Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Activiteiten in Marrakesh vanaf 08.30 uur

Premier Michel is inmiddels in Marrakesh, waar omstreeks 08.30 uur de activiteiten van start gaan. Bedoeling is dat de deelnemende landen hun politiek engagement betuigen. Een stemming is op zich niet voorzien, tenzij een land daarom verzoekt.

Michel, die maandagavond opnieuw het vliegtuig richting Brussel opstapt, houdt mogelijk ook een tussenkomst. Binnenkort staat de officiële goedkeuring geprogrammeerd tijdens de algemene vergadering van de VN in New York.

Hiermee eindigen we dit liveblog.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

VN-functionaris: 'Verbazingwekkend' veel misinformatie over migratiepact

'Het is verbazingwekkend dat er zo veel foute informatie geweest is over het VN-migratiepact en over de inhoud van de tekst.' Dat heeft Louise Arbour, de bijzonder VN-vertegenwoordiger voor internationale migratie, zondagavond in Marrakesh verklaard aan de vooravond van de internationale conferentie over dat pact.

© BELGA
Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Vluchtelingenorganisaties: 'Heropen en versterk opvangplaatsen'

Zes vluchtelingenorganisaties vragen de heropening van opvangplaatsen in de onthaalcentra en een versterking van het personeel bij alle betrokken diensten. Dokters van de wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen-BxlRefugees en CNCD-11.11.11 hebben daarvoor een gezamenlijk schrijven aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block gericht.

'Het is belangrijk dat de nieuwe maatregelen de toegang tot het recht op asiel en toegang tot de opvang van alle mensen op de vlucht garanderen', klinkt het. De organisaties wijzen op de desastreuze gevolgen van de beslissing van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, om een dagelijkse beperking van de toegang tot de Dienst Vreemdelingenzaken in te stellen.

'Wij hebben de beleidsmakers geïnformeerd en gedocumenteerd dat honderden mannen, vrouwen en kinderen zich elke ochtend in de barre winterkou voor een gesloten deur bevonden. Vorige week werd een baby van ongeveer twee maanden oud met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen in de wachtrij voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Gelukkig kon hij met spoed worden verzorgd.'

De organisaties nemen kennis van het feit dat de minister beslist heeft om de maatregel van haar voorganger te herbekijken. Ze dringen aan op een tijdelijke noodopvang in afwachting van opvang in het reguliere circuit en zijn vragende partij voor een onderhoud met de minister.

(Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Franstalige oppositie blikt vooruit op minderheidsregering

De herschikte regering zal de steun van de oppositie moeten krijgen om haar projecten te kunnen realiseren. Wat de begroting voor 2019 betreft, kan de N-VA die mee goedkeuren omdat ze deelnam aan de voorbereiding.Voor de rest zal de operatie delicater zijn en zal er geval per geval geoordeeld moeten worden. 'Het zal geen beleid van "te nemen of te laten" worden', verzekerde MR-vicepremier Didier Reynders op de RTBF. De steun van de N-VA aan de begroting zou echter een probleem kunnen vormen voor de rest van de oppositie.

'Alles moet veranderen opdat er niets zou veranderen', zei covoorzitter van Ecolo, Jean-Marc Nollet. 'Als we op de N-VA rekenen voor de begroting, toont dat aan dat er geen manoeuvreerruimte is.'De groenen stellen voor om de logica om te keren en hebben aangekondigd dat ze hun tekst zullen voorstellen aan de coalitie.

'Laat ons goed kijken wat er op tafel ligt. Een begroting bevestigt alle belastingverhogingen', waarschuwt Ahmed Laaouej (PS). 'Sta mij toe te zeggen dat, met wat er deze week gebeurd is, we geen kat in een zak gaan kopen', aldus Laaouej.

'De N-VA zal misschien niet aan tafel zitten in de Wetstraat 16, maar wel in de slaapkamer zijn van de premier', schertste Olivier Maingain, voorzitter van DéFI. CdH wil naar eigen zeggen constructief zijn, maar deelt de bezorgdheden van de andere partijen en roept op tot een koerswijziging.

(Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

De Block nuanceert uitspraken over departement Asiel & Migratie

Na afloop van de eerste ministerraad van de regering Michel-II heeft Maggie De Block (Open VLD), die de bevoegdheden Asiel en Migratie overneemt van staatssecretaris Theo Francken (N-VA), eerdere berichten over haar uitspraken over het departement genuanceerd.'Het is de opvang waar momenteel een chaos heerst en waar zo snel mogelijk een oplossing voor moet gezocht worden', klonk het bij monde van de minister.

Minister De Block was al bevoegd voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, en krijgt daar nu de portefeuille Asiel en Migratie bij, na het vertrek van N-VA uit de regering. Ze was daar ook al voor bevoegd in de vorige regering. In een mededeling stelde ze dat Francken de vorige jaren 'het streng en rechtvaardig migratiebeleid' van De Block had verdergezet, maar dat daar de voorbije weken verandering in was gekomen.

'Ik tref vandaag een departement in crisis en in chaos aan', klonk het scherp. Die uitspraken vielen niet in goede aarde bij Theo Francken. Na afloop van de ministerraad nuanceerde Maggie De Block haar standpunt. 'Ik volg Theo op zoals hij mij is opgevolgd', zei de minister. 'Er heerst geen chaos op het hele kabinet of departement, wel is er chaos in de opvangsituatie. Daarvoor moet een oplossing gezocht worden en ik ga dan ook zo snel mogelijk samenzitten met de verschillende diensten om te bekijken wat zij aankunnen.'

'Wat goed was aan het beleid van de voorbije jaren, zoals het terugkeerbeleid, moet niet veranderen, maar zal gehandhaafd en verdergezet worden', aldus nog minister De Block. 'De drie partijen van deze coalitie steunen een streng en humaan asielbeleid, dat is ons fundamenteel engagement', verklaarde premier Michel ook nog.

