Ford Genk gaat dicht. Dat is bevestigd op de bijzondere ondernemingsraad in Genk. Toeleveranciers inbegrepen verliezen 10.000 mensen hun baan. Bij Ford zelf komen 4.300 mensen op straat te staan. Vier andere bedrijven moeten samen met Ford de deuren sluiten.

De werknemers reageren verontwaardigd, boos en bedroefd. 'Dit is crapuleus.' De Europese top van Ford had niet de moed om de boodschap zelf te komen brengen in Genk. Het nieuws over de sluiting werd door de directie van Genk voorgelezen van een papiertje.

De redactie van Trends las de balans van Ford Genk en berekende dat de loonkosten wel degelijk van cruciaal belang waren voor Ford om de fabriek in Genk te sluiten.
LIVE BLOG door onze redacteurs Simon Demeulemeester in Ford Genk, Kevin Van der Auwera, Trui Engels en Eddy Eerdekens in Brussel. 21.00 uur: Goeienavond. Tot zover vandaag de liveblog over Ford Genk. Wanneer er vannacht nieuwe commentaren of reacties zijn, dan leest u die op de homepage van Knack. Bedankt voor het volgen 20.47 uur: Technologiefederatie Agoria gaat Chinese interesse in Europese automarkt aftoetsenEen delegatie van technologiefederatie Agoria is net vandaag vertrokken naar China om de interesse af te toetsen van Chinese autoconstructeurs om in Europa te investeren. Het dossier van Ford Genk zal daarbij op tafel komen. Dat zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen.

Dat de delegatie juist vertrekt de dag dat Ford de sluiting van Genk aankondigt, is toeval. De delegatie gaat er nagaan of kan worden samengewerkt met Chinese autoconstructeurs en toeleveranciers, maar ook of er investeringsinteresse is, aldus De Pril.

De situatie van Ford Genk zal natuurlijk worden aangekaart. "We gaan zo vlug mogelijk een dossier maken", aldus de Agoria-topman. Agoria tempert wel de verwachtingen. "Onze loonkost blijft een serieuze handicap. We hopen dat dit drama aanleiding geeft tot een planning om die handicap af te bouwen". Daarbij komt volgens Agoria de index in beeld. Die moet worden hervormd, luidt het.

20.10 uur: 'Impact sluiting voelbaar tot in haven Zeebrugge'De sluiting van Ford Genk zal ook gevolgen hebben voor de haven van Zeebrugge waar heel wat wagens passeren. De impact zal wel miniem zijn. Dat meldt Joachim Coens van de haven. "Het is sowieso nooit goed als een bedrijf sluit dat in de nabijheid ligt en gebruik maakt van onze haven", opent Joachim Coens. Maar panikeren doet de gedelegeerd bestuurder niet.

"Er passeren hier 100.000 Fords op jaarbasis, waarvan 40.000 uit Ford Genk die onder meer richting Zuid- en Noord-Amerika gaan. De export naar Groot-Brittannië gebeurt nu al via Vlissingen. In totaal worden hier 1.700.000 wagens getransporteerd. Maar hoe minder wagens, hoe minder werkkrachten nodig zijn uiteraard."

Wat de economische impact en de financiële gevolgen zullen zijn van de sluiting in Genk, kon Coens nog niet kwijt.

19.45 uur: Vlaamse regering wil duidelijkheid over gronden Ford GenkDe Vlaamse regering wil van Ford graag snel duidelijkheid over de aanwending van de gronden van Ford Genk. Die zijn in eigendom van Ford Duitsland. Peeters verwees daarbij naar de gronden van Opel Antwerpen. Daarover loopt nog steeds een juridisch geschil met General Motors.

19.04 uur: Aan de bedrijfspoort van Ford GenkEen vijftigtal mensen heeft post gevat aan de bedrijfspoorten van Ford, terwijl de avond valt over Genk. Rond 18 uur is er een tijdelijke container geplaatst zodat de vakbondsmensen, die aan de bedrijfspoorten de wacht houden, zich de komende nacht warm kunnen houden. Naast twee tentjes van het ACV heeft het ABVV twee tentjes geïnstalleerd.

Vanop het bedrijfsterrein worden houten paletten aangevoerd om ze in brand te steken. Een groot spandoek dat aan de gevel van de Ford hing, is door vakbondsmensen verwijderd en in brand gestoken. De lucht van de ondergaande zon werd zwart gekleurd door de rookpluim van het rubber van de banden.

18.49 uur: Limburgse provincieraad reageert aangeslagen op sluiting "De provincieraad is bijzonder aangeslagen. Met de sluiting van Ford verdwijnt de grootste werkgever in onze provincie. De welvaart en het welzijn van vele Limburgse gezinnen zijn bedreigd", aldus de provincieraad. "Deze beslissing heeft een bijzonder grote impact op het Limburgs economisch weefsel en in het bijzonder op de werkgelegenheid in Limburg. Meer dan tienduizend jobs gaan bij Ford, de toeleveranciers en de indirecte toeleveranciers verloren. Bovendien wordt de provincie met nog andere bedrijfssluitingen geconfronteerd", aldus de provincieraad.

"Gelet op de impact van deze beslissing is de provincieraad vragende partij om samen met de federale en Vlaamse regering en de sociale partners een relanceplan uit te werken waardoor aan de provincie en de getroffen werknemers en hun gezinnen een nieuw toekomstperspectief geboden kan worden. De komende dagen en weken zal het nodige overleg plaatsvinden."

18.08 uur: Task Force voor LimburgEr komt een speciale task force die de werkgelegenheid in Limburg moet stimuleren. Dat hebben de Vlaamse regering en de vakbonden woensdag afgesproken tijdens een overleg in Brussel. De vakbonden voelen zich intussen in de steek gelaten door hun Duitse collega's.

De task force moet enerzijds nagaan of er nog een toekomst is voor de auto-assemblage in Limburg. Dat is een piste waar de vakbonden zelf maar weinig in lijken te geloven. Anderzijds moet de task force nagaan hoe andere werkgevers kunnen overtuigd worden om te investeren in Limburg. Dat hebben vakbondsafgevaardigden Luc Prenen (ACV) en Ronny Champagne (ABVV) na afloop van het overleg met de Vlaamse regering gezegd.

17.58 uur: Stad Genk opent online register voor steunbetuigingen
Op de website van de stad Genk is een online register geopend voor steunbetuigingen na het drama, dat de stad te verwerken kreeg met de sluiting van Ford Genk. "Het is belangrijk dat we onze gedachten en emoties hierover kwijt kunnen. Dat zie je ook op sociale media", vertelt de Genkse burgemeester Wim Dries.

Woensdagavond komen ook alle fractieleiders van de Genkse gemeenteraad samen om een gezamenlijke motie voor te bereiden. "Donderdag vergadert de gemeenteraad, waarbij Ford een belangrijk gespreksonderwerp zal worden. We zullen donderdag ook met de motie naar buiten komen", aldus de aangeslagen Genkse burgervader.

16.40 uur 'Ford werknemers zijn op een schandalige en onbeschofte manier behandeld.' Vlaams parlement neemt Ford op de korrelIn het Vlaams Parlement is gedebatteerd over de sluiting van Ford Genk. Alle partijen toonden hun ongenoegen over de houding van de Ford-directie. Die wordt contract- en woordbreuk verweten. Verschillende partijen dringen daarnaast aan op een nieuw Limburgs reconversieplan.

Alle partijen in het parlement spraken hun verontwaardiging uit over de beslissing van Ford om de fabriek in Genk te sluiten. De Ford-top moest het daarbij zwaar ontgelden. Vooral het feit dat de autoconstructeur terugkomt op eerder gemaakte engagementen kan voor velen niet door de beugel.

De werknemers, die bereid waren om in te leveren in ruil voor 'werkzekerheid', zijn op een "schandalige" en "onbeschofte" manier behandeld, zo zeiden onder meer Marino Keulen (Open VLD), Lode Vereeck (LDD) en Ludo Sannen (SP.A).

Volgens Groen-fractieleider Filip Watteeuw is er eigenlijk onvoldoende "woede en verontwaardiging" over de "woordbreuk" van Ford. Ook Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens sprak van een "onaanvaardbare woordbreuk" en vond dat de Vlaamse regering zijn steun aan Ford moest terugeisen. "We moeten zeggen: 'we want our money back'", aldus Janssens.

Het debat mondde af en toe uit in een welles-nietesdiscussie over de invloed van de hoge loonkost in de beslissing van Ford. Volgens SP.A-politica Mia De Vits heeft de loonkost geen doorslaggevende rol gespeeld. "Dit gaat om een multinational die lidstaten op een cynische manier tegen mekaar uitspeelt. Europa moet daar dringend lessen uit trekken", aldus De Vits.

Verschillende parlementsleden wezen op de Limburgse "veerkracht" en de Limburgse ervaring op het vlak van reconversie. Er werd opgeroepen tot het opstellen van een nieuw Limburgs reconversieplan.

16.27 uur 'Eens horen wat Odell niet tegen ons durfde zeggen' (Walter Cnop)
De vakbonden van Ford Genk worden ontvangen bij Vlaams minister-president Kris Peeters. "Voornamelijk om te horen wat Stephen Odell aan Peeters heeft verteld, wat hij tegen ons niet durfde zeggen", verklaart Walter Cnop van vakbond ACV voor het binnengaan. De ceo van Ford Europe daagde immers niet op in Genk om het slechte nieuws aan de werknemers te melden.

"Eerst wil ik horen wat Stephen Odell heeft verteld en, in tweede instantie, welke rol van betekenis de Vlaamse regering kan spelen", aldus Cnop.

Donderdag willen de vakbonden dan samenzitten om een gezamenlijke strategie te bespreken. "Wellicht zullen we pleiten voor een reconversie, maar laat ons er voorlopig nog niet van uit gaan dat de banen verloren zijn", zegt Cnop. "Niet is onmogelijk."

Toch denkt de vakbondsman realistisch. "Er is een verschil met VW Vorst. Die fabriek werd inderdaad gered toen alles verloren leek,
maar Volkswagen heeft dan ook verschillende modellen in portefeuille. Ford heeft dat niet."

Ook een uitgebreid hulpplan van de overheid, zoals na de sluiting van de mijnen, ziet Cnop nu niet boven water komen. "De middelen van destijds zijn er nu niet meer", besluit hij.

15.14 uur Ford topman Stephen Odell: Ford moet dicht door overcapaciteitDe geplande sluiting van Ford Genk is een gevolg van overcapaciteit aan productie in Europa. Dat heeft de topman van Ford in Europa, Stephen Odell, gezegd.

Die overcapaciteit is op termijn onhoudbaar. Dat Ford van alle Europese fabrieken juist Genk sluit, ligt aan het feit dat de fabriek maar 48 procent van de productiecapaciteit benut. Die beslissing tot geplande sluiting werd vorige week genomen. De topman had het over een moeilijke beslissing.

Odell zei ook dat hij van plan is om de vakbonden van de Genkse Ford-fabriek te ontmoeten. De vakbonden hadden eerder
op de dag zo'n ontmoeting nog geweigerd.

14.45 uur Elio Di Rupo: De belissing tot sluiting is niet definitiefPremier Di Rupo laat weten dat wat hem betreft de beslissing tot sluiting van de fabriek in Genk niet definitief is. 'De consultatieperiode zoals voorzien in de wet Renault is in gang gezet.'

14.43 uur: KRC Genk leeft mee met getroffen families
"Het nieuws dat Ford haar fabriek in Genk sluit, heeft onze club met verstomming geslagen", schrijft voetbalclub KRC Genk in een korte mededeling op haar website. De club plant de volgende dagen een aantal acties ter ondersteuning van de getroffen families.

