Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Debat gaat de nacht in: wat te onthouden?

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Speculatietaks treft kleine belegger'

Op het moment dat Barbara Pas het woord neemt, verlaten heel wat parlementsleden het halfrond. Haar betoog gaat wat verloren in het gepraat van wie wel nog aanwezig is.

Ook pas neemt de speculatietaks onder vuur. 'In de praktijk treft die de kleine belegger.'

'Ik had graag de opiniestukken gelezen van Johan Van Overtveldt gelezen mocht hij nog hoofdredacteur van Trends geweest zijn. Wat zou hij gezegd hebben over deze truken van de regering.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Moeten mensen een kaars aansteken?'

Ondertussen heeft Cathérine Fonck (cdH) het woord. Ze hekelt de hogere btw op elektriciteit. 'De mensen hebben de keuze, beweert de regering. Is dat dan de keuze om je te verlichten met een kaars?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We hebben premier gemist die daadkracht toonde'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat zal het morgen zijn in het kibbelhuishouden van Michel?'

Calvo citeert uit de beleidsverklaring: 'Wij willen mensen in armoede steunen, zegt de premier, maar u duwt de mensen in armoede. Nooit waren er zo veel leefloners.'

'Deze regering is solide? Gisteren was er de suikertaks, nu de speculatietaks. Wat zal het morgen zijn in het kibbelhuishouden van Charles Michel?'

Tegen Vuye: 'Ik neem het niet dat u België een ziek land noemt. Dit is een geweldig land.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Calvo: 'Regering blijft doof en blind voor de roep om rechtvaardigheid'

Na Jean-Marc Nollet van Ecolo is het de beurt aan Kristof Calvo (Groen):

Calvo: 'U hebt de kans gemist om de mensen warm te maken voor de hervormingen.'

'Jammer, want net vandaag moeten mensen overtuigd worden. Ons land snakt naar leiderschap en ambitie. Dan moet een premier opstaan die begeestert.'

'U blijft doof en blind voor de roep om rechtvaardigheid, die luider klinkt dan de hesjes van de vakbond.'

Demir: 'Is daadkracht niet belangrijker dan begeestering?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Kitir: 'Druk blijven uitoefenen: stem van het volk zijn.'

Kitir: 'We zullen druk blijven uitoefenen om de stem van het volk te zijn. We zullen niet enkel kritiek geven, maar ook constructieve voorstellen doen.'

'Ik hoop dat geen spelletjes gespeeld worden op de kap van mensen die oorlog ontvlucht zijn.'

'We zullen ons verzet tegen de onrechtvaardigheid blijven verderzetten.'

'Er is een alternatief mogelijk', besluit Kitir. 'Vergeet niet: rechtvaardigheid is ook een keuze.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Het debat of de armoede gestegen of gedaald is, is irrelevant'

Johan Vande Lanotte (SP.A) zat zelf in de vorige regeringen, en antwoordt Demir, en verwijst naar de statistieken van de Oeso. Die stellen dat ons land het onder socialistisch beleid, wel goed heeft gedaan op vlak van ongelijkheid en armoede, in vergelijking met de rest van Europa.

'De belastingsverhogingen van de vorige regering was de vennootschapsbelasing en de roerende voorheffing, nergens anders.'

Peter Dedecker: 'De armoede is wel gestegen in regio's waar de socialisten de plak zwaaien.'

Beke: 'Het debat of de armoede gestegen of gedaald is, is irrelevant. Ze moet naar beneden, en daar werken we aan met deze regering.'

'Beste manier is om mensen te zorgen dat ze een job hebben.'

'U hebt gevraagd wat de regering gaat doen, na de sluiting van Ford Genk. Die vraag mag u nu opnieuw stellen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Demir: 'Waarom heeft SP.A geen vermogenswinstbelasting ingevoerd?'

Zuhal Demir (N-VA) zegt dat de toenemende ongelijkheid gebeurde toen de socialisten aan de macht waren. 'Uw partij heeft jaren in de regering gezeten, waarom heeft u geen vermogenswinstbelasting ingevoerd?'

Kitir: 'Denkt u dat met die maatregelen de ongelijkheid wordt weggewerkt?'

Demir: 'Zegt u nu dat de linkse recepten niet hebben geholpen? Dat ze geleid hebben tot ongelijkheid.'

Dirk Van der Malen (SP.A) schiet Kitir met luide stem te hulp over de ongelijkheid die al dan niet is toegenomen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Middelen taxshft worden weer bij gewone burger gehaald'

Kitir: 'U negeert de roep om rechtvaardigheid, maar luistert wel als de lobby van multinationals aanbelt.'