(Belga)

© BELGA
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Theo Francken wordt burgemeester in Lubbeek

Theo Francken wordt 'in principe vanaf morgen maandag effectief burgemeester van Lubbeek'. Dat zegt Davy Suffeleers, momenteel schepen van Cultuur, Jeugd en Sport in Lubbeek (N-VA), aan persagentschap Belga. Tot nog toe was partijgenote Tania Roskams waarnemend burgemeester voor staatssecretaris Francken. Normaal zou vanaf januari Davy Suffeleers de nieuwe waarnemend burgemeester van Lubbeek worden, maar het ontslag van Theo Francken uit de regering-Michel I omwille van het VN-Migratiepact zondagochtend beslist daar nu anders over.

Wanneer Theo Francken de sjerp weer omgordt, betekent dit voor Davy Suffeleers dat hij vanaf januari weer schepen wordt, over de precieze bevoegdheid moet nog overlegd worden. Ook voor Tania Roskams, schepen van Ruimtelijke Ordening, zal een schepenzetel voorbehouden blijven. Maar voor N-VA'er Geert Bovyn is er minder goed nieuws, als Francken burgemeester wordt leidt dat tot een stoelendans waarbij het verwachte schepenmandaat voor Bovyn er niet meer inzit.

© Belga
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Drie N-VA'ers keren terug naar de Kamer

Het vertrek van N-VA uit de federale regering, brengt ook in de Kamer een personeelswissel teweeg. Gewezen minister Jan Jambon en staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir nemen opnieuw hun zitje in het halfrond in. Voor Sander Loones en Johan Van Overtveldt zit een terugkeer naar het Europees parlement er niet in.

Jambon, Francken en Demir raakten in 2014 rechtstreeks verkozen in de Kamer. Jambon en Francken maakten vanaf dag één deel uit van de Zweedse coalitie, Demir volgde pas zowat twee jaar geleden. Zij keren na hun vertrek uit de regering terug naar de Kamer. Dat betekent meteen ook dat hun opvolgers - Johan Klaps, Renate Hufkens en Wim Van der Donckt - binnenkort afscheid nemen van de Kamer. Hufkens had al langer aangekondigd dat ze na deze legislatuur de actieve politiek de rug zou toekeren.

Van Overtveldt raakte 4,5 jaar geleden verkozen in het Europees parlement, waar je niet zomaar naar kan terugkeren. En Loones zetelde in het Europees parlement als opvolger van Van Overtveldt. Na zijn overstap naar de federale regering werd zijn zitje overgenomen door Ralph Packet.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Jambon maakt ontslagbrief openbaar

Jan Jambon heeft de brief gepubliceerd waarmee de drie ministers en twee staatssecretarissen van N-VA hun ontslag hebben ingediend bij premier Charles Michel. Daarin herhalen ze de reden voor hun vertrek, en bedanken ze de premier dat hij donderdag tijdens de plenaire Kamer heeft geprobeerd de regering te redden. 'Helaas hebben de andere regeringspartners een oplossing onmogelijk gemaakt', schrijven ze.

De brief herhaalt in grote lijnen de verklaring die partijvoorzitter Bart De Wever zaterdagavond aflegde na het vertrek van de N-VA'ers op de ministerraad. 'Gelet op dit alles beschouwen wij ons als ontslagen. Daarom verzoeken wij u (...) de verdere afhandeling van ons ontslag conform de Grondwet te verzekeren', luidt het.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Rechtse verenigingen organiseren 'Mars tegen Marrakesh'

Een aantal rechtse verenigingen en jongerenafdelingen organiseren volgende week in Brussel een 'Mars tegen Marrakesh'. Een evenement op Facebook kreeg interesse van bijna 10.000 gebruikers, zowat 4.000 gebruikers geven aan deel te zullen nemen. Voor de mars slaan studentenverenigingen KVHV en NSV de handen in mekaar met Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren.

'Een groot deel van de bevolking wil dit pact niet', zegt praeses Marnik Willems van KVHV Gent. 'De regering gaat daar wel erg licht over.' De organisatoren vragen een referendum over het migratiepact. 'Over zomer- en wintertijd wordt een referendum georganiseerd. Over trivialiteiten stelt men zich wel vragen, maar als het over de toekomst van ons volk en land gaat, moeten we op de zijlijn gaan staan.'

De verenigingen voeren assertief campagne voor de mars op sociale media. Op Facebook kregen bijna 28.000 mensen een uitnodiging. Willems zegt dat ook de N-VA-jongeren zijn aangesproken om deel te nemen, maar een toezegging kwam er niet. Dries Van Langenhove, die eerder dit jaar in een mediastorm terechtkwam, hapte wel toe en mobiliseert bij zijn volgers voor de mars. De aanvraag voor de mars op 16 december is ondertussen gebeurd en ze werd goedgekeurd, zo is vernomen van KVHV. Het parcours ligt nog niet vast.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Koopkracht, veiligheid en klimaat prioriteiten van oranje-blauwe coalitie

Koopkracht en socio-economisch beleid, veiligheid en justitie, en klimaat. Dat zullen de drie prioriteiten vormen van de nieuwe oranje-blauwe coalitie. Dat heeft premier Michel zondagnamiddag gezegd op een persconferentie na de eerste ministerraad van de nieuwe regering. Ook wil de premier constructief samenwerken met het parlement. Daarvoor zal hij onmiddellijk na zijn terugkeer uit Marrakesh de nodige contacten leggen.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Gebeurtenissen voorbije week bemoeilijken gesprekken in Antwerpen, zegt Crombez

De gebeurtenissen van de voorbije week in de Wetstraat bemoeilijken de gesprekken in Antwerpen met het oog op de lokale coalitievorming. Dat heeft SP.A-voorzitter John Crombez zondag verklaard in De Zevende Dag. Hij zal praten met zijn Antwerpse partijgenoten 'over wat die gesprekken vandaag opleveren'.

SP.A voert dezer dagen gesprekken met N-VA en Open VLD om tot een volgende meerderheid in de Scheldestad te komen. Volgens partijvoorzitter Crombez hebben de gebeurtenissen rond het VN-migratiepact een impact op die gesprekken. Crombez benadrukt dat zijn partij bereid is te praten indien het sociaal beleid grondig tegen het licht kan worden gehouden. 'Alles wat er is gebeurd, zoals de campagne (van N-VA) en de chaos, bemoeilijkt dat.'