"Ons medeleven gaat in eerste instantie uit naar de vele families die zich nu in totale onzekerheid bevinden over hun verdere toekomst", luidt het op de website.

Dat Ford Genk sluit, raakt "onze gemeenschap in het hart van haar sociale en economische activiteit, waar onze club integraal deel van uit maakt."

14.18 uur Ford heeft sluiting bijzonder leep aangepaktHet wordt almaar duidelijker dat Ford de sluiting van de fabriek in Genk bijzonder leep heeft aangepakt. Terwijl nauwelijks drie weken geleden (voor de gemeenteraadsverkiezingen) nog keiharde garanties werden geboden voor werkzekerheid in Genk, wordt vandaag (na de gemeenteraadsverkiezingen) de fabriek in vijf minuten en zonder veel uitleg gesloten.

Het is voor de vakbonden zo goed als onmogelijk om stakingen of andere sociale acties te organiseren. Alle personeelsleden zijn thuis in technische werkloosheid. Ook dat was al lang geleden gepland en aangekondigd.

"De economische werkloosheid maakt het moeilijk om actie te
voeren", zegt ACLVB-secretaris Gert Steegmans. "Ford heeft het goed geënsceneerd."

De afgewerkte wagens blijven geblokkeerd. Sinds maandag laten de vakbonden geen wagens meer vertrekken.

14.14 uur Peter Leyman: 'Dit grens aan het onethische' Dit grenst aan het onethische" (Peter Leyman) De voormalige topman van Volvo Cars Gent, Peter Leyman, vindt dat wat de Europese directie van Ford doet met Genk "grenst aan het onethische". Hij vindt het met name onbegrijpelijk dat enkele weken geleden nog bevestigd werd dat Ford Genk drie modellen zou mogen maken.

Leyman, die tussen 2001 en 2007 aan het hoofd stond van Volvo Cars Gent, ziet geen toekomst meer voor de auto-assemblage in België. "Er is geen plaats meer voor massaproductie van standaardproducten, zoals auto's", zegt hij.

14.08 uur ACLVB: 'Sluiting Ford Genk is walgelijk en mensonterend'Ook nationaal ACLVB-voorzitter Jan Vercamst zakte af naar Ford Genk, waar de werknemers het nieuws over de sluiting in 2014 te horen kregen. De manier waarop de directie het verdict velde over de fabriek kan voor Vercamst niet door de beugel.

"Vijftig jaar geleden werd hier de eerste steen gelegd. Het is walgelijk en mensonterend dat nu op twee minuten tijd de werkzekerheid van Ford Genk weggegomd wordt", zei Vercamst. "Niemand had ooit durven denken dat het hier zou gedaan zijn."

Voor de vakbondsleider moet Vlaams minister-president Kris Peeters nu stappen naar Europa toe zetten om trachten jobs te redden.

13.39 uur De Europese topmannen van Ford Genk, die bij de bekendmaking van de sluiting van de fabriek, zelf niet opdaagden in Genk, reizen onder zware politiebewaking door ons land.In een kolonne van S-Maxen (geproduceerd in Genk) reden ze van het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters naar premier Elio Di Rupo.

De Europese directie weigert een verklaring af te leggen tegenover de media of tegenover de werknemers van Ford Genk. Ze moesten de sluiting van de fabriek vernemen van de directie van Genk die een mededeling aflas van een papiertje.

13.35 uur: De Vlaamse regering onderzoekt hoe ze 43,5 miljoen euro subsidies kan terugvorderen van Ford Genk 13.23 uur: Kris Peeters: Ford pleegt woordbreuk'Ford pleegt woordbreuk. De sluiting van Ford Genk is een nachtmerrie,' zegt Vlaams minister-president Kris Peeters.

13.20 uur: Zwarte vlaggen aan de poorten in Genk
Aan de poorten van Ford Genk is de verslagenheid groot bij de werknemers die naar Genk afgezakt waren om het verschrikkelijke nieuws te vernemen over de bedrijfssluiting.

Aan de poorten hangen intussen zwarte vlaggen naast de
vakbondsvlaggen. In twee tonnen wordt vuurtje gestookt. Voor de werknemers blijft onzekerheid troef over wat er gaat gebeuren.

De meesten reageren woedend op wat de Europese en Amerikaanse Ford-directie beslist heeft.

12.57 uur: Politici reageren verontwaardigd op Twitter
- "Limburg staat opnieuw voor moeilijke jaren. Met eendracht hebben we in verleden kunnen terugvechten. We moeten samen opnieuw toekomst maken." (CD&V-voorzitter Wouter Beke)
- "De machteloosheid v deze Vlaamse Regering. En v dit Vlaanderen" (VB-kamerfractieleider Gerolf Annemans) - "Vakbonden zouden zich toch nog meer internationaal solidair
moeten organiseren en verzetten tegen dit soort behandeling?" (Vlaams parlementslid van Groen Elisabeth Meuleman) - "Ford-Genk: pour moi qui ai vécu de près VW-Forest -c'était il y
a 6 ans- mes pensées vont en 1er lieu aux travailleurs et à leurs
familles" (Brussels minister Benoit Cerexhe) - "Sluiting îfordgenk, drama voor alle werknemers. Woord van
multinational is niet veel waard. Nu inzetten op sociaal begeleidingsplan" (Groen-kamerlid StefaanVan Hecke) - "Alle begrip voor emoties over Ford. Toch is het niet de taak van
politici om zelf verdriet te hebben, maar om dat van anderen te
voorkomen" (CD&V-senator Rik Torfs) - "Loonvorming is niet dé hoofdoorzaak vr sluiting Ford. Maar het
zal wel cruciaal z vr creatie nieuwe industrie en werkgelegenheid."
(CD&V-senator Peter Van Rompuy)

12.42 uur Vakbonden bepalen strategie De vijf vakbonden bij Ford Genk (ACV-Metea, ABVV-Metaal, ACLVB, LBC en BBTK) zullen donderdagavond hun strategie bepalen. 'We gaan de strategie bepalen van de komende dagen en weken', luidt het.

12.31 uur: 'Loonkosten wel degelijk cruciaal bij sluiting Ford Genk'

Nogal luid weerklinkt de roep dat de loonkosten niet echt relevant waren in de beslissing van Ford omdat die loonkosten niet meer dan ongeveer 6% van de kostprijs zouden uitmaken. Dit klopt absoluut niet met de naakte cijfers.

De redactie van Trends berekende de echte loonkosten. 12.24 uur: 'Aangeslagen, maar niet dood'

'We zijn aangeslagen, maar niet dood.' (Herman Reynders, gouverneur van Limburg) 'De aankondiging is dramatisch Deze ochtend had ik nog gehoopt op het minst slechte nieuws.'(Vlaams minister van Welzijn en Limburger Jo Vandeurzen)

'Een zware slag voor de betrokken werknemers en voor het hele industriële weefsel.' (Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois)
12.19 uur: Rechtstreekse toeleveranciers sluiten hun deueren: 1.300 jobs verloren

Ook de vier fabrieken die met een transportsysteem rechtstreeks met de Ford-fabriek zijn verbonden, zullen de deuren moeten sluiten. Voor die fabrieken werken ruim 1.300 mensen. Het gaat om SML Genk, IAC Genk, Lear Genk en Syncreon. Enkel SML Genk, dat ook aan Audi levert, zou een aantal jobs kunnen behouden. Bij de vier fabrieken ligt de productie momenteel stil.

Daarnaast zouden bij verschillende andere directe en indirecte toeleveranciers nog eens 4.000 jobs op de tocht staan.

11.59 uur Ford Lommel legt het werk neer
Bij Ford Lommel wordt donderdag het werk 24 uur neergelegd uit solidariteit met de werknemers in Genk, zeggen de vakbonden.

Ford Lommel is een 'testbaan'. Hier worden afgewerkte auto's uit Genk getest op een rijcircuit.

11.48 uur 'Ford durft eigen werknemers niet in de ogen te kijken(Ingrid Lieten)
"Vreselijk." Zo reageert ook Vlaams minister van Innovatie en Overheidsinvesteringen Ingrid Lieten (SP.A) op de aangekondigde sluiting van Ford Genk.

"Onze eerste zorg moeten de arbeiders en hun gezinnen zijn om de klap op te vangen", zegt Lieten, zelf ook Limburgse.

De minister vindt het ongelooflijk dat de directie van Ford Europa de werknemers "niet eens in de ogen durft te kijken. Zij hadden al ingeleverd om de nieuwe modellen te kunnen bouwen".

11.35 uur: Ford belooft steun voor werknemersAutobouwer Ford heeft in een persbericht bevestigd dat het de productie in Genk tegen het einde van 2014 wil stopzetten. "We onderkennen de gevolgen van deze mogelijke actie voor onze werknemers, hun families, onze leveranciers en de lokale gemeenschap", luidt het.

Het bedrijf belooft maatregelen en ondersteuning. "Wij zijn ons ten volle bewust van en aanvaarden de maatschappelijke plichten van Ford in deze moeilijke situatie en zullen, indien het herstructureringsplan zou worden bevestigd, zeker stellen dat we de maatregelen zullen nemen en in de ondersteuning zullen voorzien om de gevolgen voor alle betrokken werknemers te milderen", zegt het persbericht.

"De verkoop van nieuwe auto's heeft dit jaar het laagste punt bereikt in bijna 20 jaar en zal naar verwacht wordt volgend jaar op dit niveau blijven of nog verder dalen", zegt Ford.

"De voorgestelde herstructurering van onze Europese
productieactiviteiten vormt een essentieel onderdeel van ons plan om de activiteiten van Ford in Europa te versterken en opnieuw met winstgevende groei aan te knopen", verklaart de topman van Ford Europe, Stephen Odell, in het persbericht.

Tot grote woede van de werknemers van Ford liet Odell zich niet zien in Genk. De sluiting van de fabriek werd door de lokale directie meegedeeld door een tekst af te lezen van een papiertje.

11.20 uur Zie ook: In Beeld In Beeld: verslagenheid bij werknemers Ford Genk

10.58 uur: ACLVB: Wij eisen Europese actieNa het nieuws over de sluiting in 2014 van de Ford-fabriek in Genk eist de liberale vakbond ACLVB actie op het niveau van de Europese ondernemingsraad en Europa zelf.

"De eurocrisis zorgde voor een dalende autoverkoop en ook Ford Genk kampt met overcapaciteit. Ik hoop eigenlijk dat er vanmiddag een tandem Peeters-Van Rompuy in werking schiet. Het probleem overstijgt duidelijk België", stelt Jan Vercamst, de nationale voorzitter van het ACLVB.

Ook vraagt hij zich af waarom enkel banken gered worden en Europa geen duidelijke signalen geeft als het om de reële industrie gaat. "Waarom kunnen we niet gaan naar een Europees reddingsplan voor de vier vestigingen van Ford in Europa, zoals de Amerikaanse president Barack Obama deed in het geval van GM en Chrysler, of de Franse president François Hollande voor Peugeot-Citroën?"

"Dat is de zoveelste kaakslag voor de auto-industrie in België. Ik roep alle werknemersvertegenwoordigers van de Europese ondernemingsraad op om nu alle Europese Ford-fabrieken te sluiten en samen actie te voeren. Laat ons gezamenlijk overleggen en de inspanningen over alle vestigingen heen verdelen", aldus Hugo Engelen, Vlaams gewestsecretaris.

