Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragenuurtje afgelopen

Alle mondelinge vragen zijn gesteld. Het vragenuurtje is afgelopen. Bedankt om bij ons te volgen.

Vuye: 'Geen persoonlijke aanval op N-VA of Jambon'

Aan Knack.be vertelt Hendrik Vuye dat hij van zijn vraag geen persoonlijke aanval op N-VA of Jambon wou maken.

'Als het de bevoegdheid van minister Geens was geweest, had ik dezelfde vraag gesteld. Het gaat hier over mensenrechten. Ik doceer daarover, en het is geweten dat Veerle Wouters en ik daar veel belang aan hechten.'

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei na het vertrek van Vuye en Wouters nog te verwachten dat zij er hun levenswerk van zouden maken de partij te beschadigen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vuye: 'Het was nogal een ballonnetjeszomer'

Hendrik Vuye stelt zijn eerste vraag als onafhankelijke. Hij stelt die aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

'Het was nogal een ballonnetjeszomer. Er zijn ook nieuwe ballonnetjes in deze nazomer', vindt Vuye, die een vraag heeft over het recht op privacy, en de bescherming van de woning in het voorstel van Jambon om te kunnen binnenvallen in woningen van mensen zonder papieren.

'Gaat het om een persoonlijk standpunt, of is dat een stanpunt van de regering?'

Minister Jambon: 'Ik verwijs naar het antwoord dat ik al aan Nahima Lanjri heb gegeven. Ik ben niet doof voor het debat dat is ontsponnen. Ik heb contact genomen met minister Geens om dit uit te klaren.'

'Het is een praktijk die al vele jaren toegepast wordt, en die we nu gaan uitklaren.'

Vuye verwijst naar andere leden van de regering die zeiden dat dit niet kon. 'De Jambon-doctrine klopt niet. Het gaat niet om eerst een woning binnen te vallen en dan het misdrijf vast te stellen.'

'De Vlamingen vragen een correct uitwijzingsbeleid, maar ze vragen wel dat u binnen de lijntjes kleurt. Anders zullen de magistraten u terugfluiten.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Verstrenging Wet-Renault

Egbert Lachaert (Open VLD) heeft een vraag over de verstrenging Wet-Renault. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) geeft antwoord.

Kris Peeters: 'Ik ben blij dat u postief reageert op mijn initiatief. Ik heb een brief geschreven naar de Groep van Tien waarin ik vraag om gevolgen voor de onderaannemingen mee te nemen in een sociaal plan wanneer een groot bedrijf sluit.'

Peeters overloopt ook de vier andere krachtlijnen, hoopt zo snel mogelijk met de wet rond te zijn en ermee naar het parlement te komen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel: 'Video op FB van Theo Francken doet mij niet lachen, maar hij is weggehaald'

Laatste vraag aan de premier gaat over een filmpje dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) onlangs op Facebook plaatste. Vooral de Franstalige oppositie vond dat niet kunnen.

Veronique Caprasse (DéFI) vindt het filmpje ongepast. 'Bij de vorige uitschuivers is hij altijd weggekomen met een snelle verontschuldiging.'

'Wat gaat u doen met iemand die olie op het vuur giet, gaat u hem vragen om ontslag te nemen?' vraagt Caprasse aan de premier.

Charles Michel: 'Ik vind die video niet grappig of aanvaardbaar.'

'Maar het gaat om iemand die video's maakt waarin kritiek gegeven wordt op het beleid. Theo Francken heeft gezegd dat het om zelfspot ging. Nog voor ik het hem gevraagd had, heeft hij de video al weggehaald, toen er een polemiek ontstond.'

'Die video doet mij niet lachen, maar is weggehaald.'

Verder benadrukte Michel zijn vertrouwen in het beleid van de N-VA-staatssecretaris.

Peter De Roover houd optie op indexsprong open

In Villa Politica houdt Peter De Roover (N-VA) zich op de vlakte over de optie om een tweede indexsprong door te voeren. Hij beloofde daarentegen wel dat er geen nieuwe belastingen gehoffen gaan worden om het gat in de begroting te dichten.

Even daarvoor vroeg Kristof Calvo (Groen) premier Michel al om duidelijkheid in het parlement: 'komt er een indexsprong, ja of nee?' Premier Michel ging daar evenwel niet op in.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Laatste dag griffier

Even tussendoor: vandaag is het de laatste dag van griffier Emma De Prins.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel: 'Voorlopig te weinig waarborgen voor toekomst Brussels Airlines'

Premier Charles Michel over de stand van zaken in het dossier rond de overname van Brussels Airlines door Lufthansa.

