Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Alle mondelinge vragen zijn gesteld

Alle mondelingen vragen zijn gesteld. Bedankt om onze LIVE te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Meer studenten bij OCMW aankloppen, is niet noodzakelijk negatief'

Het aantal studenten dat van een leefloon gebruik maakt, is op vijftien jaar verzevenvoudigd, volgens cijfers van minister Willy Borsus (MR).

Valerie Van Peel (N-VA) stelt de cijfers van de minister in vraag: 'U gaf me onlangs tussentijdse cijfers, en die lagen 6.000 leefloners lager.'

'Ik wil wel waarschuwen voor een al te negatieve beeldvorming telkens die cijfers in de media komen. De ondersteuning door OCMW's zorgt er veelaal voor dat die studenten hun project tot een goed einde kunnen brengen. We moeten af van de negatieve perceptie rond het bij een OCMW terecht komen.'

Sommige OCMW's moeten wel beter onderzoeken of de studenten bijstand nodig hebben, klinkt het nog. 'Het is geweten dat Gent het amper onderzoekt, de leeflooncijfers liggen daar tweemaal zo hoog als in Antwerpen.'

Egbert Lachaert (Open Vld): 'We kunnen de stijging op twee manieren bekijken. Als je dienstverlening beter bekend is en de drempel tot dienstverlening lager wordt, dan krijg je uiteraard een stijging. Dat is geen probleem, als we zo beter mensen kunnen helpen die hulp nodig hebben. Een probleem is er wel als de situatie uit de hand loopt.'

Willy Borsus (MR) zegt de OCMW's extra slagkracht te willen geven om te onderzoeken of een leefloon in ieder geval wel toegekend moet worden. Eerst moet aangeklopt worden bij de ouders, die in principe onderhoudsgeld moeten betalen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Minister Van Overtvelt, u bent een recidivist'

Catherine Fonck (CDH) pakt Johan Van Overtveldt (N-VA) aan, die lagere accijnzen op tabak wil om zo de inkomsten te doen stijgen.

'U heeft enkele dagen geleden aangekondigd dat u de accijnzen op tabak wil verlagen, om door een hogere verkoop meer inkomsten te genereren. Dat is een cynische aanpak in de strijd tegen tabak. We vergeten dat tabak de helft van de gebruikers doodt.'

'U bent een recidivist: het is al de tweede keer in zes maanden tijd dat u die plannen uit. Dat moet in de smaak vallen van de sigarettenfabrieken.'

Maar volgens minister Van Overtveldt zijn hem woorden in de mond gelegd.

'Ik heb nooit, maar dan ook nooit, gepleit voor een daling van de accijnzen op tabak. Dat heb ik nooit verklaard. Het is vanzelfsprekend dat de doelstellingen inzake gezondheid de eerste plaats verdienen. Om dat doel te halen, moet de verkoop en het gebruik dalen. Maar wij stellen vast dat de gebruikers zich meer en meer richten op sigaretten uit het buitenland, of illegale middelen. 'Vorig jaar zijn in de haven van Antwerpen 90.000 illegale sigaretten aangetroffen.'

'De wijziging van de accijnzen staat niet op de agenda.'

Catherine Fonck betwijfelt dat de minister niet gepleit heeft voor lagere accijnzen. Zij stelt dat de journalisten de minister geciteerd hebben, en dat het bericht ook bevestigd werd door het kabinet van de minister.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Alweer een ultrarijke fraudeur die een minnelijke schikking kon sluiten'

SP.A, PS en PTB stellen vast dat Bernard Arnault, een 'ultrarijke fraudeur' volgens Karine Lalieux (PS), met een minnelijke schikking een fraudezaak kon vermijden. En dat terwijl de wet op de verruimde minnelijke schikking al lang onder vuur ligt, onder meer door de affaire-Kazachgate. Peter Vanvelthoven (SP.A) vraagt de minister om het gebruik van minnelijke schikkingen te stoppen tot een reparatiewet gestemd is in het parlement.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Islam radicaliseert intern en doet aan zelfsegregatie'

Hendrik Vuye haalt nog even uit naar de islam: 'Het is echt een probleem van de islam. Ik denk dat de burgers zien dat de islam intern aan het radicaliseren is: halal en boerka, daar was jaren geleden echt geen sprake van.'