10.56 uur: ABVV: Ford heeft zijn woord gebroken
De voorzitter van ABVV Metaal Limburg Rohnny Champagne reageert kwaad dat de directie van Ford opnieuw haar woord gebroken heeft. "Vijf jaar geleden zijn we naar Keulen geweest. Er is toen gezegd en bevestigd dat de fabriek in Genk open zou blijven, maar opnieuw breekt Ford zijn woord.'

'Het is een catastrofe voor zoveel gezinnen", aldus Champagne, die eraan toevoegde dat hij zal proberen voor de arbeiders in Genk de laatste eurocent eruit te persen die erin zit.

"Er is hier met de lokale directie geprobeerd een toekomstplan op te stellen. Er moest 12 procent bespaard worden om nieuwe modellen binnen te halen. Ik was in de veronderstelling dat het toekomstplan gelukt was, maar Ford blijkt dan toch een onbetrouwbare partner.'

'Reden ook waarom de Europese directie niet het lef heeft hier aanwezig te zijn. Dit doet verschrikkelijk veel pijn. We moeten nu eerst weer rustig worden en ik vermoed dat we hier in Genk nog veel tijd gaan doorbrengen om te zien hoe we alles gaan afhandelen", aldus Rohnny Champagne, die strijdvaardig blijft.

Champagne denkt in eerste instantie aan het scenario bij Nedcar waar een doorstart gerealiseerd is met een andere eigenaar. "Nedcar is de enige hier in de nabij regio die dergelijk scenario overleefd heeft. Ik wil proberen hier ook een doorstart te realiseren, maar helaas kunnen we dat niet bespreken, omdat de directie nu niet hier is. Ik zou tegelijkertijd willen de mensen aan het werk houden en de mensen troosten", zei Champagne aan de poorten van Ford Genk.

10.55 uur ACV: 'Totaal gebrek aan respect van Ford. Dit tart alle verbeelding'Het ACV verwijt Ford, dat in het verleden nog werkzekerheid beloofde tot 2020 "een gebrek aan respect", en bekijkt welke juridische stappen ze kan ondernemen.

ACV-secretaris Luc Prenen las de korte mededeling van de directie na afloop van de vergadering voor aan het verzamelde personeel. De directie stelt "een herstructurering voor, een collectief ontslag en de sluiting van Genk". De autoassemblage en de persen zullen gesloten worden "aan het einde van de productiecyclus van de huidige modellen in 2014". Het gaat om een verlies van ongeveer 4.300 (directe) banen in Genk.

De productie van de nieuwe modellen van de wagens die Genk
momenteel produceert, verhuist naar het Spaanse Valencia. Het gaat om de Mondeo, S-Max en Galaxy. Wat dit concreet betekent is nog niet exact duidelijk. Wel staat vast dat de Mondeo tot midden 2013 van de band rolt. "Ik verwacht dan een eerste herstructurering", aldus Prenen.

De Galaxy en S-Max zijn in productie tot midden 2014. Dan valt dus het doek over Ford Genk.

Prenen is verbitterd. "Ik had dit zeker niet verwacht. Dit tart alle verbeelding", klinkt het. "Uitstel van executie tot 2014. Een gebrek aan respect."

De vakbond gaat nu haar advocaten op de zaak zetten. Met het investeringsplan beloofde de directie in november 2010
immers investeringen in ruil voor een loonsverminderingen van 12 procent. "Werkzekerheid tot 2020", klonk het destijds optimistisch.

"We hadden een overeenkomst met de Europese directie, we hadden hun handtekening", klinkt de bittere realiteit bij de vakbondsman nu. Op dit moment hebben acties volgens Prenen geen zin. De fabriek ligt momenteel immers tijdelijk stil.

Prenen hekelde dat de Europese Ford-directie niet aanwezig was. De directie van Ford Genk bracht de donkere boodschap over. "Een korte boodschap, sec." De boodschap die de directie overmaakte, moet volgens de vakbondman gezien worden in het licht van de procedure van de wet-Renault.

10.45 uur: Woede over afwezigheid Europese top bij bekendmaking sluiting Ford GenkBij het voorlezen van de mededeling over de herstructurering in de vergaderzaal binnen bij Ford Genk ontstond er wat duw- en trekwerk tussen de vakbondsmensen onderling. Het was een woelige situatie. De lokale directie las droogweg een mededeling voor, die vijf minuten duurde.

"Het was een opstoot van woede en frustratie. Men laat ocharme de lokale directie een tekst voorlezen. En dan stonden er alleen de naamplaatjes van onder meer Stephen Oddell. De schijnheiligheid ten top", zei voorzitter ABVV Metaal Limburg Rohnny Champagne.

10.43 uur: Werknemers Ford Genk: Ik verkoop onmiddellijk mijn Ford'Ik verkoop onmiddellijk mijn Ford,' zeggen enkele werknemers. Bij Ford Genk wordt altijd (al dan niet subtiel) aangedrongen dat de werknemers met een auto van het eigen merk rijden. Serge (22 jaar dienst) en Wilfried (25 jaar dienst): 'We moesten al zoveel stempelen. Met de 12 procent die we inleverden, betalen we nu onze eigen ontslagpremie. En dat terwijl ze ons werkzekerheid hebben beloofd. Op papier!'

10.42 uur: Lees ook opinie Ewald Pironet, adjunct-hoofdredacteur Knack Kroniek van een aangekondigde dood
10.38 uur: Burgemeester Genk: Er is geen plan B'Limburg davert,' zegt de Genkse burgemeester Wim Dries. 'Het is nu alle hens aan dek. Er is geen Plan B.'

10.22 uur: Ondanks de beloftes over werkzekerheid: sluiting Ford Genk in 2014 nog eens bevestigd. Europese topman had niet de moed om onheilsboodschap zelf over te brengen. Nieuws over sluiting werd door directie Genk voorgelezen van een papiertje.De Ford-fabriek in Genk sluit de deuren na afloop van de productie van de huidige modellen. Dat zal in 2014 zijn, zo heeft de lokale directieaan de vakbonden meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad.

ACV-secretaris Luc Prenen las de korte mededeling van de directie na afloop van de vergadering voor aan het verzamelde personeel. De directie stelt "een herstructurering voor, een collectief ontslag en de sluiting van Genk". De autoassemblage en de persen zullen gesloten worden "aan het einde van de productiecyclus van de huidige modellen in 2014". Het gaat om een verlies van ongeveer 4.300 (directe) banen in Genk.

In november 2010 werd nog een toekomstcontract getekend tussen de internationale Ford-directie en de Vlaamse overheid. Ford Genk kreeg de bevestiging dat het drie nieuwe modellen mocht produceren. "Werkzekerheid tot 2020", klonk het toen optimistisch.

Midden september 2012 zorgde de Wall Street Journal voor ongerustheid toen de krant schreef dat Ford werkte aan een herstructureringsplan voor Europa en dat dat plan mogelijk de sluiting van Ford Genk zou betekenen. Die sluitingsgeruchten werden snel de kop ingedrukt.

De nieuwe vicepresident van Ford voor Europa, Jeff Wood, kwam in september naar Genk en bevestigde aan de bonden dat de geplande investeringen in de fabriek zouden doorgaan. Vanaf oktober 2013 zou Genk de nieuwe Mondeo mogen bouwen.

Maar ondanks alle beloftes, verhuist de productie van de nieuwe modellen van de wagens die Genk momenteel produceert nu toch naar het Spaanse Valencia. Het gaat om de Mondeo, S-Max en Galaxy.

Vakbondsman Luc Prenen hekelde dat de Europese Ford-directie niet aanwezig was bij de bekendmaking van de sluiting. De directie van Ford Genk bracht de donkere boodschap over.

10.16 uur: 'Wij willen uitleg'Ford-werknemer Domingo Lazaro: 'Wij willen uitleg. Dit was een maand geleden al beslist en toch deden ze ons allerlei beloften. We worden aan het lijntje gehouden. Ze gaan nu onze premies betalen met het geld dat ze ons al hebben afgepakt.'

10.10 uur Lees ook De geschiedenis van Ford Genk
09.59 uur Lees ook Ford Genk gaat dicht in 2014
09.50 uur Ewald Pironet 'Hoe gaat men dit uitleggen aan de mensen?'We kunnen de conclusie die we enkele weken gelden trokken, vandaag met de bekendmaking van de sluiting van Ford Genk alleen maar herhalen: subsidies volstaan niet om een autofabriek open te houden,' schrijft Ewald Pironet, adjunct-hoofdredacteur van Knack. 'We hadden beter bijtijds uitgekeken naar alternatieven. Dat is niet gebeurd. Hoe gaat men dat uitleggen aan de duizenden mensen die rechtstreeks en onrechtstreeks getroffen worden door de sluiting van Ford Genk?

09.46 uur Burgemeester Genk: waar zijn nu de andere burgemeesters van Limburg? Waar is Dewael?'Ik ben verslagen,' zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) op het terrein van Ford Genk aan Knack.be.

09.45 uur: Een werknemer: waar zijn nu die burgemeesters?
'Ons geld gaat naar Spanje,' zucht een ontgoochelde werknemer. 'Ons werk ook. Waar zijn nu de andere burgemeesters van Limburg? Waar zit Patrick Dewael? Dit is verschrikkelijk voor ons allemaal. Alle hoop is volledig weg.'

09.44 uur De productie van de Mondeo, de Galaxy en de S-Max verhuist van Genk naar Valencia in Spanje 09.43 uur Burgemeester Genk: Dit is een doemscenario'We gaan nu samen vechten,' zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V), die mee aan de poort bij Ford Genk staat. 'Dit is een doemscenario.

09.40 uur Johan Van Overtveldt: Dit komt beenhard aan'Het zat er aan te komen, je verwacht het en dan komt het toch nog beenhard aan, zegt Trends-hoofdredacteur Johan Van Overtveldt. 'Dit is een drama voor Limburg, vooral omdat rond Ford Genk de concentratie van toeleveranciers veel dichter is dan bijvoorbeeld bij Opel Antwerpen of Renault Vilvoorde het geval was.'

' Dit wordt zeker qua jobs een bloedbad. Bekijken we deze onverkwikkelijke gang van zaken op een positieve manier dan moeten we er op hopen dat dit een wake-up call voor onze politieke bewindvoerders wordt. Het beleid moet echt om. Het kan niet langer volstaan om wat te prutsen in de marge. Het argument dat Audi Vorst het goed doet, is niet echt relevant.'

'Onze loonkosten moeten naar beneden, onze arbeidsmarktwerking dient grondig herzien te worden, de fiscale druk op economische activiteiten moet naar beneden en ook wat onze energiekosten betreft, dient het beleid zich schrap te zetten.'

'Het ergste wat ons nu kan overkomen, is dat vanuit het Belgische beleid de handen in onschuld gewassen worden en het beschuldigende vingertje in de richting van derden uitgestoken wordt. Het zou al te simpel zijn de sluiting van Ford Genk volledig toe te schrijven aan een desastreuze marktontwikkeling inzake auto-verkoop en/of de hebzucht van een Amerikaanse multinational.'

09.22 uur: Sluiting fabriek is bekendgemaakt in droge mededelingGeen gesprek, geen onderhandeling, geen mededogen. De sluiting van Ford Genk, waarbij rechtstreeks 4.300 mensen hun baan verliezen, is voorgelezen van een vooraf geschreven tekst. De voorlezing duurde 5 minuten. Dat roepen boze vakbondsmensen door een megafoon.

09.20 uur Werknemers reageren emotioneelDe werknemers aan de deur van de fabriek reageren erg emotioneel. Vorige week was hen nog voor langer tijd werkzekerheid beloofd. Niemand begrijpt de plotse ommekeer van Ford. Er wordt geschreeuwd, gehuild en geweend. 'Dat de directie zelf hun auto's maakt. Eerst moeten we inleveren en dan vliegen we buiten.'