'Wij hadden gedacht dat CD&V de oproep tot rechtvaardigheid wel begrepen zou hebben.'

'Moeten we het positief vinden dat BTW op elektriciteit verhoogd worden, dat accijnzen verhoogd worden zonder bijdragen van grote vermogens.'

'De middelen van de taxshift worden weer bij de gewone burger gehaald. U moet het maar durven.'

'Kunnen al die CD&V'ers nog in de spiegel kijken?'

'Het beleid is onrechtvaardig, de ongelijkheid neemt toe.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Mensen willen wel bijdragen, op voorwaarde dat het eerlijk is'

Kitir: 'Die 100 euro is er nu nog niet, en zal met wat geluk op het einde van de legislatuur komen.'

'Maar ze moeten wel nu meer betalen voor diesel, suiker, alcohol, water.'

'Mensen willen bijdragen, op voorwaarde dat het eerlijk is.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

N-VA:'Cijfers zelf in twijfel getrokken?'

Peter Dedecker: 'Heeft u zelf die cijfers van ACV niet zelf in twijfel getrokken?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Mensen willen maatregelen waardoor ze op een ander tempo kunnen werken'

Meyrame Kitir : 'Het zijn mooie tijden voor grootbanken, fraudeurs, tabaksfabrikanten,...'

De meerderheid begint meteen te joelen.

'Mensen willen maatregelen waardoor ze op een ander tempo kunnen werken.'

Kitir haalt er de cijfers van het ACV van bij om de verliezen van modale gezinnen te illustreren.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Met Crombez zou 100 euro er nooit gekomen zijn'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Orakel van Knack.be: Magie met Servais

Orakel van Knack.be
© Orakel van Knack.be
Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wie was MP toen gratis bussen werden ingevoerd?'

Johan Vande Lanotte (SP.A) pareert kritiek van Dewael op gratis-beleid. 'Wie was er minister-president toen gratis bussen werden ingevoerd?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Indexsprong heeft geen negatieve gevolgen voor koopkracht'

Dewael: '2016 wordt een grand cru jaar om een boost te geven aan onze economie. Dankzij de indexsprong. Het verlies voor de burgers wordt ruimschoots gecompenseerd. Die heeft geen negatieve gevolgen voor de koopkracht.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Vluchtelingen kunnen meebouwen aan ons sociaal model'

Dewael: 'Ik heb in de voorbije maanden uitspraken gehoord over vluchtelingen, die de angst voeden. Ook bij politici ter linkerzijde.'

'Het schuchtere waar wij omgaan met een factor als economische migratie, is een groot verschil met andere landen. Geen bedreiging van onze welvaart, wel mensen die kunnen meebouwen aan ons sociaal model.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dewael: 'Komende maanden tijd genoeg om te zien of rekeningen kloppen'

Patrick Dewael: 'De State of the union is ingevoerd om los te komen van de waan van de dag, en te kijken naar de grote lijnen.'

'In de komende maanden zullen we tijd genoeg hebben om te zien of de rekeningen kloppen.'

'De meerderheid moet niet altijd samenvallen met een partijpolitieke meerderheid.'

Dewael verwijst naar Amerika: 3% economische groei, en een werkloosheid die gehalveerd is tot 5%.

'In China: 7% groei. Het is niet mijn maatschappijmodel, maar het is een wereldeconomie waar dit verouderd continent competitief mee moet zijn.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Niemand praat nog over kamikazeregering'

Servais Verherstraeten: 'Ik stel vast, na één jaar, dat niemand nog spreekt over een kamikazeregering. Deze regering doet wat noodzakelijk is. Ze creëert jobs om de welvaart te versterken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Overleg e-commerce alle kansen geven'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Niet de angst over vluchtelingen voeden'

Verherstraeten: 'Natuurlijk roept de vluchtelingencrisis ongerustheid en vragen op.'

'De regeringen hebben daadkracht getoond als het gaat over opvang en pre-opvang. Maar we mogen niet vergeten dat tal van lokale bestuurders hun verantwoordelijkheid hebben genomen.'

'We mogen niet de angst voeden, angst is een slechte raadgever. Een verhaal van rechten en plichten is de enige manier om een evenwicht te bewaren.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dewael: 'Veranderingen met sociaal overleg als het kan, zonder als het moet'

Hans Bonte: 'Er wordt 's nachts gewerkt, maar met afspraken en cao's. Daar staat iets tegenover, en dat lijkt niet naar de zin van mijnheer Dewael.'

Kris Peeters: 'Het sociaal overleg is niet dood.'

Over de e-commerce: 'We moeten op ondernemingsniveau akkoorden afsluiten. Stel dat we met één zinnetje de wet zouden wijzigen op nachtarbeid, dan is dat een illusie dat we dat meteen kunnen toepassen.'

