Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

Het actualiteitsdebat over de aanpak van radicalisering is beëindigd. Bedankt voor het volgen, tot volgende week.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Tom Van Grieken: 'Halt toeroepen aan massamigratie uit moslimlanden'

Tom Van Grieken (Vlaams Belang): 'Er moet een halt worden toegeroepen aan de massa-immigratie uit moslimlanden. Er moet worden ingezet op preventie en er moet geluisterd worden naar mensen die bij hun burgemeester extremisme aankaarten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Diependaele: 'Inzetten tegen ronselaars'

Diependaele: 'Het profiel van een geradicaliseerde bestaat inderdaad niet. We moeten inzetten op de voedingsbodem van radicalisering. De ronselaars die de islam verkeerd uitleggen en verkeerd weergeven. We moeten werken aan een tegendiscours.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Diependaele: 'We moeten de stilzwijgende meerderheid betrekken'

Matthias Diependaele (N-VA): 'Er is, net zoals mevrouw Sminate al zei, inderdaad een wij-zij-scheiding: wij die de samenleving steunen, zij die dat gewelddadig ondermijnen. Maar het gaat om een kleine groep. Als je alle meest gewelddadige momenten uit de geschiedenis oplijst, zijn dat altijd minderheden geweest. Ja we moeten werken aan gemeenschapsvorming, maar ook oog hebben voor die minderheid. En vooral de stilzwijgende meerderheid betrekken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Politieke keuzes herbekijken'

Meuleman: 'We moeten dat verbindende verhaal brengen en de nodige middelen bieden. We moeten politieke keuzes onder de loep nemen en zo nodig herbekijken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Meer jeugdwerkers nodig om jongeren uit isolement te halen'

'We moeten inzetten op bijzondere jeugdzorg. Zij moeten de dossiers met de nodige expertise kunnen opvolgen, vorming en ondersteuning kunnen bieden', zegt Meuleman. 'Ze willen hun verantwoordelijkheid opnemen, maar er zijn meer jeugdwerkers nodig om de jongeren uit het isolement te halen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Dialoog werkt'

Meuleman: 'Dialoog werkt. Een vak levensbeschouwing, burgerschap,dat jongeren helpt over die zaken na te denken, is een goede stap om die jongeren te verbinden. Verbinden is waar we aan moeten werken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Meuleman: 'Empathie verbindt'

Meuleman: 'De politieke posities zijn naar elkaar toegegroeid en dat is een goede zaak. We beseffen onze verantwoordelijkheid. Empathie is sterk en dat is wat verbindt. Maar dat moet ook uitmonden in een beleid waarbij intensief en gecoördineerd samen wordt gewerkt. Tegen zo'n dreiging moeten we de krachten bundelen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Annouri: 'gebeurtenissen hebben kans geboden'

Annouri: 'Na de gruwelijke gebeurtenissen zitten we met een kans om de knoop die na 11 september ontstond, te ontwarren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sminate: 'Niet afkomst, maar toekomst is van belang'

Sminate: 'Kunnen niet alles verwachten van onderwijs, maar we moeten beseffen dat iedereen mee moet in het verhaal. Vlaanderen moet zijn bevoegdheden maximaal gebruiken. Alleen samen kunnen we hier uitkomen. We moeten samen een Vlaamse gemeenschap vormen. Niet de afkomst is van belang, maar de toekomst. En dat zal een gedeelde toekomst zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Tussenpersoon die taal van jongeren en echte Koran spreekt'

Sminate: 'Er is nood aan een tussenpersoon. Maar de imam blijkt vaak te ver van de leefwereld van jongeren te staan. Er is een sleutelfiguur nodig die de taal van die jongeren spreekt en de taal van de echte koran, niet de versie die op het internet en sociale media te vinden is en die misbruikt wordt om dit goed te praten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sminate: 'Nood aan laagdrempelige instanties voor ouders'

'Vlaanderen zal geen mirakeloplossing kunnen bieden', geeft Sminate toe. 'Maar we kunnen over de grens op zoek naar oplossingen. In Nederland ontstond een proefproject uit de moslimgemeenschap zelf, om ouders te steunen en zo een antwoord te bieden op radicalisering. Er is nood aan een laagdrempelige instelling waar ouders, eerstelijnswerkers terechtkunnen, want de stap naar de politie blijkt al te vaak een te grote drempel.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Gaat vaak om mensen uit betere kringen'