09. 18 uur: 'Dit is crapuleus'Verontwaardigd, boos, bedroefd. De werknemers aan de poort reageren zeer emotioneel op de sluiting van Ford Genk. 'Dit is crapuleus,' zegt een vakbondsman. 'We worden koud gepakt. Ik ben er echt slecht van. Afvloeiingsregelingen ok, maar collectief ontslag?'

09.17 uur: Sluiting voorzien voor 2014Er raken meer details bekend. De sluiting is voorzien voor 2014. De huidige modellen moeten nog worden afgewerkt. Het gaat om de Mondeo, de S-Max en de Galaxy. Er komen geen nieuwe modellen naar Genk.

09.05 Werknemers reageren verslagen op de sluiting van Ford GenkVele van de honderden werknemers aan de poorten van Ford Genk hebben de tranen in de ogen. Er heerst onbegrip. 'De sluiting wordt bekendgemaakt na 2 minuten. Dat is toch geen onderhandelen.'

09.02 uur Ford Genk gaat dichtHet ergste rampscenario wordt bevestigd. Ford Genk gaat dicht. Dat is per sms uitgelekt uit de bijzondere ondernemingsraad.

09.00 uur Pessimisme troef bij start van bijzondere ondernemingsraadDe vakbondsblokkade voor een van de ingangspoorten
van Ford Genk kleurt groen, rood en blauw. Het personeel van Limburgs grootste werkgever stroomt er toe voor de bijzondere ondernemingsraad met Stephen Odell, topman
van Ford Europa.

Pessimisme troef bij de aanwezige militanten. En verbittering. Dat de werknemers met het investeringsplan afgesloten in 2010 12 procent ingeleverd hebben in ruil voor investeringen gaat vaak over de lippen. En dat de directie al zo vaak op beloftes terugkwam.

ACV-secretaris Luc Prenen: "Het feit dat we zonder agenda uitgenodigd zijn, laat alle pistes open, wat toch wel verontrustend is. De geruchtenmolen die al op gang gekomen is laat niet het beste vermoeden." De scenario's die circuleren: sluiting, afslanking naar één shift of sluiting eind 2014.

ACV-hoofdafgevaardige Eddie Martens verwacht het ergste. "Voor mij is het al enige tijd uitgemaakt. We krijgen de dood met de kogel of de strop. Het ene duurt gewoon langer. Als je het aan de mensen vraagt, dan verkiezen ze het eerste."

Hetzelfde verhaal bij hoofdafgevaardigde Erik Verheyden van ABVV. "Ik verwacht het begin van het einde. Een herstructurering met sluiting op korte termijn", een uitdoofscenario in 2014.

"Stilte voor de storm", klinkt het bij ACLVB-secretaris Gert Steegmans. "We wachten nu bang af hoe zwaar de storm is."

08.47 uur PVDA deelt pamfletten uit
De Genkse afdeling van de linkse partij PVDA+ deelt pamfletten en citroenen uit onder de werknemers. De partij wil dat de regering de fabriek "in beslag neemt" als de directie ze sluit.

08.43 uur: Werknemers stromen toeDe werknemers stromen toe op de terreinen van Ford Genk. Ze willen uit eerste hand horen wat er gaat gebeuren met hun fabriek. De duizenden werknemers van Ford Genk zijn deze week normaal thuis door technische werkloosheid omwille van de overcapaciteit. Ze zijn allemaal voorbereid op 'heel slecht nieuws'.

08.42 uur: 115 mensen verliezen hun job bij sluiting Dow Chemicals
Vlak voor de start van de bijzondere ondernemingsraad die duidelijkheid moet verschaffen over de toekomst van Ford Genk, raakt bekend dat 115 mensen hun job verliezen door de sluiting van Dow Chemicals in Tessenderlo, enkele gemeenten verderop in Limburg.

08.40 uur 'De auto's zijn van ons'
Vakbondsleden houden de poorten gesloten om de afgewerkte auto's te bewaken. Die dienen als oorlogsbuit als er een staking zou volgen. Er staan nog zeker 1.000 auto's binnen. 'Dat is ons kapitaal,' zegt een vakbondsman. 'Als ze ons niks geven, dan verkopen wij de auto's. Bij manier van spreken, eh'.

08.26 uur: 'Waar moeten wij naartoe?'ACV-militant Gianfranco vraag zich af waar de Ford-werknemers naartoe moeten als ze hun job verliezen. 'Iedereen die hier werkt, kampt met drie kwalen: nek, schouders en rug. Moeten wij in de bouw werk gaan zoeken.?'

08.23 uur 'Wij waren de beste leerling in de klas van Ford''Wij waren de beste leerling in de klas van Ford,' zegt ACV-militant Gianfranco, die 28 jaar bij Ford werkt. 'Onze mensen werden naar andere landen gestuurd om daar auto's af te stellen. Wij hebben de know how en we hebben al heel veel ingeleverd. Wat willen ze nog meer?'

08.05 uur: 'Wij vinden geen ander werk'Op de terreinen van Ford Genk is ABVV-militant Huub (47) bijzonder pessimistisch gestemd. 'Als ik vandaag mijn job verlies, vind ik geen ander werk. Ik voel me nog jong, maar als ik ergens solliciteer zeggen ze: Wat kom jij hier doen ouwe zak?'

'Er is geen werk meer. Er zijn veel jonge gasten op zoek naar werk. Vroeger kwam je hier aan of ging je in de bouw werken. Maar nu?'

07.59 uur: 'We staan hier voor onze kinderen'
'We strijden niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen,' zegt vakbondsmilitant Vincencio die nog vier broers heeft die bij Ford Genk aan het werk zijn.

07.51 uur Werknemers van Ford roepen elkaar per sms op om massaal naar de fabriek in Genk te komen om te luisteren naar het nieuws op de bijzondere ondernemingsraad. Sommige vakbondsleden stuurden honderden smsjes

07.42 uur Lees ook
Een pikzwarte dag voor Ford Genk
07.33 uur Simon Demeulemeester bij de Fordwerknemers'Ze verwachten zich aan het allerergste. Ze hebben slecht geslapen.'

07.14 uur: Poorten nog geblokkeerdEen twintigtal vakbondsleden blokkeren nog altijd de poorten van Ford Genk. Ze verhinderen dat afgewerkte auto's het terrein verlaten. Bij een latere eventuele staking zullen de auto's dienen als oorlogsbuit. Iedereen die binnen wil, mag binnen.

07.00 uur Radio 1: drie scenario'sVolgens Radio 1 zijn er drie mogelijke scenario's:

1. Beste scenario: 1.000 ontslagen
2. Slechtste scenario: onmiddellijk ontslag
3. Iets tussenin: een uitdoofscenario met een sluiting in 2014

Het is afwachten tot de bijzondere ondernemingsraad van 9 uur. Alles wat voordien voorspeld wordt, is giswerk.

06.30 uur De krantenkoppenAlle Vlaamse kranten openen hun voorpagina met het nieuws rond Ford Genk. De krantenkoppen:

- DE STANDAARD: Angst voor de hakbijl
- DE TIJD: 10.000 banen staan op het spel bij Ford Genk
- HET LAATSTE NIEUWS: Wachten op het ergste
- HET BELANG VAN LIMBURG: Drama of ramp?
- DE MORGEN: Di Rupo en Peeters twisten terwijl Ford Genk kapseist
- GAZET VAN ANTWERPEN: Vrees voor sociaal bloedbad
- HET NIEUWSBLAD: De man die beslist over 10.000 jobs
- METRO: Bang afwachten

06.16 uur Lees ook
Stephen Odell, de Ford-topman die het lot van 10.000 werknemers in handen heeft
06.15 uur De agenda van vandaag
Wat gebeurt er vandaag bij Ford Genk?

Om 8 uur worden alle werknemers in de fabriek verwacht. De duizenden arbeiders en bedienden waren deze week thuis vanwege technische werkloosheid.

Om 9 uur start de bijzondere ondernemingsraad. Ford-topman Odell brengt naar verwachting slecht nieuws. Bijna niemand twijfelt er nog aan dat er massaal ontslagen vallen. Wordt de fabriek drastisch afgeslankt of gaat ze helemaal dicht?

Om 12 uur trekt Odell naar Brussel voor een ontmoeting met Vlaams minister-president Kris Peeters. Peeters heeft geen idee wat de Ford-topman hem komt vertellen, maar liet al weten dat hij zich voorbereidt op het ergste.

Om 13 uur heeft Odell in Brussel een gesprek met premier Elio Di Rupo. Ook dat wijst op bijzonder slecht nieuws. Waarnemers verwachten dat Odell niet naar Di Rupo trekt om de premier te vertellen dat Ford in Genk de nachtshift afschaft.

06.15 uur: 'Bang afwachten'

Voor de werknemers van Ford Genk en van de vele toeleveranciers is het bang afwachten tot de bijzondere ondernemingsraad van 9 uur. Dat er negatief nieuws zal volgen, lijkt haast een zekerheid. Volgt er banenverlies of heeft Ford een beslissing genomen over de toekomst van de Genkse fabriek?
De directie van Ford nodige de vakbonden uit voor de
bijzondere ondernemingsraad. Die mededeling kwam er als een donderslag bij klare hemel. De bonden tastten volledig in het duister. Want de speculatie over de toekomst van Ford Genk - meermaals werd bericht dat de fabriek zou worden gesloten - was een maand voordien immers gaan liggen.

De vakbonden hadden in september nog de bevestiging gekregen dat Genk vanaf oktober 2013 de nieuwe Mondeo zou mogen
bouwen. En de Europese directie beloofde ook dat geplande investeringen er zouden komen.

Maar nu vrezen de 4.300 werknemers dus opnieuw voor hun baan. Zo berichtte de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung dat bedrijfsbronnen bevestigden dat Ford de fabriek indien mogelijk eind 2013 zal sluiten. Ook persbureau Reuters bracht onheilspellende berichten over de Genkse fabriek.

De werknemers en hun collega's bij de vele toeleveranciers wachten dus met een bang hart af wat de Ford-directie aan de vakbonden zal meedelen op de bijzondere ondernemingsraad. Aan de fabriekspoort zullen werknemers en vakbonden met spanning wachten op de uitkomst van de vergadering.

06.14 uur Lees ook- Urbain Vandormael Valt het doek over Ford Genk?- Johan Van Overtveldt: De problemen van Ford Genk zijn geen verrassing- Walter Pauli Zeker 10.000 werklozen bij een volledige sluiting- Eddy Eerdekens Politiek gekibbel rond problemen Ford Genk- Wolfgang Riepl Toekomst zit in gespecialiseerde toelevering
06.05 uur Herlees de LIVEBLOG van dinsdag 23 oktober in de aanloop naar de bijzondere ondernemingsraad bij Ford Genk.

Politiek gekibbel rond problemen Ford Genk 06.01 uur Radio 1: Zware afslanking of sluiting?'Het is aftellen naar de bijzondere ondernemingsraad bij Ford Genk,' zegt ook Radio 1. 'Het is afwachten of er een zware afslanking dan wel een sluiting van de fabriek komt. Werknemers en toeleveranciers zijn bijzonder ongerust. Internationale media als Reuters, The Wall Street Journal en de Frankfurter Allgemeine voorspellen een sluiting van de fabriek.'

06.00 uur Goeiemorgen. Welkom bij de liveblog van Knack.be over de bijzondere ondernemingsraad bij Ford Genk. We volgen hier het nieuws vanuit de Ford fabriek in Genk waar de werknemers om 9 uur worden geïnformeerd over hun toekomst en vanuit Brussel waar de grote bazen van Ford later op de dag ontmoetingen hebben met Vlaams minister-president Kris Peeters en premier Elio Di Rupo.

