

Het federaal comité van de socialistische vakbond ABVV gaat volgende week beslissen of er op 12 mei een nieuwe nationale 24-urenstaking komt. Dat schrijft De Standaard woensdag op zijn website, op basis van de uitnodiging die de krant in handen kreeg. Bij het ABVV bevestigt men het bestaan van de brief en van de vergadering van het federaal comité op 28 april. "Het gaat om een uitnodiging naar de leden van het federaal comité. Het was niet de bedoeling dat die bij De Standaard terechtkwam," aldus de ABVV-woordvoerster.

Als 66 procent van de stemgerechtigde vakbondsleiders het voorstel steunt, zal de nationale ABVV-leiding voor 12 mei een nationale stakingsdag moeten afkondigen.

Volgens De Standaard gaat het voorstel voor de nieuwe actiedag niet uit van de nationale leiding, maar zijn voorzitter Rudy De Leeuw en ondervoorzitter Marc Goblet statutair verplicht om de stemming te laten doorgaan omdat het stakingsvoorstel door meer dan 10 procent van de ABVV-aanhang is ingediend. De krant wijst erop dat De Leeuw al herhaaldelijk heeft gezegd dat staken alleen in front met de andere vakbonden, het ACV en de ACLVB, kan gebeuren. En van dat front is voorlopig geen sprake.

Als er volgende week dinsdag geen meerderheid is voor de stakingsdag, gaat het ABVV op 12 mei regionale acties organiseren over de jongerentewerkstelling, blijkt uit de uitnodiging.

Bruno Tobback bij actievoerders in Leuven

SP.A-voorzitter Bruno Tobback is deze ochtend langs geweest bij de actievoerders in Leuven om zijn steun te betuigen.

/
© /

Stakende vakbond ACOD: 'Nog nooit zoveel begrip gevoeld'

Chris Reniers, topvrouw van de socialistische vakbond voor openbare diensten ACOD, "heeft nog nooit zoveel begrip voor een staking gevoeld en gekregen" als bij de actie die woensdag in heel Vlaanderen wordt gevoerd. Reniers krijgt naar eigen zeggen "massaal veel positieve reacties" op het lamleggen van het openbaar vervoer en andere diensten.

Zo'n 70 socialistische vakbondsmensen waren woensdag naar Hasselt gekomen om er een korte optocht te houden. Daarbij ook Chris Reniers, voorzitter van het ACOD, dat de staking organiseert. "De oproep om het werk neer te leggen wordt goed opgevolgd", aldus Reniers. "Bij de NMBS is het bijna 100 procent, bij De Lijn 70 procent en bij andere diensten wordt er ook meer gestaakt dan we hadden gehoopt."

De actie is nodig, vindt Reniers, "omdat er elke week door de regering beslissingen worden genomen die de arbeids- en loonvoorwaarden van de ambtenaren zwaar aantasten". "De werkdruk ligt enorm hoog. En overleg met deze regering blijkt niet mogelijk te zijn."

Ze heeft wel begrip voor de ontevreden burgers die getroffen worden door de staking. "Ze moeten op langere termijn denken. Wij staken in hun belang. Als de diensten waar ze nu van genieten, verder afbrokkelen, zullen ze veel meer hinder ondervinden."

Volgens Reniers is de groep van mensen die de actie steunen, veel groter dan de critici. "Ik heb nog nooit zoveel begrip gevoeld en gekregen", zegt ze. "Er is een groot draagvlak. Kijk maar eens op de sociale media, dan zie je direct hoeveel mensen tegen de besparingen van de regering zijn."

Tot 150 agenten opgevorderd in gevangenissen

De staking heeft ook gevolgen voor de werking in de gevangenissen van ons land. In de Nederlandstalige gevangenissen moesten ongeveer tachtig agenten

opgevorderd worden, aan Franstalige kant vijftig à zestig. Ongeveer dertig à vijftig procent van de cipiers kwam woensdagochtend opdagen.

De cijfers variëren van gevangenis tot gevangenis maar er is voldoende personeel om minstens het nachtregime te garanderen zonder politieversterking. In functie van het aantal aanwezige agenten, wordt het regime uitgebreid naar een wandeling op de binnenplaats of een douche.

Geen veiligheidscontrole in Brussels Justitiepaleis

Aan de ingang van het Brusselse Justitiepaleis wordt voor een keer niet streng gecontroleerd, eenieder die het gebouw binnen wil, kan dat zonder gecontroleerd te worden. De zittingen in het paleis zelf gaan door, maar alle processen met gedetineerden zullen meer dan waarschijnlijk uitgesteld moeten worden.

