Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Mondelinge vragen allemaal gesteld, einde van de live

Alle mondelinge vragen zijn gesteld, Kamervoorzitter Siegfried Bracke doet enkele mededelingen.

Er wordt nog verslag gedaan van de totstandkoming van enkele wetsvoorstellen en - ontwerpen.

Bedankt om de plenaire bij ons te volgen.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Opvang niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: 'Er is nog plaats, maar we zitten op het maximum'

Ik neem maatregelen, aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) als antwoord op een vraag over de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

'Er is op dit moment nog plaats, maar we zitten op het maximum. Er zijn plaatsen tekort voor bepaalde doelgroepen, zoals de -14-jarigen. Vandaar dat ik morgen daarover weer een bijeenkomst heb. We moeten daar een oplossing voor vinden.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Tijd voor sereniteit in luchthavendossier'

Galant onderstreept dat ze als federaal minister met de drie gewesten moet rekening houden. 'Ik denk dat het tijd is om sereniteit in het debat te brengen, in het belang van alle partijen.'

Georges Dallemagne (cdH) zegt dat sereniteit niet is wat Galant gebracht heeft, aangezien ze een unaniem blok van burgemeesters voor zich heeft.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Luchthaven ligt ook in Vlaamse Rand, dat er geen vliegtuigen meer opstijgen boven Brussel, kan niet'

Eric Van Rompuy, inwoner van Zaventem, gaat er niet mee akkoord dat de nachtvluchten 'eigenlijk afgeschaft worden, zoals de burgemeesters blijkbaar vragen'.

Hij waarschuwt de minister voor dit 'levensgevaarlijk dossier': 'Hou er ook rekening mee dat de luchthaven in de Vlaamse Rand ligt, en dat het niet kan dat er geen vliegtuigen meer opstijgen boven Brussel.'

Belga
© Belga
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

' Waarom heeft u de wet inzake openbare aanbesetdingen niet gerespecteerd?'

Georges Dallemagne (cdH) vraagt aan de minister wat zij zegt aan de omwonenden van de luchthaven, op de vraag of het beheer van die luchthavens ook rekening houdt met de leefbaarheid van die omwonenden.

'Ik ben verbaasd dat u zonder onderhandelingen een advocatenbureau, niet gespecialiseerd hierin overigens, heeft ingeschakeld, zoals ik deze week in LeVif las. Ze zijn bovendien dubbel zo duur. Waarom heeft u de wet inzake openbare aanbesetdingen niet gerespecteerd?'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Quid de nachtvluchten boven Brussel?

Ook Theo Francken en Jacqueline Galant zijn aangekomen. Galant krijgt meteen vragen over de eisen van de Brusselse burgemeesters in verband met de nachtvluchten boven Brussel.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Willen we jobs en economische zekerheid houden, dan moeten we saneringen hoog in het vaandel houden'

Marco Van Hees, de belastingspecialist van PTB-PVDA, heeft vragen voor minister van Overtveldt over rulings, afspraken tussen de overheid en bedrijven inzake belastingen.

Hij wil weten wat de stand van zaken is inzake het onderzoek naar rulings met AbInbev.

Van Overtveldt: 'U verwijst naar een beslissing van de Europese Commissie, waarin wordt aangegeven dat dit geen directe impact heeft op ons land. Er wordt een onderzoek gevoerd door de Europese Commissie naar staatssteun en profit rulings. Fiscale doorzichtigheid is erg belangrijk voor ons.'

'Willen we jobs en economische zekerheid houden, dan moeten we saneringen hoog in het vaandel houden. U en uw partijen verzetten zich daartegen, ik hoop dat u weet dat dit niet ten goede komt aan de werkende man.'

Van Hees is tevreden dat geen excess profit rulings meer worden gegeven, 'misschien moet dat definitief worden'.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Er zijn genoeg RIZIV-nummers voor de studenten'

Er zijn genoeg RIZIV-nummers voor de studenten, bevestigt De Block aan Muriel Gerkens van Ecolo-Groen.