Michel verwijst naar de krachtlijnen van het investeringspakt.

'De strategie voor de luchthavens is cruciaal op economisch vlak. Het is mijn rol om met de deelstaten alles te doen om concrete resultaten te boeken.'

Over de gesprekken met Lufthansa: 'Wat vandaag gebeurt is het gevolg van beslissingen uit 2008-09. Lufthansa beschikte toen over een call om de andere aandelen van Brussels Airlines te kopen.'

'De geloofwaardigheid van de maatschappij is verhoogd, dankzij de relatie met Lufthansa. Op dit moment hebben we te weinig waarborgen. In de komende weken hoop ik er meer te krijgen.'

De premier verwijst naar de werkgelegenheid, de eigenheid van de maatschappij.

'Ik ga de aanpak steunen om de positie van Brussel te versterken door de vernieuwde samenwerking.'

'Mijn bedoeling is dat de federale regering mee zal onderhandelen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Kan bedrijf als Brussels Airlines zomaar weggegeven worden?'

Terug naar de toekomst van Brussels Airlines:

Monica De Coninck (SP.A) benadrukt het belang van de luchthaven voor de werkgelegenheid. 'We moeten dat op een fatsoenlijke manier behandelen en ondersteunen. Is de regering zich bewust van het belang van Brussels Airlines. Vindt u dat dat bedrijf zomaar voor een appel en een ei kan weggegeven worden?'

Ze verwijst naar de mogelijke toekomst van Brussels Airlines als lowcostmaatschappij.

'Gaat u het gesprek hierover met Lufthansa aangaan?'

Pierre-Oliver Delannois (PS): 'Het is onfatsoenlijk dat Patrick Dewael zijn twee minuten niet gebruikt heeft om te praten over de werknemers van Brussels Airlines. Zij verdienen beter.'

'Hoe zal u waarborgen voor de werkgelegenheid bekomen, en de lokale verankering verzekeren?'

Gautier Calomne (MR): 'Heeft u al contact gehad met de directie van Lufthansa? Hebben zij u al een meer precieze uitleg gegeven over de toekomst van de Belgische werknemers? En hoe zit het met de Brusselse verankering, en de eigenheden van de maatschappij?'

Veli Yüksel (CD&V): 'Wat hebben de gesprekken met Lufthansa al opgeleverd?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Als we een belasting invoeren op verzuring, zouden rood en groen zich blauw betalen'

De volgende vijf vragen gaan over de toekomst van Brussels Airlines.

Patrick Dewael (Open VLD) wil graag eerst even nog iets zeggen over het vorige debat. 'Ik denk dat het gevaarlijk is om de boosheid te capteren. Ik ben normaal geen voorstander van nieuwe belastingen, maar de verzuring die ik vaststel bij de oppositie, als we daar een belasting op zouden invoeren dan zouden rood en groen zich blauw betalen.'

De oppositie vindt dit niet grappig en probeert Dewael te overstemmen. 'Bent u bang van het debat', vraagt Dewael aan de PS.

Dewael zet op zijn beurt nog eens de verwezenlijkingen op het vlak van jobcreatie in de kijker.

De oppositie vindt het niet kunnen dat Dewael zich niet aan het onderwerp houdt waarvoor hij op de planning staat.

Leterme wordt adviseur bij Volkswagen

Voormalig premier Yves Leterme wordt adviseur bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Hij gaat er deel uitmaken van het negenkoppige duurzaamheidscomité. 'De leden zullen onafhankelijk zijn en niet verplicht instructies uit te voeren,' zegt het bedrijf in een officiële mededeling.

Het comité zal eind oktober officieel vastgelegd worden in Berlijn. 'Met hun onafhankelijke expertise en aanbevelingen zullen ze ons assisteren om de duurzame groei van ons bedrijf te promoten', aldus Matthias Müller, CEO van Volkswagen.

De Duitse autobouwer zit al geruime tijd in slechte papieren nadat onderzoek uitwees dat de Volkswagen-auto's software bevatten die de uitstoot van gassen tijdens tests verminderde.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Calvo: 'Geen nota's schrijven over indexsprong, wel over eerlijke fiscaliteit'

In zijn repliek hekelt Kristof Calvo dat de premier niet op de vraag antwoordt of er al dan niet een nieuwe indexsprong komt.

'En dan zijn er nog collega's die zich afvragen waarom de mensen boos zijn.'

