Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Einde vragenuurtje

Het vragenuurtje is afgelopen. Nog een mooie namiddag en graag tot volgende week.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Geef snel duidelijkheid'

'Maak gebruik van lokale partners die hun opvangplekken wel willen verderzetten', alds Nahima Lanjri (CD&V). 'Geef snel duidelijkeid aan iedereen en overleg ook. Er zijn nu al schooltjes met taalklassen die met vragen zitten over volgend schooljaar.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Volgende week beslist of spreidingsplan geactiveerd wordt'

'Volgende week wordt beslist of het spreidingsplan geactiveerd wordt', aldus Francken. '2.000 van de 34.000 plaatsen zijn in de privé, dus we kunnen niet zeggen dat we dit echt privatiseren. Wij gaan hiermee verder, woensdag spreken we de partners van het middenveld om de communicatie te optimaliseren.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'We zullen het spreidingsplan uitvoeren, er is enkel administratieve vertraging'

'De vluchtelingenstroom neemt af, dus is het logisch dat er en afbouwplan komt', aldus staatssecretaris Theo Francken (N-VA). 'Wees voorzichtig, je weet niet wat er op ons af kan komen. De zaak is niet gestabiliseerd, de push-factoren van dei zaak versus Europa zijn er nog mar 6.000-7.000 bedden leeg laten staan, dat is ook niet ideaal.'

'We zullen alle engagementen van het spreidingsplan uitvoeren, er is enkel administratieve vertraging. De periode van 2 maanden wordt verlengd. Fedasiel geeft daar elke dag toestemming voor. Als een vluchteling kan aantonen dat hij moeite heeft gedaan om een huurappartement te zoeken en dat luktniet, dan mag dat voor mij reden zijn voor een verlenging tot 4 maanden."

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Eerste huisvesting erkende vluchtelingen

Brecht Vermeulen (N-VA): 'Hoe zit het met de evaluatie van de private partners? En hoe gaan we het aantal plaatsen gebruiken voor eerste huisvesting van de erkende vluchtelingen?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Hoe zit het met het spreidings- en afbouwplan?

'Hoe zit het met het spreidingsplan? Hoe zit het met het afbouwplan? Bent u het eens met een structurele verlenging van een overgangsperiode?', wil CD&V'ster Nahima Lanjri weten.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Spreidingsplan voor asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken krijgt vier vragen over het spreidingsplan voor asielzoekers. Er zijn enkele duizenden vrije plaatsen. Onder meer Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen), Nahima Lanjri (CD&V), Jean-Marc Delizée (PS) en Brecht Vermeulen (N-VA) hebben vragen.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Financiële sancties voor spoorvakbonden'

Ook N-VA-politica Inez De Coninck verwijst naar hetzelfde protocolakkoord met de vakbonden als Lahaye-Betteu. 'Daarin staat dat er financiële sancties voorzien zullen worden voor de vakbonden.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Het kan vlug vooruit gaan om die staking te stoppen'

'Het kan vlug vooruit gaan om die staking te stoppen', aldus Sabien Lahaye-Batteu (Open Vld). 'In 2014 werd de tekst goedgekeurd rond het akkoord waarin ook die wilde stakingen verankerd zijn, zodat de bonden sancties kunnen ondergaan die de arbeidswet vastlegt. Doen, zou ik zeggen.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Ook morgen spoorstaking

Het overleg tussen de spoorbonden en HR-Rail is mislukt. Ook morgen zal er gestaakt worden.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Treinstaking "tot de finish" voeren zou niet redelijk zijn'

'Zo'n staking tot de finish voeren zou niet redelijk zijn. Als minister bevoegd voor dit overheidsbedrijf, vraag ik dat men dit sociaal overleg opnieuw opneemt', aldus minister Bellot.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

NMBS-staking: 'Wil om naar elkaar te luisteren niet voldoende aanwezig'

Minister Bellot (MR): 'Ik heb niet de indruk dat de wil voldoende aanwezig was om naar elkaar te luisteren. Ik vraag en heb gevraagd aan de actoren van het sociaal overleg om samen te komen. Dat is al twee keer gebeurd. Op 31 mei horen jullie alle oplossingen, ik hoop dat ale gesprekken met een goe dresultaat worden afgerond.'

