Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

Einde live. Bedankt voor het volgen.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Bossche: 'Meer dan 60 kinderen hadden nog geholpen kunnen worden'

Van den Bossche: 'U blijft volharden in boosheid. U kan daar minnetjes over doen, over het verschuiven van budgetten, maar het gaat over meer dan 60 kinderen die geholpen hadden kunnen worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: '13,9 miljoen euro is belangrijk bedrag'

Vandeurzen: 'Altijd bereid om te kijken wat kan verbeteren. Wat het budget betreft: 13,9 miljoen voor het mobiliseren van jeugdhulp is wat mij betreft een belangrijk bedrag.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Parys: 'Onmogelijke administratie afschaffen'

Parys: 'Ik wil wijzen op een probleem. Als je snel berekening maakt op basis van jaarverslag en getuigenissen blijkt dat begeleiders 200.000 uren besteed hebben aan invullen van A-document: eerste stap hulpverleningstraject. Als we erin kunnen slagen het invullen van dat document te beperken tot één uur, kunnen we meer mensen thuis helpen. Daarom wil ik de steun van de minister vragen voor het afschaffen onmogelijke administratie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Brandt: 'Wat gaat u doen om zorg voor iedereen te verzekeren?'

'Hoe gaat u ervoor zorgen dat elk kind en elke ouder de steun krijgt die hij nodig heeft?', vraagt ook Elke Van den Brandt (Groen).

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Bossche: 'Kom niet af met budgetten en investeringen: er gebeurt niets'

Van den Bossche: 'Ik vraag u al zeer lang waarom u die kinderen die hulp nodig hebben niet telt. U kijkt enkel naar de cijfers van de jongeren achter de poort, niet naar die voor de poort. U gebruikt het budget niet, misschien is het eens tijd om het budget volledig te besteden aan jeugdzorg. Kom bij mij niet af met al uw bugetten en investeringe: er gebeurt gewoon bijna niets.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Geen euro van jeugdhulp weggegaan'

Vandeurzen: 'Eenmalig hadden we een stukje budget vrij bij de begroting. Er is geen euro van de mobilisatie in de jeugdhulp afgegaan.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: ' Grotere hervormingen opgezet'

Vandeurzen: 'Blijft belangrijke en moeilijke situatie. We hebben grote hervormingen opgezet om die jeugdzorg te verbeteren. Nu al zien we dat we bepaalde problemen beter kunnen aanpakken dan vroeger. We hebben met mevrouw Maggie De Block een akkoord bereikt over de aansluiting van de kinderpsychiatrie en psychiatrie om het aanbod uit te breiden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Eerste keer dat noden intersectoraal in beeld zijn gebracht'

Vandeurzen: 'We zitten nog altijd met een aantal belangrijke noden. Het is de eerste keer dat intersectoraal in beeld is gebracht wat de vragen zijn van de jongeren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Bossche: '7.500 kinderen krijgen de hulp niet die ze nodig hebben'

'Blijft u bij die woorden nu u weet dat 7.500 kwetsbare kinderen en jongeren hulp nodig hebben en die niet krijgen?', vraagt Van den Bossche zich af. 'Nu u weet dat 800 kinderen zich in een acute noodsituatie bevinden? Terwijl u miljoenen euro te kort komt om aan de noden tegemoet te komen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Bossche: 'U zei dat u marge had binnen de jeugdzorg'

SP.A-politica Freya Van den Bossche richt zich ook tot Vandeurzen, tevens minister van Welzijn en Volksgezondheid, over het gebrek aan hulp voor jongeren met een psychische aandoening en jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie. 'U zei een tijdje geleden dat u marge had binnen de jeugdzorg.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Parys: 'Staan volledig achter aanbevelingen'

Lorin Parys (N-VA): 'Wij zetten ons absoluut achter de aanbevelingen: zowel die voor de regering als het Vlaams Parlement. Het is belangrijk om ook realistisch te zijn over de oplossingen die een DNA-bank kan voorzien.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schryvers: 'DNA-bank ruimer zien'

Schryvers: 'Het is belangrijk de nodige initiatieven te nemen om de regelgeving naar de toekomst toe duidelijker te maken. Het expertenpanel heeft goede aanbevelingen gedaan om de DNA-bank ruimer te zien, bijvoorbeeld ook naar donorkinderen toe en ik denk dat dit een kans is die gegrepen moet worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Suggesties over organisatie binnenlandse adoptie en financiering'

