Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Einde liveblog

Hier eindigen we deze liveblog. Bedankt voor het volgen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Niet praten over waarzeggerskwaliteiten'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van den Heuvel (N-VA): 'Wees volwassen'

Koen Van den Heuvel (N-VA): 'Wees volwassen in dit Vlaams Parlement. Gebruik alle hefbomen om een Vlaams beleid uit te voeren. De zesde financieringswet is inderdaad niet eenvoudig. Maar we verwachten van een federale minister dat hij zijn werk goed uitvoert. Wij verwachten van een Vlaams-nationale minister (Johan Van Overtveldt) meer respect voor ons niveau.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Somers: 'Gebrek aan respect voor Vlaamse parlement'

Somers: 'Het stoort mij dat dit nieuws eerst bekend is geraakt via de pers en niet rechtstreeks aan de Vlaamse regering. Dat noem ik een gebrek aan respect van het federale nivea voor het Vlaamse parlement.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Turtelboom: 'Eerst cijfers nakijken'

Turtelboom (Open VLD): 'Ik ben voorzichtig om uitspraken te doen over het effect op de Vlaamse begroting. Ik wil de cijfers nakijken vooraleer ik grote uitspraken zal doen. Wat wel duidelijk is dat we naar een voordeel gaan. Dan is het de bedoeling dat dit afgaat van het tekort dat we in 2015 hadden voorzien. Zo kunnen we sneller naar een evenwicht gaan.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Jan Bertels (SP.A): 'Wat gaat u doen?'

Ook Jan Bertels (SP.A) stelt zich vragen over de herberekening van de federale dotatie aan de deelstaten. 'Wat gaat u doen, minister? Gaat u dit geld - dat Vlaanderen toekomt - in de federale kas laten?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Somers (Open VLD): 'Herraming, welke impact op begroting?'

Bart Somers (Open VLD) richt zich tot minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD): 'We hebben allemaal kunnen lezen dat er nieuwe cijfers bekend zijn over de gewestelijke opcentiemen. Vlaanderen zou een extra ontvangst krijgen van 7,8 miloen. Minister,wat is de waarheidsgehalte van deze cijfers en welke impact heeft dat op de begroting?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Crevits: 'We moeten opleiding sterker maken'

Crevits: 'We moeten de opleiding sterker maken. Zeker focussen op taal, dat is essentiel als je voor de klas wil staan. Maar als je leraar wil worden, moet je weten wat het is om voor de klas te staan.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

De Meyer (CD&V): 'Werken aan bewustzijn'

Jos De Meyer (CD&V): 'Ik heb het moeilijk als ik hoor dat sommige stagiairs geen plek vinden omwille van de kwaliteit. Er moet gewerkt worden aan het bewustzijn. Dat behoort tot het beleid van elke school.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Crevits (CD&V): 'Geen structureel tekort, maar regionaal'

Crevits: 'Er is op dit moment geen structureel tekort, wel is er sprake van enkele regionale tekorten. Maar sowieso blijft stage essentieel tijdens opleiding. Scholen op opleidingen moeten de handen in elkaar slaan. Goede samenwerking op terrein is nodig.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Koen Daniëls (N-VA): 'Tekort stageplaatsen lerarenopleiding'

Koen Daniëls (N-VA) aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over het tekort aan stageplaatsen binnen de lerarenopleiding. 'Maar hoe komt het dat er te weinig plaatsen zijn. Want zo'n stage is essentiel, toekomstige leraren leren tijdens hun stage ontzettend veel.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Praktijktests tegen discriminatie: hoe de berg een muis baarde'

'De heilige verontwaardiging van vlak na de feiten heeft uiteindelijk tot niets geleid', reageert Yasmine Kherbache op de resolutie over discriminatie die de Vlaamse meerderheid aankondigde. Lees haar opiniestuk hier.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Schryvers (CD&V): 'Deze regering maakt prioriteit van welzijn'

Katrien Schryvers (CD&V): 'De uitdagingen zijn zeer groot, dan denk ik onder meer aan vergrijzing en jeugdhulp. Collega's, ik denk dat al bewezen is dat deze regering een prioriteit maakt van welzijn.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Bourgeois: 'Niet alles zelf in hand'

Bourgeois: 'We kunnen niet voorspellen wat het groeipad voor de komende vijf jaar zal zijn. Veel hangt af van de economie. Maar ik kan nu niet zeggen of voorspellen hoe het zal zijn in 2019. Maar het is onze ambitie om tot die groeipaden te komen. We hebben niet alles zelf in hand.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van den Brandt (Groen): 'Komen de middelen voor welzijn er?'