'Ik ben voorstander van moderne openbare dienst waarbij elk bedrijf haar verantwoordelijkheid opneemt: dat zijn de politiek, de bedrijfsleiders en uiteraard op een gelijkaardige plaats de vertegenwoordigers van het personeel.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Een staking moet gebeuren volgens het protocol'

'Staking moet worden uitgevoerd volgens het protocol, met een aankondiging van 10 dagen op voorhand zodat er ruimte is voor een overleg van laatste kans en meestal lukt dat ook', aldus minister van Mobiliteit Bellot (MR). 'Dit is een staking die studenten en werknemers verhindert om hun verplichtingen na te komen.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Hoeveel stakingen moeten we nog ondergaan?'

Inez De Coninck (N-VA): 'Hoeveel stakingen meoten we nog ondergaan? We vinden dat deze stakingswaanzin moet stoppen. Zowel de reizigers als de werkwilligen zijn daar de dupe van. Wij zijn voorstander van een gegarandeerde dienstverlening.'

'Hopen op een oplossing uit het sociaal overleg, lijkt tevergeefs. We hebben al maanden geleden een voorstel uitgewerkt rond gegarandeerde dienstverlening en nodigen nu oppositie en meerderheid uit om dit debat te voeren. Wat is uw reactie op deze staking en hoe gaat u aanpakken dat er een gegarandeerde dienstverlening komt?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

De reden van de NMBS-staking? 'Dat kun je toch niet uitleggen?'

Sabien Lahaye-Battheu: 'Waarover gaat het eigenlijk? Ik zal een poging doen om het uit te leggen. Het gaat over het principe dat men boven de uren die men boven de 36 uur per week presteert, kredietdagen opbouwt. Maar het absurde en onuitlegbare is dat dat principe ook geldt tijdens het verlof. Dat kun je toch niet uitleggen.'

'Hoe leggen jullie dat uit aan de fabrieksarbeider, aan de bediende, aan de poetsvrouw, dat men kredietdagen opbouwt tijdens zijn eigen verlof? Dit is een wilde staking, helemaal tegen het sociaal akkoord dat ondertekend werd door de vakbonden.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Hoe gaat u opnieuw voor sereniteit zorgen?'

Isabelle Poncelet (cdH): 'U hebt gezegd dat u de man bent van dialogen en het overlegn, we zijn verbaasd dat gisterenavond een spantane staking is uitgebroken bij NMBS. 'Waarom beslist HR-rail om dit erdoor te duwen en wat deze week. wat gaat u ondernemen om voor sereniteit te zorgen?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'België zal altijd op de eerste rij staan'

Minister van financiën Johan Van OVertveldt (N-VA): 'Gisteren lag bij eurofin in het kader van de tax avoidance packet het eerste voorstel op tafel. Het was de eerste politieke discussie over dat voorstel.'

'In het aanpakken van belastingontwijking zijn inderdaad OESO-richtlijnen de norm. We hopen dat iedereen in de internationale gemeenschap zich daar achter schaart. Maar de VS en China zetten daarin stilaan stappen achteruit en geven intentie te kennen zich niet te zullen houden aan wat de OESO-richtlijnen zijn. Wat betreft verdediging en naleving van de door OESO vastgelegde richtlijnen, zal België altijd op eerste rij staan.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Van Overtveldt haalt Europese pers door dwars te liggen'

'Dhr. Van Overtveldt heeft de Europese pers gehaald door dwars te liggen bij een Europese consensus voor 2 belangrijke maatregelen, m et betrekking tot buitenlandse gecontroleerde bedrijven en interestaftrek. Hij is een van de weinigen die zich daar verzet tegen interestaftrek. Hebt u daar uw persoonlijke mening verkondigd of spreekt u namens de regering?', wil Dirk Van der Maelen (SP.A) weten.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Niets nieuws verklaard over bedrijfswagens'

'In het interview heb ik niets nieuws verklaard, mijn standpunt over bedrijfswagens is niet veranderd', aldus minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). 'Het belangrijkste punt in dit hele debat over bedrijfswagens: dit systeem is, tussen haakjes, nogal ontwikkeld gedurende laatste jaren omwille van de zware fiscale druk op arbeid.'