'In plaats van een nota over de indexsprong, schrijf eens een nota over de Panama Papers', raadt hij de regering aan.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Op 11 oktober zullen we grote lijnen van begroting voorstellen'

Het woord is aan premier Charles Michel:

'Er zijn verschillende wegen om het economisch herstel te laten slagen. Ik denk niet dat Noord-Korea en Cuba voorbeelden zijn op dat vlak, noch op vlak van vrijheden voor de burgers', begint Michel zijn tussenkomst met een sneer naar PVDA.

'Wat de begroting betreft, moeten wij geleidelijk aan de overheidsfinanciën op orde zetten.'

'Op 11 oktober zullen we in staat zijn de grote lijnen van de begroting voor te stellen. Op 15 oktober zullen we die voorleggen aan Europa. Erna kunnen we hier een debat over voeren, op basis van cijfers, en niet op basis van geruchten. We moeten de kar niet voor het paard spannen.'

'De structurele hervormingen die we doorvoeren kunnen niet worden tegengesproken, ze worden erken door objectieve instanties.'

Michel verwijst naar de investeringen en de jobcreatie om te illustreren dat zijn beleid wel degelijk vruchten afwerpt.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Regering heeft genoeg van regering die geschenken geeft aan multinationals'

Laatste vraag over dit onderwerp is van Georges Gilkinet (Ecolo) en sluit aan bij de andere oppositievragen.

'De mensen hebben genoeg die niet inzet op de strijd tegen fiscale fraude. Ze hebben genoeg van de regering die geschenken geeft aan multinationals.'

Ook hij hekelt de mogelijke komst van een nieuwe indexsprong.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wie cijfers kent, ziet fouten op betogingspamfletten van vandaag'

De vragen van N-VA en MR:

Jan Spooren (N-VA): 'Wie de cijfers bekijkt, ziet dat er fouten staan in de betogingspamfletten. De koopkracht gaat erop vooruit dankzij taxshift en jobcreatie. En ondanks de indexsprong.'

De oppositie onderbreekt Spooren: 'Ik denk dat de waarheid wrevel opwekt', reageert die laatste.

'Kan u bevestigen dat regering op de ingeslagen weg zal doorgaan. Weet u eigenlijk waarom de vakbonden oproepen tot staking en protest?'

David Clarinval (MR) zet de verwenlijkingen van de regering in de verf, zoals het scheppen van banen, de verbeterde handelsbalans, en de verlaging van de werkloosheidscijfers. Zijn tussenkomst gaat wel wat verloren in het rumoer van de oppositie.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Mensen begrijpen niet dat regering het geld niet haalt waar het zit'

De eerste acht vragen gaan over de begroting en de nationale betoging van vandaag. Kamervoorzitter Siegfried Bracke roept iedereen op om zich aan de spreektijd te houden. Premier Charles Michel (MR) beantwoordt de vragen.

Hier de eerste vijf vragen, van de oppositie.

Raoul Hedebouw (PVDA): 'Ik heb vandaag op de betoging veel woedende mensen tegengekomen.'

'De mensen begrijpen niet dat de mensen het geld niet halen waar het zit. De rijken laten betalen is weer eens taboe. U gaat het geld halen uit de zakken van de arbeiders en bedienden.'

Hedebouw verwijst naar de studie die zijn partij eerder deze week waarin de lage belastingsvoeten van vijftig grote bedrijven worden opgelijst.

Laurette Onkelinx (PS): 'De betoging komt op een belangrijk moment.'

'Veel mensen hebben al veel extra moeten betalen tijdens deze regeerperiode, en de maatregelen die u genomen hebt. Maar het is blijkbaar nog niet afgelopen, als we de lijst van mogelijke maatregelen mogen geloven.'

'Het mag niet langer de burger zijn die de rekening betaalt. Dat is uw verantwoordelijkheid, zelfs uw plicht.'

Meryame Kitir (SP.A): 'De mensen hebben al veel gegeven, maar snappen niet waar al dat geld naartoe is. Ze vragen zich af waarom ze al zo veel hebben moeten inleveren.'

'Vanmorgen is er de piste van een tweede indexsprong, of duurdere medicijnen.'

Kitir richt haar pijlen op CD&V, en roept de partij op om haar coalitiepartners tegen te houden.

Kristof Calvo (Groen): 'Bedankt premier, om zo te mobiliseren voor de betoging van vandaag. Er zijn nog veel meer mensen boos dan zij die vandaag op staat kwamen.'

'Collega's van N-VA, de index is geen luxeproduct. Het is om de rekening te kunnen betalen.'

