Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Einde State of the Union

Kamervoorzitter Siegfried Bracke sluit de vergadering af.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Ik blijf er voluit voor gaan. Regeren is obstakels overwinnen'

'Er resten ons 7 maanden en vijf prioriteiten,' zegt de premier. Hij herhaalt zijn beleidslijnen voor de komende maanden: de jobsdeal, het investeringspact en de digitalisering; de energiestrategie; investeringen in defensie; het beheer van migratie; en de toekomst van onze pensioenen.

'Ik blijf er voluit voor gaan. Regeren is obstakels overwinnen.'

Nadat de eerste minister het vertrouwen gevraagd heeft van de meerderheid, geeft die hem nog een laatste keer een warm applaus.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Regering steunt fonds voor factchecking

De premier blikt vooruit op de verkiezingen van 14 oktober. Vooral de jeugd, de mensen die voor het eerst gaan stemmen, dragen een grote verantwoordelijkheid.

'Onze democratie staat sterk door waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en rechtszekerheid. En die waarden moeten zeker onze jongeren blijven verdedigen.'

'We trappen te vaak in de val van fake news. Zonder altijd te checken of te verifiëren of het wel klopt. Democratie is een verantwoordelijkheid van en voor iedereen. Fact checking is essentieel in een samenleving die gebaseerd is op waarden en vrijheden. De regering gaat daarom een fonds steunen dat projecten rond factchecking aanmoedigt.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Zware beroepen: komt hervorming er nog?

De hervorming van de zware beroepen lijkt weinig vooruitgang te boeken.

'De regering beseft dat dit een heel gevoelig debat is. Iedereen voelt zich betrokken bij deze hervorming. Maar onze principes zijn duidelijk. We willen een maximaal parallelisme tussen de privé en de openbare sector. En we gaan onze beslissingen baseren op een transparante en onderbouwde budgettaire analyse.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Een van belangrijkste pensioenhervormingen sinds 1945'

'Tenslotte zal de regering voor de komende 7 maanden verder werk maken van de duurzame financiering van de pensioenen. Aan het einde van de legislatuur zal één van de belangrijkste hervormingen van ons pensioenstelsel sinds 1945 zijn doorgevoerd.' 'We willen verder hervormen met drie parallelle doelen. De verlenging van de gemiddelde loopbaan, de harmonisering van de regimes, en een sterkere link tussen werken en het pensioen.'

De eerste resultaten van het beleid zijn al te zien, zegt de premier: 'De gemiddelde pensioenleeftijd bedroeg in 2014 nog 59,6 jaar. Nu zitten we op 60,5 jaar. Onze maatregelen zullen in 2060 de kosten van de vergrijzing met bijna 2 procent van het bbp doen verminderen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Transmigranten beter oriënteren

De premier zegt dat er op korte termijn 300 plaatsen bijkomen in gesloten centra.

'Transmigratie is meer en meer aanwezig in ons land. Mensen die weigeren asiel aan te vragen, verblijven hier illegaal. We tolereren niet dat ons land een doorreisroute wordt naar Groot-Brittannië.'

'Het is ook de bedoeling de transmigranten beter te oriënteren en te informeren. We gaan ze ofwel aanmoedigen om een asielaanvraag in te dienen. Ofwel om ons grondgebied vrijwillig of onder dwang te verlaten.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Voor einde legislatuur beslissing over jachtvliegtuigen'

'Wij zijn fier de zetels vand e NAVO en de EU te herbergen, en we willen een betrouwbare partner blijven in deze organisaties.' De besparignslogica bij Defensie is een halt toegeroepen, klinkt het, en de regering zet onder meer in op cyberveiligheid. Nu moeten onder andere fregatten en jachtvliegtuigen vernieuwd worden.

'In ieder geval voor het eind van de legislatuur zulen we de nodige beslissingen nemen in elk van die programma's.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Veiligheidsdiensten hebben hoge tol betaald in Luik'

Het veiligheidsbeleid is een belangrijk element geweest voor deze regering. De premier betuigt zijn respect voor de veiligheidsdiensten, en verwijst naar de hoge tol die ze betaalt hebben in Luik.

'Vier jaar terug waarborgde de grondwet nog dat terroristen 's nachts rustig konden slapen. Wij hebben gekozen voor een andere aanpak.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Regering voert 'authentiek sociaal beleid'

'Onder de huidige legislatuur werd het leefloon 7 keer verhoogd. Dat is een verhoging tot 1980 euro per jaar voor een gezinshoofd. Dat is de realiteit. Dat is een authentiek sociaal beleid.'

'De regering heeft een verhoging doorgevoerd van 165 euro voor een persoon met een handicap. En dat komt bovenop de 63 euro beslist onder de vorige legislatuur. We hebben dus geen lessen te krijgen in sociale rechtvaardigheid.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Premier maakt zich zorgen over burnouts en depressies

'Depressie, burnouts, zijn de ziektes van deze eeuw. Zowat een derde van de personen in invaliditeit leidt aan psychische aandoeningen. Het is essentieel de risico's te verminderen.' Daarom heeft deze regering ook een aanzet genomen tot de terugbetaling van psychische hulp.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Geïmproviseerde kernuitstap is voor ons geen optie'

De energiebevoorrading is de tweede grote prioriteit voor de komende beleidsmaanden. De onzekerheid over de bevoorrading zette de laatste weken een domper op de stemming in de Wetstraat.