Dat het dossier geblokkeerd is, ligt niet aan haar, aldus De Block. 'We gaan onze onderhandelingen voortzetten, voor de studenten, maar ook voor hun ouders die ervoor vrezen dat hun kinderen een RIZIV-nummer zullen krijgen en dus arts kunnen worden.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen over fijnstof, RIZIV en sociale zekerheid voor De Block

Anne Dedry van Groen heeft haar vraag gesteld over de impact van fijn stof op onze gezondheid.

Blootstelling aan fijn stof tijdens de zwangerschap heeft een negatieve impact op de ontwikkeling van de foetus, zo bleek eerder deze week.

Maggie De Block krijgt ook vragen over RIZIV-nummers en de sociale zekerheid.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Ook Maggie De Block aanwezig

Even na Van Overtveldt komt ook minister van Volksgezondheid Maggie de Block binnen. De bel gaat, de zitting wordt dadelijk hervat.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Jacqueline Galant, Theo Francken, Johan Van Overtveldt en Maggie De Block afwezig, oppositie baalt

Jacqueline Galant, Theo Francken, Johan Van Overtveldt en Maggie De Block zijn afwezig, deelt Kamervoorzitter Siegfried Bracke mee. Nochtans zijn er vragen voor hen.

Dat is onaanvaardbaar, aldus Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen). Marco Van Hees (PTB) zegt niet te begrijpen dat de premier wel aanwezig was, en Van Overveldt niet, hoewel zijn vraag naar die laatste werd doorgeschoven.

PS-fractieleidster Laurette Onkelinx noemt de kwestie een gebrek aan respect voor het parlement.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Zitting geschorst

Net voor Van Overtveldt binnenkomt, schorst Bracke de zitting.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Europa is traag en reactief'

Reynders zegt dat een betere controle op de externe grenzen van de EU nodig is. 'Een andere piste voor de top binnenkort is het versterken van de hotspots.'

Hoe dan ook moet er meer humanitaire hulp komen, aldus Reynders.

Volgens Vandeput is Europa te traag en te reactief.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Reynders: 'Visaregeling Turkije kan sneller gaan'

Tim Vandeput (Open Vld) heeft een vraag voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) over de toestand van de vluchtelingencrisis in de Balkan en Turkije.

Hoe staat het met de onderhandelingen met Turkije, belangrijke partner van Europa inzake het beheren van de vluchtelingencrisis. 'Hoe zit het met de soepelere visaregeling, de toetredingsgesprekken, ...? Welke humanitaire hulp gaan wij brengen?'

Reynders: 'Wij proberen ook hulp te geven aan andere landen in de regio te steunen, zoals Jordanië, Libanon enzovoort. Ook voor Turkije denken wij aan meer middelen, om hen te helpen met de 2,5 miljoen vluchtelingen daar. Het standpunt van België inzake de visaregeling is dat we sneller kunnen gaan, maar op basis van technische criteria.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Ik vrees voor verschillende, elkaar dwarsliggende initiatieven'

Bonte pleit ook voor een gestroomlijnd beleid. Zijn vrees ligt bij 'verschillende, elkaar dwarsliggende initiatieven.' Hij wijst naar de inspanningen bij het gerecht, op federaal niveau, op gewestelijk en lokaal.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Pijnlijk voor politiezone om te moeten vernemen dat er iets komt, maar dat er niets komt'

'Als hoofd van een politiedienst wil ik onderlijnen dat er erg veel gevraagd wordt in moeilijke omstandigheden,' aldus Bonte. 'Het is pijnlijk voor een politiezone om te moeten vernemen dat er iets komt, maar dat er niets komt.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Onderbemande diensten niet de schuld van agenten, wel van beleid'

Jan Jambon erkent dat er menselijke fouten zijn gemaakt, en dat hij daar onderzoek naar uitvoert. Hij benadrukt dat deze strijd mensenwerk is, en dat zijn diensten heel hard werken. 'Ik krijg nooit dank te horen voor hun dagdagelijkse inzet. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk danken.'