'Als we beter naar die extremistische groep kijken, zien we dat het niet altijd om een probleem van achtergesteldheid gaat', vervolgt Sminate. 'Het gaat vaak om bekeerlingen, om mensen uit betere kringen die wel degelijk kansen gekregen hebben. Mensen die religie misbruiken en politiek instrumentaliseren om tot een gewelddadige ideologie te komen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Geen excuus voor extremisme, Vlaanderen biedt kansen'

'Maar er is geen excuus voor extremisme vandaag', vindt Sminate. 'Ik geloof niet dat we nieuwkomers te weinig kansen bieden. Vlaanderen is een van de zeldzame plaatsen in de wereld waar zo veel kansen worden geboden, ik zie veel nieuwkomers daar fantastische dingen mee doen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sminate: 'Oorzaak aanpakken'

Sminate: 'We moeten een succesvol antwoord bieden, de oorzaak aanpakken. Het klopt dat er veel te hoge werkloosheid is bij allochtonen. Ik herinner daarbij graag aan de oproep van de minister-president aan de Vlaamse werkgevers.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sminate: 'Veiligheidsaspect zorgt voor meeste onrust'

Sminate: 'Het veiligheidsaspect zorgt voor de meeste onrust. De federale regering heeft al een reeks maatregelen gepland, deradicalisering staat hoog op agenda, het is zelfs een prioriteit in het federaal regeerakkoord. De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon, N-VA) is repressie en detectie en preventie. Een geïntegreerde aanpak moet de beleidsniveaus overbruggen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sminate: 'Syriëstrijders zijn symptoom van dieper probleem'

'Die 350 Syriëstrijders zijn een symptoom van een groter, dieper probleem', meent Sminate. 'Er is een passieve onderstroom van mensen die sympathie hebben voor gewelddadig extremisme. Mensen onder de radar. We moeten inzetten op detectie: waar zijn die broeihaarden, wie heeft sympathie voor. We moeten het probleem bij kern aanpakken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sminate: 'probleem is dat deel bevolking niet mee is geëvolueerd'

Sminate: 'Het probleem is dat een deel van de bevolking niet mee is geëvolueerd met die waarden (vrije meningsuiting, meer gelijkheid tussen man en vrouw, ...). Ik wil duidelijk onderstrepen dat we enkel een probleem hebben met zij die hun religie verkeerd interpreteren en zelfs misbruiken, die geweld gebruiken in naam van hun geloof. We mogen niet afdingen op onze fundamentele rechten en vrijheden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sminate: 'Ik ben niet Charlie of Ahmed'

Nadia Sminate (N-VA): 'Ik sta hier vandaag omdat ik niet anders kan. Ik ben niet Charlie of Ahmed. Ik wil niet spreken in naam van alle moslims of alle burgers met een migratieachtergrond. Ik wil hier als politica de vinger op de wonde leggen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'samen initiatieven nemen'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'professionaliseringstrajecten op vraag van gemeenschap zelf'

Crevits: 'De professionaliseringstrajecten van zijn er gekomen op vraag van de moslimgemeenschap zelf. Er zijn 27 studenten ingeschreven in Antwerpen, 8 in Leuven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Niet idee geven dat we nog moeten beginnen'

Bourgeois: 'Ik wil absoluut vermijden dat er een beeld zou ontstaan dat deze regering nog moet beginnen. Ik ben niet te beroerd om toe te geven dat de vorige regering ook al initiatief heeft genomen. In onderwijs, welzijn, binnenland en inburgering. Maar er ontbreekt nog een luik: samenwerking met andere beleidsniveaus. We werken al samen met staatsveiligheid bijvoorbeeld.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Belangrijk dat moslims universele rechten onderschrijven'

Bourgeois: 'Het is een belangrijk teken, dat de moslimgemeenschap opkomt voor de universele rechten. Die mensen schrijven zich in, in die pluralistische samenleving.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kherbache: 'CLB's, scholen, welzijnswerkers nodige middelen geven'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Dialoog van groot belang'

Homans: 'Het is inderdaad van groot belang om in dialoog te gaan. De moslimexecutieve nam zelf contact met mij op na de gebeurtenissen in Parijs. Volgende week hebben we een afspraak.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Afstappen van traditionele aanpak'

