Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Analyse

Lees hier de analyse van de hoorzitting: De twee gezichten van Theo Francken na de Kucam-affaire

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Hoorzitting afgelopen

De Commissie Binnenlandse Zaken moet er noodgedwongen mee ophouden. Volgende week is het aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) om naar de hoorzitting te komen.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Pseudo-onderzoeksrechters' (N-VA)

Francken zegt dat mensen van de lijst-Kucam in Beirut gechecked werden door het consulaat aldaar. Ze kregen dus niet 'zomaar' een visum.

Lanjri riposteert: 'Maar er was geen check op kwetsbaarheid.'

Ondertussen noemt N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote zijn collega-parlementsleden 'pseudo-onderzoeksrechters'. Hij is niet gediend met hun manier van ondervragen.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Ons-kent-ons' (CD&V)

Nahima Lanjri (CD&V): 'In plaats van normale wegen te bewandelen heeft Francken de weg geplaveid van ons-kent-ons. Waarom is er bij de ene een grondige screening gebeurd en bij de andere niet? In uw eigen aanbevelingen zegt u daar niets over.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Gemoederen verhitten

Francken clasht met CD&V en SP.A.

Monica De Coninck (SP.A) is fel: 'U haalt twee dingen door elkaar. De operatie in Aleppo is op vraag van een oud-ambassadeur gebeurd. Dat was een noodsituatie en de mensen kwamen uit rechtstreekse bedreigde gebieden in Syrië. Daarvoor diende uw discretionaire bevoegdheid en niemand stelt die in vraag.'

'Het tweede voorbeeld is dat van Sant'Egidio, met een strikte procedure. Niemand stelt dat in vraag.'

'We willen weten waar die andere groepen vandaan komen. Komen alle mensen van Kucam rechtstreeks uit Syrië?'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Francken houdt zich aan het script

In zijn antwoord herhaalt Francken bijna woordelijk zijn openingsstatement van deze ochtend.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Wil onderzoek niet dwarsbomen'

Over welke geruchten hij precies te horen kreeg in oktober en december, wil hij niet in detail treden. 'Daarover heb ik overlegd met mijn advocaat. Ik wil het gerechtelijk onderzoek niet dwarsbomen', zegt Francken.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Operatie met tussenpersonen was anders dan die met Sant'Egidio'

Enkele parlementsleden wilden weten waarom Francken niet dezelfde procedure volgde als degene die hij hanteerde tijdens de reddingsoperatie met organisatie Sant'Egidio, waarvoor er een contract bestond tussen zijn kabinet en de organisatie.

'Dat kon niet omdat Sant'Egidio aan hervestiging deed vanuit de buurlanden van Syrië. Die operatie was dus anders dan die met de tussenpersonen. Dat is niet dezelfde manier van werken.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Natuurlijk is Kucam op mijn kabinet geweest'

Natuurlijk is hij op mijn kabinet geweest, net zoals alle contactpersonen.Theo Francken (N-VA)
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Francken herhaalt nood aan screening

Francken herhaalt dat hij de tussenpersonen misschien beter had laten screenen. 'Mocht ik het opnieuw doen, dan zou ik ze laten screenen, al was het maar om me politiek in te dekken. Maar die screening geldt dan ook voor oud-diplomaten en oud-rectoren.'

Zo zetten oud-diplomaat Mark Geleyn en oud-rector van de UCL Bruno Delvaux ook een reddingsoperatie op.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Francken opnieuw aan het woord

Theo Francken maakt zich boos dat commissieleden 'op hun elektronica' bezig waren tijdens zijn openingsstatement vanochtend.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Vuye: 'Antwerpen begint te lijken op Gotham City'

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) neemt als laatste het woord voordat Francken de parlementsleden van antwoord mag dienen.

'Waarom hebt nu niet aanvaard dat DVZ een advies gaf?', vraagt hij. 'Uw vertrouwen geven is goed, maar controleren en dubbelchecken is nog veel beter. En waarom hebt u het contract tussen u en Sant'Egidio niet opnieuw gebruikt bij de tussenpersonen? Dat vind ik een beetje godgeklaagd.'

'Als er iemand op de hoogte moest zijn, dan was ú het. Maar ja, u hebt het Marrakechpact ook vrij laat ontdekt.'

Vuye neemt ook de relaties tussen Kucam en N-VA op de korrel. 'Er duiken nu zelfs foto's op van Bart De Wever (N-VA) met de gearresteerden Melikan Kucam en Sahin Y.', zegt hij. 'Antwerpen begint te lijken op Gotham City: je weet niet meer wie de goeden en de slechten zijn.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Wat zou uw reactie vanuit de oppositie zijn geweest?' (Vlaams Belang)

'Wat zou uw reactie vanuit de oppositie zijn geweest?', vraagt Barbara Pas (Vlaams Belang) zich af. 'Wat als pakweg mevrouw Laurette Onkelinx (PS) het had gedaan?'