Luid applaus, maar daar is Dewinter niet van onder de indruk: 'De klassieke truc, maar wij vallen de politie niet aan. Wij vallen het beleid aan. Er is een acuut gebrek aan mensen en middelen bij de politie. Het is niet de schuld van de agenten, maar van de politiek, dat de diensten onderbemand zijn.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Maingain hamert op nood aan gespecialiseerde cyberpolitie

Olivier Maingain (FDF) vindt ook dat de samenwerking tussen de verschillende niveau's moet herbekeken worden. 'Daar heeft u wellicht meer dan genoeg ggetuigenissen over van burgemeesters, binnen uw politiediensten.'

Maingain vraagt ook - 'en dat doe ik al lang' - om een gespecialiseerde politie-eenheid die gespecialiseerd is in cybercriminaliteit bestrijden.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Strijd tegen radicalisme is maar te winnen als alle overheden handen in elkaar slaan'

De strijd tegen het radicalisme is maar te winnen als alle overheden de handen in elkaar slaan, aldus Bonte. 'Heeft u al contact gehad met Vlaams minister Homans hierover?'

Belga
© Belga
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Strijd tegen radicalisering is beleid van holle beloften'

Hans Bonte, SP.A-burgemeester van Vilvoorde, zegt dat de strijd tegen radicalisering de titel mag krijgen van 'beleid van holle beloften'.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Onderbezetting antiterreureenheid: 'Dit is bijna criminele verwaarlozing van kerntaak van de overheid'

Filip Dewinter (VB), Hans Bonte (sp.a), Olivier Maingain (FDF) en Philippe Pivin (MR) bevragen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over het tekort aan personeel bij de centrale antiterreureenheid van de federale politie.

Die bestaat uit één deeltijdse medewerker, bleek deze week uit een rapport van het Comité P.

'Hoe is dat in tijden van grote terreurdreiging in hemelsnaam mogelijk,' vraagt Dewinter. 'Dit is een bijna criminele verwaarlozing van een kerntaak van de overheid.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Bracke vraagt Kamerleden 'respect voor collega's'

Bracke vraagt de rumoerige Kamer om respect te tonen voor de collega's die aan het woord zijn.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'De klant mag geen kosten dragen voor de gevolgen van VW-schandaal'

De klant mag geen kosten dragen voor de gevolgen van dit schandaal, aldus Peeters. Ook niet voor het resetten van de software.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Peeters: 'Gaan terugroeping auto's met sjoemelsoftware verplichten'

Jef Van den Bergh (CD&V) heeft het over de modaliteiten rond de terugroeping van VW-wagens in België, uitgerust met frauduleuze software. Hijzelf zwaait met een brief van zijn garage, waaruit blijkt dat hij ook zo'n wagen aangekocht heeft.

Van den Bergh wil weten van partijgenoot, minister van Consumenten en vicepremier Kris Peeters welke duidelijke antwoorden hij kan geven aan '400.000 mensen met vragen'.

Peeters zat dinsdag met Dieteren, Volkswagen-verdeler, samen, zegt hij. 'Wij gaan de terugroeping van wagens met sjoemelsoftware verplichten.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Voor #begov is stakingsrecht absoluut. Maar wegen blokkeren kan niet'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Politie moet tools hebben om vrijheden te laten respecteren'

Lachaert is 'heel blij' met de veroordeling van de premier.

Hij zegt blij te zijn met wat Fonck in het begin van haar tussenkomst zei, maar mist de 'tools die de politie moeten toelaten om die rechten te laten respecteren'.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Stakingsrecht is niet absoluut'

Catherine Fonck (CDH) noemt het stakingsrecht 'niet absoluut'. 'Een situatie zoals afgelopen maandag is onverantwoord en onaavaardbaar. Maar we moeten ons wel de vraag stellen over de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken aan de politie, inzake het zorgen voor vrij verkeer. We moeten er lessen uit trekken voor de toekomst: wat moeten we doen met de politie in gelijkaardige situaties?'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'De vrijheid om te staken stopt daar waar de vrijheid begint van hij of zij die wel wil gaan werken'

Michel: 'De vrijheid om te staken stopt daar waar de vrijheid begint van hij of zij die wel wil gaan werken.'

Opnieuw luid applaus bij de meerderheid.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Michel over stakingsacties: 'Autosnelweg blokkeren kan niet'

Egbert Lachaert vraagt aan premier Michel of hij de actie verdoodeelt, waarbij iemand belet werd zijn werk te doen (en waarbij het onduidelijk is of iemand daardoor gestorven is).