Ford Genk gaat dicht. Dat is bevestigd op de bijzondere ondernemingsraad in Genk. Toeleveranciers inbegrepen verliezen 10.000 mensen hun baan. Bij Ford zelf komen 4.300 mensen op straat te staan. Vier andere bedrijven moeten samen met Ford de deuren sluiten. De werknemers reageren verontwaardigd, boos en bedroefd. 'Dit is crapuleus.' De Europese top van Ford had niet de moed om de boodschap zelf te komen brengen in Genk. Het nieuws over de sluiting werd door de directie van Genk voorgelezen van een papiertje. De redactie van Trends las de balans van Ford Genk en berekende dat de loonkosten wel degelijk van cruciaal belang waren voor Ford om de fabriek in Genk te sluiten. LIVE BLOG door onze redacteurs Simon Demeulemeester in Ford Genk, Kevin Van der Auwera, Trui Engels en Eddy Eerdekens in Brussel. 21.00 uur: Goeienavond. Tot zover vandaag de liveblog over Ford Genk. Wanneer er vannacht nieuwe commentaren of reacties zijn, dan leest u die op de homepage van Knack. Bedankt voor het volgen 20.47 uur: Technologiefederatie Agoria gaat Chinese interesse in Europese automarkt aftoetsenEen delegatie van technologiefederatie Agoria is net vandaag vertrokken naar China om de interesse af te toetsen van Chinese autoconstructeurs om in Europa te investeren. Het dossier van Ford Genk zal daarbij op tafel komen. Dat zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. Dat de delegatie juist vertrekt de dag dat Ford de sluiting van Genk aankondigt, is toeval. De delegatie gaat er nagaan of kan worden samengewerkt met Chinese autoconstructeurs en toeleveranciers, maar ook of er investeringsinteresse is, aldus De Pril. De situatie van Ford Genk zal natuurlijk worden aangekaart. "We gaan zo vlug mogelijk een dossier maken", aldus de Agoria-topman. Agoria tempert wel de verwachtingen. "Onze loonkost blijft een serieuze handicap. We hopen dat dit drama aanleiding geeft tot een planning om die handicap af te bouwen". Daarbij komt volgens Agoria de index in beeld. Die moet worden hervormd, luidt het. 20.10 uur: 'Impact sluiting voelbaar tot in haven Zeebrugge'De sluiting van Ford Genk zal ook gevolgen hebben voor de haven van Zeebrugge waar heel wat wagens passeren. De impact zal wel miniem zijn. Dat meldt Joachim Coens van de haven. "Het is sowieso nooit goed als een bedrijf sluit dat in de nabijheid ligt en gebruik maakt van onze haven", opent Joachim Coens. Maar panikeren doet de gedelegeerd bestuurder niet. "Er passeren hier 100.000 Fords op jaarbasis, waarvan 40.000 uit Ford Genk die onder meer richting Zuid- en Noord-Amerika gaan. De export naar Groot-Brittannië gebeurt nu al via Vlissingen. In totaal worden hier 1.700.000 wagens getransporteerd. Maar hoe minder wagens, hoe minder werkkrachten nodig zijn uiteraard." Wat de economische impact en de financiële gevolgen zullen zijn van de sluiting in Genk, kon Coens nog niet kwijt. 19.45 uur: Vlaamse regering wil duidelijkheid over gronden Ford GenkDe Vlaamse regering wil van Ford graag snel duidelijkheid over de aanwending van de gronden van Ford Genk. Die zijn in eigendom van Ford Duitsland. Peeters verwees daarbij naar de gronden van Opel Antwerpen. Daarover loopt nog steeds een juridisch geschil met General Motors. 19.04 uur: Aan de bedrijfspoort van Ford GenkEen vijftigtal mensen heeft post gevat aan de bedrijfspoorten van Ford, terwijl de avond valt over Genk. Rond 18 uur is er een tijdelijke container geplaatst zodat de vakbondsmensen, die aan de bedrijfspoorten de wacht houden, zich de komende nacht warm kunnen houden. Naast twee tentjes van het ACV heeft het ABVV twee tentjes geïnstalleerd. Vanop het bedrijfsterrein worden houten paletten aangevoerd om ze in brand te steken. Een groot spandoek dat aan de gevel van de Ford hing, is door vakbondsmensen verwijderd en in brand gestoken. De lucht van de ondergaande zon werd zwart gekleurd door de rookpluim van het rubber van de banden. 18.49 uur: Limburgse provincieraad reageert aangeslagen op sluiting "De provincieraad is bijzonder aangeslagen. Met de sluiting van Ford verdwijnt de grootste werkgever in onze provincie. De welvaart en het welzijn van vele Limburgse gezinnen zijn bedreigd", aldus de provincieraad. "Deze beslissing heeft een bijzonder grote impact op het Limburgs economisch weefsel en in het bijzonder op de werkgelegenheid in Limburg. Meer dan tienduizend jobs gaan bij Ford, de toeleveranciers en de indirecte toeleveranciers verloren. Bovendien wordt de provincie met nog andere bedrijfssluitingen geconfronteerd", aldus de provincieraad. "Gelet op de impact van deze beslissing is de provincieraad vragende partij om samen met de federale en Vlaamse regering en de sociale partners een relanceplan uit te werken waardoor aan de provincie en de getroffen werknemers en hun gezinnen een nieuw toekomstperspectief geboden kan worden. De komende dagen en weken zal het nodige overleg plaatsvinden."18.08 uur: Task Force voor LimburgEr komt een speciale task force die de werkgelegenheid in Limburg moet stimuleren. Dat hebben de Vlaamse regering en de vakbonden woensdag afgesproken tijdens een overleg in Brussel. De vakbonden voelen zich intussen in de steek gelaten door hun Duitse collega's. De task force moet enerzijds nagaan of er nog een toekomst is voor de auto-assemblage in Limburg. Dat is een piste waar de vakbonden zelf maar weinig in lijken te geloven. Anderzijds moet de task force nagaan hoe andere werkgevers kunnen overtuigd worden om te investeren in Limburg. Dat hebben vakbondsafgevaardigden Luc Prenen (ACV) en Ronny Champagne (ABVV) na afloop van het overleg met de Vlaamse regering gezegd. 17.58 uur: Stad Genk opent online register voor steunbetuigingen Op de website van de stad Genk is een online register geopend voor steunbetuigingen na het drama, dat de stad te verwerken kreeg met de sluiting van Ford Genk. "Het is belangrijk dat we onze gedachten en emoties hierover kwijt kunnen. Dat zie je ook op sociale media", vertelt de Genkse burgemeester Wim Dries. Woensdagavond komen ook alle fractieleiders van de Genkse gemeenteraad samen om een gezamenlijke motie voor te bereiden. "Donderdag vergadert de gemeenteraad, waarbij Ford een belangrijk gespreksonderwerp zal worden. We zullen donderdag ook met de motie naar buiten komen", aldus de aangeslagen Genkse burgervader. 16.40 uur 'Ford werknemers zijn op een schandalige en onbeschofte manier behandeld.' Vlaams parlement neemt Ford op de korrelIn het Vlaams Parlement is gedebatteerd over de sluiting van Ford Genk. Alle partijen toonden hun ongenoegen over de houding van de Ford-directie. Die wordt contract- en woordbreuk verweten. Verschillende partijen dringen daarnaast aan op een nieuw Limburgs reconversieplan. Alle partijen in het parlement spraken hun verontwaardiging uit over de beslissing van Ford om de fabriek in Genk te sluiten. De Ford-top moest het daarbij zwaar ontgelden. Vooral het feit dat de autoconstructeur terugkomt op eerder gemaakte engagementen kan voor velen niet door de beugel. De werknemers, die bereid waren om in te leveren in ruil voor 'werkzekerheid', zijn op een "schandalige" en "onbeschofte" manier behandeld, zo zeiden onder meer Marino Keulen (Open VLD), Lode Vereeck (LDD) en Ludo Sannen (SP.A). Volgens Groen-fractieleider Filip Watteeuw is er eigenlijk onvoldoende "woede en verontwaardiging" over de "woordbreuk" van Ford. Ook Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens sprak van een "onaanvaardbare woordbreuk" en vond dat de Vlaamse regering zijn steun aan Ford moest terugeisen. "We moeten zeggen: 'we want our money back'", aldus Janssens. Het debat mondde af en toe uit in een welles-nietesdiscussie over de invloed van de hoge loonkost in de beslissing van Ford. Volgens SP.A-politica Mia De Vits heeft de loonkost geen doorslaggevende rol gespeeld. "Dit gaat om een multinational die lidstaten op een cynische manier tegen mekaar uitspeelt. Europa moet daar dringend lessen uit trekken", aldus De Vits. Verschillende parlementsleden wezen op de Limburgse "veerkracht" en de Limburgse ervaring op het vlak van reconversie. Er werd opgeroepen tot het opstellen van een nieuw Limburgs reconversieplan. 16.27 uur 'Eens horen wat Odell niet tegen ons durfde zeggen' (Walter Cnop) De vakbonden van Ford Genk worden ontvangen bij Vlaams minister-president Kris Peeters. "Voornamelijk om te horen wat Stephen Odell aan Peeters heeft verteld, wat hij tegen ons niet durfde zeggen", verklaart Walter Cnop van vakbond ACV voor het binnengaan. De ceo van Ford Europe daagde immers niet op in Genk om het slechte nieuws aan de werknemers te melden. "Eerst wil ik horen wat Stephen Odell heeft verteld en, in tweede instantie, welke rol van betekenis de Vlaamse regering kan spelen", aldus Cnop. Donderdag willen de vakbonden dan samenzitten om een gezamenlijke strategie te bespreken. "Wellicht zullen we pleiten voor een reconversie, maar laat ons er voorlopig nog niet van uit gaan dat de banen verloren zijn", zegt Cnop. "Niet is onmogelijk." Toch denkt de vakbondsman realistisch. "Er is een verschil met VW Vorst. Die fabriek werd inderdaad gered toen alles verloren leek, maar Volkswagen heeft dan ook verschillende modellen in portefeuille. Ford heeft dat niet." Ook een uitgebreid hulpplan van de overheid, zoals na de sluiting van de mijnen, ziet Cnop nu niet boven water komen. "De middelen van destijds zijn er nu niet meer", besluit hij. 15.14 uur Ford topman Stephen Odell: Ford moet dicht door overcapaciteitDe geplande sluiting van Ford Genk is een gevolg van overcapaciteit aan productie in Europa. Dat heeft de topman van Ford in Europa, Stephen Odell, gezegd. Die overcapaciteit is op termijn onhoudbaar. Dat Ford van alle Europese fabrieken juist Genk sluit, ligt aan het feit dat de fabriek maar 48 procent van de productiecapaciteit benut. Die beslissing tot geplande sluiting werd vorige week genomen. De topman had het over een moeilijke beslissing. Odell zei ook dat hij van plan is om de vakbonden van de Genkse Ford-fabriek te ontmoeten. De vakbonden hadden eerder op de dag zo'n ontmoeting nog geweigerd. 14.45 uur Elio Di Rupo: De belissing tot sluiting is niet definitiefPremier Di Rupo laat weten dat wat hem betreft de beslissing tot sluiting van de fabriek in Genk niet definitief is. 