Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Peter De Deceker: 'Gedupeerden mogen niet in kou blijven, maar verantwoordelijkheden wel in kaart brengen'

'De wetgeving die aan de basis hiervan ligt, hebben wij als een van de weinigen niet goedgekeurd. Maar wij vinden ook dat de gedupeerden niet in de kou mogen blijven staan. De verantwoordelijkheden zullen echter in kaart gebracht moeten worden. Dat zal het voorwerp uitmaken van de regeringsonderhandelingen, zoals de minister suggereert. Daarom ook van ons geen verklaringen.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Betaling aan coöperanten kunnen geen voordeel verschaffen aan ARCO. Er is geen concurentieel voordeel meer.'

'Betaling aan de coöperanten kunnen geen voordeel verschaffen aan ARCO. Dat is in vereffening. Er is geen concurentieel voordeel meer.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Ons stelsel is verantwoord, de situatue is vergelijkbaar met die van een spaarder en een tak 21'

Koen Geens over ARCO-waarborgregeling: 'Ons stelsel is verantwoord, de situatie is vergelijkbaar met die van een spaarder en een tak 21.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Geens doet verhaal over ARCO

Geens begint het tweede luik van de 'gedachtenwisseling', met de waarborgregeling voor de ARCO-coöperanten, die door de Europese Commissie als 'illegale staatssteun' van tafel is geveegd.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Behoudt u het vertrouwen in de bestuurders, ja of neen?'

'Behoudt u het vertrouwen in de bestuurders, ja of neen?', besluit Calvo.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Zolang we aandeelhouder zijn, moeten we dat ernstig en pro-actiever doen.'

Calvo: 'Zolang we aandeelhouder zijn, moeten we dat ernstig en pro-actiever doen. Ik verzet mij tegen het idee om zo snel mogelijk te verkopen, zoals collega Van Biesen suggereert.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Geens: 'Ik ben verontwaardigd geweest en nog steeds, maar kan niets beter doen dan zwijgen'

Koen Geens 'zal antwoorden, zonder mijzelf te veel te herhalen.'

'De vraag over onze verkoopstechniek: daarover heb ik niets anders te zeggen dan ik daarnet zei. Het heeft weinig zin andere frases te gebruiken.'

'Ik voel goed dat er twee bekommernissen zijn. Ethiek en financiën is een prachtig huwelijk, maar zoals alle prachtige huwelijken een moeilijk. Het ethische weegt zeer zwaar mee, maar de tweede vraag is; wat gaat ons dat kosten.'

'U weet dat een minister van Financiën, dat als hij eigenaar is met een participatie, hij niets kan zeggen dat de waarde ervan in gevaar brengt. Ik kan verontwaardigd zijn, ben dat geweest en nog steeds, maar in het algemeen is dat conflict zeer moeilijk te beheersen en kan men moeilijk meer doen dan zwijgen.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'BNP aanvaardt boete, het is dus mogelijk banken te laten betalen voor hun fouten'

'BNP aanvaardt de boete, het is dus mogelijk banken te laten betalen voor hun fouten,' zo zegt Raoul Hedebouw (PVDA-PTB).

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Prof. Van Broekhoven mist maatschappelijke verontwaardiging. Is hij wel geschikt als onze bestuurder bij BNP Paribas?'

Calvo: 'Prof. Van Broekhoven, van Open VLD-signatuur, mist maatschappelijke verontwaardiging. Is hij wel geschikt als onze bestuurder bij BNP Paribas?'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Zolang wij een actieve rol hebben, moeten wij het bankenwezen een ander gezicht meegeven'

Calvo: 'Zolang wij een actieve rol hebben, moeten wij het bankenwezen een ander gezicht meegeven.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Kunnen huidige bestuurders nog aanblijven?'

Calvo vraagt tenslotte of de huidige bestuurders nog kunnen aanblijven.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Vertegenwoordigers zitten daar niet voor persoonlijke mening, geef ze maatschappelijke rol'

Calvo zegt het 'manifest oneens' te zijn met de opmerking dat de Belgische vertegenwoordigers bij BNP zitten om hun allerpersoonlijkste mening te geven. 'Daar ben ik het manifest mee oneens. Manifest oneens. Geef die mensen een maatschappelijke opdracht.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Kristof Calvo: 'Is dit hier een feest van de democratie omdat de minister hier is? Het tegendeel zou nieuws zijn.'

Kristof Calvo: 'Is dit hier een feest van de democratie omdat de minister hier is? Het tegendeel zou nieuws zijn. Het is vanzelfsprekend dat u na een periode van stilzwijgen antwoord geeft.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Hoe zullen de verantwoordelijken gesanctioneerd worden?'