Van zodra de Vlaamse socialisten aangaven dat ze bereid waren inhoudelijke gesprekken te voeren met de N-VA van voorzitter en burgemeester Bart De Wever, 'komt er al veel druk op ons. Alles wat er is gebeurd, verhoogt die druk', geeft Crombez aan. 'Het was een keuze van onze mensen in Antwerpen en ik begrijp dat. Ik zal horen wat de gesprekken vandaag opleveren en zal daar een gesprek over hebben.'

© Belga
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

N-VA moet oplossing zoeken voor 180 kabinetsmedewerkers

Het verdwijnen van N-VA uit de regering brengt ook een hele herstructurering met zich mee. Op de vijf federale N-VA-kabinetten samen werkten ongeveer 180 mensen. Voor die mensen wordt een soort sociaal plan uitgewerkt, zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann.

Jan Jambon, Theo Francken en Zuhal Demir kunnen terug hun zetel in de Kamer opnemen. Voor Johan Van Overtveldt en Sander Loones liggen de zaken moeilijker: zij waren verkozen in het Europees Parlement. Daar is het echter niet mogelijk om de zetel opnieuw op te nemen. De partij zal de komende dagen uitzoeken wat nu precies hun sociaal statuut is.

Ook voor de kabinetsmedewerkers wordt naar een oplossing gezocht. Zij krijgen in principe een opzegvergoeding, omdat ze volgens een soort bediendecontract werken. Sommige medewerkers zijn gedetacheerd uit overheidsdiensten of - in het geval van Defensie - uit het leger. Zij kunnen naar hun oude job terug. Anderen moeten op zoek naar een andere job.

'We gaan zoveel mogelijk oplossingen zoeken, maar dat wordt nog een hele klus', zegt partijwoordvoerder Pohlmann.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Jan Jambon opnieuw effectief burgemeester van Brasschaat

'Het is voorzien dat Jan Jambon van rechtswege opnieuw effectief burgemeester wordt van Brasschaat.' Dat bevestigt waarnemend burgemeester van Brasschaat Philip Cools (N-VA) zondagmiddag aan persagentschap Belga. Jan Jambon (N-VA) diende zondagochtend - net als zijn collega's van de N-VA in de regering - zijn ontslag in als minister van Binnenlandse Zaken, nadat premier Michel opnieuw te kennen had gegeven dat hij naar Marrakesh in Marokko zou gaan om het nieuwe VN-Migratiepact goed te keuren.

'De gemeentesecretaris van Brasschaat zal morgen maandag met de administratie van Binnenlands Bestuur aftoetsen, of de wissel nog nodig is voor de laatste drie weken van dit jaar, maar vanaf begin januari wordt Jan Jambon hoe dan ook effectief burgemeester.' Philip Cools wordt dan opnieuw schepen van de Antwerpse gemeente.

© Belga
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Greenpeace: 'Michel II is unieke kans voor het klimaat'

Greenpeace ziet in de herschikte federale regering-Michel II een unieke kans om eindelijk werk te maken van het ambitieuze klimaatbeleid, waar dit land naar snakt. Dat zegt de milieuorganisatie zondag in een persbericht.

'Het is duidelijk dat de N-VA al jaren een ambitieus klimaat- en energiebeleid tegenwerkt. Nu deze partij uit de regering is gestapt, wordt het tijd dat er eindelijk naar de burger en wetenschap geluisterd wordt: het klimaat verdraagt geen uitstel meer', zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace. 'Michel II heeft nog krap zes maanden om niet met lege handen naar de kiezer te moeten gaan', aldus Thijs. 'Nu nog meer tijd verliezen wanneer de klimaatuitdaging zo duidelijk is en ambitieus beleid de steun van de bevolking geniet, zou schuldig verzuim zijn.'

Eerder deze week lanceerde Greenpeace nog een brief aan de koning waarin het zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan klimaatambitie van onze politici. Bijna 50.000 landgenoten hebben intussen de brief ondertekend.

© Belga
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Siegfried Bracke (N-VA) tot nader order nog altijd Kamervoorzitter

Ondanks het verdwijnen van N-VA uit de regering blijft N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke tot nader order voorzitter van de Kamer. Hij is immers aan het begin van het zittingsjaar, op dinsdag 9 oktober, door de plenaire Kamer als voorzitter herverkozen.

Bij de vorming van een regering spreken partijen ook af welke partij het voorzitterschap van de Kamer krijgt toegewezen. In de Zweedse coalitie kreeg de N-VA die functie en de partij koos om Siegfried Bracke als voorzitter van de Kamer voor te dragen. Vraag is wat er gebeurt nu de N-VA uit de regering en dus ook uit de meerderheid verdwijnt. In principe is Bracke voor de duur van een zittingsjaar verkozen. In de geschiedenis van de Kamer is het nog maar een paar keer voorgevallen dat de voorzitter in de loop van een zittingsperiode ontslag nam. Dat gebeurde tweemaal in de negentiende eeuw, na zware incidenten. Het is ook nog maar driemaal voorgevallen dat een lid van de oppositie voorzitter werd.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Vervroegde verkiezingen dreigen land jaar lang te blokkeren, waarschuwt premier Michel

Premier Charles Michel wil voorkomen dat er vervroegde federale verkiezingen komen. Dat heeft hij zondag laten verstaan bij RTL-TVi. In dat scenario dreigt het land immers lange tijd te worden geblokkeerd, want op 26 mei vinden er sowieso Vlaamse en Europese verkiezingen plaats.

Vanuit Grondwettelijk oogpunt is het volgens de eerste minister niet nodig de Kamers te ontbinden na het ontslag van de N-VA-ministers en staatssecretarissen uit de regering. De 'verantwoordelijke oranje-blauwe' regering zal voortaan echter over slechts 52 op 150 Kamerzetels beschikken.