'De consultatieperiode zoals voorzien in de wet Renault is in gang gezet.'14.43 uur: KRC Genk leeft mee met getroffen families "Het nieuws dat Ford haar fabriek in Genk sluit, heeft onze club met verstomming geslagen", schrijft voetbalclub KRC Genk in een korte mededeling op haar website. De club plant de volgende dagen een aantal acties ter ondersteuning van de getroffen families. "Ons medeleven gaat in eerste instantie uit naar de vele families die zich nu in totale onzekerheid bevinden over hun verdere toekomst", luidt het op de website. Dat Ford Genk sluit, raakt "onze gemeenschap in het hart van haar sociale en economische activiteit, waar onze club integraal deel van uit maakt."14.18 uur Ford heeft sluiting bijzonder leep aangepaktHet wordt almaar duidelijker dat Ford de sluiting van de fabriek in Genk bijzonder leep heeft aangepakt. Terwijl nauwelijks drie weken geleden (voor de gemeenteraadsverkiezingen) nog keiharde garanties werden geboden voor werkzekerheid in Genk, wordt vandaag (na de gemeenteraadsverkiezingen) de fabriek in vijf minuten en zonder veel uitleg gesloten. Het is voor de vakbonden zo goed als onmogelijk om stakingen of andere sociale acties te organiseren. Alle personeelsleden zijn thuis in technische werkloosheid. Ook dat was al lang geleden gepland en aangekondigd. "De economische werkloosheid maakt het moeilijk om actie te voeren", zegt ACLVB-secretaris Gert Steegmans. "Ford heeft het goed geënsceneerd." De afgewerkte wagens blijven geblokkeerd. Sinds maandag laten de vakbonden geen wagens meer vertrekken. 14.14 uur Peter Leyman: 'Dit grens aan het onethische' Dit grenst aan het onethische" (Peter Leyman) De voormalige topman van Volvo Cars Gent, Peter Leyman, vindt dat wat de Europese directie van Ford doet met Genk "grenst aan het onethische". Hij vindt het met name onbegrijpelijk dat enkele weken geleden nog bevestigd werd dat Ford Genk drie modellen zou mogen maken. Leyman, die tussen 2001 en 2007 aan het hoofd stond van Volvo Cars Gent, ziet geen toekomst meer voor de auto-assemblage in België. "Er is geen plaats meer voor massaproductie van standaardproducten, zoals auto's", zegt hij. 14.08 uur ACLVB: 'Sluiting Ford Genk is walgelijk en mensonterend'Ook nationaal ACLVB-voorzitter Jan Vercamst zakte af naar Ford Genk, waar de werknemers het nieuws over de sluiting in 2014 te horen kregen. De manier waarop de directie het verdict velde over de fabriek kan voor Vercamst niet door de beugel. "Vijftig jaar geleden werd hier de eerste steen gelegd. Het is walgelijk en mensonterend dat nu op twee minuten tijd de werkzekerheid van Ford Genk weggegomd wordt", zei Vercamst. "Niemand had ooit durven denken dat het hier zou gedaan zijn." Voor de vakbondsleider moet Vlaams minister-president Kris Peeters nu stappen naar Europa toe zetten om trachten jobs te redden. 13.39 uur De Europese topmannen van Ford Genk, die bij de bekendmaking van de sluiting van de fabriek, zelf niet opdaagden in Genk, reizen onder zware politiebewaking door ons land.In een kolonne van S-Maxen (geproduceerd in Genk) reden ze van het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters naar premier Elio Di Rupo. De Europese directie weigert een verklaring af te leggen tegenover de media of tegenover de werknemers van Ford Genk. Ze moesten de sluiting van de fabriek vernemen van de directie van Genk die een mededeling aflas van een papiertje.13.35 uur: De Vlaamse regering onderzoekt hoe ze 43,5 miljoen euro subsidies kan terugvorderen van Ford Genk 13.23 uur: Kris Peeters: Ford pleegt woordbreuk'Ford pleegt woordbreuk. De sluiting van Ford Genk is een nachtmerrie,' zegt Vlaams minister-president Kris Peeters.13.20 uur: Zwarte vlaggen aan de poorten in Genk Aan de poorten van Ford Genk is de verslagenheid groot bij de werknemers die naar Genk afgezakt waren om het verschrikkelijke nieuws te vernemen over de bedrijfssluiting. Aan de poorten hangen intussen zwarte vlaggen naast de vakbondsvlaggen. In twee tonnen wordt vuurtje gestookt. Voor de werknemers blijft onzekerheid troef over wat er gaat gebeuren. De meesten reageren woedend op wat de Europese en Amerikaanse Ford-directie beslist heeft. 12.57 uur: Politici reageren verontwaardigd op Twitter - "Limburg staat opnieuw voor moeilijke jaren. Met eendracht hebben we in verleden kunnen terugvechten. We moeten samen opnieuw toekomst maken." (CD&V-voorzitter Wouter Beke) - "De machteloosheid v deze Vlaamse Regering. En v dit Vlaanderen" (VB-kamerfractieleider Gerolf Annemans) - "Vakbonden zouden zich toch nog meer internationaal solidair moeten organiseren en verzetten tegen dit soort behandeling?" (Vlaams parlementslid van Groen Elisabeth Meuleman) - "Ford-Genk: pour moi qui ai vécu de près VW-Forest -c'était il y a 6 ans- mes pensées vont en 1er lieu aux travailleurs et à leurs familles" (Brussels minister Benoit Cerexhe) - "Sluiting îfordgenk, drama voor alle werknemers. Woord van multinational is niet veel waard. Nu inzetten op sociaal begeleidingsplan" (Groen-kamerlid StefaanVan Hecke) - "Alle begrip voor emoties over Ford. Toch is het niet de taak van politici om zelf verdriet te hebben, maar om dat van anderen te voorkomen" (CD&V-senator Rik Torfs) - "Loonvorming is niet dé hoofdoorzaak vr sluiting Ford. Maar het zal wel cruciaal z vr creatie nieuwe industrie en werkgelegenheid." (CD&V-senator Peter Van Rompuy) 12.42 uur Vakbonden bepalen strategie De vijf vakbonden bij Ford Genk (ACV-Metea, ABVV-Metaal, ACLVB, LBC en BBTK) zullen donderdagavond hun strategie bepalen. 'We gaan de strategie bepalen van de komende dagen en weken', luidt het. 12.31 uur: 'Loonkosten wel degelijk cruciaal bij sluiting Ford Genk' Nogal luid weerklinkt de roep dat de loonkosten niet echt relevant waren in de beslissing van Ford omdat die loonkosten niet meer dan ongeveer 6% van de kostprijs zouden uitmaken. Dit klopt absoluut niet met de naakte cijfers. De redactie van Trends berekende de echte loonkosten. 12.24 uur: 'Aangeslagen, maar niet dood' 'We zijn aangeslagen, maar niet dood.' (Herman Reynders, gouverneur van Limburg) 'De aankondiging is dramatisch Deze ochtend had ik nog gehoopt op het minst slechte nieuws.'(Vlaams minister van Welzijn en Limburger Jo Vandeurzen) 'Een zware slag voor de betrokken werknemers en voor het hele industriële weefsel.' (Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois)12.19 uur: Rechtstreekse toeleveranciers sluiten hun deueren: 1.300 jobs verloren Ook de vier fabrieken die met een transportsysteem rechtstreeks met de Ford-fabriek zijn verbonden, zullen de deuren moeten sluiten. Voor die fabrieken werken ruim 1.300 mensen. Het gaat om SML Genk, IAC Genk, Lear Genk en Syncreon. Enkel SML Genk, dat ook aan Audi levert, zou een aantal jobs kunnen behouden. Bij de vier fabrieken ligt de productie momenteel stil. Daarnaast zouden bij verschillende andere directe en indirecte toeleveranciers nog eens 4.000 jobs op de tocht staan. 11.59 uur Ford Lommel legt het werk neer Bij Ford Lommel wordt donderdag het werk 24 uur neergelegd uit solidariteit met de werknemers in Genk, zeggen de vakbonden. Ford Lommel is een 'testbaan'. Hier worden afgewerkte auto's uit Genk getest op een rijcircuit.11.48 uur 'Ford durft eigen werknemers niet in de ogen te kijken(Ingrid Lieten) "Vreselijk." Zo reageert ook Vlaams minister van Innovatie en Overheidsinvesteringen Ingrid Lieten (SP.A) op de aangekondigde sluiting van Ford Genk. "Onze eerste zorg moeten de arbeiders en hun gezinnen zijn om de klap op te vangen", zegt Lieten, zelf ook Limburgse. De minister vindt het ongelooflijk dat de directie van Ford Europa de werknemers "niet eens in de ogen durft te kijken. Zij hadden al ingeleverd om de nieuwe modellen te kunnen bouwen". 11.35 uur: Ford belooft steun voor werknemersAutobouwer Ford heeft in een persbericht bevestigd dat het de productie in Genk tegen het einde van 2014 wil stopzetten. "We onderkennen de gevolgen van deze mogelijke actie voor onze werknemers, hun families, onze leveranciers en de lokale gemeenschap", luidt het. Het bedrijf belooft maatregelen en ondersteuning. "Wij zijn ons ten volle bewust van en aanvaarden de maatschappelijke plichten van Ford in deze moeilijke situatie en zullen, indien het herstructureringsplan zou worden bevestigd, zeker stellen dat we de maatregelen zullen nemen en in de ondersteuning zullen voorzien om de gevolgen voor alle betrokken werknemers te milderen", zegt het persbericht. "De verkoop van nieuwe auto's heeft dit jaar het laagste punt bereikt in bijna 20 jaar en zal naar verwacht wordt volgend jaar op dit niveau blijven of nog verder dalen", zegt Ford. "De voorgestelde herstructurering van onze Europese productieactiviteiten vormt een essentieel onderdeel van ons plan om de activiteiten van Ford in Europa te versterken en opnieuw met winstgevende groei aan te knopen", verklaart de topman van Ford Europe, Stephen Odell, in het persbericht. Tot grote woede van de werknemers van Ford liet Odell zich niet zien in Genk. De sluiting van de fabriek werd door de lokale directie meegedeeld door een tekst af te lezen van een papiertje.11.20 uur Zie ook: In Beeld In Beeld: verslagenheid bij werknemers Ford Genk 10.58 uur: ACLVB: Wij eisen Europese actieNa het nieuws over de sluiting in 2014 van de Ford-fabriek in Genk eist de liberale vakbond ACLVB actie op het niveau van de Europese ondernemingsraad en Europa zelf. "De eurocrisis zorgde voor een dalende autoverkoop en ook Ford Genk kampt met overcapaciteit. Ik hoop eigenlijk dat er vanmiddag een tandem Peeters-Van Rompuy in werking schiet. Het probleem overstijgt duidelijk België", stelt Jan Vercamst, de nationale voorzitter van het ACLVB. Ook vraagt hij zich af waarom enkel banken gered worden en Europa geen duidelijke signalen geeft als het om de reële industrie gaat. "Waarom kunnen we niet gaan naar een Europees reddingsplan voor de vier vestigingen van Ford in Europa, zoals de Amerikaanse president Barack Obama deed in het geval van GM en Chrysler, of de Franse president François Hollande voor Peugeot-Citroën?" "Dat is de zoveelste kaakslag voor de auto-industrie in België. Ik roep alle werknemersvertegenwoordigers van de Europese ondernemingsraad op om nu alle Europese Ford-fabrieken te sluiten en samen actie te voeren. Laat ons gezamenlijk overleggen en de inspanningen over alle vestigingen heen verdelen", aldus Hugo Engelen, Vlaams gewestsecretaris. 