'Ik ben het eens dat we in de e-commerce jobs kunnen creëren,en de tijd dringt. Maar het is niet verstandig om te zeggen dat we dat met één woord kunnen oplossen.'

Dewael: 'De duizenden jobs die we willen creëren, moeten de komende maanden binnen handbereik komen. Het moet mogelijk zijn om dat op een goede manier te ontwikkelen. Met sociaal overleg als het kan, zonder als het moet. We gaan niet lijdzaam blijven toezien.'

Meryame Kitir (SP.A): 'Als de sociale partners komen praten met de regering, komen ze niet alleen met de CD&V praten. De onenigheid ligt niet bij de sociale partners, wel in deze regering.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We mogen niet slachtoffer worden van inertie van sociaal overleg'

Patrick Dewael komt tussen in de passage over het sociaal overleg.

'In het dossier van de e-commerce kunnen we de vooruitgang niet verbieden. We hinken in ons land hopeloos achterop wegens het verbod op nachtarbeid.'

'In Limburg zien we dat die sector in Nederland groeit. We zijn die markt aan het verliezen. Ik wil tot het einde van het jaar wachten op een consensus.'

'Als er tegen dan geen consensus is, moet dit parlement oordelen. We mogen niet het slachtoffer worden van de inertie van het sociaal overleg.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'CD&V-jongeren deden al meer regeringen vallen dan de groenen'

Na een opmerking van Kristof Calvo over het revolutionair gehalte van de CD&V-jongeren had Wouter Beke een gevatte repliek in petto.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Taxshift vs 3D-plan van CD&V

Calvo tot Verherstraeten: 'De verbetenheid waarmee u de taxshift verdedigt, is verbijsterend.'

Tot Beke: 'De CD&V-jongeren zeiden dat de speculatietaks van 28 miljoen peanuts was.'

Calvo citeert uit het 3D-plan van CD&V-plan van voor de verkiezingen waarin de partij zegt dat het genoeg geweest is met fiscale regularisatie.'

Beke: 'Ik hoor hier hetzelfde liedje als in de vorige legislatuur.'

'Niemand ontkent dat we voor twee grote uitdagingen staan: de begroting opnieuw in evenwicht krijgen en de stijgende sociale uitgaven.'

Beke hekelt verder nog het Zilverfonds.

'Ik versta ook een aantal bekommernissen en zorgen van het ACV. Maar we verlagen de lasten op arbeid om mensen aan het werk te helpen, dat is nog altijd het beste instrument om mensen uit armoede te helpen.'

Verder somt Beke een aantal punten op uit de taxshift die ook in het 3D-plan stonden.

Meyrame Kitir: 'Ik begrijp niet hoe u daar kan staan en dit verdedigen.'

'Stond de hogere pensioenleeftijd, de indexsprong en een hogere waterfactuur in uw plan. Wat u doet, is vertellen dat de lasten verlagen, maar dat de hoge vermogens ongemoeid worden gelaten.'

Calvo: 'Het lijstje gebroken beloftes van CD&V is langer dan het A4'tje met de begroting op.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Gekozen om facturen niet door te schuiven naar volgende generaties'

Verherstraeten: 'Het is een keuze om de facturen niet door te schuiven naar volgende generaties.'

'Als de taxshift op volle toeren is, zullen veel minder aangename maatregelen gecompenseerd worden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Peter Vanvelthoven: 'Wie gelooft die mensen nog?'

'Wie gelooft die mensen nog', brengt Peter Vanvelthoven (SP.A) de woorden van Yves Leterme in herinnering.

'Alles in het leven van de mensen wordt duurder met de maatregelen van deze regering. Wij geloven u niet, de mensen buiten geloven u niet, en ik citeer het ACV vorige week: 'door de maatregelen van Vlaamse en federale regering verliest bijna iedereen aan koopkracht.''

Jan Herregods
door Jan Herregods

Servais Verherstraeten: 'Niet alles bereikt wat we wilden, wel eerbaar compromis'

Sevais Verherstraeten (CD&V) zet de verworvenheden van de taxshift in de verf.

'De taxshift van 8,3 miljard, dat is geen slogan, dat is een prestatie die mag gezien worden.'

'We hebben niet alles bereikt wat we wilden, maar het is een eerbaar compromis'

'We staan vol overtuiging achter dit akkoord. Pacta sunt servanda.'