'De Grondwet geeft aan dat een meerderheid in het parlement verkiezingen kan vragen. Ik wil in dialoog gaan met het parlement. Indien er vervroegde verkiezingen zouden komen, indien het de keuze zou zijn de regering richting vervroegde verkiezingen te duwen, dan zitten we in een situatie die het land gedurende een jaar zou blokkeren. De kans is klein dat een nieuwe regering zal gevormd zijn alvorens de kiezer enkele maanden later heeft gestemd voor het regionale en Europese niveau', legt Michel uit. Daarom steekt de premier de hand uit naar het parlement, met name om het licht op groen te zetten voor de beslissingen die al binnen de regering waren afgeklopt, zoals de begroting. 'We zullen zien of N-VA, die de beslissingen binnen de regering steunde, die ook zal steunen in het parlement. Het zou een principe van verantwoordelijkheid zijn, wat coherent zou zijn in hoofde van N-VA.'

Om een antwoord te bieden op de vragen bij de bevolking over koopkracht en klimaat, wacht de eerste minister eveneens af welke houding de oppositie zal aannemen. 'Over die thema's zou kunnen worden voorgesteld bepaalde initiatieven te accentueren of te versterken', luidde het. Na zijn terugkeer uit Marrakesh zal de premier contact opnemen met de fracties in het parlement.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Tweede promotie op twee jaar tijd voor Philippe De Backer

Philippe De Backer promoveert in de regering Michel II tot minister. Hij behoudt zijn huidige bevoegdheden (strijd tegen de sociale fraude, Noordzee). Hij neemt Digitale Agenda, Telecom en Post over van zijn partijgenoot Alexander De Croo en neemt administratieve vereenvoudiging over van N-VA'er Theo Francken.

De 40-jarige De Backer, gehuwd en vader van twee, groeide op in Kapellen en studeerde biotechnologie aan de Universiteit Gent. Tijdens die studentenjaren vond hij aansluiting bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond. In 2008 legde de Antwerpenaar de laatste hand aan zijn doctoraatsthesis en nadien ging hij aan de slag bij een durfkapitaalfonds in Luxemburg.

De Backer bleef al die tijd politiek actief op lokaal vlak en bij Jong VLD, waar hij het in 2008 tot voorzitter schopte. Zijn eerste politieke mandaat kwam er in 2011, toen hij Dirk Sterckx opvolgde als Europarlementslid. De politieke debutant nam er de transportdossiers van zijn provinciegenoot over en volgde ook de budgettaire en financiële hervormingen die in volle eurocrisis door het parlement werden gejaagd.

Na de Europese verkiezingen van 2014 belandde De Backer opnieuw in het Europees Parlement, ditmaal als opvolger van Karel De Gucht. Economie, industrie, onderzoek en innovatie bleven zijn stokpaardjes. In mei 2016 kreeg De Backer een plaatsje als staatssecretaris in de federale ploeg van premier Michel. Door het ontslag van Annemie Turtelboom uit de Vlaamse regering schoof Bart Tommelein door naar de regering-Bourgeois.

Als staatssecretaris voor Bestrijding Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee werkte hij zich onder meer in de kijker met de flexijobs in de strijd tegen zwartwerk. Hij kwam ook met een nieuw Marien Ruimtelijk Plan dat de weg vrijmaakt voor bijkomende groene stroomcapaciteit en meer windmolens op zee. Voorts lag hij mee aan de basis van de ontwerpwet-privacy, een uitvloeisel van de Europese verordening GDPR.

De Backer was lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en zit samen met SP.A aan tafel in de lopende onderhandelingen met N-VA.

© Belga
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

'Verkiezingen voor sommige partijen geen optie omdat geld ervoor ontbreekt'

'Heel wat partijen zijn niet happig op nieuwe verkiezingen, omdat het geld nu eenmaal ontbreekt, om zo kort na de vorige gemeenteraadsverkiezingen van oktober en zo kort voor de nieuwe verkiezingen van mei opnieuw een campagne te bekostigen', zegt Herman Mathys, begrotingsexpert en professor aan de VUB en UGent. Of er nu op korte termijn verkiezingen kunnen vermeden worden, hangt onder meer af van de goedkeuring van de begroting.

'Die begroting 2019 is mee opgesteld door de N-VA', aldus Matthijs, 'en ze zal ten laatste in het weekend voor Kerstmis moeten goedgekeurd worden. Als dat misloopt en de regering Michel II hiervoor geen parlementaire meerderheid krijgt, dan moet er met voorlopige kredieten gewerkt worden en zit men de facto met een regering van lopende zaken. Dan zal er al snel geen andere uitweg blijken dan verkiezingen', zegt prof. Matthijs. 'Zelfs als de N-VA meestemt voor die begroting, dan blijft de vraag hoe de uitvoering ervan zal verlopen. Dan zal men voor elke programmawet opnieuw een beroep moeten doen op de N-VA.'

De huidige formule van een minderheidsregering kent weinig voorbeelden in ons land. 'Alleen de socialistische premier Camille Huysmans en de christendemocraat Gaston Eyskens eind jaren vijftig hebben een tijdlang een minderheidsregering geleid, maar dat werd nooit een succes. Ons systeem leent er zich niet echt toe', zegt Matthijs. 'En zeker met de 52 zetels die de coalitie nu maar heeft, is de basis veel te smal. zelfs als de PS telkens zou meestemmen, geraakt Charles Michel niet aan een meerderheid', besluit prof. Matthijs.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

De Block is streng voor het werk van Theo Francken

'Ik tref vandaag een departement in crisis en in chaos aan', zegt Maggie De Block (Open VLD) over het departement Asiel en Migratie. De Block blijft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maar neemt er nu Asiel en Migratie bij. Zij was de voorganger van Theo Francken op dat departement.

'Theo Francken moest mijn beleid uit de vorige regering voortzetten, maar dat menselijke aspect is hij gaandeweg blijkbaar uit het oog verloren', liet De Block ook nog optekenen door De Morgen.

De Block zal meteen komaf maken met de quota die Francken enkele weken geleden in het leven geroepen heeft. Hij beperkte het aantal toegelaten asielaanvragen tot 50 per dag. Het gevolg was grote chaos en bijhorende spanning aan het asielloket. Het is volgens De Block slechts 'een eerste stap'.

Lees meer.