'Staking tegen de burger' (Voka)

Voka betreurt dat de socialistische overheidsvakbond opnieuw naar het stakingswapen grijpt. Het Vlaams Netwerk van Ondernemingen heeft het woensdag in een reactie op de staking bij de openbare diensten over een "staking tegen de burger".

"Vandaag worden opnieuw vooral de bedrijven en burgers getroffen door de vakbondsactie. De ACOD geeft hiermee een verkeerd signaal. In tijden van economisch zwaar weer is er maar één optie: samen hervormen voor de toekomst", zegt Voka in een mededeling.

De organisatie vindt het jammer dat de bond zich niet wil neerleggen bij het mandaat dat de kiezer de regering heeft gegeven om gezonde en efficiënte overheidsfinanciën en overheidsdiensten uit te werken. "Veranderingen gaan steeds gepaard met onzekerheid. Het gaat niet op dat één groep iedere hervorming afblokt en daarmee de factuur doorschuift naar een ander. Laat ons hopen dat na deze onnodige staking de verantwoordelijkheidszin terugkeert, dat is in het belang van iedereen."

Geen post in Wallonië en Brussel; afwachten in Vlaanderen

Door stakingsposten in de Brusselse en Waalse sorteercentra is er woensdag geen post om te verdelen in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen is wel een deel van de brieven en pakjes tot in de lokale kantoren geraakt, maar is het afwachten in welke mate de postbodes deelnemen aan de staking van de socialistische overheidsvakbond ACOD.

De krantenverdeling woensdagochtend verliep vrij normaal, behalve in de provincies Luik, Luxemburg en Namen.

Ochtendspits komt vroeger op gang

Door de staking startte de ochtendspits vroeger dan gebruikelijk. Dat zegt Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum. Hij gaat ervan uit dat ook de avondspits vroeger dan gewoonlijk op gang zal komen.

De vroege drukte wordt veroorzaakt door pendelaars die de trein moeten ruilen voor de wagen, maar wordt onder meer ook in de hand gewerkt door weggebruikers die niet de mogelijkheid hebben om in samenspraak met de werkgever bijvoorbeeld glijdende werktijden toe te passen: deze mensen gaan dan maar extra vroeg de weg op in een poging om de langste files voor te zijn, zegt Beeckman.

De eerste files stonden er al om 6 uur in Aalst, op de E40 van Gent naar Brussel. Rond 7 uur bedroegen de wachttijden op de E40 van Gent naar Brussel en op de E313 vanuit de Kempen richting Antwerpen al 45 minuten. Dat is véél meer dan op een gewone woensdag. Maar niet op alle wegen is het verschil zo uitgesproken.

De filelengte op de snelwegen bedroeg rond 7.30 uur in Vlaanderen 130 km, in heel België was dat 210 km. Dat zijn geen extreme waarden, maar ze liggen wel een stuk boven het gemiddelde van een woensdag, aldus Beeckman.

Geen internationaal treinverkeer in België

Door de staking rijdt geen enkele internationale trein in België. Bij de hogesnelheidstreinoperator Thalys zijn alle verbindingen geschrapt. Twee Thalys-treinen die woensdagavond vanuit Parijs ná 22 uur België binnenkomen, zullen wel rijden. Thalys raadt reizigers aan hun reis uit te stellen.

Ook de Eurostar zal niet door België rijden. Tijdens de staking rijden de Eurostar-treinen op de route Brussel-Londen-Brussel enkel tussen Londen en het Franse Rijsel. Reizigers kunnen hun ticket laten omboeken of terugbetalen.

Ook de Franse hogesnelheidstreinen TGV houden halt in of vertrekken vanuit Rijsel, en rijden dus niet op de Belgische sporen tot of vanuit Brussel-Zuid.

De ICE-treinen vanuit Duitsland (Frankfurt-Keulen) richting Brussel steken evenmin de grens over: zij houden halt in het Duitse Aken.

Andere internationale treinen (zoals de Benelux-trein) rijden woensdag ook niet. Er zijn telkens mogelijkheden tot omwisseling of terugbetaling.

Geen betoging maar wel 'bloedige' bijeenkomst in centrum Brussel

Er wordt niet betoogd in Brussel door de socialistische overheidsvakbond ACOD, maar er is wel een bijeenkomst gepland, op het kruispunt van de Wetstraat en de Hertogstraat, in de buurt van het kabinet van premier Charles Michel. Die samenscholing zal mogelijk voor verkeershinder zorgen.