'Maar het werk is nog niet af. Onze fiscale wetgeving moet eenvoudiger en rechtvaardiger.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Sport en politiek

Ondertussen heeft Denis Ducarme het spreekgestoelte verlaten. Op Twitter gaat het nog steeds over de vermenging van sport en politiek.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Collega's, het is half vier'

'Collega's, het is half vier', maant Siegfried Bracke de Kamerleden aan om de zaken wat vooruit te laten gaan.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bonte: 'Thalys-incident wordt schoolvoorbeeld van steekvlampolitiek'

Hans Bonte over veiligheidsbeleid: 'Thalys-incident wordt schoolvoorbeeld van steekvlampolitiek en slecht besteed geld. De risico's zijn overal.'

'Dit incident komt terug op het meest fundamentele veiligheidsprobleem. Alles leidt terug tot Brussel. Als de hoofdstad zich niet engageert op vlak van veiligheid, met alle politiezones en burgemeesters, moet dat allemaal lokaal gebeuren.'

'De eerste prioriteit is om onze hoofdstad performant te organiseren.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Kris Peeters: 'Wachten op cijfers van Planbureau en Nationale Bank'

Kris Peeters: 'Er is geen directe link tussen lasten verlagen en jobs creëren. Wij gaan niet in de verleiding om cijfers voor te houden van hoe veel jobs dat zal opleveren. We schreven een brief naar het Planbureau en Nationale Bank om ons zo snel als mogelijk een aantal berekeningen te bezorgen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bracke roept op om niet de hele tijd te onderbreken

'Het zal een keuze zijn die u zelf zal moeten maken, maar als we blijven onderbreken, dan raken we niet vooruit', pleit voorzitter Siegfried Bracke voorzichtig om de zaken wat vooruit te laten gaan.

'Ik zou u willen oproepen om gematigd te zijn.'

De tussenkomst van Bracke komt er niet zo maar. Ondertussen is het argumentenarsenaal van alle partijen wel min of meer duidelijk, en komen verschillende uitspraken voor de tweede of de derde keer terug in het debat.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Korte onderbreking door rumoer op tribune

Even opschudding omdat vanop de publiekstribune een spandoek ontrold wordt en met flyers wordt gegooid. Het lijkt om protest te gaan tegen de geplande aankoop van de F35-gevechtsvliegtuigen voor het leger.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Discussie over de welvaartsenveloppe

Ondertussen gaat de discussie opnieuw over de welvaartsenveloppe, en de inspanningen van deze regering versus die van de vorige.

Nu Denis Ducarme aan het woord is, gaat de Franstalige oppositie fel in de aanval tegen de enige Franstalige partij in de regering.

Bij MR verwijt men de PS aan desinformatie te doen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Wouter Beke: 'Minimumpensioen gaat met 22,46 euro omhoog'

Wouter Beke antwoordt -net als vorig jaar- op de kritiek dat de regering de zwakkeren in de kou laat staan.

'Deze regering verhoogt de minimumpensioenen met 22,46 euro per maand en 39,4 euro vakantiegeld', kondigt hij aan tegen Onkelinx.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Onkelinx: 'Toestand van gepensioneerden zal erger worden'

Ducarme: 'Deze regering doet het werk dat jullie moesten doen', werpt hij Onkelinx voor de voeten.

Langs beide zijden klinkt het verwijt dat er in karikaturen gepraat wordt.

Wouter Beke: 'Een gepensioneerde met een miniumpensioen gaat er zeker op vooruit.'

Onkelinx: 'Hun toestand zal erger worden. Uw beleid zal hun problemen vergroten, problemen van mensen die hun leven hebben gegeven voor onze welvaart.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Wouter Beke: 'Vorige regering deed indexsprong via achterdeur'

Marco Van Hees (PVDA): 'De verhoging van de nettolonen is zakgeld, het is een gordijn om de echte hogere rekeningen van de burgers te verhullen.'

'Wat is de filosofie achter de taxshift?'

'Waarom de progressieve belastingen afschaffen en die vervangen door belastingen die duurder zullen uitvallen voor de burger?'

Wouter Beke (CD&V): 'In de vorige regering hebben we via de achterdeur een indexsprong gedaan.'

'We doen nu precies hetzelfde, maar niet via de achterdeur, als we kijken naar de cijfers van de Nationale Bank. De effecten zijn volledig gecompenseerd.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Rode Duivels: 'Spel en politiek scheiden'

Bij Open VLD zien ze wel de humor in van de Rode Duivels-situatie.

Jan Herregods
door Jan Herregods

PS: 'Verarmen van bevolking, verrijken van aandeelhouders'

Denis Ducarme belicht de plannen van de regering om jobs te creëren.