'Luckas Vander Taelen spreekt over zelfsegregatie. Dat wil niet zeggen dat de integratie mislukt, wel dat men weigert zich als deel van de samenleving op te stellen. Ik denk dat we de zaken moeten durven benoemen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Voor mijn part verdwijnen de militairen zodra we uit terro-niveau 3 zijn'

Jan Jambon gaat nog in op enkele specifieke elementen die naar boven kwamen.

De kritiek op het Kanaalplan vind de minister onterecht. 'Ik kan op 10 maanden tijd geen situatie rechttrekken die 20 jaar scheef is gegroeid, maar we kunnen wel al mooie resultaten voorleggen.'

Over de versterking van de politie: 'We zijn in een periode van terreurniveau 3. Ja, we moeten de politie versterken, maar niet voor uitzonderlijke omstandigheden. De beperking die we hebben is de capaciteit van de politiescholen. Ga maar na: die scholen zitten vol. We werven aan aan de maximumcapaciteit.'

'Militairen op lange termijn? Voor mijn part: zodra we uit terro-niveau 3 zijn, verdwijnen ze uit het straatbeeld.'

Over de fusie van de politiezones: 'Ik ben een groot voorstander van de fusie van de politiezones. Niet alleen voor Brussel, maar voor het hele land. Daarom heb ik opdracht gegeven om te gaan kijken wat voor iedere politiezone de juiste taille is. Die studie loopt momenteel.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Een 100 procent veilige samenleving met overal bewaking: is dat wat we willen?'

Veel vragen voor minister Jan Jambon, die uitgebreid de tijd neemt om het regeringswerk te verdedigen.

'Eerst en vooral, ik sluit mij volmondig aan bij de hulden aan de veiligheidsdiensten, de militairen, het NMBS-personeel, het crisiscentrum en alle anderen. Het klopt: we zijn die dag aan iets ergers ontsnapt. Volgens sommigen kwam dat door het amateurisme van de dader, ik denk dat dat een correcte analyse is.'

'De dader was niet gekend bij OCAD. Hij zat wel in een databank, omwille van partnergeweld. We hebben geen informatie over mogelijke radicalisering, en hij handelde blijkbaar alleen - het onderzoek heeft nog geen bewijs geleverd van direct verband met terroristen. We kunnen dus nog niet spreken met een rechtstreekse link, al had hij wel contacten met een radicale imam.'

'OCAD heeft beslist dat het dreigingsniveau op 3 moet blijven.'

'Welke lessen trekken we hieruit? We mogen aan de burgers niet wijsmaken dat we in staat zijn een 100 procent veilige samenleving te maken. We zouden dat theoretisch kunnen doen door alles te bewaken, maar is dat het type samenleving dat we willen bekomen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Toch zijn er zaken die we nader moeten onderzoeken.'

'Ten eerste: na de aanslagen in Zaventem hebben we de politie daar beter opgeleid in het herkennen van verdachte gedragingen. Ik heb gevraagd of we deze competentie niet moeten veralgemenen naar politiemensen op het terrein.'

'Tweede element: hoe kon deze man radicaliseren zonder op de radar te verschijnen? Het is te vroeg voor conclusies, maar misschien zijn er signalen die niet op de jusite manier gedetecteerd worden bij het LIVC (Lokale Integrale Veiligheidscel, nvdr) van Molenbeek. Maar ik werp geen steen: het LIVC doet zijn werk goed.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Zal de obstructie-politiek ophouden?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'We zullen nooit het doel van absolute veiligheid bereiken'

Voor Servais Verherstraeten kan het niet dat militairen nu in vraag gesteld worden: 'Vandaag is het onze absolute plicht om maximaal de veiligheid van de burger te verdedigen.'