Francken riposteert: 'Zij zou geen christenen hebben gered', zegt hij al lachend.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'U kan zeggen wat u wil' (CDH)

Georges Dallemagne (CDH) wil meer te weten komen over de geruchten die Francken opving over onregelmatigheden met Melikan Kucam. 'Volgens mijn informatie is er blijkbaar al in de zomer, in juli of augustus, alarm geslagen. Kan u daar meer uitleg over geven?'

De Franstalige christendemocraat pleit bovendien voor een echte onderzoekscommissie, 'want nu kan u zeggen wat u wil en wat u niet wil'.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Gelukkig bent u geen regeringslid meer' (Groen)

Gelukkig bent u geen regeringslid meer, anders had u ontslag moeten nemen.Wouter De Vriendt (Groen)
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Veel vragen

De vragen van de parlementsleden zijn te herleiden tot enkele elementen. Zo wil men weten welke geruchten Francken juist hoorde in oktober en in december. Ze blijven het vreemd vinden dat de toenmalige staatssecretaris nooit zelf (gerechtelijke) stappen ondernam.

Daarnaast willen ze te weten komen hoe de procedure op het kabinet precies verliep. Met de organisatie Sant'Egidio waren er immers duidelijke criteria over het uitdelen van humanitaire visa. De lijsten van onder meer Melikan Kucam doorliepen een andere procedure. Waarom?

Er blijken ook veel frustraties te bestaan over de karige transparantie die Francken in de loop der jaren aan het parlement zou hebben verschaft.

Ten slotte benadrukken de parlementsleden de link tussen Francken en de contactpersonen Melikan Kucam (maar ook Karim Van Overmeire in Aalst) op basis van de partij N-VA. Nochtans heeft Francken al benadrukt dat 'partijpolitieke aanhorigheid op geen enkel moment een criterium was'.

Belga
© Belga
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Groen: 'Waar zaten uw gedachten?'

Wouter De Vriendt (Groen) steekt van wal: 'Het had u gesierd als u ondubbelzinnig had toegegeven dat uw beleid fout zat', zegt hij.

'De mensen hebben maar één vraag: waar zaten uw gedachten? Uw beleid is ontspoord. Niet door een accident de parcours, maar door uw keuze om te werken met mensen die toevallig de juiste partijlidkaart hadden. Uw beleid was laks, naïef en doorspekt met vriendjespolitiek.'

Belga
© Belga
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Heel erg dat u niet kritisch bent geweest'

U bent altijd kritisch geweest voor internationale organisaties, maar u bent dat niet geweest voor de selectie van uw contactpersonen. Dat is heel erg.Monica De Coninck (SP.A)
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

SP.A: 'Waarom heeft niet iedereen asiel aangevraagd?'

Ook Monica De Coninck (SP.A) vraagt zich af waarom niet alle mensen op de lijst-Kucam asiel hebben aangevraagd. Sterker nog, ze vraagt: 'Waarom heeft ú zich daar geen vragen bij gesteld?'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Binnenkort nog een hoorzitting met Francken?

Dewael denkt nu al dat er een nieuwe hoorzitting met Francken mogelijk is. Huidig minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) is immers bezig met een eigen administratief onderzoek naar de aanpak van haar voorganger. Als daar nieuwe elementen bovenkomen, dan dringt een nieuwe bijeenkomst zich op, aldus de liberaal.

Belga
© Belga
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Patrick Dewael (Open VLD): 'Discretionaire bevoegdheid is niet hetzelfde als "ik doe mijn goesting".'

Open-VLD-fractieleider Patrick Dewael is ook scherp voor Francken. 'Alle gevallen voor humanitaire visa moeten volgens een bepaalde procedure worden afgehandeld. Maar onder uw beleid waren er twee procedures: een categorie afgehandeld door DVZ, een andere via uw kabinet.'

'Ik heb geen overtuigend antwoord gekregen over welke screening er op het kabinet gebeurde nadat de leveranciers van lijstjes namen doorgaven.'

Dewael, die zelf ervaring heeft op het departement, vat het zo samen: 'Discretionaire bevoegdheid is niet hetzelfde als "ik doe mijn goesting".'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Zullen mensen van lijst-Kucam wel asiel krijgen?'