Hij krijgt forse tegenkantin van Ahmed Laaouej (PS). 'Alle economen zeggen dat er geen mechanisch verband bestaat tussen een indexsprong en het creëren van banen. Dit beleid is ideologisch en verarmt de bevolking en verrijkt de aandeelhouders.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

N-VA'ers op Twitter: 'Sport hoort niet thuis in parlement'

Dat Laurette Onkelinx (PS) opriep om te applaudisseren voor de Rode Duivels omdat ze sinds gisteren de FIFA-ranking aanvoeren, valt niet in goede aarde. Op Twitter klinkt ongenoegen van heel wat N-VA'ers. De N-VA applaudisseerde niet mee, wat Onkelinx 'niet erg vriendelijk' vond.

Ter herinnering: vorig jaar golden er bij N-VA strikte richtlijnen over hoe mandatarissen mochten communiceren over de Rode Duivels.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Zitting opnieuw geopend

Denis Ducarme (MR) neemt het woord. Veel parlementsleden zijn er nog niet aanwezig. Bij alle fracties zijn er nog veel lege stoelen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Zitting geschorst: debat gaat verder om half twee

De zitting wordt geschorst tot half twee, dan gaat het debat verder.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vuye: 'Meer mensen aan het werk dan ooit tevoren'

Vuye: 'Volgens Nationale Bank zijn meer mensen aan het werk dan ooit tevoren.'

'We hebben hoop voor de toekomst. We zien dat de loonkosthandicap daalt. We zien dat het BBP in de lift zit.'

Johan Van de Lanotte vraagt om een reactie op de cijfers van Eurostat, geen voorspellingen van de Nationale Bank.

Het komt tot een discussie met Eric Van Rompuy (CD&V) over de cijfers.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vuye: 'Meer mensen aan het werk dan ooit tevoren'

Vuye: 'Volgens Nationale Bank zijn meer mensen aan het werk dan ooit tevoren.'

'We hebben hoop voor de toekomst. We zien dat de loonkosthandicap daalt. We zien dat het BBP in de lift zit.'

Johan Van de Lanotte vraagt om een reactie op de cijfers van Eurostat, geen voorspellingen van de Nationale Bank.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vuye: 'Meer mensen aan het werk dan ooit tevoren'

Vuye: 'Volgens Nationale Bank zijn meer mensen aan het werk dan ooit tevoren.'

'We hebben hoop voor de toekomst. We zien dat de loonkosthandicap daalt. We zien dat het BBP in de lift zit.'

Johan Van de Lanotte vraagt om een reactie op de cijfers van Eurostat, geen voorspellingen van de Nationale Bank.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vuye: 'N-VA loopt voorop in debat over vluchtelingen'

Vuye: 'We lopen in het debat wat voorop, bijvoorbeeld wat pushback-beleid of een apart sociaal statuut voor vluchtelingen betreft.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Francken: 'We werken aan spreidingsplan voor gemeenten'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA): 'Ik ben blij over de inzet van Vilvoorde op dat vlak.'

'We zijn bezig aan een spreidingsplan voor de gemeenten. Dat is een gevoelig onderwerp.'

'De oplossing vraagt tijd. Dat zal niet voor direct zijn. Er zijn nauwelijks gemeenten die niet iets extra willen doen.'

Hij benadrukt dat alle gemeenten iets willen doen, maar dat hij het belangrijk vindt dat dat vrijwillig gebeurt.

Tommelein wil niets kwijt over de Very Irritating Police in Koksijde. Dat hij daar in een kartel zit met de burgemeester daar, doet niet ter zake, vindt hij.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'In tentenkamp Maximiliaanpark zaten vooral sans-papiers'

Wouter De Vriendt: 'Als de regering zegt dat er geen mensen op straat slapen, wat was het tentenkamp in het Maximiliaanpark dan?'

Vuye: 'Daar zaten vooral sans-papiers, de pre-opvang van Theo Francken werkt wel.'

Hans Bonte: 'Waarom reageren zo veel burgemeesters van partijen uit de regering zo afwijzend als ze gevraagd worden om mensen op te vangen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vluchtelingencrisis: 'Het beleid werkt'

Over de vluchtelingencrisis: 'Vorig jaar werde we door de PS nog beschuldigd van racisme, en wat blijkt: Theo Francken is een zeer gerespecteerd staatssecretaris geworden.'

'Het beleid werkt. Er slapen geen mensen op straat, rechters spreken geen dwangsommen uit.'

'Wat een verschil met Philippe Courard.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Nuanceverschil tussen suikertaks en gezondheidstaks'

Volgens Vuye is er een nuanceverschil tussen een suikertaks en een gezondheidstaks. Dit is een aanzet voor een nieuw beleid.