Homans: 'Er is geïnvesteerd in aanspreekpunten. Zo is er bijvoorbeeld vzw Motief dat vormingscursussen aanbiedt voor eerstelijnmedewerkers. Er is ook een aanspreekpunt voor steden én gemeenten die met het probleem geconfronteerd worden. Het is goed om af te stappen van de traditionele aanpak uit het verleden en te kijken waar bepaalde maatschappelijke tendensen zich voordoen, zoals bijvoorbeeld Vilvoorde. Ook niet-centrumsteden moeten worden meegenomen. Er bestaat dus wel degelijk een gecoördineerde visie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Geen kwestie van middelen'

Homans: 'Geen kwestie van middelen, maar af en toe moeten we prioriteiten verleggen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Zo goed mogelijk geïntegreerd plan van aanpak'

Homans: 'Het is normaal dat als je met verschillende bevoegdheden en beleidsniveaus zit, dat er geen globaal plan van aanpak is. Maar wij maken werk van een zo goed mogelijk geïntegreerd plan van aanpak.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Veel jongeren die naar Syrië vertrekken zijn bekeerlingen'

Liesbeth Homans (N-VA): 'Ik wil niet één bepaalde groep stigmatiseren. Veel jongeren die naar Syrië vertrekken zijn bekeerlingen die nooit met een inburgeringstraject geconfronteerd werden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kherbache: 'Inzetten op preventie en repressie'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Yasmine Kherbache: 'Samenleving verwacht sterk antwoord'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'leraren levensbeschouwing kunnen radicalisering herkennen'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Levensbeschouwing, filosofie, burgerschapsvorming in onderwijs'

Gennez: 'In het Parlement is er een groot draagvlak over de verschillende fracties heen. We moeten levensbeschouwing en het leren erover een plaats geven in het onderwijs, net als de mogelijkheid om te leren filosoferen van kleins af aan, ook het debat rond burgerschapsvorming moet in het curriculum worden geïntegreerd.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Groen vraagt extra budget voor preventie

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Dialoog tussen religies in levensbeschouwelijke vakken'

Gennez: 'Er is nood aan meer dialoog tussen religies, we moeten die dialoog voeren in het kader van de levensbeschouwelijke vakken op school.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'oplossingen van preventie tot bestraffing'

Gennez: 'Het is aan ons allemaal om oplossingen te zoeken: van preventie tot justitie, vervolging en bestraffing.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Caroline Gennez: 'Geen haatboodschappen prediken'

Caroline Gennez: 'We mogen in de nasleep van de gebeurtenissen in Parijs niet opnieuw haatboodschappen prediken. We moeten nuance in het debat brengen en dat debat op een serene toon voeren. Dat vergt blijkbaar veel moete voor bepaalde personen aan de rechterzijde.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Anke Vandermeersch: 'Geen plaats voor gewelddadige islam'

Anke Vandermeersch (Vlaams Belang): 'De islam is een politieke ideologie en kent geen scheiding tussen kerk en staat. Het jihadisme maakt deel uit van die politieke ideologie. Het is mij opgevallen dat de analyse hier verkeerd is. We mogen hier geen proces maken van radicalisering of extremisme alleen, het moet hier gaan over de gewelddadige islam waarvoor hier geen plaats is. Islam terroriseert ook gewoon in het dagelijkse leven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'scholen en lokale politiezones informatie laten uitwisselen'

Crevits: 'Scholen en lokale politiezones informatie laten uitwisselen om signalen beter op te vangen, actie te ondernemen. Ik zal vanuit Onderwijs initiatieven nemen, zodat we sneller kunnen detecteren en reageren. Maar ook zodat leerkrachten kunnen voortdoen wat ze al deden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'Cruciale rol onderwijs'

Hilde Crevits (CD&V): 'Het onderwijs vervult een cruciale rol om kinderen aan te zetten tot respect en verdraagzaamheid. Maar ook tot levensbeschouwelijke keuzes: 'probeer vanuit uw levensbeschouwing respect te hebben voor die van een ander.''

