Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Alle vragen zijn gesteld

Het vragenuurtje is afgelopen, alle mondelinge vragen zijn gesteld. Bedankt om onze LIVE te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'EU moet deal sluiten voor vluchtelingen op gammele bootjes'

De laatste vraag is voor staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Barbara Pas (VB): 'Frontex, het Europese grensagentschap, beschuldigt de NGO's rond de Middellandse Zee ervan met mensensmokkelaars samen te spannen om vluchtelingen naar het Europese vasteland te brengen. Het gaat om concrete afspraken, waarbij de mensensmokkelaars weten welke koers ze moeten varen om zo snel mogelijk bij de NGO-boten te raken.'

'Dat betekent dat zij de mensensmokkelaars faciliteren om illegale migranten naar Europa te halen.'

Theo Francken: 'Er zijn verschillende NGO's werkzaam in het kader van search-and-rescue-opdrachten, waarbij drenkelingen worden gered.'

'Frontex maakt inderdaad in een gelekte analyse van een heel sterke stijging van het aantal reddingen door NGO's. Daar geven ze verschillende verklaringen voor, onder meer dat mensensmokkelaars hun positie goed kennen. De aanwezigheid van de NGO's in Libische wateren heeft ongetwijfeld goede bedoelingen, maar in dit geval ook een pervers neveneffect.'

'De EU moet ook een deal sluiten voor het hele Middellandse Zeegebied, zodat mensen op een gamele boot geen vrije toegang krijgen tot Europa. Enkel dan kunnen we de schande van de zovele drenkelingen een halt toeroepen.'

'Ik hoop dat we tegen de zomer van 2017 een oplossing hebben, zoals we die hebben uitgedacht met Turkije.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Misschien moeten we besparen op een staatssecretaris'

Evita Willaert (Groen-Ecolo) klaagt de moeilijke bereikbaarheid van de FOD Sociale Zekerheid aan, in het bijzonder voor mensen met een handicap. 'Is dit dan het resultaat van al die besparingen in de diensverlening? Dat de persoon die er het meeste nood aan hebben, in de kou blijven staan?'

'Met de kost van een overbodige staatssecretaris kunnen we dat misschien oplossen. Dat is misschien een betere besparing.'

Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) wijst naar de zesde staatshervorming voor de besparingen en het beknippen op personeel. 'Ben ik tevreden met de dienstverlening? Neen. Zijn we eraan aan het werken? Ja. Ik wil een betere interne personeelsorganisatie, en een bredere bereikbaarheid.'

'Wat betreft een staatssecretariaat: ik zal de eerste zijn om te zeggen dat we met minder kunnen, ook met een staatssecretariaat minder.'

Evita Willaert gooit de bal terug. 'U reikt enkele maatregelen aan, maar die zijn niet genoeg. En dat komt omdat u gewoon niet genoeg krijgt van uw regering.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Publifin: Onkelinckx roept Moreau op stap opzij te zetten

Intussen beheerst de Publifin-affaire de wandelgangen van het parlement. Publifin is een Waalse intercommunale waar, zo blijkt uit onderzoek van de Franstalige pers, gretig met steekpenningen en gecumuleerde mandaten werd gestrooid. Vooral de socialisten komen niet ongeschonden uit het verhaal. Verschillende waarnemers spreken zelfs van 'maffieuse' toestanden.

Bij Villa Politica riep Laurette Onkelinckx haar collega Stéphane Moreau, burgemeester van Ans, een stap opzij te zetten. Het lijkt erop dat de eerste koppen aan het rollen gaan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Banken doen problematische investeringen in mijnbouw'

De volgende vraag gaat over het rapport van enkele NGO's over bankeninvesteringen in de mijnbouw.

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): 'De Belgische staat, als eerste aandeelhouder van BNP Paribas, moet het nodige doen om duurzame praktijken te bevorderen. Maar de banken hebben daar niks van begrepen, zij hebben nog altijd problematische investeringen in de mijnbouw. De regering moet streven naar ethisch investeren.'

Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA): 'Er werd een goed verslag opgetseld voor onze staatsbank Belfius. Voor de andere banken: ik heb hen uitleg gevraagd over hun beleid, en in welke mate er rekening wordt gehouden met de milieunormen en mensenrechten.'

'Voor het ogenblik zijn ze niet in staat gedetailleerd op dit verslag te reageren, want het bevat onvoldoende specifieke informatie over de exploitatie.'