Michel spreekt zijn innige deelneming uit aan het adres van de Deense toerist die om het leven kwam. Het ziekenhuis waar de man werd geoppereerd, zegt dat zij meer kansen zouden gehad hebben zijn leven te redden, ware de ambulance niet gehinderd door de stakingsacties.

'Ook wie niet wil staken, heeft het recht te gaan werken, zonder dwang. Ik roep op de regels van de rechtstaat te volgen. Het blokkeren van een autosnelweg bijvoorbeeld, dat kan niet.' Applaus bij de meerderheid.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Kunnen we onder mom van stakingsrecht stom en blind geweld toestaan?'

Aldo Carcaci (PP), Catherine Fonck (cdH), Jan Vercammen (N-VA) en Egbert Lachaert (Open Vld) hebben vragen over de stakingen.

Vercammen van N-VA zegt dat het stakingsrecht geen zak mag zijn waarin van alles gestopt wordt: 'Het openbaar vervoer stilleggen, het recht van mensen in nood op hulp beletten, geweld, ... Kunnen we toestaan dat onder die mantel een soort stom en blind geweld wordt toegelaten?'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Temmerman opnieuw fractieleider?'

Thomas Vanwing, woordvoerder van de Open VLD-Kamerfractie is geïnteresseerd in de SP.A-fractie.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Daerden (PS): 'Ik geloof u wél, meneer de premier'

Frédéric Daerden (PS) zegt, niet geheel vrij van wat ironie, dat hij 'in tegenstelling' tot zijn collega's 'wél gelooft' dat Michel zijn best wil doen om het akkoord te respecteren. Het levert hem een applausje op van de meerderheid.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Dit land heeft nood aan sociale vrede.'

Ook Wouter Devriendt 'gelooft de premier niet meer' als het gaat over de eenheid in de regering. 'Alle meningen lopen uiteen, niettegenstaande die mooie, eerbiedwaardige verklaring die u hier elke week aflegt'.

'Dit land heeft nood aan sociale vrede.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Weigeren sociale zekerheid slachtoffer te laten worden van ruzie in regering'

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) zegt niet gerustgesteld te zijn door Michels antwoord. 'U beschuldigt ons ervan ruzie te stoken, maar u heeft ons daar niet bij nodig. Wij weigeren dat de sociale zekerheid daar het slachtoffer van wordt.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Respecteert u het sociaal akkoord niet, dan verliest u alle krediet bij sociale partners'

Temmerman hoopt dat Michel het sociaal akkoord 'deze keer wel zal respecteren, anders verliest uw regering àlle krediet bij de sociale partners'.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Michel: 'Ruzie stoken in regering zal niet lukken'

'Het is geen kwestie van ja of neen zeggen, maar wel om duidelijk te antwoorden op alle vragen. De sociale partners zijn alvast bereid verder te werken.'

Michel wil zo snel mogelijk een vergadering tussen de Groep van 10 en de kern.

Hij geeft nog mee dat 'de strategie om ruzie te stoken in de regering' niet zal lukken. Gelach op de oppositiebanken, applaus bij de meerderheid.

Belga
© Belga
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Michel: 'Ik ben klaar en duidelijk: ik ben verrukt dat een akkoord is bereikt'

'De regering en haar experten hebben het akkoord bekeken,' begint Michel zijn repliek. 'Het is belangrijk zo snel mogelijk alles uit te klaren. Ook de andere luiken (naast de pensioenen, red.)'.

'Ik ben klaar en duidelijk: ik ben verrukt dat een akkoord is bereikt. Ik ben zeer optimistisch. De komende dagen zullen we een duidelijk, en genuanceerd; antwoord kunnen geven.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Eenheid in uw regering heeft 3 dagen geduurd'

De eenheid in de regering heeft welgeteld 3 dagen standgehouden, vindt Devriendt. Ook hij wijst naar de uitspraken van de drie partijen, sinds Michel zijn State of the Union uitsprak, over het sociaal overleg.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

''Dit is deel 3 van de drietand tegen de pensioenen van de gewone werknemers'

'Dit is deel 3 van de drietand tegen de pensioenen van de gewone werknemers,' zo begint Wouter Devriendt (Groen) zijn tussenkomst over het sociaal akkoord over de aanvullende pensioenen.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Al 246.128 mensen deden de taxshift-test

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Sociaal overleg: 'Regering zit alweer niet op één lijn'

Karin Temmerman van SP.A bijt de spits af.