Vandeurzen: 'Die aanbevelingen moeten uiteraard deel uitmaken van het debat. Een van de suggesties aan de regering heeft te maken met de manier waarop we onze binnenlandse adoptie organiseren. Maar ook suggesties over de financiering van adoptiediensten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schryvers over gedwongen adopties: 'Regering kan DNA-databank organiseren'

Katrien Schryvers (CD&V) vraagt Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Gezin, informatie over de conclusies en beleidsaanbevlingen van het expertenpanel over de problematiek van gedwongen adopties in Vlaanderen. 'Negentien aanbevelingen zoals aanpassing van de regelgeving rond binnenlandse adopties. Maar er zijn er ook waarbij de regering initiatief kan nemen, zoals het organiseren van een DNA-databank. Welke opvolging zal u doen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Malderen: 'Zal u laaggeschoolden ondersteunen?'

Bart Van Malderen (SP.A): 'Zal u laaggeschoolden ondersteunen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De Bruyn: 'Hoe hoger de opleiding, hoe groter kans op werk'

Piet De Bruyn (N-VA): 'We zijn vragende partij om dit met de minister te bespreken. Hoe hoger de opleidingsgraad, hoe groter de kans op werk.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Duidelijk kloof tussen hoog- en laagopgeleiden'

'Ja, er is duidelijk een kloof tussen de hogere en lager opgeleiden', beaamt Homans.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Armoede is tijdens vorige legislatuur nog gestegen'

Homans, eveneens Vlaams minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de groeiende sociaal-economische kloof tussen hoog- en laagopgeleiden: 'We moeten nog heel wat initiatieven nemen. De maatregelen die vorige legislatuur genomen werden, waren ontoereikend. De armoede is jammer genoeg nog gestegen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Onmiddellijk overgaan op initiatief'

Homans: 'Als ik een gemeenteraadsbeslissing wil schorsen, moet ik die wel hebben. Als bij het opvragen van de beslissing blijkt dat Thiéry inderdaad opnieuw is aangesteld, zal ik die meteen vernietigen. De carrousel stopt dan echter niet. Onmiddellijk moeten we dan overgaan op genoemd initiatief. Diezelfde niet-benoemde burgemeester mag niet als waarnemend burgemeester worden aangesteld, dan stopt de carrousel wel.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Janssens: 'Carrousel zal nooit stoppen'

Janssens: 'Thiéry is nu al acht jaar waarnemend burgemeester. Er is geen nood aan toekomstige initiatieven, de carrousel zal niet stoppen. U moet een tuchtprocedure starten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Beslissing vernietigen'

Homans: 'Ik zal de beslissing vernietigen. Maar is het probleem daarmee opgelost? Nee. Als we deze carrousel willen stoppen, moeten we initiatief nemen dat zo iemand niet opnieuw als waarnemend burgemeester aangesteld kan worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'We hebben het vriendelijk geprobeerd'

Homans: 'We hebben op een vriendelijke manier aan de gemeenteraad van Linkebeek gevraagd een nieuwe kandidaat voor te leggen. Thiéry is opnieuw aangesteld als waarnemend burgemeester. Weer vriendelijk geprobeerd Linkebeek ertoe aan te zetten iemand anders voor te dragen. Ze hebben nu gewoon meneer Thiéry opnieuw aangewezen als waarnemend burgemeester van Linkebeek.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Janssens: 'Franstalige arrogantie halt toeroepen'

Chris Janssens (Vlaams Belang) richt zich tot Liesbeth Homans (N-VA), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, over de nieuwe voordracht van een reeds twee maal eerder geweigerde kandidaat-burgemeester - Damien Thiéry - voor de faciliteitengemeente Linkebeek: 'Iedereen wordt geacht de wetten na te leven, maar dat geldt blijkbaar niet voor meneer Thiéry. Ik vind dat u hier fors tegen moet optreden. Welke maatregelen gaat u nemen om deze Franstalige arrogantie een halt toe te roepen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Meuleman: 'Voor iedereen toegankelijk zijn'

Meuleman: 'Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het technisch onderwijs moet versterkt worden. Daarom moet u de hervorming van het secundair onderwijs met beide handen vastpakken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Gennez: 'STEM aanbieden in brede eerste graad'

Caroline Gennez (SP.A): 'STEM moet in brede eerste graad ingeschakeld worden. Leerlingen samen kennis laten maken met STEM-aanbod.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Meuleman: 'Laten te grote groep in de steek'

Meuleman: 'We laten toch grote groep jongeren in de steek. Zo'n 20-25 procent leerlingen in steden haalt geen diploma. Omdat we jongeren geen gelijke kansen geven om verschillende talenten te ontwikkelen. Het is aan u om duidelijk signaal te geven dat alle schakels van modern onderwijs gerealiseerd zullen worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'Ervaring ter beschikking stellen'