'We stonden voor een voldongen feit, dat is uiteraard onaanvaardbaar.'

'We moeten lessen trekken voor de toekomst. De bruuske en geïmproviseerde kernuitstap die sommigen bepleiten, is voor ons geen optie.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Regering wil vierde mobiele operator

'Onze digitale infrastructuur behoort bij de beste in Europa. Nu gaan we de toegankelijkheid verbeteren en werk maken van lagere telecomprijzen. De regering heeft beslist om de mogelijkheid te geven aan een vierde mobiele operator.'

Dat moet leiden tot lagere prijzen, de uitrol van het 5G-netwerk en meer innovatie, aldus de premier.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Turbo op investeringen zetten'

Naast de hervorming van de arbeidsmarkt wil premier Michel ook de overheidsinvesteringen aanpakken, die al jaren op een laag pitje staan. 'Onderinvesteringen zijn de voorbije decennia een spijtige trend geworden. We willen een turbo op onze investeringen zetten.'

De eerste stap is een schijf van 6 miljard voor het spoor.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Jobdeal en investeringspact eerste prioriteit'

De eerste prioriteit is de integrale uitvoering van de jobdeal en het investeringspact. Onze werkgelegenheidsgraad is gestegen maar ligt nog steeds onder de Europese doelstelling.'

'De 28 concrete hervormingen zijn het sluitstuk van de modernisering van onze arbeidsmarkt. Met één doel voor ogen: meer mensen activeren.'

'De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen is daarom een belangrijke impuls. We gaan niet besparen op de kap van de werklozen.Integendeel - we maken van de werkloosheidsverzekering een springplank naar werk.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Taxshift zorgde voor hogere koopkracht

De premier heeft het ook over de stijging van de koopkracht door de taxshift, en de stijging van de salarissen.

Volgens hem willen sommigen steeds werknemers en bedrijven tegen elkaar opzetten. 'Dat is archaïsch en absurd.'

De loonhandicap tegenover het buitenland is onder deze regering weggewerkt, waardoor bedrijven een boost hebben gekregen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Wij creëren jobs'

'Fact checking: wij creëren jobs, en het zijn kwaliteitsvolle jobs,' sluit de premier een eerste sociaal-economische luik af.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Show me the money? Here is the money.'

'Er is een groot verschil met het verleden. De lasten op arbeid zijn met ons gedaald met 12,9 miljard sinds het begin van de legislatuur!'

'Show me the money,' echoot Michel de woorden van Bart De Wever. 'Here is the money - 12,9 miljard euro voor de mensen die werken en die jobs creëren.' De meerderheid geeft de premier enkele open doekjes.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Economisch herstel opgebouwd en sanering doorgevoerd

De premier zingt de lof van het economisch klimaat dat zijn regering geschapen heeft. 'Het reëel beschikbaar inkomen neemt toe, en ook de investeringen. Particulieren kunnen meer sparen.' De economische groei blijft daarnaast toenemen.

'We hebben gekozen om onze economie een boost te geven en onze overheidsfinanciën te saneren zonder het economisch herstel in gevaar te brengen.'

'Sinds het begin van de legislatuur hebben we het tekort meer dan drie keer kleiner gemaakt'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Brexit is immense opdracht'

De premier begint zijn toespraak op een internationaal niveau. 'Binnen de Europese Unie blijft de Brexiteen immense opdracht. Het is onze plicht om ook daar innovatieve oplossingen te vinden samen met de Britten.'

'Het lidmaatschap van de Europese Unie maakt ons land sterker. Ons model is de vrije markt met regels: met een level playing field en wederkerigheid.'

CETA is daar een voorbeeld van klinkt het.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Michel neemt het woord

Charles Michel beklimt het spreekgestoelte voor de State of the Union.

'Een land regeren komt erop neer dat u tal van hinderpalen moet nemen.' De resultaten van het beleid van zijn regering worden 'steeds tastbaarder', klinkt het.

De jobdeal, de energiestrategie, Defensie, het migratievraagstuk en de pensioenhervorming moeten de komende maanden de speerpunten worden van het beleid, zegt Michel.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Dag vroeger dan verwacht

Premier Charles Michel legt vandaag voor de voorlopig laatste keer zijn regeringsverklaring af. Dat gebeurt een dag vroeger dan verwacht: normaliter gebeurt dat pas morgen, omdat in de grondwet staat dat het parlement bijeen moet komen op de tweede dinsdag van oktober. Dat de State of the Union vervroegd werd, heeft te maken met de internationale verplichtingen van Michel. Hij wordt morgen verwacht Top van de Francophonie in Armenië.

Morgen komt het parlement bijeen om te debatteren over de regeringsverklaring, en de bestuursorganen van de Kamer te verkiezen.