'Hoe zullen de verantwoordelijken gesanctioneerd worden?' Zo besluit Hedebouw.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Hedebouw: 'Nood aan ASLK van de 21e eeuw'

Hedebouw pleit voor een openare bankendienst, 'een soort ASLK van de 21e eeuw, waarin we wel volledig zicht hebben op wat gebeurd.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'België heeft een niet onaanzienlijke investering gedaan in BNP. Toch heeft ze niets te zeggen in die bank, weet ze zelfs niet wat er gaande is'

Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): 'België heeft een niet onaanzienlijke investering gedaan in BNP. Toch heeft ze niets te zeggen in die bank, weet ze zelfs niet wat er gaande is. Alles is zo ondoorzichtig mogelijk, en in de handen van een select clubke privébankiers.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Geens onderbreekt Peter De Decker (N-VA): 'het is niet serieus wat u doet'

Geens onderbreekt Peter De Decker (N-VA): 'Het is niet serieus wat u doet. De illegale transacties werden niet vervangen door eurotransacties. Wat niet verboden is, is helaas toegelaten. Wat Cuba betreft zou het niet als foutief bevonden worden, door de meerderheid van de Kamer, dat er met hen eurotransacties zou gedaan worden.'

De Deceker zegt dat het niet zijn bedoeling was hem fout te citeren en foute intenties toe te schrijven.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Onderzoek binnen bank is nodig, Belgische overheid moet burgerlijke partij stellen'

Karin Temmerman (SP.A) vraagt een onderzoek in de bank. Meer zelfs: 'Ik vind dat de Belgische overheid zich burgerlijke partij moet stellen, want wij zullen hier verlies aan lijden.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Vertegenwoordigers veroordelen feiten niet'

Temmerman stipt aan dat de Belgische vertegenwoordigers de feiten niet veroordeelden, wat Geens wel deed: 'Dat kan niet. U moet hen wijzen op de ethische code die wij opstelden.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Meneer de minister, door te handelen in petroleum, hou je wél een oorlog in stand.'

Temmerman gaat niet akkoord met Geens, die zegt dat er een rechtstreekse instandhouding was van oorlog, door de handel. 'Meneer de minister, door te handelen in petroleum, hou je wél een oorlog in stand.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'De banken zijn heel ver gegaan. En desondanks blijft men volharden in boosheid'

'De banken zijn heel ver gegaan. En desondanks blijft men volharden in boosheid,' dat zegt Karin Temmerman (Open VLD). 'We moeten in de toekomst, en die begint nu, de controlemechanismen in gang steken. Dat vraag ik u, meneer de minister.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Hoe zal BNP deze schok van 9 miljard opvangen?

Achmed Laaouej (PS): 'Hoe zal BNP deze schok van 9 miljard opvangen? In welk boekjaar wordt dit ingeschreven. Welke impact zal dit hebben voor de dividende, voor de komende begrotingen?'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Luk Van Biesen: 'Nieuwe regering moet de 10,28% aandelen #bnp verkopen'

Op 7 juli al, pleitte Van Biesen voor de verkoop van de Belgische participatie in BNP. Hij herhaalt dat pleidooi in de Kamercommissie.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Van Biesen: 'Wat hebben wij aan BNP? Is het onze taak om daarin te zitten? Laat ons aandelen verkopen'

Open VLD'er Luc Van Biesen stelt een vraag over de intentie van Geens om de Belgische participatie te behouden, omdat zo België invloed kan behouden en kan wegen.

'De bestuurders zeggen echter dat het parlement, noch de ministers, niet op de hoogte kunnen gesteld worden, omdat zij maar afgevaardigden zijn. Wat doen wij eigenlijk in BNP? Een dividend ontvangen en er bestuurders voor aanduiden. Meer hebben we er niet aan. Is het een kerntaak van de overheid om aandelen te hebben in die bank?'

Van Biesen stelt voor de participatie van de hand te doen. 'De cijfers worden in Trends geciteerd. Vandaar dat wij vragen: doe deze aandelen van de hand, laat ons ons niet struiser voordoen dan we zijn. Laat ons onze handen daarvan afhouden, zodat we ze niet vuil kunnen maken.'

Ook een PS'er wil weten wat de waarde is van de Belgische participatie.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Behoudt u het vertrouwen in de Belgische bestuurders BNP Paribas?'

Gilkinet vraagt of Geens het vertrouwen behoudt in de twee Belgische bestuurders: 'Het schokt me hoe licht Emiel Van Broekhoven gaat, zoals we kunnen lezen in interviews, over zijn onafhankelijkheid ten opzichte van België.'