De bijeenkomst is gepland om 10.30 uur. "Het zal een bloedige actie worden", aldus vakbondsman Rudy Janssens. Het ACOD gaat er de vakbondsman symbolisch vermoorden in een bad vol bloed, verwijzend naar de moord op Jean-Paul Marat tijdens de Franse revolutie. "Onze boodschap: men laat de overheidsdiensten bloeden. We zullen vechten tot de laatste druppel bloed."

Er zullen ook stakingsposten opgezet worden voor de zetel van de NMBS in Brussel en aan de ingang van de Financietoren, het Belgacomgebouw en het Muntgebouw. In Wallonië worden ook wegversperringen en stakingsposten opgezet in de grote steden. In Bergen zal er worden betoogd.

Beperkte hinder in onderwijs

De hinder in het onderwijs lijkt al bij al beperkt te zullen blijven. Het gemeenschapsonderwijs (GO! ) verwacht een beperkte impact. "We gaan ervan uit dat slechts een beperkt aantal leerkrachten staakt. Nergens zullen scholen gesloten zijn. 99,9 procent van de lessen zal gewoon doorgaan", zegt woordvoerster Sarina Simenon.

Ook de onderwijskoepel van de Vlaamse steden en gemeenten, de OVSG, verwacht weinig impact. "Alleen waar de vakbond sterk staat, in steden als Gent en Antwerpen, zal de staking effect hebben", zegt woordvoerster Anne Berckmoes. In Antwerpen valt alvast te horen dat woensdag zeker een op de vijf stedelijke basisscholen dicht blijft als gevolg van de stakingsactie. Er wordt wel opvang voorzien in andere scholen. De ouders van de getroffen kinderen werden allemaal vooraf op de hoogte gebracht.

De impact in de secundaire scholen en het volwassenenonderwijs zal volgens het stedelijk onderwijs een pak minder groot zijn.

MIVB-net zwaar verstoord

Op het MIVB-net is er ernstige hinder. Bij de metro zijn twee van de vier lijnen uitgebaat. Het gaat om lijn 1 en 5. Ongeveer de helft van de voertuigen op deze lijnen rijdt.

Wat de bussen betreft, rijden woensdagochtend lijn 21, 71, 78, 13 en 29. Bij de trams worden lijnen 3, 4 en 92 bediend. Reizigers moeten rekening houden met een langere wachttijd.

De MIVB raadt haar reizigers ook aan om voor actuele een stand van zaken haar website, Facebook of Twitter in de gaten te houden of te bellen naar het nummer 070/23.20.00.

Dienstverlening De Lijn in heel Vlaanderen verstoord

De dienstverlening van De Lijn is in heel Vlaanderen verstoord. In de stad Antwerpen rijdt minder dan de helft van de bussen en trams. De lijnenbundels 600 en 700 zijn zwaar verstoord: er zijn amper bussen uitgereden. Ook in Mechelen in Turnhout is er hinder.

In Limburg reed twee bussen op de drie uit. Er is hinder in de hele provincie: op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren, en ook op de streeklijnen.

In Oost-Vlaanderen is er hinder op het hele net. Gemiddeld rijdt 70 procent van de bussen. De stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas zijn het zwaarst verstoord: daar rijdt de helft van de bussen.

Ook in Vlaams-Brabant is het verkeer verstoord. In de regio Dilbeek rijden geen bussen op de as Brussel - Ninove. De bussen naar de luchthaven van Zaventem rijden wel zo goed als normaal. In regio Leuven rijdt de helft van de bussen.

In West-Vlaanderen is er vooral hinder op de stadsnetten van Brugge, Oostende en Kortrijk: daar rijdt minder dan de helft. Het stadsnet van Roeselare rijdt normaal. Bij de Kusttram rijdt 60 procent.

Ongezien: deuren van Brussel-Noord zijn gesloten

De deuren van het NMBS-station zijn zelfs gesloten, zo meldt Radio 1. Dat is ongezien.

Maar 5 procent van de treinen rijdt

Het spoorverkeer is erg verstoord. Maar vijf procent van de treinen rijdt, laat een woordvoerder van spoorwegmaatschappij NMBS omstreeks 5.30 uur weten. In Wallonië rijden enkel wat treinen tussen Aarlen en Luxemburg. In Vlaanderen zijn er meer.

Op dit moment worden de lijnen Kortrijk-Gent-Sint-Niklaas, Denderleeuw-Aalst en Denderleeuw-Geraardsbergen nog bediend. De toestand kan echter nog veranderen in de komende uren, waarschuwt de NMBS. In 's-Gravenbrakel, Brugge, Oostende, Dendermonde, Brussel-Zuid en Brussel-Noord blokkeren stakers de sporen.