Volgens SP.A is de taks enkel bedoeld om een gat in de begroting dicht te rijden. 'De argumenten van minister van Volksgezondheid waren niet overtuigend.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Nuanceverschil tussen suikertaks en gezondheidstaks'

Volgens Vuye is er een nuanceverschil tussen een suikertaks en een gezondheidstaks. Dit is een aanzet voor een nieuw beleid.

Volgens SP.A is de taks enkel bedoeld om een gat in de begroting dicht te rijden. 'De argumenten van minister van Volksgezondheid waren niet overtuigend.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vuye: 'Gezondheidstaks is aanzet voor nieuw beleid'

Vuye: 'Er is wat gelachen met de gezondheidstaks, maar dat is een aanzet voor nieuw beleid.'

Hij benadrukt dat het niet alleen gaat over suikers, maar ook over zuren.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wrang pleidooi voor werkende mensen'

'We moeten omstandigheden creëren om investeren mogelijk te maken, maar we geloven niet in de maakbaarheid van de economie', verduidelijkt Vuye. 'Dat zijn geen cadeaus aan ondernemingen.'

'U wil de omstandigheden om te ondernemen in de kiem smoren', vindt Vuye van de tussenkomst van Hedebouw, die vindt dat Vuye niet op de vraag antwoordt: 'Waren de omstandigheden voor Coca-Cola niet goed misschien?'

'Uw pleidooi voor werkende mensen is wrang', vindt Calvo. 'Want u laat de hardwerkende mensen keer op keer de factuur betalen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Er is geen garantie dat lastenverlaging niet in de dividenden gaat'

Vuye komt terug op de troeven van de taxshift. 'Binnenkort zal de loonhandicap een nachtmerrie zijn uit het verleden.'

Raoul Hedebouw: 'U maakt een automatische link tussen lagere belastingen en creatie van jobs. Wat is er gisteren gebeurd bij Coca-Cola? 122 jobs weg in Zwijnaarde. Die hebben toch ook een cadeau gekregen van tientallen miljoenen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Belastingen nog nooit zo verhoogd als met deze rechtse regering'

SP.A fractieleidster Meryame Kitir: 'Essentie gaat niet over voor of tegen belastingverlagingen zijn, de vraag is wie dat betaalt?'

'De belastingen zijn nog nooit zo verhoogd als met deze rechtse regering.

'U verlegt de discussie omdat u niet wil toegeven dat maar één deel van de bevolking de rekening betaalt.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dewael: 'Er zijn grenzen aan politiek masochisme'

Patrick Dewael: 'Onze progressief belastingssysteem werkt herverdelend. Dat is rechtvaardig.'

'Wij kennen tal van vermogensbelastingen in ons land. Successierechten, onroerende voorheffing, noem maar op.'

'We zijn toch geen politieke masochisten dat we de belastingen zo zullen verhogen dat we de socialisten een cadeau gaan doen.'

'Bankentaks, speculatietaks, Kaaimantaks, ok, maar er zijn grenzen.'

'Deze fiscale hervorming is goed voor de mensen die werken, en mensen die werk geven.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat heeft u gedaan met de kapitaalsbelasting?'

Calvo komt opnieuw terug op het verschil van de 700 miljoen euro. 'U kan dat misschien oplossen', werpt hij Vuye voor de voeten.

Hij overloopt de begrotingstabel van juni.

'Kan u in uw poging om uw imago van partij van de rijken van u af te schudden, dit mysterie oplossen?'

Johan Van de Lanotte (SP.A) tot Vuye: 'Toen u in de oppositie zat, hebt u ons continu geconfronteerd met Eurostat-cijfers. En terecht.'

'In de laatste cijfers lezen we: - 30.000. Als u zegt: jobs, jobs, jobs, dan moet u dat erbij vertellen.'

'U hebt voor het eerst het aantal jobs laten dalen, en zo een trend omgebogen.'

Vuye belooft Calvo dat hij dat antwoord nog zal krijgen.

'Zolang dat niet opgelost raakt, blijfthet beeld van een regering voor de rijken overeind. Vertel mij wat u gedaan heeft voor de kapitaalbelasting?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vuye: 'We hebben een ziek land van u geërfd'

Hendrik Vuye: 'Mijn analyse is anders dan die van mevrouw Onkelinx.'

'Dit is geen kibbelkabinet, maar een dadenkabinet. Wij kuisen de rommel op van 25 jaar socialisme. We hebben een ziek land van u geërfd.'

'We brengen de begroting op orde, en we laten de lonen naar omhoog gaan. En iedereen draagt bij.'

'We gaan voor jobs jobs jobs.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat met waarden zoals solidariteit?'

Onkelinx: 'Op het vlak van de strijd tegen armoede is er nog veel werk voor de boeg.'