© Reporters
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Michel herschikt bevoegdheden in regering zonder N-VA

Na het verdwijnen van de N-VA uit de federale regering zijn de bevoegdheden van de N-VA-ministers en -staatssecretarissen verdeeld over andere leden van de regering.

Lees hier meer.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

'Regeringscrisis komt zeer ongelegen'

'Deze regeringscrisis komt zeer ongelegen omdat het werk van de huidige regering allesbehalve af is', zegt de zelfstandigenorganisatie NSZ.

'Er zijn nog heel wat openstaande belangrijke dossiers zoals het invoeren van een energienorm, de activering van werkzoekenden, de pensioenhervorming, enzovoort. De lijst van aan te pakken dossiers is lang, dus vragen wij aan de politici in de Wetstraat om ons garanties te geven aan welke dossiers er nog zal gewerkt worden én welke een realistische kans tot slagen hebben vóór de volgende verkiezingen, dit in het belang van de economie van het land', zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

De Crem en De Backer zijn officieel minister

Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) zijn voortaan officieel minister. De koning heeft beide staatssecretarissen zondag in die functie benoemd. Tegelijkertijd heeft koning Filip op voorstel van de premier het ontslag aanvaard van de drie N-VA-ministers Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Sander Loones en de twee staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Premier Michel roept ministerraad bijeen om 15 uur

Na zijn audiëntie bij de koning roept premier Charles Michel de ministerraad bijeen om 15 uur zondagmiddag. Dat is bij de woordvoerder van de premier vernomen.

Michel bracht zondag bij de koning verslag uit van de politieke toestand, na het vertrek van de N-VA uit de regering.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Didier Reynders wordt ook bevoegd voor Defensie

MR-vicepremier Didier Reynders wordt naast minister van Buitenlandse en Europese zaken ook minister van Defensie. Dat is bij de woordvoerder van premier Charles Michel vernomen.

Een koninklijk besluit legt de nieuwe samenstelling van de regering en de bevoegdheden van alle ministers vast. Maggie De Block (Open VLD) wordt ook bevoegd voor Asiel en Migratie, Open VLD-vicepremier Alexander De Croo wordt minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking. Pieter De Crem (CD&V) wordt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Philippe De Backer (Open VLD) wordt minister en krijgt er de bevoegheden Telecom en Post en Digitale Agenda bij. Justitieminister Koen Geens (CD&V) krijgt de bevoegdheid over de Regie der Gebouwen.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

VBO en Unizo vragen duidelijkheid

We moeten ze snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hoe het nu verder gaat, want er liggen belangrijke uitdagingen te wachten zoals de brexit of de verzekering van de energiebevoorrading.Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo

'Er is vandaag een onduidelijke situatie aan het ontstaan en die moet zo kort mogelijk gehouden worden', zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie Unizo, in een reactie op het einde van de regering-Michel I. 'We moeten ze snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hoe het nu verder gaat, want er liggen belangrijke uitdagingen te wachten zoals de brexit of de verzekering van de energiebevoorrading. We willen dat er snel orde wordt geschapen in de chaos. We wensen een stabiel kader waarin de nodige beslissingen kunnen worden genomen.'

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert in dezelfde zin. 'Wij herhalen onze oproep van de voorbije dagen om belangrijke uitdagingen aan te pakken die op ons afkomen op het vlak van de arbeidsdeal en het mobiliteitsbudget. We willen dat het wettelijk kader gestemd wordt, zodat de bedrijven ermee aan de slag kunnen gaan. We willen ook dat de politieke partijen hun verantwoordelijkheid opnemen en een concreet programma opstellen voor de komende drie tot vier maanden, en dat dit niet gebaseerd is op gekibbel, maar op oplossingen voor de dossiers.'

De Vlaamse werkgeversfederatie Voka wenst voorlopig nog niet te reageren op de nieuwe politieke situatie die ontstaan is nu de N-VA-ministers ontslag hebben genomen uit de regering en er een nieuw oranjeblauw minderheidskabinet gaat aantreden.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Wordt aantal toegelaten asielaanvragen per dag opgetrokken?

Het strenge maar humane asielbeleid zal worden voortgezet. Dat heeft Open Vld-vicepremier Alexander De Croo zondag aangekondigd. Het ziet er wel naar uit dat er op het terrein aanpassingen zullen gebeuren, bijvoorbeeld rond de recente praktijk om slechts 50 asielzoekers per dag zich te laten registreren.

Dat bleek uit verklaringen van CD&V-vicepremier Kris Peeters en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. 'We hebben de voorbije weken, sinds de verkiezingen van 14 oktober, gezien dat er iets fundamenteels is veranderd. Mensen die staan aan te schuiven mogen daar niet het slachtoffer van zijn. We moeten ervoor zorgen dat de crisis die op straat volop woedt, opgelost wordt', aldus Rutten.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Theo Francken: 'Ben ontgoocheld, maar we strijden verder'

'Ik ben ontgoocheld, maar we strijden verder, we geven niet op. Vergeet niet dat ik een bokser ben.' Dat zei Theo Francken (N-VA) - 'nog enkele uren staatssecretaris' - in een toespraak in een overvolle zaal in zijn thuisbasis Lubbeek. Voor honderden mensen en onder heel wat persbelangstelling gaf hij een overzicht van het dossier van het VN-migratiepact dat N-VA uit de regering deed stappen, en de fundamentele bezwaren van zijn partij tegen de tekst.

Theo Francken benadrukte dat er zaterdag 'totale eensgezindheid' was op de partijraad over het N-VA-standpunt. 'Het is spijtig dat CD&V en Open VLD zo hard moeite gedaan hebben om ons uit de regering te duwen', aldus Francken. Volgens hem had België zich best kunnen onthouden bij de stemming over het VN-migratiepact. Dat had ons minder imagoschade opgeleverd dan de povere investeringen in defensie of de hoge schuldgraad.

Een positieve stem met een stemverklaring was voor de N-VA onaanvaardbaar. Theo Francken verwees daarvoor naar het kinderrechtenverdrag, dat door België werd goedgekeurd met een stemverklaring, 'maar geen enkele rechter verwijst naar die stemverklaring, die blijkt spoorloos verdwenen te zijn'. Die goedkeuring zorgt volgens Francken alleen maar voor problemen, onder meer bij het opsluiten van gezinnen in afwachting van uitwijzing.