10.56 uur: ABVV: Ford heeft zijn woord gebroken De voorzitter van ABVV Metaal Limburg Rohnny Champagne reageert kwaad dat de directie van Ford opnieuw haar woord gebroken heeft. "Vijf jaar geleden zijn we naar Keulen geweest. Er is toen gezegd en bevestigd dat de fabriek in Genk open zou blijven, maar opnieuw breekt Ford zijn woord.' 'Het is een catastrofe voor zoveel gezinnen", aldus Champagne, die eraan toevoegde dat hij zal proberen voor de arbeiders in Genk de laatste eurocent eruit te persen die erin zit. "Er is hier met de lokale directie geprobeerd een toekomstplan op te stellen. Er moest 12 procent bespaard worden om nieuwe modellen binnen te halen. Ik was in de veronderstelling dat het toekomstplan gelukt was, maar Ford blijkt dan toch een onbetrouwbare partner.' 'Reden ook waarom de Europese directie niet het lef heeft hier aanwezig te zijn. Dit doet verschrikkelijk veel pijn. We moeten nu eerst weer rustig worden en ik vermoed dat we hier in Genk nog veel tijd gaan doorbrengen om te zien hoe we alles gaan afhandelen", aldus Rohnny Champagne, die strijdvaardig blijft. Champagne denkt in eerste instantie aan het scenario bij Nedcar waar een doorstart gerealiseerd is met een andere eigenaar. "Nedcar is de enige hier in de nabij regio die dergelijk scenario overleefd heeft. Ik wil proberen hier ook een doorstart te realiseren, maar helaas kunnen we dat niet bespreken, omdat de directie nu niet hier is. Ik zou tegelijkertijd willen de mensen aan het werk houden en de mensen troosten", zei Champagne aan de poorten van Ford Genk.10.55 uur ACV: 'Totaal gebrek aan respect van Ford. Dit tart alle verbeelding'Het ACV verwijt Ford, dat in het verleden nog werkzekerheid beloofde tot 2020 "een gebrek aan respect", en bekijkt welke juridische stappen ze kan ondernemen. ACV-secretaris Luc Prenen las de korte mededeling van de directie na afloop van de vergadering voor aan het verzamelde personeel. De directie stelt "een herstructurering voor, een collectief ontslag en de sluiting van Genk". De autoassemblage en de persen zullen gesloten worden "aan het einde van de productiecyclus van de huidige modellen in 2014". Het gaat om een verlies van ongeveer 4.300 (directe) banen in Genk. De productie van de nieuwe modellen van de wagens die Genk momenteel produceert, verhuist naar het Spaanse Valencia. Het gaat om de Mondeo, S-Max en Galaxy. Wat dit concreet betekent is nog niet exact duidelijk. Wel staat vast dat de Mondeo tot midden 2013 van de band rolt. "Ik verwacht dan een eerste herstructurering", aldus Prenen. De Galaxy en S-Max zijn in productie tot midden 2014. Dan valt dus het doek over Ford Genk. Prenen is verbitterd. "Ik had dit zeker niet verwacht. Dit tart alle verbeelding", klinkt het. "Uitstel van executie tot 2014. Een gebrek aan respect." De vakbond gaat nu haar advocaten op de zaak zetten. Met het investeringsplan beloofde de directie in november 2010 immers investeringen in ruil voor een loonsverminderingen van 12 procent. "Werkzekerheid tot 2020", klonk het destijds optimistisch. "We hadden een overeenkomst met de Europese directie, we hadden hun handtekening", klinkt de bittere realiteit bij de vakbondsman nu. Op dit moment hebben acties volgens Prenen geen zin. De fabriek ligt momenteel immers tijdelijk stil. Prenen hekelde dat de Europese Ford-directie niet aanwezig was. De directie van Ford Genk bracht de donkere boodschap over. "Een korte boodschap, sec." De boodschap die de directie overmaakte, moet volgens de vakbondman gezien worden in het licht van de procedure van de wet-Renault. 10.45 uur: Woede over afwezigheid Europese top bij bekendmaking sluiting Ford GenkBij het voorlezen van de mededeling over de herstructurering in de vergaderzaal binnen bij Ford Genk ontstond er wat duw- en trekwerk tussen de vakbondsmensen onderling. Het was een woelige situatie. De lokale directie las droogweg een mededeling voor, die vijf minuten duurde. "Het was een opstoot van woede en frustratie. Men laat ocharme de lokale directie een tekst voorlezen. En dan stonden er alleen de naamplaatjes van onder meer Stephen Oddell. De schijnheiligheid ten top", zei voorzitter ABVV Metaal Limburg Rohnny Champagne. 10.43 uur: Werknemers Ford Genk: Ik verkoop onmiddellijk mijn Ford'Ik verkoop onmiddellijk mijn Ford,' zeggen enkele werknemers. Bij Ford Genk wordt altijd (al dan niet subtiel) aangedrongen dat de werknemers met een auto van het eigen merk rijden. Serge (22 jaar dienst) en Wilfried (25 jaar dienst): 'We moesten al zoveel stempelen. Met de 12 procent die we inleverden, betalen we nu onze eigen ontslagpremie. En dat terwijl ze ons werkzekerheid hebben beloofd. Op papier!'10.42 uur: Lees ook opinie Ewald Pironet, adjunct-hoofdredacteur Knack Kroniek van een aangekondigde dood 10.38 uur: Burgemeester Genk: Er is geen plan B'Limburg davert,' zegt de Genkse burgemeester Wim Dries. 'Het is nu alle hens aan dek. Er is geen Plan B.'10.22 uur: Ondanks de beloftes over werkzekerheid: sluiting Ford Genk in 2014 nog eens bevestigd. Europese topman had niet de moed om onheilsboodschap zelf over te brengen. Nieuws over sluiting werd door directie Genk voorgelezen van een papiertje.De Ford-fabriek in Genk sluit de deuren na afloop van de productie van de huidige modellen. Dat zal in 2014 zijn, zo heeft de lokale directieaan de vakbonden meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad. ACV-secretaris Luc Prenen las de korte mededeling van de directie na afloop van de vergadering voor aan het verzamelde personeel. De directie stelt "een herstructurering voor, een collectief ontslag en de sluiting van Genk". De autoassemblage en de persen zullen gesloten worden "aan het einde van de productiecyclus van de huidige modellen in 2014". Het gaat om een verlies van ongeveer 4.300 (directe) banen in Genk. In november 2010 werd nog een toekomstcontract getekend tussen de internationale Ford-directie en de Vlaamse overheid. Ford Genk kreeg de bevestiging dat het drie nieuwe modellen mocht produceren. "Werkzekerheid tot 2020", klonk het toen optimistisch. Midden september 2012 zorgde de Wall Street Journal voor ongerustheid toen de krant schreef dat Ford werkte aan een herstructureringsplan voor Europa en dat dat plan mogelijk de sluiting van Ford Genk zou betekenen. Die sluitingsgeruchten werden snel de kop ingedrukt. De nieuwe vicepresident van Ford voor Europa, Jeff Wood, kwam in september naar Genk en bevestigde aan de bonden dat de geplande investeringen in de fabriek zouden doorgaan. Vanaf oktober 2013 zou Genk de nieuwe Mondeo mogen bouwen. Maar ondanks alle beloftes, verhuist de productie van de nieuwe modellen van de wagens die Genk momenteel produceert nu toch naar het Spaanse Valencia. Het gaat om de Mondeo, S-Max en Galaxy. Vakbondsman Luc Prenen hekelde dat de Europese Ford-directie niet aanwezig was bij de bekendmaking van de sluiting. De directie van Ford Genk bracht de donkere boodschap over.10.16 uur: 'Wij willen uitleg'Ford-werknemer Domingo Lazaro: 'Wij willen uitleg. Dit was een maand geleden al beslist en toch deden ze ons allerlei beloften. We worden aan het lijntje gehouden. Ze gaan nu onze premies betalen met het geld dat ze ons al hebben afgepakt.'10.10 uur Lees ook De geschiedenis van Ford Genk 09.59 uur Lees ook Ford Genk gaat dicht in 2014 09.50 uur Ewald Pironet 'Hoe gaat men dit uitleggen aan de mensen?'We kunnen de conclusie die we enkele weken gelden trokken, vandaag met de bekendmaking van de sluiting van Ford Genk alleen maar herhalen: subsidies volstaan niet om een autofabriek open te houden,' schrijft Ewald Pironet, adjunct-hoofdredacteur van Knack. 'We hadden beter bijtijds uitgekeken naar alternatieven. Dat is niet gebeurd. Hoe gaat men dat uitleggen aan de duizenden mensen die rechtstreeks en onrechtstreeks getroffen worden door de sluiting van Ford Genk?09.46 uur Burgemeester Genk: waar zijn nu de andere burgemeesters van Limburg? Waar is Dewael?'Ik ben verslagen,' zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) op het terrein van Ford Genk aan Knack.be. 09.45 uur: Een werknemer: waar zijn nu die burgemeesters? 'Ons geld gaat naar Spanje,' zucht een ontgoochelde werknemer. 'Ons werk ook. Waar zijn nu de andere burgemeesters van Limburg? Waar zit Patrick Dewael? Dit is verschrikkelijk voor ons allemaal. Alle hoop is volledig weg.'09.44 uur De productie van de Mondeo, de Galaxy en de S-Max verhuist van Genk naar Valencia in Spanje 09.43 uur Burgemeester Genk: Dit is een doemscenario'We gaan nu samen vechten,' zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V), die mee aan de poort bij Ford Genk staat. 'Dit is een doemscenario. 09.40 uur Johan Van Overtveldt: Dit komt beenhard aan'Het zat er aan te komen, je verwacht het en dan komt het toch nog beenhard aan, zegt Trends-hoofdredacteur Johan Van Overtveldt. 'Dit is een drama voor Limburg, vooral omdat rond Ford Genk de concentratie van toeleveranciers veel dichter is dan bijvoorbeeld bij Opel Antwerpen of Renault Vilvoorde het geval was.' ' Dit wordt zeker qua jobs een bloedbad. Bekijken we deze onverkwikkelijke gang van zaken op een positieve manier dan moeten we er op hopen dat dit een wake-up call voor onze politieke bewindvoerders wordt. Het beleid moet echt om. Het kan niet langer volstaan om wat te prutsen in de marge. Het argument dat Audi Vorst het goed doet, is niet echt relevant.' 'Onze loonkosten moeten naar beneden, onze arbeidsmarktwerking dient grondig herzien te worden, de fiscale druk op economische activiteiten moet naar beneden en ook wat onze energiekosten betreft, dient het beleid zich schrap te zetten.''Het ergste wat ons nu kan overkomen, is dat vanuit het Belgische beleid de handen in onschuld gewassen worden en het beschuldigende vingertje in de richting van derden uitgestoken wordt. Het zou al te simpel zijn de sluiting van Ford Genk volledig toe te schrijven aan een desastreuze marktontwikkeling inzake auto-verkoop en/of de hebzucht van een Amerikaanse multinational.'09.22 uur: Sluiting fabriek is bekendgemaakt in droge mededelingGeen gesprek, geen onderhandeling, geen mededogen. De sluiting van Ford Genk, waarbij rechtstreeks 4.300 mensen hun baan verliezen, is voorgelezen van een vooraf geschreven tekst. De voorlezing duurde 5 minuten. Dat roepen boze vakbondsmensen door een megafoon. 