Ook Elke Van den Brandt (Groen) heeft een vraag voor minister-president Bourgeois (N-VA). Ze stelt zich vragen over het groeipad van het welzijnsbeleid. 'Van je wieg tot aan je rusthuis sta je vandaag in Brussel en Vlaanderen op een wachtlijst. En dan blijkt dat de middelen nog eens onzeker zijn.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Bourgeois: 'Sterk beleid'

Bourgeois: 'Van een echte autonomie van de deelstaten is nog geen sprake, maar wij werken onze bevoegdheden ten volle uit. We voeren een sterk beleid.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Janssens: 'Hoe reageert u op kritiek van Vlaamse beweging?'

Janssens: 'Het eerste jaar van Bourgeois zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een jaar vol grote vooruitgang. Hoe reageert u op de kritiek van de Vlaamse beweging?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Chris Janssens (Vlaams Belang): 'communautaire zwijgplicht'

Chris Janssens (Vlaams Belang) richt zijn vraag over 'de communautaire zwijgplicht' binnen de regering tot minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Limburg scheurt zich af'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Slachten op lager gewicht

Schauvlieghe: 'Er moeten inderdaad bijkomende maatregelen worden genomen. Wij vragen onder meer vragen dat er geslacht mag worden op lichter gewicht.' f

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Sintobin (Vlaams Belang): 'Geen zin dat we dit op Vlaams niveau bespreken'

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): 'De fundamentele discussie moet gevoerd worden, maar op Europees niveau. Het heeft geen zin dat wij dit op Vlaams niveau bespreken, als er in Europa niets veranderd.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Rzoska (Groen): 'Familiale landbouw of industriële massaproductie?'

Björn Rzoska (Groen): 'Het debat moet fundamenteler worden gevoerd. Of we wel goed bezig zijn: gaan we kiezen voor familiale landbouw of industriële massaproductie zonder enige winstmarge?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Bijkomende middelen en steun'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Schauvliege (CD&V): 'Bij Europa op tafel blijven kloppen'

Schauvliege: 'Ik ben mij bewust van de ernst van de situatie. Daarom heb ik deze namiddag alle actoren samengeroepen en hebben we rond de tafel gezeten om een stand van zaken op te maken. We zullen bij Europa op tafel blijven kloppen om onze eisen duidelijk te maken.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Resultaten van overleg?'

'Wat zijn de resultaten van het overleg', klinkt het.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

De Meyer (CD&V) bezorgd over aanhoudende crisis varkenshouderij

De eerste actuele vraag komt van Jos De Meyer (CD&V) en is gericht aan bevoegd minister (en partijgenote) Joke Schauvliege. Hij maakt zich zorgen over de aanhoudende crisis binnen de varkenshouderij.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Debat over armoede zit erop

Het debat over het Vlaams actieplan zit erop, na een korte pauze starten de actuele vragen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vlaams Belang: 'Migratie heeft weerslag op armoede'

Chris Janssens: 'Gekleurde migratie heeft een weerslag op de armoedecjifers. In gezinnen waar vrouwen niet werken is de armoede groter.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Saeys (Open VLD): 'Meer dan 1 kind op tien in armoede geboren'

Seays (Open VLD): 'Niets is perfect, ook dit actieplan niet. De beperktheid van middelen mag geen excuus zijn. Want de cijfers spreken voor zich. Meer dan 1 kind op 10 wordt vandaag in armoede geboren.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Aanwerving langdurige werklozen

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Meuleman (Groen): 'Kosten voor onderwijs liggen te hoog'

Elisabeth Meuleman (Groen): 'Wat de toegang tot onderwijs betreft, liggen de kosten nog steeds te hoog. Ten tweede: het decreet duaal leren (leren en werken), lijkt wel in de koelkast beland. Mevrouw de minister hoe zit het daarmee? Want dat is een cruciaal element in het bestrijden van armoede.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Saeys (Open VLD)

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Crevits (CD&V): 'Mevrouw Gennez u geeft kritiek op u zelf'

Hilde Crevits (CD&V) tegen Caroline Gennez (SP.A): 'Eigenlijk geeft u kritiek op u zelf. 'Ik vind het logisch dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We zijn zeer democratisch gebleven. We hebben er voor gezorgd dat de meest kwestbaren het meest worden beschermen.''Door uw aanteigingen bevestigt u eigenlijk dat er onder uw bevoegdheid nooit een structureel beleid is gevoerd.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Armoedetoest op tarieven van De Lijn

Joris Vandenbroucke (SP.A): 'Armoedetoest op tarieven van De Lijn is gebeurd door de Gezinsbond. Haar conclusie: de zwakste gezinnen voelen deze stijging het zwaarst. Dat zijn niet de woorden van de SP.A maar wel van de Gezinsbond.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Muyters: 'Banenpact is nog niet af'

Yasmine Kherbache (SP.A) herhaalt haar vraag aan minister Homans over het verband tussen de banenpact en de armoedetest. Waarop Homans repliceert: 'Ik denk dat Muyters al inhoudelijk heeft geantwoord.' Waarop Muyters aanvult: 'Het banenpact is nog niet af en telt bovendien verschillende hoofdstukken.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

De Bruyn (N-VA): 'Begrip voor ongerustheid'

De Bruyn: 'Ik heb nergens gezegd dat er nog geen sociale correcties zijn. Misschien heeft u selectief geluisterd. Ik heb enkel aangegeven dat ik begrip heb voor de ongerustheid die nog steeds bestaat.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Malderen: 'Zijn er vandaag dan geen sociale correcties?'