'Overmorgen ben ik terug kamerlid. Ik zal dat mandaat met fierheid, dossierkennis en engagement vervullen', benadrukte hij. De partij zal zich in de komende dagen beraden over de koers die op nationaal vlak gevoerd zal worden. Hetzelfde geldt voor Lubbeek. Zondag zou daar de bevoegdheidsverdeling van de schepenen bekend gemaakt worden, waarbij Theo Francken opnieuw titelvoerend burgemeester zou zijn. Daar komt door zijn ontslag nu verandering in.

In zijn toespraak benadrukte hij dat hij en de N-VA 'de laatste twee jaar niet in slaap gevallen zijn' over het VN-migratiepact. Hij gaf een uitvoerig overzicht over de verschillende momenten waarop hij kritiek geuit had op de tekst. Francken zei ook veel respect te hebben voor het werk van ambassadeur Jean-Luc Bodson, die de onderhandelingen voor ons land geleid had, 'maar we zijn altijd blijven zeggen dat we problemen hadden met de tekst'.

Het VN-migratiepact is juridisch niet bindend, maar er zijn wel juridische problemen, dat zeggen ook heel wat juristen en de FOD Binnenlandse Zaken, aldus nog de (ex-)staatssecretaris. Hij verwees naar het gezin uit Aleppo dat asiel wilde in ons land en finaal gelijk kreeg van de rechter. De beslissing werd uiteindelijk toch geschorst na een arrest van de Europese rechter.

Theo Francken sloeg ook een mea culpa: 'Hebben we de tekst gevetood? Neen, ook al hadden we dat achteraf wel moeten doen.' Maar hij verwees naar de pogingen van ons land om rond dat tijdstip een zitje in de VN-Veiligheidsraad te bemachtigen. 'Hongarije was toen het enige (EU-)land dat zich tegen het pact verzette, en enkel met Orbàn tegen zijn was diplomatiek gezien niet realistisch', erkende hij. Toen ook Oostenrijk, de Europese hoofdonderhandelaar, afhaakte, veranderde de zaak.

© Belga Image
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Vlaams Belang bevestigt klacht in kort geding bij Raad van State tegen VN-migratiepact

Nu de beslissing gevallen is dat premier Charles Michel naar Marrakesh trekt om het VN-migratiepact namens België goed te keuren, trekt oppositiepartij Vlaams Belang naar de Raad van State om die goedkeuring tegen te houden.

Lees hier meer.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Sander Loones na minder dan een maand minister af

Met minder dan een maand op de teller, komt er een einde aan het ministerschap van Sander Loones. Hij legde op 12 november de eed af als minister van Defensie en Ambtenarenzaken, een verhaal waar zaterdagavond een einde aan kwam, al moet de N-VA-exit nog concreet gestalte krijgen.

De 39-jarige Loones zetelde sinds 2014 in het Europees parlement en was ondervoorzitter van N-VA. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst, waar hij vijf jaar geleden nauw betrokken was bij de federale regeringsonderhandelingen.

Loones werd de jongste minister in de regering-Michel. Enkel staatssecretaris Zuhal Demir is iets jonger. Loones is afkomstig uit kustgemeente Oostduinkerke, een deel van Koksijde, waar hij nog woont. In oktober trok hij de N-VA-lijst in Koksijde.

Zijn promotie tot minister volgde op het vertrek van Steven Vandeput, die zich zou voorbereiden op zijn burgemeesterschap in Hasselt. Het bood meteen de kans om een West-Vlaming zich nog enkele maanden in beeld te werken, na de tegenvallende resultaten bij de lokale verkiezingen in die provincie.

© Belga Image
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Premier trekt naar de koning

Premier Charles Michel is naar de koning vertrokken om de nieuwe samenstelling van de regering af te handelen, nu N-VA niet meer in de regering zit.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Vicepremier Peeters geeft tegengas

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) spreekt tegen dat N-VA zaterdag nog een laatste poging heeft gedaan om de Zweedse coalitie te redden. Hij kondigt aan dat de oranje-blauwe coalitie geen copy-paste zal zijn van de Zweedse ploeg. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo noteerde dat Jan Jambon heeft verklaard dat N-VA uit de regering is gestapt.

Het was N-VA-voorzitter Bart De Wever die zaterdag benadrukte dat hij nog een laatste poging heeft gedaan om de regering te redden, door voor te stellen dat ons land zich zou onthouden bij de stemming van het VN-migratiepact.

Vicepremier Peeters sprak dat zondag tegen in De Zevende Dag op één en vindt dat De Wever zich daarmee 'een beetje een Calimero-houding' aanmeet.

De vicepremier wijst er daarbij op dat Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) al enkele weken geleden al stelde dat premier Charles Michel 'op citytrip' mag gaan naar Marrakesh en zich zou moeten onthouden in New York. 'Dat standpunt werd enkele dagen en weken al geformuleerd. Wij hebben gezegd dat dit geen impact meer heeft. Het pact wordt toch sowieso goedgekeurd.'

Peeters laakt ook de 'perceptieoorlog' die rond het pact werd gevoerd. Volgens de christendemocraat zijn de twaalf inhoudelijke elementen die N-VA aanvoert tegen het pact, 'voor een groot deel onjuist'. Hij vindt dat N-VA in het dossier pas een rode kaart heeft getrokken 'na de voetbalmatch was afgefloten en iedereen al in de kleedkamer zat'.

Hij kondigt ook aan dat de nieuwe oranje-blauwe of blauw-oranje meerderheid niet identiek zal zijn aan wijlen de Zweedse coalitie. 'Het wordt geen copy-paste. Er gaan een aantal accenten gelegd worden.'

Open VLD'er De Croo was alvast tevreden dat één perceptie is uitgeklaard, nadat N-VA'er Jambon had aangegeven dat zijn partij formeel gesproken ontslag neemt. Een reden van de aanslepende crisis had wellicht te maken met de vraag wie als eerste de handdoek in de ring zou gooien.