'Ik hoorde u gisteren over waarden praten, zoals solidariteit. Maar de afgelopen maanden zijn er verklaringen afgelegd door uw regeringspartner die pijn doen.'

'We moeten niet naar peilingen kijken, maar belang hechten aan waarden die ertoe doen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dewael: 'Wat met Griekenland en Italië?'

Dewael en Vuye onderbreken Onkelinx in haar passage over Schengen:

'Wat met Griekenland en Italië, die een loopje nemen met Dublin?'

'Men kan niet aan de ene kant Schengen blijven verdedigen, terwijl er anderen zijn die de poort open zetten.'

'Daar hoor ik de linkerkant zeer weinig over spreken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We kunnen geen Europese Unie met twee snelheden aanvaarden'

Onkelinx vindt dat Michel weinig gezegd heeft over Defensie en Buitenlands Beleid.

'We kunnen geen Europese unie met twee snelheden aanvaarden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We kunnen geen Europese Unie met twee snelheden aanvaarden'

Onkelinx vindt dat Michel weinig gezegd heeft over Defensie en Buitenlands Beleid.

'We kunnen geen Europese unie met twee snelheden aanvaarden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We kunnen geen Europese Unie met twee snelheden aanvaarden'

Onkelinx vindt dat Michel weinig gezegd heeft over Defensie en Buitenlands Beleid.

'We kunnen geen Europese unie met twee snelheden aanvaarden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'U bereidt de toekomst niet voor als het gaat over energie'

Onkelinx gaat verder over het ontbreken van maatregelen met een gunstige impact op het klimaat.

'U bereidt niet de toekomst voor op vlak van energie.'

Over de hogere accijnzen: 'Hoe kan u eerlijk stellen dat u werkt aan een vermindering van het verbruik van diesel terwijl u tegelijk snoeit in het openbaar vervoer en de begroting van de NMBS.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat zal regering nog beslissen om gaten in begroting te dichten?'

Onkelinx: 'Wat zal de regering nog beslissen om de gaten in de begroting te dichten?'

'U durft veel als het gaat om de sociale verworvenheden aanpassen.'

'De zwakkeren zijn bang voor de toekomst met deze regering.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Begrotingsperspectief met grote gaten'

Onkelinx: 'U schrijft 3,3 miljard besparingen in de gezondheidszorg in. Dat is ongezien. Ofwel zullen mensen langer moeten wachten om verzorgd te worden, ofwel zal het duurder worden.'

'U stelt een begrotingsperspectief voor met grote gaten.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Socialisten hebben de welvaartsenveloppe bekomen'

Onkelinx: 'Het zijn wel de socialisten die die welvaartsenveloppe hebben bekomen.'

Ze haalt de gevolgen van de nieuwe belastingen op consumptie en de indexsprong aan.

Hendrik Vuye stelt dat er ondertussen heel wat bevoegdheden naar de regio's zijn overgeheveld.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ducarme: 'Wij zijn socialer dan de socialisten'

Denis Ducarme, fractieleider van MR, neemt het woord: 'Er is één zaak waar ik moet op reageren. U moet volledig zijn over de welvaartsenveloppe.'

'In tegenstelling tot regering Di Rupo hebben we die 100% geactiveerd. We zijn dus socialer dan de socialisten.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Regering heeft in één jaar heel wat schade aangericht'

Van de Rode Duivels gaat het richting de woorden van de regering over de taxshift.

'In 1 jaar tijd heeft de regering heel wat schade aangericht met een liberaal soberheidsbeleid.'

Onkelinx overloopt de maatregelen zoals het optrekken van de pensioenleeftijd, en de afbouw van de overheidspensioenen.

'Vooral de vrouwen zijn het slachtoffer van deze regering', vindt Onkelinx.

'Waar is de moed van deze regering als u huisbezoeken invoert voor de werkzoekenden, maar dat er een permanente regularisering is voor grote fraudeurs?'

'Het is de sheriff van Notingham die de held wordt, en niet Robin Hood.'

'De taxshift komt neer op iets geven met de ene hand, maar het terugnemen met de andere.'

'U belooft jobs, jobs, jobs, maar de mensen zien enkel belastingen, belastingen, belastingen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Applaus voor de Rode Duivels

Laurette Onkelinx begint met applaus te vragen voor de Rode Duivels die gisteren nummer 1 op de FIFA-wereldranglijst werden.

Niet alle N-VA-kamerleden klappen even goed mee. Dat vindt Onkelinx 'niet mooi'.