Gilkinet wil weten of Geens het vertrouwen kan opzeggen.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Commissie wil Arco en BNP Paribas scheiden

Georges Gilkinet, van Ecolo, vraagt dat de discussie over de ARCO-waarborgregeling en die over BNP kan gescheiden te blijven. 'Het zijn twee belangrijke dossiers, die een andere weerklank hebben.'

Eric Van Rompuy: 'De minister heeft de vrijheid om het woord te nemen en dat zo te doen.'

Ook N-VA-Kamerlid Jan Jambon komt tussen en zegt het idee genegen te zijn. Hij vraagt dat gestemd wordt daarover. Van Rompuy: 'Als dat hier het gebruik is, dan gaan we daar niet over stemmen. De minister zal antwoord geven als hij klaar is.'

Gilkinet krijgt het woord om de minister te ondervragen.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'BNP blijft goede bank en goede investering voor België'

'Ik heb geen spijt dat de Belgische staad BNP niet heeft verkocht en wel Fortis. We behouden onze invloed in de Belgische dochter. BNP blijft, ondanks wat gebeurd is, een zeer goede bank. Ze erkent haar schuld. Haar liquiditeit en credibileit is niet aangepast. Ze blijft dus een goede investering voor België.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'BNP erkent dat het Belgische bestuurders had moeten laten bevroeden wat ernst was'

'BNP erkent dat het gepaster was geweest dat BNP de Belgische bestuurders had kunnen laten bevroeden wat de ernst en ethische bezwaren waren van de feiten.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'De Belgische bestuurders zullen zwaar wegen in het auditcomité en de raad van bestuur.'

'De Belgische bestuurders zullen zwaar wegen in het auditcomité en de raad van bestuur. Op eigen beweging en op aanraden van de regering.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Boete opgesplitst: Soedan: 6,5 miljard dollar. Iran: 0, 58 miljard dollar. Cuba: 1,7 miljard dollar

Geens geeft opsplitsing boete BNP Paribas. Soedan: 6,5 miljard dollar. Iran: 0, 58 miljard dollar. Cuba: 1,7 miljard dollar. Dat tweet De Tijd-journalist Emmanuel Vanbrussel.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Ik blijf zeer ontgoocheld dat een bank met dergelijke reputatie grove fouten begin en te traag reageerde'

'Ik blijf zeer ontgoocheld dat een bank met dergelijke reputatie grove fouten begin en te traag reageerde. Zeker omdat het gaat over transcaties met landen die mensenrechtenschendingen begaan.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'BNP heeft uitstekende reputatie niet verlengd op terrein'

Geens: 'BNP heeft uitdrukkelijk spijt betuigd over fouten. BNP minimaliseert de feiten geenszins. Ze realiseren zich als gereputeerd marktleider nooit te mogen getalmd hebben, gedurende 18 maanden. De uitstekende reputatie leek geen verlenging te krijgen op het domein.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'ABN Amro en ING zijn ook al veroordeeld, Deutsche Bank en Societé General zijn nog in vervolging'

'ABN Amro en ING zijn ook al veroordeeld, Deutsche Bank en Societé General zijn nog in vervolging, voor dergelijke transacties.'

'De Amerikaanse aanpak is repressief. De sancties zijn zwaar. De Amerikaanse banken worden ook niet gespaard.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'1 dollar boete per illegale dollar'

'De boete was: 1 dollar voor elke dollar die tussen midden 2006 en midden 2007 het voorwerp van illegale tyransacties was, voor Soedan.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'BNP dacht dat transactie na 2007 niet met Iran was'

'Na midden 2007 werd nog een transactie vastgesteld, die voor Amerika illegaal was, met Iran. Terwijl de mensen van BNP dachten dat het om een ander land ging.'

'Het embargo op Cuba ligt moeilijker dan de andere'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Traagheid om transacties stop te zetten is dodelijk gebleken'

Koen Geens begint met een schets van de situatie in 2006. 'Het heeft anderhalf jaar gekost aan BNP om zijn verboden transacties stop te zetten. Al had het daartoe eerder principieel beslist. Die traagheid is later dodelijk gebleken. '

'Midden 2007 kwam het tot een algemene stopzetting, wat Cuba, Iran en Soedan betreft. Na 2007 vonden ook geen eurotransacties meer plaats op Soedan.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Geens: 'U zal mij voorzichtigheid vergeven'

Geens stipt aan dat hij voorzichtig zal zijn, aangezien hij te interpreteren is als aandeelhouder van BNP Paribas Fortis, dat bedrijf beursgenoteerd is en er federale regeringsonderhandelingen op til zijn.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Calvo: 'Parlement moet ten volle alle vragen kunnen stellen, en de minister moet die beantwoorden'