'De feiten tonen aan hoe kwetsbaar onze samenleving is geworden. Die man is met een zelfgemaakte bom het station in geraakt. Dat toont hoe fragiel we zijn, net als veel andere landen. Hoe detecteer je tijdig eenzame wolven?'

'Absolute veiligheid: daar moeten we naar streven, maar dat zullen we nooit voor 200 procent bereiken.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Militairen in straatbeeld kunnen geen structurele maatregel zijn'

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): 'De militairen hebben hun rol perfect vervuld, en ik denk dat het debat rond de militairen daarmee afgesloten is.'

'Drie parameters komen telkens terug. De dader is al in verband gekomen met het gerecht, hij komt uit Molenbeek, en kwam in contact met de radicale islam. Toch kan zo iemand aan de materialen raken om zo'n spijkerbom te maken. Ons systeem heeft duidelijk niet goed genoeg gewerkt.'

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): 'Zelfs al zouden we militairen plaatsen in elk station en elke straat, dan nog zouden we niet kunnen vermijden dat lone wolfs op straat komen. Uiteraard is beveiliging van de openbare ruimte een taak van de politie, maar we weten ook dat de politie zwaar onder druk staat. De inzet van militairen is daarom nuttig, maar voor ons kan dit geen structurele maatregel zijn.' Hij verwijst naar de aanbevelingen van de onderzoekscommissie 22/3.

Een dankbare André Frédéric (PS) neemt het regeringsbeleid niet op de korrel. Hij wil vandaag geen polemiek starten, maar wel mensen bedanken: 'Ik zou mijn spreektijd willen gebruiken om mijn dank te uiten voor de militairen die elke dag hun leven riskeren om ons leven te redden en te beschermen. Ik zou mijn tribune willen gebruiken om alle spelers in de veiligheidsketen te bedanken.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Het is nog altijd terro-niveau 3: dat zijn uitzonderlijke omstandigheden'

De mislukte aanslag in Brussel-Centraal is het belangrijkste thema van de dag. Iedere fractie heeft vragen voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Barbara Pas (VB): 'Deze keer hebben we veel geluk gehad, omdat de dader een amateur bleek te zijn, en omdat zijn spijkerbom niet meteen ontplofte. Of hij daarmee kans maakt op 72 maagden is niet duidelijk, maar da hij geen kans maakt op 72 uur aanhouding is wel zeker.'

'Uiteraard zijn de militairen op straat nodig. Maar waarom? Welk regeringsbeleid zorgt daarvoor? Een beleid van islamisering.'

'Hoe is het mogelijk dat hij bij geen enkele dienst bekend was? Hij was al jarenlang op sociale media actief om daar haatpredikers te verheerlijken, en hij had contact met haatpredikers.'

Georges Dallemagne (CDH) looft het werk van de veiligheidsdiensten, maar verwacht meteen ook duidelijke, concrete antwoorden van de minister. 'Wat kan u nu zeggen over de dader? Waren er contacten met andere daders van terreuracties?

Hij vraagt ook dat de wetgeving rond de bestanddelen van TATP, de springstof in de bom, verscherpt wordt.

Koenraad Degroote (N-VA) betreurt dat er 'groeperingen zijn die een polemiek denken te moeten voeren over de zin en onzin van militairen in het straatbeeld. Laat ons bedenken dat we in uitzonderlijke omstandigheden leven: het is nog altijd terro-niveau 3. Iedereen wil dat graag omlaag, maar niemand kan voorspellen wanneer dat zal gebeuren.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Aantal studenten met leefloon verzevenvoudigd in vijftien jaar

Het aantal Belgische studenten dat een beroep doet op een leefloon van het OCMW is tussen 2002 en 2016 gestegen van 3.654 naar 27.133, of een verzevenvoudiging. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR), zo meldt La Dernière Heure. Onder meer regeringspartijen N-VA en Open Vld willen van de minister horen hoe hij die trend zal proberen te keren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Begrotingsevenwicht in 2019? Regering moet 8 miljard vinden