Calvo roept de premier op om duidelijkheid te verschaffen over de vraag of er al dan niet een indexprong komt.

Benoit Dispa (CDH): 'Misschien gelooft u dat de publieke opinie zich uiteindelijk wel zal neerleggen bij de recepten die u al twee jaar serveert.'

'De sociale dialoog is vandaag een dovemansgesprek. Ondernemingen sluiten de deuren. Durft u een nieuwe weg inslaan?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

ABVV dreigt met nationale staking tegen 'meest asociale regering in dertig jaar'

De socialistische vakbond ABVV dreigt met een nationale staking als na de begrotingsopmaak blijkt dat de werknemers en de uitkeringen opnieuw worden geraakt. Dat zegt algemeen secretaris Marc Goblet. Verder hadden alle vakbonden veel kritiek op het huidige regeringsbeleid.

De socialistische vakbond ABVV meldt dat 70.000 manifestanten donderdag mee opstappen in de nationale betoging naar aanleiding van twee jaar regering-Michel. De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene houdt het op 45.000. De betoging zelf verloop vrij rustig.

Het Nieuwsblad meldt op haar website dat groepjes anarchisten wel slaags zijn geraakt met de politie. In de buurt van het de Brouckèreplein en de Anspachlaan, met andere woorden buiten het parcours van de betoging, zouden ze vernielingen aangebracht hebben. Maar de de woordvoerster van de Brusselse politie, Ilse Van de keere, kan die informatie voorlopig niet bevestigen.

In de marge van de nationale betoging van donderdag is graffiti aangebracht aan het PS-hoofdkwartier op de Keizerslaan. Ook sneuvelde een ruit van een bpost-kantoor op de Anspachlaan. Dat bevestigt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. De woordvoerster ontkent dat er confrontaties waren tussen relschoppers en politie, zoals sommige media schrijven.

"Er is graffiti aangebracht aan het PS-gebouw. Ook sneuvelde de ruit van een bpost-kantoor op de Anspachlaan", zegt Van de keere. Het is wachten tot het einde van de betoging en tot het parcours vrijgemaakt is voor de politie om een volledig overzicht kan geven van de vernielingen.

"Maar er was geen confrontatie met de ordediensten", zegt Van de keere. "Diegenen die de vernielingen aanbrachten, hebben overigens niets te maken met de manifestatie. Het gaat om een groep van een honderdtal personen die zich tussen de menigte heeft gemengd om de vernielingen aan te richten." (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Jaak Raes: 'Staatsveiligheid deed wat ze moet doen'

Sinds Vlaams minister Bart Tommelein een nota van de Staatsveiligheid openbaar maakte en voorstelde om de op stapel staande Eandis-deal met het Chinese State Grid nauwlettend in het oog te houden, stelden verschillende politici zich de afgelopen dagen over het werk van de inlichtingendienst.

In een interview met Knack.be geeft topman Jaak Raes meer tekst en uitleg: volgens hem kan de participatie van China in Eandis leiden tot 'een ongezonde vorm van inmenging vanuit het buitenland en mogelijke vormen van spionage'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Kanaalplan: '57 staatsgevaarlijke individuen geïdentificeerd'

De politie en geheime diensten hebben 57 staatsgevaarlijke individuen geïdentificeerd in Molenbeek. 600 mensen zijn er geschrapt uit het bevolkingsregister. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die de inspanningen nog wil opvoeren.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Begroting: Hoe rijdt de begroting het gat dicht?

De begrotingsgesprekken zijn volop bezig, en de regering bekijkt verschillende pistes om het gat van 4,2 miljard te dichten.

Volgens Het Laatste Nieuws liggen 'alle dromen en alle taboes' van de regeringspartijen nog op tafel. 'Meestal met zeer beperkte haalbaarheid.'

Een van de pistes die op tafel liggen zou zijn om de loonsverhoging uit te stellen, wat meteen goed zou zijn voor enkele honderden miljoenen euro's. De spilindex zou al in augustus 2017 overschreden worden, maar nog een indexsprong zou CD&V volgens Het Laatste Nieuws nooit slikken.

Michel zou alle mogelijke begrotingsingrepen gebundeld hebben. De oppositie heeft geen goed oog in deze 'catalogus van de wanhoop'.

Eerder deze week herhaalde minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op het openingscollege van Carl Devos aan de UGent dat ze zich verzet tegen 'besparingen met de botte bijl in de sociale zekerheid'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

Om 14u15 gaat in de Kamer het wekelijkse vragenuurtje van start. Volg het hier Live.