Van Malderen (SP.A): 'Meneer De Bruyn uw oproep aan de regering tot sociale correcties is opmerkelijk. Wilt u daarmee zeggen dat ze er vandaag niet zijn?

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Armoedeplan Homans gedoemd te mislukken' (Inspectie Financiën)

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Kherbache: 'Onderwerp banenpact aan armoedetest'

Kherbache (SP.A): 'Als u het ernstig neemt met de armoedetoest, zorg er dan voor dat het banenpact wordt onderworpen aan de armoedetest.' Waarbij de SP.A'ster zich richt tot bevoegd minister voor Werk Philippe Muyters (N-VA).

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

De Bruyn (N-VA): 'Inkomen uit arbeid is beste buffer'

De Bruyn: 'Een inkomen uit arbeid is nog altijd de beste buffer om armoede te voorkomen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Piet De Bruyn (N-VA): 'Armoede kan iedereen overkomen'

Piet De Bruyn (N-VA): 'Armoede kan iedereen overkomen. Deze regering is zich daar van bewust. De uitdaging is niet nieuw, ze is enkel dwingender geworden. De Vlaamse regering neemt daarom haar verantwoordelijkheid collectief op.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Moerenhout: 'Betaalbare en flexibele kinderopvang'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Armoede- en welzijnsorganisaties eisen debat in Commissie

Het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en Caritas Vlaanderen vragen dat het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) grondig wordt besproken in de verschillende commissies van het Vlaams Parlement. Armoedebestrijding is volgens de organisaties te belangrijk om af te handelen in zo'n debat. 'Het plan verdient een uitgebreid debat.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Moerenhout (Groen): 'Plan is niet concreet, niet werkbaar'

An Moerenhout (Groen): 'Dit plan is gewichtiger dan het vorige plan. Maar de oplossingen die dit plan aanreikt zijn vaag. Niet concreet, niet werkbaar. Het zijn geen oplossingen die de kinderarmoede zal doen dalen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Malderen: 'Homans helpt mensen niet uit armoede'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Ingrid Lieten (SP.A): 'Mag geen debat tussen vorige en huidige regering worden'

Ingrid Lieten (SP.A): 'Ik vind het triestig dat dit debat wordt herleid tot een discussie over de vorige en huidige regering. Laat het alstublieft over de armen gaan.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Homans: 'Uiteraard moeten we plan blijven bijsturen'

Volgens Homans is het logisch dat de organisaties kritisch zijn. 'Maar 43 organisaties zjin wel positief. En uiteraard moeten we ons plan blijven bijsturen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Homans: '43 organisaties staan achter het plan'

Bevoegd minister voor Armoede Liesbeth Homans (N-VA) reageert op de aantijgingen van Van Malderen: 'Ik heb dit plan nooit laten goedkeuren vooraleer de meerderheid akkoord ging. Van de 46 organisaties waren er inderdaad 43 die niet volledig akkoord gingen. Maar vergeet niet, 43 staan er achter. U kan ons niet beschuldigen van niet voldoende participatie.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Malderen: 'Echt luisteren naar elkaar'

Van Malderen: 'Ik roep alle collega's op om echt te luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Ik ben ervan overtuigd, minister, dat u mensen wil helpen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Malderen: 'De vorige regering stond aan de kant van de gezinnen?'

Van Malderen: 'De vorige regering stond aan de kant van de gezinnen. Deze regering stuurt facturen. Hoe rechtvaardig is dit plan als het niet gedragen wordt door de stakeholders (zoals het Kinderrechtencommissariaat)?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Dijck (N-VA): 'Wie heeft het zover laten komen'

Kris Van Dijck: 'Wie heeft het zover laten komen in het verleden. Wie regeerde mee in het verleden. Jawel uw partij. Wij geven dit plan alvast alle vertrouwen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Bart Van Malderen (SP.A): 'Extra facturen voor gezinnen'

Bart Van Malderen (SP.A) vreest dat het plan niet tegemoet zal komen aan de nood van de doelgroep. 'De nood is namelijk sterker geworden door de aanpak van deze regering. Voor heel wat mensen is de factuur erg gestegen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Verplicht plan voor te leggen aan parlement

De Vlaamse Regering is decretaal verplicht om binnen de twaalf maanden na haar aantreden een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) aan het parlement voor te leggen. Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse Regering het VAPA 2015-2019 al goed.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Armoedebestrijding

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Actualiteitsdebat over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Vooraleer het wekenlijkse vragenuurtje van start gaat, discussiert het parlement over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding