Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

Einde live, bedankt voor het volgen.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Klaarheid nodig'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Zwijgen is instemmen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

SP.A: 'Motie gaat over procedure, twijfel moet worden weggenomen'

Katia Segers (SP.A): 'Voor wie de motie heeft gelezen, kan de conclusie alleen maar zijn dat er steun aan gegeven moet worden. Hoeveel meer argumenten hebben we nodig om te beslissen dat het voor iedereen een goede zaak zou zijn? Deze motie gaat over de procedure. Het is voor ons belangrijk dat elke twijfel, elke zweem van partijdigheid wordt weggenomen. Iedereen die recht in zijn schoenen staat, moet dit mee steunen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Spijtig dat geen debat wordt gevoerd'

Sanctorum: 'Als de regering twijfel zaait, lijkt het mij noodzakelijk dat het parlement duidelijkheid vraagt. Het is nodig om klaarheid te scheppen. Ik vind het bijzonder spijtig, dat er geen poging ondernomen wordt om hier een fundamenteel debat over te voeren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Regering heeft zelf twijfel gezaaid'

'In elk geval heeft de regering zelf twijfel gezaaid. Aan de ene kant heb je minister Weyts, meneer Diependaele, Bart De Wever die vragen de afspraken na te leven. Ze hebben uitspraken gedaan over engagementen. Zij baseren zich echter op de eerste versie van de convenant. Dan heb je een andere groep (minister-president Bourgeois, minister Muyters, Bart Somers) die stelt dat die engagementen van tafel geveegd zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Partijdigheid is geen procedurefout'

'De vierde kritiek: 'Er is een procedurefout gebeurd.' Zo eenvoudig is het niet. Partijdigheid kan geen procedurefout genoemd worden. Is deze regering neutraal in dit dossier? Of zorgt de convenant voor blijvende verbintenissen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Geen corruptie'

'Nooit heb ik de term corruptie in de mond genomen', vervolgt Sanctorum (Groen). 'Dat is niet het onderwerp van de onderzoekscommissie. Het gaat over belangenvermenging, dat is niet hetzelfde als corruptie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Klaarheid in dossier voor iedereen van belang'

'Het voorstel van een onderzoekscommissie zou een poging van de oppositie zijn om het project te kelderen. Het vermoeden van partijdigheid en belangenvermenging is voldoende breed, dat het voor iedereen van belang is dat er klaarheid komt in dit dossier. Iedereen die recht in zijn schoenen staat, zou dit moeten aanvaarden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'In aangepast contract werd geen schadevergoeding voorzien'

'De aanpassing van de convenant zelf is de beste illustratie. In het aangepaste contract werd opgenomen dat er geen schadevergoeding zou moeten betaald worden. Ik vind dat niet normaal. Ik vind dat een reden om een onderzoekscommissie in te stellen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Steun vanuit oppositie, maar ook meerderheid'

'Er was meteen steun vanuit de hele oppositie. Maar er waren ook zeer genuanceerde reacties vanuit de meerderheid, waarvoor dank. Ik merk dus sympathie voor het voorstel.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Kan niet zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht is'

'Wat met rechtszekerheid voor de jonge ondernemers?'

'De inhoud van mijn motie gaat echter over de procedure. Een onderzoekscommissie is zowel belangrijk voor voorstanders als voor tegenstanders. Je kan niet zeggen dat er geen enkel vuiltje aan de lucht is.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sanctorum over Uplace: 'Onverantwoord project in tijden van besparing'

Hermes Sanctorum (Groen) snijdt het Uplace-debat aan: 'We vinden het onverantwoord om zo'n project toe te laten in tijden van besparing.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Waar is uw plan?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kherbache: 'Scherpere controle voelt aan als pestgedrag'

Kherbache: 'De controles op de 58-plussers worden nu verscherpt. Ik begrijp dat die methode wordt aangevoeld als pestgedrag. Dat is niet efficiënt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'En op jongeren, en op ouderen inzetten'

Muyters: 'We hebben in Vlaanderen een traject van aangepast werken, aangepast activeren. We moeten een en-en-beleid voeren: én op de jongeren inzetten, én op de ouderen. Dat is de enige manier om de werkzaamheidsgraad naar die 66 procent te realiseren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'Mensen moeten met zin naar hun werk willen'

Muyters: 'We moeten gaan beseffen dat als we mensen langer aan het werk willen houden, dat in een job is die ze ook langer kunnen aanhouden. Mensen moeten met zin naar hun werk willen. Er zullen de komende tien jaar meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan dat erop komen, wat zo'n 300.000 plaatsen zou creëren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Niet beter te concentreren op werk jongeren dan activeren ouderen?'

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): 'Moeten we ons niet eerder concentreren op het aanzetten van jongeren tot werk in plaats van ouderen te activeren?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Claes: 'Hoe zorgen voor werkbaar werk?'

Sonja Claes (CD&V): 'De maatregelen die federaal beslist zijn, passen perfect in wat we in het regeerakkoord voorzien hadden. Waar we ons meer zorgen over maken is: op welke manier kunnen we er als politici voor zorgen dat mensen aangepast werk krijgen? Werkbaar werk. Het maatschappelijk debat moet daarover gaan. Zeker ook bij bedrijven en vakbonden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kherbache: 'Ook werk maken van werk'

Kherbache: 'U moet ook werk maken van werk.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'VDAB bekijkt andere vormen van begeleiding'

Muyters: 'De VDAB bekijkt andere vormen van begeleiding om grote groepen aan te kunnen. We verrichten sterk werk met de VDAB. En we bekijken hoe we nog meer mensen naar een job kunnen leiden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'Competentiemanagement en loopbaanbegeleiding'

Muyters: 'De werkgever die iemand ouder dan 55, die werkloos is, aanwerft, krijgt iets. Competentiemanagement en loopbaanbegeleiding zijn essentieel. Negentien sectoren zijn ingeschreven om meer 55-plussers aan het werk te houden en aan het werk te krijgen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kherbache: '97,8% kreeg geen enkele vacature aangeboden'

Yasmine Kherbache (SP.A): 'Begeleiding naar waar? Voor de 58-plussers die vorig jaar werkloos waren, heeft er maar 2,8 procent een vacatureaanbod gekregen. 97,8 procent heeft geen enkele vacature aangeboden gekregen. Wat is het plan om 58-plussers effectief werk aan te bieden en ook effectief aangeworven te krijgen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Eetvelde: 'Hoe zal VDAB zich voorbereiden op uitgebreide taak?'

Miranda Van Eetvelde (N-VA) richt zich tot minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) over de gevolgen van het federaal akkoord over het brugpensioen (SWT) en de rol van de VDAB: 'Hoe zal de VDAB zich voorbereiden op de uitgebreide taak?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Dreigen met hogere prijzen is paniekmakerij'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Alternatief kan niet 'niets' zijn'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Opinie Niels De Rudder n.a.v. 'Oelewapper'-tweet van Annick De Ridder

Niels De Rudder is al meer dan 15 jaar lid van de vakbond. De 'oelewapper'-tweet van Annick De Rudder schoot bij hem in het verkeerde keelgat. 'Beste Annick De Ridder, vindt u echt alle leden van alle vakbonden kortzichtige oelewappers?

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Ook mensen in landelijke gebieden hebben recht op mobiliteit'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Geen acuut probleem'

Vandeurzen: 'Er is geen sprake van een acuut probleem van een verhoging van de dagprijs voor wie drie maanden geleden een investeringssubsidie aanvroeg.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Brandt: 'Geen middelen is langere wachtlijst of hogere dagprijs'

Elke Van den Brandt (Groen): 'We hebben nu extra rusthuizen nodig. Of de overheid investeert, of de dagprijs verhoogt. Het budget voor 2015 is nul euro, zegt u. Indien er geen middelen komen zal er een langere wachtlijst zijn of een verhoogde dagprijs.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Janssens: 'Men kan niet op Vlaamse regering rekenen voor kwalitatieve oudere dag'

Janssens: 'U komt niet verder dan het herhalen van uw eerdere antwoord. Er blijft dus onduidelijkheid. Open VLD pleit voor de commercialisering van de zorgsector, want mevrouw Saeys' boodschap kan niet anders begrepen worden. Voor een kwalitatieve oudere dag kan men blijkbaar niet op deze Vlaamse regering rekenen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bertels: 'Wel issue op korte termijn'

Bertels: 'Het probleem is dat mensen die naar een rusthuis willen, of er zitten, vrezen dat de dagprijs zal stijgen. U moet die mensen gerust stellen. Het is dus wel een issue op korte termijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Duurzame systemen op lange termijn'

Vandeurzen: 'Ik ga niet aanvaarden dat de maatregel sowieso zal leiden tot een verhoogde dagprijs. Op korte termijn is dat voor mij geen issue. Natuurlijk zijn er vragen van initiatiefnemers die willen uitbreiden. We gaan een nieuwe budgettaire lijn proberen te creëren. Er zijn misschien technieken die we kunnen aanwenden om te investeren op korte termijn, maar we moeten naar duurzame systemen kijken op lange termijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Geen direct verband met dagprijs'

Vandeurzen: 'We moeten werken aan een nieuw financieringssysteem. We weten dat er geen directe band is tussen de investeringssubsidies en de dagprijs.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Saeys: 'Rusthuizen zonder steun hanteren zelfde prijzen'

Saeys: 'We weten dat er rusthuizen bestaan die zonder overheidssteun dezelfde prijzen hanteren als vzw's.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Saeys: 'Uitblijven subsidies betekent niet dat prijzen stijgen'

Freya Saeys (Open VLD): 'We zijn ervan overtuigd dat ondanks het uitblijven van de overheidssubsidies, we kunnen blijven investeren in ouderenzorg zonder dat de prijzen stijgen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Janssens: 'Gaat u doof blijven voor noodkreet van zorgsector?'

Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Als de subsidies er niet komen en de rusthuizen zelf moeten opdraaien voor de kosten van infrastructuur, waarschuwt Zorgnet Vlaanderen dat de dagprijzen zullen stijgen. Gaat u doof blijven voor de noodkreet van de zorgsector, of gaat u tonen dat u het ernstig meent met de Dag van de Zorg?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Jan Bertels: 'Wat belet u te investeren in de zorg?'

Jan Bertels (SP.A) aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) over de noodkreet van Zorgnet Vlaanderen over de mogelijke verhoging van de dagprijs van rusthuizen door een gebrek aan overheidssubsidies. 'Bewoners zijn cynisch geworden. Heel de sector, alle sociale partners, werkgevers, werknemers, uw partij, de oppositie vraagt investering. Wat belet u die investering in de zorg te doen? De ongerustheid weg te nemen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Brouwers: 'Eerst snoeien in zondagsdiensten, nu de belbussen'

Brouwers: 'Opletten dat we De Lijn niet continu in slecht daglicht stellen: snoeien in de zondagsdiensten, nu de belbussen. We moeten samen eens nadenken hoe we dit efficiënt kunnen organiseren en betaalbaar maken, in plaats van er een spelletje meerderheid-oppositie van te maken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'Kosten en baten bekijken'

Weyts: 'We stellen bepaalde zaken in vraag: zoals 33 procent van de bussen die geen werk hebben. We bekijken de kosten en baten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De Ridder: 'Dit is optimalisering'

Annick De Ridder (N-VA): 'Het gaat over 33 procent van de bussen die niet uitrijden. Dit is optimalisering. De mobiliteit wordt gegarandeerd op een andere manier.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Zaken afschaffen zonder alternatief, kan niet'

Björn Rzoska (Groen): 'Het kan niet zijn dat u dingen afschaft, maar niets in de plaats brengt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Keulen: 'U zet in op lijn naar Uplace, maar belbus verdwijnt?'

Keulen (Open VLD): 'U zet in op een lijn naar Uplace, maar landelijk Vlaanderen kan niet meer rekenen op belbussen? U moet zorgen voor een alternatief.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Brouwers: 'Moet alternatief zijn'

Brouwers: 'In Zemst maken scholieren daar heel vaak gebruik van. Ik begrijp dat die bussen de rest van de dag stilstaan, maar we moeten zorgen voor een alternatief.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'Een op drie belbussen staat gewoon stil'

Weyts: 'Net als andere bussen moeten zij beantwoorden aan de vraag. Ze maken werk van optimalisatie. Een op drie belbussen staat stil, wacht, rijdt niet uit, wordt niet opgeroepen. Er is dus ruimte voor optimalisatie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Waarom mogen belbussen worden afgeschaft zonder alternatief?'

Karin Brouwers (CD&V) richt zich tot minister Weyts over de afschaffing van belbussen bij De Lijn: 'Het gaat over bepaalde gebieden waar vanaf 25 juni geen belbussen meer zullen uitrijden. Dat zou een oefening zijn om de maatregel uit te breiden naar de hele provincie. Moeten we verwachten dat de belbussen op termijn zullen worden afgeschaft? Waarom mogen op bepaalde plaatsen in Vlaanderen de belbussen worden afgeschaft zonder enig alternatief?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Koppel terug naar politie'

Keulen: 'Koppel terug naar de politie: federaal en lokaal.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Niet wachten tot rest van de wereld klaar is'

Weyts: 'Ik wil niet wachten tot de rest van de wereld klaar is. We moeten niet altijd achteraan het peloton hangen. We mogen ambitieus zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'We zijn geëvolueerd sinds de tijd van meneer Landuyt'

Weyts: 'De administratie is mee. Het idee werd uitgewerkt in samenspraak met de politie en vele andere partners. Meneer Landuyt heeft getuigd over technologieën van zijn tijd. Wel we zijn ondertussen geëvolueerd. We staan verder vandaag.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Landuyt: 'Waarom investeren in mobiele installaties?'

Renaat Landuyt (SP.A): 'Waarom inzetten op mobiele installaties in plaats van het stabiel maken van de bestaande trajectcontrole?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Financiering via politiezones?'

Dirk de Kort (CD&V): 'Hoe ziet u de verdere aanpak, financiering van de trajectcontroles? Via de politiezones?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Keulen: 'Ga ook met politie en gerecht rond de tafel zitten'

Keulen: 'Als u met de techniek verder staat, des te beter. Maar ga behalve met leveranciers, ook met politie en gerecht rond de tafel zitten. U zal meer overtreders kunnen vatten, zij gaan dus met een pak meer werk geconfronteerd worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'We nemen het voortouw'

Weyts: 'We nemen het voortouw ten voordele van de verkeersveiligheid.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'We zijn voor op Nederland'

Weyts: 'In Nederland is men in 2009 gestopt met de controles op basis van oude technologie. Dat werkte niet. Maar nu staat er in een Nederlands jaarverslag dat zulke mobiele trajectcontroles onderzocht moeten worden. We zijn op dat vlak Nederland dus voor.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'Mogen we ambitieus zijn?'

Weyts: 'Moeten we wachten tot de rest van de wereld klaar is om dan pas in te stappen? Of mogen we ambitieus zijn, zeker op vlak van verkeersveiligheid? Ik kies voor dat laatste.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Ingrid Pira: 'Mobiele controles hebben nut niet bewezen'

Ingrid Pira (Groen): 'De trajectcontroles zijn zeer efficiënt. Maar dan hebt u plots het nieuwe idee van een mobilie trajectcontrole. Wat is uw argument om toch in te zetten op die mobilie controles die hun nut niet bewezen hebben?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Marino Keulen over trajectcontroles: 'Waar, wanneer en met welke middelen?'

Marino Keulen (Open VLD) aan Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit, over trajectcontroles om de verkeersveiligheid te verhogen: 'U hebt maatregelen aangekondigd om de verkeersveiligheid te verbeteren. We zitten met een stagnatie. U wilt inzetten op trajectcontroles. Daar zijn wij absoluut vóór. Waar, wanneer en met welke middelen, budgetten gaat u op korte termijn aan de slag om die trajectcontroles te implementeren?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Trajectcontroles, belbussen, rusthuizen en SWT's

Vandaag krijgt de Vlaamse regering vragen over mobiele trajectcontroles, de afschaffing van belbussen van De Lijn, de dagprijzen voor rusthuizen en de activering van bruggepensioneerden (SWT's).

Na de actuele vragen wordt een stemming gehouden over een parlementaire onderzoekscommissie op vraag van Groen naar partijdigheid en belangenvermenging bij het winkelcomplex Uplace. Eerder haalde Wouter Van Besien al geknoei binnen het Oosterweeldossier aan.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Gelekte mails in Oosterweeldossier

Een week nadat Wouter Van Besien (Groen) Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op de rooster legde over het Oosterweeldossier (Wijzend op procedures, waarop Weyts niet zou wachten) doken gelekte mails van minister van Economie Philippe Muyters over het dossier op. Daaruit blijkt volgens Van Besien dat Muyters bewust de regels schond in de inspraakprocedure voor Oosterweel. 'Dit is exemplarisch voor de arrogantie van deze regering.' Muyters weerlegt dat hij zijn eigen regels heeft overtreden.