09.20 uur Werknemers reageren emotioneelDe werknemers aan de deur van de fabriek reageren erg emotioneel. Vorige week was hen nog voor langer tijd werkzekerheid beloofd. Niemand begrijpt de plotse ommekeer van Ford. Er wordt geschreeuwd, gehuild en geweend. 'Dat de directie zelf hun auto's maakt. Eerst moeten we inleveren en dan vliegen we buiten.'09. 18 uur: 'Dit is crapuleus'Verontwaardigd, boos, bedroefd. De werknemers aan de poort reageren zeer emotioneel op de sluiting van Ford Genk. 'Dit is crapuleus,' zegt een vakbondsman. 'We worden koud gepakt. Ik ben er echt slecht van. Afvloeiingsregelingen ok, maar collectief ontslag?'09.17 uur: Sluiting voorzien voor 2014Er raken meer details bekend. De sluiting is voorzien voor 2014. De huidige modellen moeten nog worden afgewerkt. Het gaat om de Mondeo, de S-Max en de Galaxy. Er komen geen nieuwe modellen naar Genk. 09.05 Werknemers reageren verslagen op de sluiting van Ford GenkVele van de honderden werknemers aan de poorten van Ford Genk hebben de tranen in de ogen. Er heerst onbegrip. 'De sluiting wordt bekendgemaakt na 2 minuten. Dat is toch geen onderhandelen.'09.02 uur Ford Genk gaat dichtHet ergste rampscenario wordt bevestigd. Ford Genk gaat dicht. Dat is per sms uitgelekt uit de bijzondere ondernemingsraad.09.00 uur Pessimisme troef bij start van bijzondere ondernemingsraadDe vakbondsblokkade voor een van de ingangspoorten van Ford Genk kleurt groen, rood en blauw. Het personeel van Limburgs grootste werkgever stroomt er toe voor de bijzondere ondernemingsraad met Stephen Odell, topman van Ford Europa. Pessimisme troef bij de aanwezige militanten. En verbittering. Dat de werknemers met het investeringsplan afgesloten in 2010 12 procent ingeleverd hebben in ruil voor investeringen gaat vaak over de lippen. En dat de directie al zo vaak op beloftes terugkwam. ACV-secretaris Luc Prenen: "Het feit dat we zonder agenda uitgenodigd zijn, laat alle pistes open, wat toch wel verontrustend is. De geruchtenmolen die al op gang gekomen is laat niet het beste vermoeden." De scenario's die circuleren: sluiting, afslanking naar één shift of sluiting eind 2014. ACV-hoofdafgevaardige Eddie Martens verwacht het ergste. "Voor mij is het al enige tijd uitgemaakt. We krijgen de dood met de kogel of de strop. Het ene duurt gewoon langer. Als je het aan de mensen vraagt, dan verkiezen ze het eerste." Hetzelfde verhaal bij hoofdafgevaardigde Erik Verheyden van ABVV. "Ik verwacht het begin van het einde. Een herstructurering met sluiting op korte termijn", een uitdoofscenario in 2014. "Stilte voor de storm", klinkt het bij ACLVB-secretaris Gert Steegmans. "We wachten nu bang af hoe zwaar de storm is." 08.47 uur PVDA deelt pamfletten uit De Genkse afdeling van de linkse partij PVDA+ deelt pamfletten en citroenen uit onder de werknemers. De partij wil dat de regering de fabriek "in beslag neemt" als de directie ze sluit. 08.43 uur: Werknemers stromen toeDe werknemers stromen toe op de terreinen van Ford Genk. Ze willen uit eerste hand horen wat er gaat gebeuren met hun fabriek. De duizenden werknemers van Ford Genk zijn deze week normaal thuis door technische werkloosheid omwille van de overcapaciteit. Ze zijn allemaal voorbereid op 'heel slecht nieuws'.08.42 uur: 115 mensen verliezen hun job bij sluiting Dow Chemicals Vlak voor de start van de bijzondere ondernemingsraad die duidelijkheid moet verschaffen over de toekomst van Ford Genk, raakt bekend dat 115 mensen hun job verliezen door de sluiting van Dow Chemicals in Tessenderlo, enkele gemeenten verderop in Limburg. 08.40 uur 'De auto's zijn van ons' Vakbondsleden houden de poorten gesloten om de afgewerkte auto's te bewaken. Die dienen als oorlogsbuit als er een staking zou volgen. Er staan nog zeker 1.000 auto's binnen. 'Dat is ons kapitaal,' zegt een vakbondsman. 'Als ze ons niks geven, dan verkopen wij de auto's. Bij manier van spreken, eh'.08.26 uur: 'Waar moeten wij naartoe?'ACV-militant Gianfranco vraag zich af waar de Ford-werknemers naartoe moeten als ze hun job verliezen. 'Iedereen die hier werkt, kampt met drie kwalen: nek, schouders en rug. Moeten wij in de bouw werk gaan zoeken.?'08.23 uur 'Wij waren de beste leerling in de klas van Ford''Wij waren de beste leerling in de klas van Ford,' zegt ACV-militant Gianfranco, die 28 jaar bij Ford werkt. 'Onze mensen werden naar andere landen gestuurd om daar auto's af te stellen. Wij hebben de know how en we hebben al heel veel ingeleverd. Wat willen ze nog meer?'08.05 uur: 'Wij vinden geen ander werk'Op de terreinen van Ford Genk is ABVV-militant Huub (47) bijzonder pessimistisch gestemd. 'Als ik vandaag mijn job verlies, vind ik geen ander werk. Ik voel me nog jong, maar als ik ergens solliciteer zeggen ze: Wat kom jij hier doen ouwe zak?' 'Er is geen werk meer. Er zijn veel jonge gasten op zoek naar werk. Vroeger kwam je hier aan of ging je in de bouw werken. Maar nu?'07.59 uur: 'We staan hier voor onze kinderen' 'We strijden niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen,' zegt vakbondsmilitant Vincencio die nog vier broers heeft die bij Ford Genk aan het werk zijn. 07.51 uur Werknemers van Ford roepen elkaar per sms op om massaal naar de fabriek in Genk te komen om te luisteren naar het nieuws op de bijzondere ondernemingsraad. Sommige vakbondsleden stuurden honderden smsjes07.42 uur Lees ook Een pikzwarte dag voor Ford Genk 07.33 uur Simon Demeulemeester bij de Fordwerknemers'Ze verwachten zich aan het allerergste. Ze hebben slecht geslapen.'07.14 uur: Poorten nog geblokkeerdEen twintigtal vakbondsleden blokkeren nog altijd de poorten van Ford Genk. Ze verhinderen dat afgewerkte auto's het terrein verlaten. Bij een latere eventuele staking zullen de auto's dienen als oorlogsbuit. Iedereen die binnen wil, mag binnen. 07.00 uur Radio 1: drie scenario'sVolgens Radio 1 zijn er drie mogelijke scenario's: 1. Beste scenario: 1.000 ontslagen 2. Slechtste scenario: onmiddellijk ontslag 3. Iets tussenin: een uitdoofscenario met een sluiting in 2014 Het is afwachten tot de bijzondere ondernemingsraad van 9 uur. Alles wat voordien voorspeld wordt, is giswerk.06.30 uur De krantenkoppenAlle Vlaamse kranten openen hun voorpagina met het nieuws rond Ford Genk. De krantenkoppen:- DE STANDAARD: Angst voor de hakbijl - DE TIJD: 10.000 banen staan op het spel bij Ford Genk - HET LAATSTE NIEUWS: Wachten op het ergste - HET BELANG VAN LIMBURG: Drama of ramp? - DE MORGEN: Di Rupo en Peeters twisten terwijl Ford Genk kapseist - GAZET VAN ANTWERPEN: Vrees voor sociaal bloedbad - HET NIEUWSBLAD: De man die beslist over 10.000 jobs - METRO: Bang afwachten06.16 uur Lees ook Stephen Odell, de Ford-topman die het lot van 10.000 werknemers in handen heeft 06.15 uur De agenda van vandaag Wat gebeurt er vandaag bij Ford Genk?Om 8 uur worden alle werknemers in de fabriek verwacht. De duizenden arbeiders en bedienden waren deze week thuis vanwege technische werkloosheid.Om 9 uur start de bijzondere ondernemingsraad. Ford-topman Odell brengt naar verwachting slecht nieuws. Bijna niemand twijfelt er nog aan dat er massaal ontslagen vallen. Wordt de fabriek drastisch afgeslankt of gaat ze helemaal dicht?Om 12 uur trekt Odell naar Brussel voor een ontmoeting met Vlaams minister-president Kris Peeters. Peeters heeft geen idee wat de Ford-topman hem komt vertellen, maar liet al weten dat hij zich voorbereidt op het ergste.Om 13 uur heeft Odell in Brussel een gesprek met premier Elio Di Rupo. Ook dat wijst op bijzonder slecht nieuws. Waarnemers verwachten dat Odell niet naar Di Rupo trekt om de premier te vertellen dat Ford in Genk de nachtshift afschaft. 06.15 uur: 'Bang afwachten' Voor de werknemers van Ford Genk en van de vele toeleveranciers is het bang afwachten tot de bijzondere ondernemingsraad van 9 uur. Dat er negatief nieuws zal volgen, lijkt haast een zekerheid. Volgt er banenverlies of heeft Ford een beslissing genomen over de toekomst van de Genkse fabriek? De directie van Ford nodige de vakbonden uit voor de bijzondere ondernemingsraad. Die mededeling kwam er als een donderslag bij klare hemel. De bonden tastten volledig in het duister. Want de speculatie over de toekomst van Ford Genk - meermaals werd bericht dat de fabriek zou worden gesloten - was een maand voordien immers gaan liggen. De vakbonden hadden in september nog de bevestiging gekregen dat Genk vanaf oktober 2013 de nieuwe Mondeo zou mogen bouwen. En de Europese directie beloofde ook dat geplande investeringen er zouden komen. Maar nu vrezen de 4.300 werknemers dus opnieuw voor hun baan. Zo berichtte de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung dat bedrijfsbronnen bevestigden dat Ford de fabriek indien mogelijk eind 2013 zal sluiten. Ook persbureau Reuters bracht onheilspellende berichten over de Genkse fabriek. De werknemers en hun collega's bij de vele toeleveranciers wachten dus met een bang hart af wat de Ford-directie aan de vakbonden zal meedelen op de bijzondere ondernemingsraad. Aan de fabriekspoort zullen werknemers en vakbonden met spanning wachten op de uitkomst van de vergadering.06.14 uur Lees ook- Urbain Vandormael Valt het doek over Ford Genk?- Johan Van Overtveldt: De problemen van Ford Genk zijn geen verrassing- Walter Pauli Zeker 10.000 werklozen bij een volledige sluiting- Eddy Eerdekens Politiek gekibbel rond problemen Ford Genk- Wolfgang Riepl Toekomst zit in gespecialiseerde toelevering 06.05 uur Herlees de LIVEBLOG van dinsdag 23 oktober in de aanloop naar de bijzondere ondernemingsraad bij Ford Genk.Politiek gekibbel rond problemen Ford Genk 06.01 uur Radio 1: Zware afslanking of sluiting?'Het is aftellen naar de bijzondere ondernemingsraad bij Ford Genk,' zegt ook Radio 1. 'Het is afwachten of er een zware afslanking dan wel een sluiting van de fabriek komt. Werknemers en toeleveranciers zijn bijzonder ongerust. Internationale media als Reuters, The Wall Street Journal en de Frankfurter Allgemeine voorspellen een sluiting van de fabriek.'06.00 uur Goeiemorgen. Welkom bij de liveblog van Knack.be over de bijzondere ondernemingsraad bij Ford Genk. We volgen hier het nieuws vanuit de Ford fabriek in Genk waar de werknemers om 9 uur worden geïnformeerd over hun toekomst en vanuit Brussel waar de grote bazen van Ford later op de dag ontmoetingen hebben met Vlaams minister-president Kris Peeters en premier Elio Di Rupo.