Dispa: 'U zegt dat er niets nieuws komt, uw antwoord is ontgoochelend.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Tax shift voor bedrijfswagens?

Benoît Dispa (cdH) heeft een vraag voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt over tax shift op bedrijfswagens. In een interview met Knack koppelde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) het afschaffen van fiscale voordelen voor bedrijfswagens aan de loonfiscaliteit.

'Het meest schokkend is dat uw kabinet die uitspraken heeft gekaderd als een intellectuele oefening. Heeft u uitspraken gedaan als waarnemer, of was dat een politiek engagenment?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Stemming cipiers is niet op voorhand gewonnen'

Koen Geens: 'Momenteel zijn er 10.750 gevangenen, ik heb het aantal gevangenen al met 1.000 verminderd.' De minister wil dat aantal onder 10.000 krijgen door internering -, elektronisch toezicht, repatriëring en betere preventieve hechtenis.'

'De infrastructuur moet gemoderniseerd worden. In de mate dat we er klaar voor zijn, moeten we trachten anders te werken met dezelfde diensten.'

'Ik heb getracht om de eenheid tussen cipiers van het noorden en het zuiden te behouden. Het is duielijk dat er nog gestemd moet worden in de Brusselse en waalse gevangenissen. Die is niet op voorhand gewonnen, ik vind het goed dat de vakbonden de tijd nemen om hun leden in te lichten. We vinden vooral dat de cipiers van Brussel en Wallonië beter moeten worden ingelicht.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Cipiersstaking: 'Hoe wilt u de overbevolking in gevangenissen bestrijden?'

'De dialoog heeft zijn kracht bewezen', aldus Philippe Goffin (MR). 'Het lijkt jammer genoeg moeilijk om het vertrouwen terug te winnen. U heeft gezegd dat we tegen het einde van de legislatuur onder de 10.000 gevangenen zouden zitten, dat is een belangrijk element. Hoe wilt u concreet de overbevolking in de gevangenissen bestrijden, de veiligheid in de gevangenissen verbeteren en hoe heeft u reeds geanticipeerd op de werkhervattingen?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Geens: 'Ik bewaak de kwestie van nabij'

In het belang van het onderzoek kan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) niet veel meer informatie geven over het dossier dan feiten die al bekend waren. 'Ik bewaak de kwestie van nabij maar ik kan helaas niet meer zeggen.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Terrorisme in Antwerpen

Koen Metsu (N-VA): 'Afgelopen week zijn enkele jongeren opgepakt omdat ze een aanslag in Antwerpen zouden beramen. Ze hadden allemaal een crimineel verleden, al enkele weken/maanden contact met een IS-leider en een deel van hen werd enkele maanden aan de grens al eens tegengehouden omdat ze een militaire eenheid in het buitenland wilden vervoegen.'

'Deze meerderheid heeft dat strafbaar gesteld, dus hoe is het mogelijk dat zulke personen nog vrij rondlopen? Ze werden vrijgelaten omdat ze 'zich zouden herpakken'. Is deze wet ooit al toegepast? Welk initiatief gaat u nemen naar instanties binnen parketten zodat ze kunnen optreden en deze wet strikter zullen naleven?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Gelieve mij correct te informeren over de aanwezigheden van ministers'

Barbara Pas (Vlaams Belang) is verbaasd dat minister Van Overtveldt (N-VA) aanwezig is, omdat werd aangekondigd dat hij afwezig zou zijn. Hierdoor heeft ze haar vraag voor dhr. Van Overtveldt niet ingediend. 'Gelieve mij in het vervolg correct te informeren over de aanwezigheden van ministers.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Jambon 'Bompakket in Europees parlement was vals alarm'

Jan Jambon (N-VA): 'Het pakket werd gecontroleerd met x-stralen, in het pakket werden draden ontdekt, of iets dat leek op explosieven. Vervolgens kwamen de politie en de gespecialiseerde dienst van het leger ter plaatse. Ik kan bevestigen dat het geen explosieven waren, het was vals alarm.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Bompakket in het Europees parlement?