© Franky Verdickt
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

'Asielbeleid wordt voortgezet', zegt De Croo

Het strenge maar humane asielbeleid zal worden voortgezet. Dat heeft Open VLD-vicepremier Alexander De Croo zondag aangekondigd in De Zevende Dag. Hij wil daarbij het beeld afschudden van de 'Marrakesh-coalitie', dat N-VA in de markt zet. 'Niemand in deze regering wil een opengrenzenbeleid.'

De Croo verwees naar het beleid rond asiel en migratie dat onder Maggie De Block (Open VLD) werd ingezet in de vorige regering en die binnen de Zweedse coalitie werd voortgezet. 'Dat is het beleid dat we willen voortzetten', zei de liberale voorman. Hij stelde meermaals dat N-VA 'plots' een andere richting is ingeslagen rond 'hoe je in de wereld staat'. 'Dat is voor mij een principiële kwestie.'

Ook voor CD&V-vicepremier Kris Peeters is de 'Marrakesh-coalitie' een 'onterechte benaming van wat we gaan doen'.

© Belga
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Michel nog niet bij de koning, bevoegdheidsverdeling sijpelt door

Premier Charles Michel was zondag om 11.15 uur nog altijd niet naar de koning vertrokken om de nieuwe samenstelling van de regering af te handelen, nu N-VA er geen deel meer van uit maakt. Verschillende media melden intussen dat er al een akkoord is over de herverdeling van de bevoegdheden van de N-VA-regeringsleden.

Zo zou Maggie De Block (Open VLD) opnieuw bevoegd worden voor Asiel en Migratie. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo zou Financiën overnemen van Johan Van Overtveldt.

Pieter De Crem (CD&V) zou de opvolger van Jan Jambon (N-VA) worden op Binnenlandse Zaken. Denis Ducarme (MR) zou minister van Defensie worden.

Philippe De Backer zou Telecom overnemen van zijn partijgenoot De Croo en zou er ook Administratieve Vereenvoudiging, nu bij Theo Francken (N-VA), bij krijgen. Kris Peeters (CD&V) neemt Gelijke Kansen over van Zuhal Demir (N-VA).

De koning moet deze herschikking nog bevestigen. De premier gaat eerst langs bij de koning, daarna pas zou de ministerraad bijeenkomen.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Formeel gesproken nemen wij ontslag, zegt Jan Jambon

Formeel gesproken neemt N-VA ontslag uit de regering. Dat heeft ontslagnemend vicepremier Jan Jambon zondag verklaard in De Zevende Dag op Eén. 'Ik denk dat wij formeel gesproken ontslag nemen. We hebben gezegd dat als de coalitie naar Marrakesh gaat, dat het zonder ons zou zijn', legde Jambon uit. Nu de premier naar de Marokkaanse stad gaat, stapt N-VA dus uit de regering.

© Belga
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Franstalige oppositiepartijen niet geneigd minderheidskabinet te steunen

De Franstalige oppositiepartijen zijn niet geneigd de nieuwe minderheidsregering-Michel te depanneren. Dat blijkt uit hun reacties op het vertrek van de N-VA uit de regering.

'Het circus gaat verder', zei Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi zondag op La Première (RTBF). Voor PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej worden er 'vuile streken' gespeeld en moet het parlement zo snel mogelijk samenkomen. Hij heeft Kamervoorzitter Siegfried Bracke alvast gevraagd in spoed een conferentie van voorzitters te organiseren.

Omdat de N-VA-ministers zelf geen ontslag genomen hebben en de koning vooralsnog geen nieuwe ministers benoemd heeft, stelt zich volgens Olivier Maingain (DéFI) een grondwettelijk probleem. Op die manier, vindt hij, slaagt de N-VA er alsnog in de Belgische instellingen te blokkeren.

CdH-Kamerfractievoorzitter Catherine Foncke zegt dan weer dat er niet van mag uitgegaan worden dat haar partij het minderheidskabinet gaat steunen alleen maar omdat die regering de 'oranje-blauwe coalitie' wordt genoemd. Ze hekelt de 'brutale maatregelen' van de afgelopen vier jaar.

Raoul Hedebouw (PTB) is ervan overtuigd dat er vervroegde verkiezingen aan zitten te komen.

Bij de MR, de partij van premier Michel, wijst fractieleider David Clarinval erop dat het VN-migratiepact het enige dossier is waarin de N-VA en de andere partijen geen overeenstemming konden bereiken. De Franstalige liberalen kunnen zich dan ook niet voorstellen dat de partij haar steun voor de sociaaleconomische dossiers intrekt of de begroting, waarover ze mee onderhandeld heeft, niet zou goedkeuren.

© Belga Image
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Charles Michel naar koning Filip om nieuwe samenstelling regering te bevestigen

Premier Charles Michel (MR) is zondagochtend naar koning Filip getrokken om hem op de hoogte te brengen van de nieuwe samenstelling van zijn federale regering. Dat bevestigt MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zondag.

De regering-Michel struikelde zaterdagavond over het VN-Migratiepact. De N-VA kan zich niet vinden in de goedkeuring van het pact door ons land, waarna Michel bekendmaakte dat de N-VA-ministers vervangen zullen worden door staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD).

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Kristof Calvo: 'Ik reik de regering de hand'

Oppositiepartij Groen wil de regering-Michel 'niet depanneren en ook niet blokkeren, maar we zullen ons engageren'. Dat zei Kamerfractieleider Kristof Calvo zondag in De Ochtend op Radio 1. 'Ik reik de regering de hand en dat zou eigenlijk elke politicus moeten doen. Maar wij doen dat wel op basis van onze overtuiging.' Een paar cruciale dossiers kunnen niet tot na de verkiezingen van mei op een beslissing wachten, aldus Calvo.

De nieuwe ploeg van Michel, bestaande uit MR, Open Vld en CD&V, beschikt over slechts 52 van de 150 Kamerzetels. Per dossier zal Michel dus op zoek moeten gaan naar een wisselmeerderheid. Groen is alvast bereid te bekijken wat er mogelijk is, zei Calvo.