'Ik zal erover waken dat de officiële strategie van de banken overeenstemt met de reële strategieën.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Sp.a haalt uit naar Homans

Raf Terwingen (CD&V) herinnert eraan dat een aantal gebedshuizen en moskeeën zou doorgelicht worden in de strijd tegen radicalisering en terrorisme. Op basis van die doorlichting kunnen dan adviezen geformuleerd worden over de erkenning van die moskeeën.

'Ik ben verbaasd dat minsiter Homans aan die adviezen van de Staatsveiligheid twijfelt en ze opvraagt.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Afkoopwet: 'Recht moet geschieden'

Peter Vanvelthoven (sp.a) vraagt justitieminister Koen Geens (CD&V) om een snelle aanpassing van de wet op de minnelijke schikking.

'Na meer dan drieënhalf jar is de odnerzoeksrechter erin geslaagd zijn onderzoek in de HSBC-affaire af te ronden, een van de bekendste fiscale fraudedossiers in ons land. Het strafdossier is klaar, de vervolging kan geïnitieerd worden.'

'HSBC wordt in verdenking gesteld van witwassen, criminele organisatie, en het onwettig uitoefenen van het beroep van financiële tussenpersoon. De bank heeft Belgen geholpen om miljarden euro's wit te wassen.'

'Maar de rechters zijn misnoegd, omdat ze de zaak niet kunnen afkopen. Daar gaat mijn rechtvaardigheidsgevoel recht tegen in. Dergelijke zware fraude mag neit afgekocht worden. Zulke misdrijven mogen niet onder de mat geschoven worden.'

Koen Geens: 'Een afkoopwet is er alleen om zaken waarin de verjaringstermijn of een gebrek aan bewijs geen andere optie laten dan het afkopen. In de regel moet recht geschieden,' is de minister duidelijk.

'Ik ben voor minnelijke schikkingen als het niet anders kan. Maar ze mag nooit een excuus zijn om een straf of vervolging te vermijden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Co-ouderschap moet op de schop

Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) snijdt het thema van het co-ouderschap aan. Specialisten stellen na 10 jaar vast dat die regeling te vaak door rechters wordt gebruikt bij een echtscheiding, zonder dat die het kind ten goede komt.

Justitieminister Koen Geens (CD&V): 'Dit is een zeer moeilijk maatschappelijk debat, waarin het moeilijk is overeenstemming te vinden over wat goed is en wat niet. Pedagogen, ouders, en kinderen oordelen daar ook uiteenlopend over.'

'Ik denk dat onze rechters nu een vrij grote marge hebben, en zij oordelen altijd op maat. Ik zou meer aandacht willen besteden aan het moment van de echtscheiding dan de problemen die daarna volgen.'

'Ik weet niet of we toe zijn aan een maatschappelijke consensus, maar ik wil er heel graag mee naar zoeken.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bracke wil dat parlementsleden naar elkaar luisteren

Kamervoorzitter Siegfried Bracke komt tussen, en pleit voor een nieuwe parlementaire cultuur: parlementsleden worden geacht tenminste op te letten en naar elkaar te luisteren.

'Ik zou graag meemaken dat ik eens een week geen mails krijg over parlementsleden die totaal niet luisteren. We moeten naar een andere cultuur. Zo'n verandering dringt zich op. Een beetje respect voor elkaar, alsjeblieft. '

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'We moeten pensioenval snel oplossen'

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) moet door het stof, en erkent dat er een probleem is dat maar niet opgelost geraakt.

'Dit is een probleem dat wij al besproken hebben in het parlement. Blijkbaar heeft die tekst die toen werd goedgekeurd, geen oplossing voorzien.' Volgens Bacquelaine moet er dan ook een nieuwe aanpassing van de fiscale wetgeving komen om de pensioenval weg te werken.

'We moeten snel dit vraagstuk oplossen om ervoor te zorgen dat voor werknemers en gepensioneerden een bruto-verhoging van het pensioen ook een netto-verhoging is.'

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) geeft toe dat de tekst, die een jaar geleden gestemd werd, niet het verhoopte resultaat heeft gehad. 'Die is dan unaniem goegekeurd. Wie hier dus op de minister schiet, schiet ook op zichzelf.'

'Het heeft lang genoeg geduurd. Dit moet opgelost zijn bij de volgende begrotingscontrole. De regering moet dit oplossen, anders doet mijn fractie zelf een voorstel in het parlement.'

Raoul Hedebouw (PVDA-PTB) valt de regeling aan om studiejaren af te kopen in ruil voor meer pensioen. 'Wie gaat er geld neertellen om 0 euro te verdienen?'