Groen-fractieleider Kristof Calvo vraagt duidelijkheid bij de inleiding van Van Rompuy: 'U benadrukt nogal het vrijblijvende van deze oefening. Maar het parlement moet ten volle alle vragen kunnen stellen, zeker in lopende zaken, en de minister moet ten volle de vragen beantwoorden.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Van Rompuy zet puntjes op i: 'Dit is een gedachtenwisseling, geen interpellatie'

Van Rompuy zet meteen de puntjes op de i:

'Dit is een gedachtenwisseling, geen interpellatie, over de ARCO-waarborgregeling en BNP Paribas'

'Het betreft hier een minister van lopende zaken. Men moet niet het proces maken over de vorige regering, dat heeft de kiezer gedaan. En evenmin speculeren over een volgende regering.'

Belga
© Belga
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Koen Geens aangekomen voor Kamercommissie over BNP Paribas Fortis

Koen Geens is aangekomen voor de Kamercommissie over BNP Paribas Fortis. Commissievoorzitter Eric Van Rompuy opent de zitting. Hij begint met een grapje over 'het verre verleden' waarin hij ervaring opdeed in deze commissie. 'Charles-Ferdinand Nothomb was toen voorzitter.'

Bart Osaer
door Bart Osaer

'Snel BNP Paribas verkopen, is geen goed idee'

Verschillende politici willen minister Koen Geens (CD&V) dwingen om de deelneming van de Belgische staat in BNP Paribas te verkopen, nadat bleek dat de Franse bank de facto oorlogsmisdaden in Soedan financierde.

Snel verkopen is echter de handen wassen in onschuld, maar zeker geen daad van goed bestuur, vindt Patrick Claerhout, redacteur van Trends.

Lees: Snel BNP Paribas verkopen, is geen goed idee

Bart Osaer
door Bart Osaer

BNP Paribas vs Amerika: kan een staat zomaar een buitenlandse bank boetes opleggen?

Kan een staat zomaar een buitenlandse bank boetes opleggen? Wat met de slagkracht van Europa? En wist BNP Paribas wat het deed? Drie vragen aan Trends-redacteur Patrick Claerhout over de monsterboete van 8,9 miljard dollar die BNP Paribas opgelegd kreeg van de Amerikaanse staat.

BNP Paribas vs Amerika: kan een staat zomaar een buitenlandse bank boetes opleggen?

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Plenaire ontbonden, commissies geopend: wachten op Geens

De plenaire vergadering is ontbonden, nadat Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) de vaste en bijzondere commissie benoemde.

Wij hebben het parlement verruild voor de Kamercommissie Financiën, waar aftredend minister van Financiën Koen Geens (CD&V) tekst en uitleg zal geven over de boete die BNP Paribas Fortis kreeg.

Deze Kamercommissie wordt voorgezeten door Eric Van Rompuy, partijgenoot van Geens.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

BNP Paribas: Waarvoor Geens zich moet verantwoorden (in 5 punten)

Ontslagnemend minister van financiën Koen Geens (CD&V) geeft vandaag in de Kamercommissie Financiën uitleg over de monsterboete van 9 miljard dollar die BNP Paribas in de VS opliep. België is met 10,3 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder van de Franse bank en telt twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur.

Lees: BNP Paribas: Waarvoor Geens zich moet verantwoorden

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vaset en bijzondere commissies benoemd

Vandaag worden ook de vaste en bijzondere commissies benoemd. Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) leest de kandidaturen van alle partijen voor.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Kamer opent met rouwhuldes

De zitting van de Kamer is geopend met twee rouwhuldes. Waaronder een voor François Dufour (PS).

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Hoofdpunt op de agenda: ondervraging Koen Geens

Welkom bij onze wekelijkse liveblog vanuit het federaal parlement.

Deze week is het belangrijkste agendapunt de ondervraging door het parlement van aftredend minister van Financiën Koen Geens (CD&V).

Geens moet het parlement tekst en uitleg geven over de monsterboete (bijna 9 miljard dollar) die de Amerikaanse overheid gaf aan BNP Paribas Fortis. De bank, waarvan de Belgische staat de grootste aandeelhouder is, wordt beboet omdat het handel dreef met Iran, Cuba en Soedan.

Dat mag niet volgens de Amerikaanse wet. En aangezien die transacties in dollar gebeurden, kan de Amerikaanse overheid die boete opleggen aan een buitenlandse bank.

De plenaire vergadering van het parlement start omstreeks 14u15. Na afloop daarvan wordt in een openbare commissie Geens ondervraagd. Dat zou gepland zijn rond 15u30.

U kan dit volgen bij Knack.be vanaf 14u15.

BELGA
© BELGA