Tegen premier Michel: 'U hebt al herhaalde malen gezegd dat ook voor u het sociaal overleg belangrijk is en één van de belangrijke hoekstenen van onze samenleving. De vraag is dan ook of u het akkoord zal uitvoeren: want uitspraken van verschillende partijen van uw regering tonen duidelijk aan dat men alweer niet op één lijn zit.'

Temmerman citeert uitspraken van coalitieparners Dewael, Verherstraeten en Vuye, die elkaar zouden tegenspreken.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Veel vragen over sociaal akkoord

Vandaag zullen veel vragen gesteld worden over het akkoord dat de sociale partners bereikt hebben rond de aanvullende pensioenen.

Karin Temmerman (sp.a), Georges Gilkinet (Ecolo-Groen), Frédéric Daerden (PS), Catherine Fonck ccdH) en Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) zullen premier Charles Michel bevragen over het akkoord.

Karin Temmerman (sp.a)

Georges Gilkinet

(Ecolo-Groen)

Frédéric Daerden (PS)

Catherine Fonck (cdH)

Wouter De Vriendt

(Ecolo-Groen)

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

De bel gaat, Kamerleden worden binnengeroepen

De plenaire vergadering van de Kamer gaat van start, de parlementsleden komen binnen.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Groen: 'Heeft regering eensgezind standpunt over sociaal akoord?'

Oppositiepartij Groen laat weten dat Kamerleden Anne Dedry en Wouter Devriendt volgende vragen zullen stellen.

Anne Dedry zal inzake de impact van fijnstof op de ontwikkeling van foetussen, op de gezondheid in steden 'en het gebrek aan besluitvorming daaromtrent bij de bevoegde ministers, die constant naar elkaar wijzen' minister van Volsgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bevragen.

Wouter De Vriendt wil weten van premier Charles Michel of de regering een eensgezind standpunt heeft over het sociaal akkoord van de sociale partners over de tweede pijler van de pensioenen. 'En zo ja, welke is dat?'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Ook Zuiddag in Kamer

Ook in de Kamer zullen vandaag jongeren één dag meedraaien in het kader van Zuiddag, een initiatief waarbij het op die dag verdiende loon (dit jaar) naar jonge cacaoboeren in Nicaragua gaat.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Goed nieuws voor Michel: 'Belfius kan België forse meerwaarde opleveren'

De staatsbank Belfius (ex-Dexia Bank) is 6,2 tot 7,2 miljard euro waard. Dat betekent dat de Belgische staat, die vier jaar geleden de bank voor 4 miljard euro overnam, uitzicht heeft op een fikse meerwaarde.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Maar 1 speurder zoekt online naar Syriëstrijders: 'Vooral communicatie is belangrijk, en daar loopt het weer fout'

Meer nog dan het aantal mensen, is communicatie van het allergrootste belang, en daar lijkt het inderdaad toch weer fout te lopen. Dat zegt DataNews-redacteur Frederik Tibau over het rapport van het Comité P naar hoe de onlinestrijd tegen Syriëstrijders gevoerd wordt.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

In de actualiteit deze week: Comité P - website Van Overtveldt - PS ziet gat in begroting

De afgelopen week werd over de volgende zaken geschreven, mogelijk wordt erop teruggekomen in het Kamerdebat: het rapport van het Commité P over de strijd tegen de Syriëstrijders, de website van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) over de taxshift en de kritiek van de PS op de federale begroting.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Wetsvoorstellen en -ontwerpen: de agenda van vandaag

Goedemorgen. Vanaf 14u kan u onze LIVE over het Kamerdebat volgen.

De agenda met wetsvoorstellen en - ontwerpen, leest u hier.