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

8 uitgangspunten deradicaliseringsbeleid CD&V

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Verklaring Vlaamse Regering

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Geen vrijheid zonder diversiteit'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Somers: 'Vechten tegen discriminatie en racisme'

Somers: 'Het is evident dat we moeten optreden tegen extremisme. Ik pleit al een jaar voor het strafbaar maken wie naar het buitenland gaat om er te strijden, maar dat is niet de kern van het probleem. De democratie versterken en mensen winnen voor die democratie, de samenleving geloofwaardig maken, vechten tegen achteruitstelling, discriminatie en racisme. Dat is wat belangrijk is.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Somers: 'Hoe kunnen we die jongeren bij onze samenleving betrekken? Dat is fundamentele vraag'

Somers: 'Hoe kunnen we voorkomen dat Mohamed, Jan, Jejoen ... bezwijken voor de lokroep van wie de wereld afschildert als een zwart-wit beeld van absoluut goed en absoluut slecht? Met welke empathie kunnen we in de huid kruipen van jongeren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zich een volwaardig lid van onze samenleving voelen? Dat is de fundamentele vraag.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Meuleman: 'Niet met verantwoordelijkheden opzadelen die ze niet kunnen dragen'

Meuleman: 'We kunnen niet alles op het onderwijs laten. Er zijn problemen die jeugdwerkers, welzijnswerkers overstijgen. Zij hebben meer mensen nodig. Maar dat kan niet als in de werking gesnoeid wordt. Het veld wil verantwoordelijkheid opnemen, maar heeft hulp nodig. We vragen te veel van hen. Dit is geen partijpolitiek spel, maar een bezorgde vraag om het middenveld, het onderwijs, welzijn, jeugdwerkers niet met verantwoordelijkheden om de oren te slaan die ze niet kunnen dragen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Somers: 'Niet te snel zeggen dat we al genoeg doen'

Somers: 'Net als dat er geen excuus is voor extremisme, is er geen excuus voor discriminatie en racisme. De oppositie wil ik vragen mee te zoeken naar oplossingen en constructief samen te werken. Maar ook de meerderheid wil ik oproepen om niet te snel te zeggen dat we al genoeg doen. Er moet op het terrein meer gebeuren ook op het niveau van Vlaanderen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sminate: 'Geen excuus voor dit extremisme'

Nadia Sminate: 'Dit is geen nieuw fenomeen. De besparingen beginnen nu en staan daar dus los van. Bovendien weiger ik het excuus aan te nemen dat 'er niet genoeg kansen zijn, waardoor ze in zulke daden vervallen'. Er is geen excuus voor dit soort extremisme.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Somers: 'Niet vervallen in partijpolitieke polemiek, krachten bundelen'

Bart Somers: 'Er zijn geen wonderoplossingen, we moeten prioriteiten stellen, keuzes maken. Als Bart De Wever aankondigt mensen in te zullen zetten tegen radicalisering is dat niet door extra middelen, maar een keuze, prioriteit. Het is evident dat er meer moet gebeuren, maar we mogen niet vervallen in partijpolitieke polemiek, we moeten onze krachten bundelen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Elisabeth Meuleman: 'Nodige ondersteuning en middelen voorzien'

Elisabeth Meuleman (Groen): 'We moeten ook de nodige ondersteuning en middelen voorzien, het is cruciaal dat in het beleid terug te kunnen vinden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Vlaanderen is beste dam tegen elk extremisme'

'Vlaanderen is de beste dam tegen elk extremisme', besluit Somers. 'Zo'n Vlaanderen is het mooiste geschenk dat we onze kinderen kunnen nalaten. Voor zo'n Vlaanderen tekenen wij.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Vlaams beleid nodig dat verbindt'

'Het vergt weinig moed om mensen tegen elkaar op te zetten, het vraagt daarentegen moed om zichzelf in vraag te stellen', meent Somers. 'We hebben een Vlaams beleid nodig dat onze democratische rechtsstaat versterkt door iedereen aan boord te trekken. Een Vlaams beleid dat verbindt, niemand achterlaat of uitsluit.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Vlaanderen verkleurt, we moeten die realiteit omarmen'

'Vlaanderen verkleurt en wij zijn allen samen de eerste generatie nieuwkomers in dat 21e eeuwse superdiverse Vlaanderen', vervolgt Somers. 'Die realiteit omarmen, betekent elkaar opzoeken, bruggen bouwen, plaats maken voor elkaar, empathie, oude muren slopen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Radicalisering opsporen, voorkomen en terugdringen'