Wil de regering tegen het einde van de regeerperiode een structureel begrotingsevenwicht realiseren, dan moet ze op zoek naar 8 miljard. Dat is de conclusie van het laatste rapport van de Nationale Bank van België. Een deel van de inspanning kan volgens gouverneur Jan Smets komen van de opbrengst van maatregelen die nu nog onvoldoende duidelijk zijn en waar de Nationale Bank nog geen rekening mee houdt. 'Maar het gros zal moeten komen van bijkomende maatregelen,' klonk het.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Linkse partijen misnoegd om afgekochte fraudezaak van Louis Vitton-eigenaar

Bernard Arnault - een van de rijkste mensen ter wereld, en eigenaar van luxemerken als Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, Moët & Chandon, Veuve Clicquot en Christian Dior - wordt dan toch niet vervolgd voor domiciliefraude. Het Brusselse parket wilde nagaan of Arnault, die een appartement heeft in Ukkel, daar wel voldoende vaak verbleef om aanspraak te kunnen maken op de Belgische nationaliteit, die hij had aangevraagd.

Vandaag blijkt dat Arnault niet vervolgd zal worden, maar voor een onbepaald bedrag een schikking heeft getroffen in de zaak. Zowel SP.A, PS als de PTB wil meer details over de zaak.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wat met de militairen in het straatbeeld?

Daags na de aanslag ontspon zich een fel debat over de zin en onzin van de militairen die onze publieke ruimte bewaken. Voor de één was de mislukte aanslag net een bewijs dat de militairen broodnodig zijn - ze schakelden de verdachte uit en konden zo erger voorkomen - terwijl voor de ander net aangetoond was dat militairen aanslagen eigenlijk niet kunnen tegenhouden: als het ontstekingsmechanisme gewerkt had, was de bom ontploft voor een militair iets door had. Anderen schermden dan weer dat de politie net zo goed die bewaking kan uitvoeren.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) pleitte gisteren alvast voor evenwicht. 'Vandaag zijn het de stations, morgen de metrostations en overmorgen alle gemeentehuizen. Gaan we dat allemaal tot op de tanden bewapenen, afschermen, controleren? We moeten oppassen dat we niet afglijden naar een politiestaat,' klonk het bij VRT Nieuws.

De Nationale Veiligheidsraad heeft intussen beslist dat de militairen voorlopig gewoon op straat blijven opereren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Mislukte aanslag in Brussel-Centraal: terreur loert nog steeds om de hoek

Na de mislukte bomaanslag in het station van Brussel-Centraal is ons land opnieuw in de ban van terreur. Heel wat vragen blijven onopgelost: handelde de man alleen of maakte hij deel uit van een groter netwerk? Hoe kon de man onder de radar blijven? Welke maatregelen kan de regering nog nemen om aanslagen te vermijden?

In Knack windt federaal procureur Frédéric Van Leeuw er in ieder geval geen doekjes om: ook dit jaar zijn er in ons land al aanslagen verijdeld. 'Het dreigingsniveau blijft niet voor niets op 3 staan.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Geen regeringen in Brussel en Wallonië – CDH in federale regering?

CDH-voorzitter Benoit Lutgen gooide aan het begin van de week een politiek bommetje: zijn partij wil niet langer in een regering zitten met de door schandelen geplaagde PS. Niet alleen verbrijzelde hij daarmee een langlopend bondgenootschap, hij brak er ook drie regeringen tegelijk mee open: die van Brussel, Wallonië, en de Franse Gemeenschap.

Omdat CDH niet anders kan dan met MR in zee gaan, werd al snel gesuggereerd dat CDH ook op federaal niveau aan boord gehesen zou worden. Premier Charles Michel drukte de geruchten snel de kop in. Intussen weet niemand hoe Wallonië en Brussel uit de impasse zullen geraken, want de gesprekken met mogelijke coalitiepartners van CDH lopen moeizaam.