'Een aantal bronnen hebben gemeld dat woensdag een bompakket neergelegd werd in het Europees parlement in Brussel. Na het "cosmetica"-pakje gekregen te hebben heeft de ontmijningsdienst dat pakje ter ontploffing gebracht. Volgens de politie bevatte het pakje geen bom, volgens andere bronnen zaten er explosieven en een onstekingsmechanisme in. Wat wetek we hiervan?', wil Aldo Carcaci (PP) weten.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Hopelijk zijn de sociale partners moedig genoeg om nu hun nek uit te steken'

Stefaan Vercamer (CD&V): 'Hopelijk heeft iedereen de woede van de premier gehoord. Hij is bereid om in overleg te gaan met sociale partners dat is een moedige uitnodiging, ik hoop dat ook sociale partners de moed hebben om hun nek uit te steken en rond de tafel te gaan zitten.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Calvo: 'Meneer Beke, ik zal niet zo kritisch zijn als uw eigen burgemeester'

Kristof Calvo (Groen): 'Proficiat meneer Michel, u hebt bij dezen de volgende staking besteld. Wellicht zijn er ook partijen die dat geweldig goed vinden omdat ze leven van dat conflict.'

'De boodschap dinsdag was: "Iedereen moet netjes zijn bijdrage leveren. Ook aprlementsleden, fraudeurs en grote vermogens." Ik lees nu dat CD&V een schuchtere poging zal doen voor bijdrages van grote vermogens. Ik wil zelfs niet zo kritisch zijn als uw eigen burgemeester en geef u het voordeel van de twijfel.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Hedebouw: 'Leest u de teksten van uw eigen minister?'

'Leest u de teksten van uw minister?', wilde Raoul Hedebouw (PTB-GO!) weten van de Kamerleden uti de meerderheid. Hij citeerde vervolgens twee zinnen. 'Wat niemand blijkbaar durft toe te geven is dat er inderdaad werknemers zijn die 45 uur per week zullen moeten presteren.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Michel roept bonden op om rond te tafel te zitten: 'Stop met desinformatie'

'Ik ben fier van een regerering te zijn die het mogelijk maakt om verlofdagen door te geven aan een collega', aldus Michel. 'We hebben ook veel ambitie voor de opleidingen. We hopen daarin op een positief overleg.'

'Het is niet eenvoudig om opnieuw sereen te kunnen werken in het kader van het sociaal overleg. Ik ben fier dat er gisteren een akkoord is bereikt tussen de verschillende regeringen om samen te werken en het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.'

Verder lanceert hij ook een oproep aan de sociale vakbonden 'om naast ons aan tafel te zitten, dat men stopt met deze desinformatie' en benadrukt hij dat dit een regering is die vooruit wil gaan.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Kunnen linkse partijen hun oppositiewerk verzilveren?

De bevolking lijkt de regering niet te volgen. Maar ze loopt ook niet direct achter de linkse oppositie aan, schrijft Wim Vermeersch, hoofredacteur van Samenleving en Politiek. 'De regering-Michel gaat halfweg de legislatuur door haar moeilijkste moment, maar daaruit lijkt de linkse oppositie geen duidelijk profijt te halen.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Premier Michel: 'De wereld is niet perfect, maar we gaan blijven hervormen'

Premier Michel veroordeelt de staking door te zeggen dat de stakers het recht om te werken niet respecteren. 'Wij horen week na week dezelfde desinformatie. Koopracht, de tax shift. Iemand die maandelijks 1.500 euro verdient, krijgt 80 euro meer. U moet gewoon even rekenen.' Het levert de premier een applaus van enkele seconden lang op.