'De ervaring die nu op het terrein ontstaan is, moet ter beschikking gesteld worden', gaat Crevits voort. 'Goede zaak dat scholen ook eindelijk voor techniek en wetenschap kiezen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'Meer potentie dan gevaar'

Crevits: 'We mogen inderdaad niet verhinderen dat kinderen later voor technische richtingen gaan kiezen. Maar we werken eveneens aan een opwaardering van TSO en BSO. Ik zie meer potentie dan gevaar.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'Enthousiasme bij leerlingen is fantasitsch'

Crevits: 'Wat voor mij fantastisch nieuws is, is dat scholen op de STEM-richtingen springen. Dat er interesse is, enthousiasme bij de leerlingen. Zeven vrije uren worden sommige scholen aan Latijn besteed, maar een extra aanbod aan eerste- en tweedejaars van wetenschappen en techniek is ook mogelijk. Scholen hebben zich tot twee jaar intensief laten begeleiden. Ik geloof niet dat dit een rage is.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Krekels: 'STEM-richtingen moeten beter onderbouwd worden'

Kathleen Krekels (N-VA) vraagt Crevits een degelijke afstemming van STEM-richtingen en een correcte studie-oriëntering van leerlingen: 'STEM-richtingen zijn een nieuwe rage. Veel scholen gaan daarop in. Maar elke rage heeft positieve en negatieve kanten. De pluspunten zijn, dat we kinderen warm maken voor de onderwerpen. Maar dat gebeurt te snel. De lading wordt niet gedekt. Ik vraag de minister om daar meer vorm in te brengen, de STEM-richtingen meer uit te bouwen en te onderbouwen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Meuleman: 'Dacht dat het bedoeling was technische en beroepsrichtingen te versterken'

Groen-politica Elisabeth Meuleman richt zich tot Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over STEM-richtingen in ASO-scholen: 'De vernieuwde aandacht die er voor technologie, wiskunde, wetenschappen is, beantwoordt aan een nood op de arbeidsmarkt en interesse van jongeren. Maar die zaken komen enkel voor in het ASO, STEM is een beetje het vroegere Latijn. Ik vraag me af of dat past in de hervorming van het onderwijs. Hervorming waarbij de bedoeling was technische en beroepsrichtingen te versterken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Belangrijke investering met grote tewerkstelling'

Bourgeois: 'Voorbereidende studies gebeurd, moeten er nog gebeuren: over vergunningen, over financiering. Het gaat vooral over laaggeschoolde mensen die in dienst genomen zouden worden. Ik hoop dat het dossier lukt. Het is een zeer belangrijke investering van 7 miljard euro. Tewerkstelling van 900 voltijdse jobs, een nieuwe techniek, ...'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Meest concrete project'

Bourgeois: 'Beste, meest concrete project: zowel inzake investering als inzake potentieel.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bourgeois: 'Techniek enkel nog toegepast op kleine schaal'

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA): 'Het is een bestaande techniek, tot nu toe enkel toegepast op kleine schaal. Ja, het kan gebruikt worden op grote schaal.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schiltz: 'Financiering is nogal vaag'

Willem-Frederik Schiltz (Open VLD): 'De financiering is op z'n zachtst gezegd een beetje vaag. Wat is de concrete stand van zaken? Wat zijn de volgende stappen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Nog problemen: financiering bijvoorbeeld'

De Ridder: 'Er zijn nog pijnpunten waarvoor oplossingen gevonden moeten worden: financiering bijvoorbeeld. Laten we de vingers kruisen en hopen op goede afloop dat zo'n project in Antwerpse haven gerealiseerd kan worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Wereldprimeur'

Annick De Ridder (N-VA) richt zich tot minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois (N-VA) over een grootschalig nieuw investeringsproject voor afvalverwerking in de haven van Antwerpen. 'Het zou een wereldprimeur zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Benoeming burgemeester, kloof tussen hoog- en laagopgeleiden en wachtlijsten jeugdwelzijn

Vandaag worden onder andere volgende onderwerpen besproken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement:

Een grootschalig nieuw investeringsproject voor afvalverwerking in de Antwerpse haven; STEM-richtingen in het algemeen secundair onderwijs; de benoeming van een burgemeester voor faciliteitengemeente Linkebeek; de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden; de aanbevelingen van het expertenpanel over gedwongen adopties en de wachtlijsten in jeugdwelzijn.