Siegfried Bracke verklapt dat hij vanochtend ook al geapplaudisseerd heeft, toen hij het nieuws op de radio hoorde.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Herhaling van vorig jaar

Tot dusver heeft dit debat veel weg van dat van vorig jaar: Calvo die aandringt op cijfermateriaal, gevolgd door Patrick Dewael die hem terecht wijst, waarna het uiteindelijk de beurt is aan Laurette Onkelinx.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dewael: 'Mijnheer Calvo, zet uw plaat af'

Patrick Dewael (Open VLD) roept Calvo op 'zijn plaat af te zetten'.

'Wat is de bedoeling van een debat over de beleidsverklaring?', vraagt hij retorisch.

Hij vergelijkt Calvo met een procedurepleiter. 'Dat doen ze ook als ze een slecht dossier hebben. Laat ons niet hetzelfde doen als vorig jaar.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat als de Grieken een verschil hadden van 700 miljoen euro'

Bracke: 'U kan moeilijk vragen naar cijfers die er niet zijn, mijnheer Calvo.'

Calvo: 'Als er een verschil is van 700 miljoen euro is, hoe moeten wij dan debatteren? Wat zou minister Van Overtveldt zeggen mocht dat bij de Grieken het geval zijn?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Calvo: 'U heeft geen boekhouding'

Calvo: 'Als u zegt dat de regering niet aan een boekhoudkundig project werkt, betekent dat dat u geen boekhouding heeft.'

Calvo hekelt het verschil tussen de tabellen in juli en van deze maand. 'U heeft gisteren overdreven.'

'Leg die cijfers op tafel, en bewijs ze zwart op wit.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel: 'We wilden geen tabel meegeven die niet volledig klopt'

Siegfried Bracke: 'Ik steun de vraag om cijfers voor het parlement. Tot medio jaren 2000 was dat ook de gewoonte.'

Michel countert de kritiek:

'In een regeringsverklaring worden de perspectieven geschetst. We zullen de definitieve teksten nu snel afwerken,en dan afleveren in het parlement.'

'De vorige jaren was het ook niet de gewoonte om cijfers mee te geven bij de beleidsverklaring.'

Michel benadrukt dat 'de cijfers in die draft kloppen'.

'We wilden gewoon geen tabel meegeven die niet volledig klopt.' Volgens Michel moeten nog een paar zaken op punt worden gesteld.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'De regering is trots op taxshift, maar waar zijn de cijfers?'

'Drie dingen die ruiken naar amateurisme, en wijzen op gebrekkige transparantie.'

'Wij vragen dat de Kamer zich uitspreekt over het ter beschikking stellen van de cijfers.'

'De regering is trots op haar taxshift, waar zijn dan de cijfers?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Calvo: 'Transparantie over de begroting en taxshift?'

Kristof Calvo (Groen) gaat verder op de tussenkomst van Jean-Marc Nollet (Ecolo) gisteren:

'Wij kregen gisteren een half A4'tje over de cijfers van de begroting. Zelfs de journalisten kregen meer informatie.'

'Is dit de nieuwe huisstijl van de regering als het gaat over transparantie?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bracke opent de zitting

Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent de zitting. De parlementsleden komen het halfrond binnen.

De Kamer maakt zich klaar voor het debat.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Jambon: 'Denken dat N-VA communautaire zal opbergen is wensdenken'

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) is trots op de regering-Michel. Hij wil niet antwoorden op 'hypothetische' communautaire vragen, omdat 2019 nog veraf ligt. Maar: wie denkt dat N-VA het communautaire zal opbergen, doet aan 'wishfull thinking', zei Jambon in Terzake.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel: 'Meer doen met minder geld'

'We moeten meer doen met minder geld', zei Charles Michel gisteren in VTM Nieuws. Hij gaf er meer tekst en uitleg over de beleidsverklaring en het bereikte akkoord over de taxshift en de begroting.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Komt het vandaag tot een vurig debat?

Premier Charles Michel hield zich gisteren op de vlakte bij het voorlezen van zijn beleidsverklaring. Een vrij droge opsomming van economische parameters en het geleverde regeringswerk van het afgelopen jaar werd afgesloten met een paar algemene opmerkingen over hoop voor de toekomst. Een groot contrast met vorig jaar, met de vurige tussenkomsten van Laurette Onkelinx (PS).

Er was weinig geklap bij de meerderheid, weinig gejoel bij de oppositie. Afwachten of er in het debat vandaag meer vuur zal zitten.

De regering blijft de factuur van de hervormingen die ze aankondigt doorschuiven naar de burger. De grote vermogens en bedrijven ontspringen andermaal de dans. Dat was de toon van de reacties vanuit de oppositie.

Onze verslaggeving van gisteren tijdens de State of the Union kan u hier herlezen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

In de Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de beleidsverklaring van premier Charles Michel. Of het er even hevig aan toe zal gaan als vorig jaar, kan u hier voor volgen.