'We hebben volledig de beslissing van de sociale partners gerespecteerd', aldus een hevige premier Michel. 'De daling van de werkloosheid: we zien nu de eerste resultaten. Natuurlijk is de wereld niet perfect, maar wij gaan beslissingen blijven nemen en blijven hervormen en investeren in sociaal overleg om de hervormingen te verbeteren.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Meneer de premier, meer ambitie aub'

Gilkinet (Ecolo-Groen) wil weten wat het project is en wat de premier gaat doen om de mensen te mobiliseren. (U moet iets anders doen dan vorige week. Meer ambitie aub, meneer de premier.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Verantwoordelijken voor deze situatie zitten in de meerderheid'

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): 'Meneer de premier, de verantwoordelijken voor deze situatie moeten niet op straat gezocht worden, maar in uw eigen meerderheid. Wat nu gebeurt, was te voorzien.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'U zit niet meer in de regering: dat is uw probleem'

'Wij zullen nooit aanvaarden dat de middenklasse extra belastingen moet betalen? Waarom moet het land plat? U zit niet meer in de regering, er zitten andere partijen in: dat is uw probleem', sneerde Open Vld-politicus Egbert Lachaert naar de oppositie. Dat lokte een onverstaanbare reactie van een hevig gesticulerende Laurette Onkelinx (PS) uit.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Waarom betoogt men? Het aantal vacatures is het hoogste in 10 jaar'

Stefaan Vercamer (CD&V) wil weten hoe premier Michel iedereen opnieuw rond de tafel zal krijgen. Peter Dedecker (N-VA): 'We moeten ons afvragen waarom men betoogt.'

Dedecker: 'De bonden betogen tegen de afschaffing van de 38-urenweek, terwijl die niet wordt afgeschaft. Bonden voeren actie voor meer jobs: de hervormingen van deze regering zorgen voor meer jobs: het aantal vacatures is het hoogste in 10 jaar. De bonden protesteren tegen langer werken voor minder koopkracht. Maar het is voor meer koopkracht. Mensen die werken gaan er vandaag al op vooruit. Globaal genomen stijgt de koopkracht; en dat zegt niet de N-VA maar de Nationale Bank.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Sinds wanneer luistert CD&V niet meer naar de mensen?'

Meryame Kitir (SP.A): 'Er gaat misschien eindelijk gehoor worden gegeven aan de roep om sociale rechtvaardigheid. Grote vermogens zullen binnenkort moeten bijdragen volgens CD&V. Uw tax shift heeft zijn doel gemist. Een echte tax shift is een verschuiving van de doelgroep die moet betalen, niet een verschuiving van de belasting. Als u echt meent dat iedereen moet bijdragen, dan vindt u bij ons een bondgenoot.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Calvo: 'Hebt u het nu wel begrepen, meneer Michel?'

Calvo: 'Hebt u de oproep om leiderschap nu wel begrepen?', wil hij weten van Charles Michel. 'U weet dat de wet-Peeters van de baan moet. Komt er nu een derde tax shift waardoor iedereen netjes zijn bijdrage zal doen in dit land?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Hoe denkt u de sociale vrede te kunnen herstellen?'

'Hoe denkt u de sociale vrede te kunnen herstellen?', wil Frédéric Daerden (PS) weten.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Hedebouw: 'De woede zit diep'

Raoul Hedebouw (PTB-GO!): 'Er is een zekere woede bij Vlamingen, Walen en Brusselaars. Waar gaat deze regering naartoe? Er wordt niet geluisterd naar sociale partners, naar de mensen en er wordt niet onderhandeld. 7 procent steunt de taxshift.'

'Ik was op de betoging eergisteren', vertelt Hedebouw. Een mededeling die op gejoel onthaald werd. 'Ge zou beter eens afkomen', maande hij zijn collega-Kamerleden aan. 'Mensen willen baas blijven over hun eigen leven, ze willen die flexibiliteit niet. Gaat u terug adem geven aan het sociaal overleg?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Nationale betoging 24 mei

(HER)LEES hier alles over de nationale betoging van 24 mei: relschopper slaat politiecommissaris knock-out - Kris Peeters kop van jut.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Terrorisme in Antwerpen

Politie 'rolt cel op die Syriëstrijders ronselde en plannen voor aanslag smeedde'.

Lees er hier alles over.

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Franstalige cipiers naar Vlaamse gevangenissen

De cipiersstaking, die intussen al meer dan een maand duurt, gaat voort. De Franstalige cipiers trokken vandaag naar Vlaamse gevangenissen om Vlamingen ertoe te bewegen 'nee' te zeggen tegen het voorakkoord dat gesloten werd met minister van Justitie Koen Geens.

Lees er hier alles over.