'In plaats van mensen langer aan het werk te houden voor enkele euro's extra, is het tijd om de eerste pensioenpijler te herfinancieren.'

Karin Temmerman (sp.a): 'Ik ben blij dat u een oplossing wil zoeken. Maar dit was al een jaar bekend. En het gaat niet alleen om wat toen al bekend was, maar ook om alle maatregelen die u sindsdien genomen hebt. Hoe kan het dit u dit niet berekend had.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Bacquelaine wordt minister van gebroken beloftes'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Pensioenval: langer werken, maar niet meer pensioen

De eerste reeks vragen gaat over de pensioenval. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vat de crux van het probleem mooi samen:

'Langer werken moet betekenen dat mensen ook meer pensioen kunnen vangen. Daar stelt zich een probleem. Pensioenen tot ongeveer 15.000 euro zijn vrijgesteld van pensioenen. Maar wie daar 1.000 euro boven gaat, betaalt 1.130 euro belastingen. Dat is ene belasting van 113 procent.'

Karin Temmerman (sp.a): 'U wordt stilaan de minister van de gebroken beloftes, zoals het behoud van de 65 jaar - een van uw verkiezingsbeloftes. De indexsprong, de taxshift, de afschaffing van de pensioenbonus - allemaal zaken waarvan wij zeggen: uw beleid is langer werken voor minder pensioen. Dat werd altijd ontkent, maar vandaag moet u toch vaststellen dat het klopt.'

'Eigenlijk was dit al een jaar geleden aangekondigd. U hebt toen gezegd dat u dit zeer snel ging oplossen. Dan bebgrijp ik niet dat u deze week verbaasd reageert.'

Veerle Wouters (Vuye & Wouters): 'De pensioenen hervormen zonder rekenign te houden met de fiscale gevolgen: dat noem ik knoeiwerk. Dat bewijst alleen maar dat er weinig overleg is binnen deze regering, tussen u en de minister van Financiën.'

'Werken moe lonen. Dat motiveert mensen. Dat is een slogan uit onze N-VA-teksten. Ik sta daar nog steeds achter. De vraag is of uw minister van Financiën daar nog achter staat.'

Sonja Becq (CD&V) stelt een wetsvoorstel klaar te hebben om enkele problemen terug te draaien: 'Ik vraag u: zorg er allemaal mee voor dat het wetsvoorstel dat wij klaarliggen hebben, tegen een negatief pensioen, gestemd geraakt.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Eerbetoon aan Luc Coene

Het vragenuurtje start met een eerbetoon aan Luc Coene, die grote faam maakte bij de Nationale Bank van België en als kabinetschef van premier Guy Verhofstadt. Op alle banken staan de parlementsleden recht, Kamervoorzitter Siegfried Bracke beschrijft de carrière en nalatenschap van Coene.

'Met Luc Coene verliest ons land een echte civil servant,' zegt Bracke.

Ook Buitenlandminister Didier Reynders (MR) neemt het woord. Hij noemt Coene een 'energiek man en beheerder, die ervan uitging dat er voor elk probleem een oplossing bestond'.

De Kamer van Volksvertegenwoordiger houdt ook een moment stilte.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

FOD sociale zekerheid onbereikbaar voor mensen met handicap

Maandelijks blijven 10.000 van de 30.000 telefonische oproepen aan de FOD Sociale Zekerheid onbeantwoord, zo schrijft De Standaard. Mensen met een handicap zijn de grote dupe van de onbereikbaarheid van de FOD, zo blijkt. Er is wel een onlinetool van de overheidsdienst - myhandicap.be - maar die blijkt in praktijk te omslachtig om vlot een dossier in te dienen of gegevens aan te passen.

Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) erkent in De Standaard dat een en ander moet veranderen in de organisatie van de overheidsdienst.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Belgische banken investeren in controversiële mijnbouwers

Onder meer BNP Paribas, KBC en ING doen voluit zaken met ontginningsbedrijven die het niet erg nauw nemen met mensenrechten en milieunormen. Dat staat te lezen in een rapport van de Noord-Zuidbeweging. 'Maar liefst de helft van alle klachten tegen multinationals die bij de OESO worden neergelegd gaan over de mijbouwsector,' klinkt het.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kondigde intussen al aan de banken te zullen aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheden, maar Groen-Ecolo wil vanmiddag al in de Kamer meer uitleg krijgen van de minister.