'Minder naar anderen wijzen, maar ons de vraag stellen wat we als Vlaams beleidsniveau kunnen doen', vindt Somers. 'Jeugdbescherming, justitiehuizen, spijbelproblematiek, buurtopbouwwerk, preventie, stedenbeleid, inspectie op thuisonderwijs, gezinshulp ... instrumenten waarmee me radicalisering sneller kunnen opsporen, voorkomen en terugdringen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Meer mensen op platform democratie tillen'

Somers: 'We moeten ons smijten in wat een politiek-maatschappelijke strijd is om meer mensen op het platform van de democratie te tillen, ze erop te houden en vooral ze er niet af te duwen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Kans naar open, rechtvaardige samenleving niet laten liggen'

Somers: 'We mogen de kans op een doorbraak naar een meer open en rechtvaardige samenleving niet laten liggen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Somers: 'Werk maken van dialoog met nieuwe generaties'

Somers: 'Het is nu het moment om werk te maken van een kwaliteitsvolle imamopleiding, om de erkenningsprocedure van moskeeën onder de loep te nemen, een dialoog aan te gaan met de nieuwe generaties.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bart Somers: 'Vrijheid en diversiteit zijn keerzijde van zelfde medaille'

'Miljoenen betoogden omdat ze vrijheid koesteren. Omdat ze weten dat vrijheid en diversiteit de keerzijde zijn van dezelfde medaille', aldus Open VLD-fractievoorzitter Bart Somers.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Imade Annouri: 'Moslim in Vlaanderen is uw bondgenoot'

Imade Annouri (Groen): 'De moslim in Vlaanderen is uw bondgenoot, ga naar hem op zoek en zorg dat we samen een dam kunnen opwerpen tegen dat extremisme.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Nadia Sminate: 'Leerkrachten weten niet hoe te reageren'

Nadia Sminate (N-VA): 'Als een leerkracht geconfronteerd wordt met iemand die een hakenkruis tekent, weet die hoe te reageren. Maar als een leerkracht hiermee geconfronteerd wordt, weet die niet wat er moet gebeuren. Er is niets mis met de uitspraak 'Er is maar een god en dat is Allah'. Maar die witte letters op die zwarte achtergrond zeggen dat we in oorlog zijn. Leerkrachten moeten niet betrokken worden bij de preventie. Eerstelijnswerkers moeten getraind worden in hoe ze met dit probleem moeten omgaan.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kennes: 'Ik wil niets verbloemen'

Kennes: 'Ik wil absoluut niks verbloemen, daar is niemand bij gebaat.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Chris Janssens: 'Debat voeren zonder islam te bespreken, kan niet'

Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Als we het debat voeren zonder het over de islam te hebben, kunnen we maar beter de boeken dichtdoen.' 'Zijn alle moslims extremisten? Nee, gelukkig niet. Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel geweld schuwt en veroordeelt. Maar ik heb op sociale media gemerkt dat er anderen zijn die de acties wel ondersteunen. Laten we het correcte discours achterwege laten en de dingen bij naam noemen. Zonder daar mensen meteen voor racist en xenofoob uit te schelden. We willen geen wij-zij-verdeeldheid, maar misschien is er vanuit de groep radicaliserende moslims weinig bereidheid om deel uit te maken van onze samenleving.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Veiligheid burgers garanderen'

'Alle overheidsniveau's hebben het garanderen van de veiligheid van de burgers als kernopdracht', besluit Kennes. 'Het is onverantwoord om alleen op symptoombestrijding te focussen. Wij zijn klaar om het democratisch debat aan te gaan.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Ouders radicaliserende kinderen ondersteunen'

'Ouders moeten ondersteund worden als ze te maken krijgen met een radicaliserend kind', vindt Kennes. 'Ze moeten met hun vragen en ongerustheid ergens terechtkunnen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Gelukkig vormen extremistische moslims minderheid'

'Gelukkig vormen de extremistische moslims een minderheid. In heel Europa, maar ook in de Arabische en islamitische wereld werden de aanslagen veroordeeld [...] We mogen de pijlen niet richten op één godsdienst, of alle godsdiensten. Levensbeschouwelijke vakken, zedenleer ... zijn goed voor de vorming en identiteit van kinderen', vervolgt Kennes.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Geen wij-zij, maar verbondenheid'