Lanjri (CD&V) vraagt zich af waarom niet alle mensen van de lijst-Kucam al een asielaanvraag hebben gedaan. 'Bij die mensen is er geen check gebeurd door DVZ. Er is dus een risico dat hun asielaanvraag wordt afgewezen omdat ze niet echt kwetsbaar zijn.'

'Als er meer transparantie had geweest, dan had dit vermeden kunnen worden.'

Belga
© Belga
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Nahima Lanjri (CD&V): 'Wilde u soms geen pottenkijkers?'

'Ik ben nog altijd kwaad dat er weinig transparantie was over de manier waarop de visa werden afgeleverd', zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. 'Onze vragen werden telkens afgewimpeld. Was dat omdat u geen pottenkijkers wilde?'

Lanjri werpt zich zo op als de voorlopig meest scherpe vragensteller.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Ik worstel met vragen'

'Ben ik goedgelovig geweest of heb ik een fout gemaakt? Met deze vragen worstel ik', zegt Francken.

Hij verwijst ook naar de geruchten die hem en zijn kabinet bereikten. 'De eerste keer betrof een vaag gerucht in oktober, de tweede keer in december. Nooit kreeg ik echter bewijsmateriaal te zien. Ik zei de mensen om naar de politie te stappen. In december werd me trouwens bevestigd dat er klacht was ingediend. Zelf naar de politie stappen, was dus niet nodig.'

Francken wil niet veel kwijt over Kucam, omdat er een onderzoek gaande is. 'Maar misbruik maken van mensen in nood is het meest onethische wat je kan doen.'

Hij herhaalt de woorden die hij eerder op sociale media formuleerde: 'Het slechtste wat ik gedaan heb in mijn leven is mensen te vertrouwen. En het beste wat ik gedaan heb in mijn leven is mensen te vertrouwen.'

'Tot uw dienst', besluit hij zijn betoog.

Het is nu aan de commissieleden om vragen te stellen. N-VA bijt de spits af. Sarah Smeyers neemt het woord.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Volgende keer zou ik contactpersonen laten screenen'

'Ik blijf 100 procent achter onze reddingsoperaties staan', aldus Francken.

Maar er zijn verbeteringen mogelijk, zegt hij. 'Door contactpersonen vooraf te screenen, had ik meer politieke dekking gekregen. Mocht dat zich ooit nog eens voordoen, zou ik dat doen.'

'We moeten ook vroeger in het proces de identiteitsdocumenten onderzoeken', zegt hij.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Niks gehoord in juli'

Werd het kabinet al op de hoogte gebracht van onregelmatigheden in juli 2018, zoals de advocaat van Melikan Kucam zegt? 'Nee', zegt Francken. 'Er werd enkel vastgesteld dat een vrouw van de lijst-Kucam was doorgereisd naar Zweden.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Géén VIP-behandeling'

Francken benadrukt: 'Er was géén VIP-behandeling. Ik besloot een zo sluitend mogelijk systeem van selectie toe te passen, namelijk door vertrouwenspersonen in te schakelen zodat ze optreden als "poortwachter".'

'Van mijn kant was er geen willekeursbehandeling, maar mijn vertrouwen in Mechelen is mogelijks op schaamteloze wijze beschadigd.'

'Er was ook geen cliëntilisme', zegt Francken. 'Partijpolitieke aanhorigheid was op geen enkel moment een criterium.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Theo Francken krijgt als eerste het woord. Hij licht stap per stap toe hoe de aanvraag van een humanitair visum verloopt en hoe zijn kabinet en DVZ werken. Hij benadrukt: 'Het visum is geen carte blanche voor onbeperkt verblijf. Zonder asielaanvraag vervalt het visum na één jaar.'

Hij herhaalt dat de lijst van Melikan Kucam uitmondde in 219 afgeleverde humanitaire visa.

Belga
© Belga
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Gisteren bleek trouwens dat de arrestatie van Melikan Kucam kaderde in een grootschalige actie tegen georganiseerde misdaad.

Lees ook: Onderzoek naar Melikan Kucam is uitloper van onderzoek naar criminele organisatie

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Onuitgegeven situatie

Het is ongebruikelijk dat een huidig Kamerlid gehoord wordt door zijn collega-Kamerleden. Toch vinden de andere partijen het niet meer dan logisch dat de politieke verantwoordelijke vragen komt beantwoorden.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Er zijn enkele pertinente vragen in de affaire waarbij Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam en Theo Francken in opspraak kwamen. Waarom werd Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nauwelijks betrokken bij de screening van mensen op de 'lijst-Kucam'? En waarom stapte Francken niet naar de politie toen hij geruchten over fraude hoorde?