Ward Kennes (CD&V): 'We willen geen wij-zij-discours, maar een verhaal van verbondenheid.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Geweld krijg onze open, verdraagzame, pluralistische samenleving niet klein'

'Geweld krijgt onze open en verdraagzame, onze pluralistische samenleving niet klein', besluit Bourgeois, gevolgd door applaus.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Iedereen gelijke rechten en plichten'

'Alle burgers, zonder onderscheid, hebben in Vlaanderen gelijke rechten en gelijke plichten', meent Bourgeois.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Alles op alles zetten voor inclusieve samenleving'

Bourgeois: 'De Vlaamse Regering wil alles op alles zetten om te komen tot een inclusieve samenleving met een gedeeld burgerschap.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'We richtten een Vlaams platform tegen radicalisering op'

'We richtten een Vlaams platform op tegen radicalisering met experten uit alle beleidsdomeinen', vervolgt Bourgeois. 'Dat platform moet informatie uitwisselen, inspelen op vragen van lokale besturen en anderen en concrete maatregelen uitwerken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Respectvol leren omgaan met diversiteit'

Bourgeois: 'Onderwijs is en blijft de plaats waar kinderen en jongeren respectvol leren omgaan met diversiteit. Ik waardeer de inzet van onze leerkrachten om elke dag bij te dragen aan verdraagzaamheid en respect voor elkaar overtuiging, ook in de levensbeschouwlijke vakken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Onderwijs werkt al samen met staatsveiligheid'

Bourgeois: 'Onderwijs werkt al samen met staatsveiligheid om informatie over geradicaliseerde jongeren uit te wisselen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Onderwijs heeft preventieve opdracht'

Bourgeois: 'Onderwijs heeft een belangrijke preventieve opdracht. Ook inzake radicalisering.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Niet iedereen zo gepriviligeerd als wij'

Bourgeois: 'Laten we niet vergeten dat veel tijdgenoten in de wereld niet zo geprivilegieerd zijn als wij. In maar liefst 101 van de door Amnesty International onderzochte landen werd de vrijheid van meningsuiting beknot.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Veel Vlamingen zijn zich niet bewust van luxe democratie'

Bourgeois: 'Het recht op vrije meningsuiting, vrijheid van geweten en levensbeschouwing. [...] Veel Vlamingen - vooral jongeren - zijn zich te weinig bewust van de luxe van in een democratische rechtsstaat te mogen leven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Geert Bourgeois: 'onze samenleving is gebaseerd op de Verlichting'

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA): 'De Vlaamse Regering veroordeelt de afschuwelijke aanslagen met klem. [...] De aanslag was gericht op het wezen en de essentiële waarden van onze samenleving. De samenleving die wij vormgeven is gebaseerd op de idealen van de Verlichting.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Actieplan Groen

Groen stelde een actieplan voor veiligheid en verbondenheid voor.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Actuele vragen beperkt na debat

Na het actualiteitsdebat van de plenaire vergadering over de aanpak van radicaliserende jongeren, volgt een beperkt aantal actuele vragen.

Vandaag over de armoedetoets van de Decenniumdoelstellingen 2017, de beslissing van Cercle Brugge om in het Breydelstadion te blijven en de gevolgen ervan voor het regeringsbesluit van 4 april 2014, maatregelen om uitsluiting van personen met een beperking uit sportclubs te vermijden, de nood aan een Vlaams begeleidend horecaplan bij de federale maatregelen over de witte kassa, de renovatie van het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel en tot slot over de schoolgebouwen: resultaat van de onderhandelingen met privépartners van nv Scholen van Morgen.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Actualiteitsdebat over radicalisering

Amedy Coulibaly, Said en Chérif Kouachi brachten met hun aanslagen in Parijs zeventien mensen om het leven. De gebeurtenissen die de wereld dooreenschudden, laten ook het Vlaams Parlement niet onberoerd. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over de aanpak van radicaliserende jongeren.

Vlaanderen zal maatregelen kunnen nemen binnen de domeinen inburgering, onderwijs, werk, jeugdbescherming en hulpverlening aan gedetineerden met het oog op re-integratie in de maatschappij. LIVE vanaf 14u.