'Het is de verantwoordelijkheid van elke politicus en elke partij om te kijken waar oplossingen mogelijk zijn. Het is cruciaal dat bepaalde zaken vooruitgaan.' Calvo haalde het voorbeeld van het klimaatbeleid aan, waarmee 'niet tot na de verkiezingen kan worden gewacht om stappen te zetten'.

Maar Groen is niet naïef, aldus Calvo. 'Een regering die haar huidige lijn doortrekt en, omdat ze de begroting niet op orde krijgt, de lasten bij de gewone mensen legt, die zullen wij nooit depanneren. (...) Er zijn heel veel dingen die wij niet gaan steunen, maar we willen kijken op welke vlakken we wél vooruit kunnen gaan.'

© Karel Deurinckx
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Gwendolyn Rutten: 'Dit is misschien wel een goede oefening in parlementaire democratie'

MR, Open VLD en CD&V, de drie partijen die in de federale regering doorgaan als minderheidskabinet, zullen in het parlement dossier per dossier een meerderheid moeten zoeken bij de anderen partijen. 'Misschien is dit wel een goede oefening in parlementaire democratie', zei Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten daarover zondag in De Ochtend op Radio 1.

Eerder zei Jan Jambon (N-VA), die later vandaag wellicht de regering verlaat, dat zijn partij zeker in de sociaaleconomische dossiers haar verantwoordelijkheid zal blijven opnemen. 'Maar we zullen ook naar de andere oppositiepartijen moeten kijken, om te zien waar we elkaar kunnen vinden', zei Rutten. 'Maar deze drie partijen (MR, Open VLD en CD&V, nvdr.) hebben het in hun DNA zitten dat ze graag met anderen samenwerken. We zullen dit nu op een andere manier moeten doen.'

Rutten zegt te beseffen dat de 'andere meningen' die de oppositiepartijen zijn toegedaan 'niet zomaar gaan verdwijnen'. Maar 'misschien is dit wel een goede oefening in parlementaire democratie'.

Zaterdag stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever nog voor dat België zich zou onthouden bij de stemming over het VN-migratiepact, het dossier waarover de regering uiteindelijk toch struikelde. 'Maar dat zou neergekomen zijn op een neen-stem', zei Rutten zondag. 'Een onthouding op een principiële kwestie werkt niet, dan word je een land zonder mening en zonder overtuiging. De eerste minister heeft op de tribune van de VN ons land gecommitteerd, en dat verander je niet zomaar. Ook de N-VA erkent dat ze laat van gedacht is veranderd.'

© BelgaImage
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Wouter Beke: 'Dit is geen moment van triomfalisme, maar van verantwoordelijkheid'

Het vertrek van N-VA uit de regering-Michel en de doorstart van die regering met de overblijvende partijen MR, Open Vld en CD&V is voor CD&V-voorzitter Wouter Beke 'geen moment van triomfalisme, maar van verantwoordelijkheid'. Dat heeft hij zondag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

De 'oranje-blauwe partijen' hebben in het dossier van het VN-migratiepact de nodige verantwoordelijkheid aan de dag gelegd, zei Beke. 'Ik hoop dat ook de andere partijen dat de komende maanden zullen doen.'

De nieuwe minderheidsregering beschikt maar over 52 van de 150 Kamerzetels en zal dus op zoek moeten gaan naar wisselmeerderheden. 'Er zal telkens gekeken moeten worden welke partijen steun kunnen geven', beseft Beke. 'Maatregelen rond het invullen van vacatures, energiezekerheid, het verhogen van de koopkracht... Elke partij moet voor zichzelf beslissen of ze die kan steunen.' Beke voegde eraan toe dat al die beslissingen moeten worden genomen 'in het belang van het land'.

De CD&V-voorzitter legt de schuld voor het einde van de regering in haar huidige vorm bij de N-VA. 'Het is de N-VA die deze crisis jammer genoeg ontketend heeft. De voorbije vier jaar hebben we goed samengewerkt en goede resultaten geboekt.' Maar dat de Vlaams-nationalisten wilden terugkomen op een volgens Beke eerder genomen beslissing - de goedkeuring van het migratiepact - maakte verder samenwerken onmogelijk, zei Beke. 'Als één partij van de vier zegt dat ze haar positie wil herzien terwijl daar verschillende formele beslissingen over genomen zijn, dan maakt dat het wel heel moeilijk.'

© BelgaImage
Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

De Zweedse coalitie is gevallen, maar wie is verantwoordelijk?

Het schouwspel dat zaterdagavond plaatsvond zal de geschiedenisboeken ingaan als de Belgische perceptieoorlog van de eeuw. De vraag zal zijn: wie won? Lees hier meer.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

SP.A niet van plan nieuwe minderheidsregering te depanneren

Het is ondenkbaar dat de SP.A het nieuwe minderheidskabinet van premier Charles Michel gaat depanneren door die vanuit de oppositie telkens aan een wisselmeerderheid te helpen. Dat heeft voorzitter John Crombez zondag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Zaterdagavond maakte Michel bekend dat zijn regering verdergaat zonder N-VA. De nieuwe coalitie van MR, Open VLD en CD&V beschikt echter maar over 52 van de 150 zetels in het parlement. Een minderheidsregering dus.

Op de vraag of de Vlaamse socialisten, die in het parlement dertien zetels hebben, die regering aan wisselmeerderheden zullen helpen, antwoordde voorzitter John Crombez zondag negatief. 'Dat is vooral inhoudelijk moeilijk voor te stellen', zei de SP.A-voorzitter. 'De afbraakpolitiek van de afgelopen vier jaar gaat met deze minderheidsregering gewoon door. Het is ondenkbaar dat wij steun zouden geven aan dit soort beleid.'

Crombez noemt het onduidelijk hoe de regering verder moet. Staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) promoveren tot minister, zoals Michel zaterdag aankondigde, 'dat gaat niet zomaar', aldus Crombez. Hij gaat er wel vanuit dat Michel en N-VA-voorzitter Bart De Wever afgesproken hebben dat de N-VA vanuit haar nieuwe rol als oppositiepartij af en toe gaat meestemmen met de regeringspartijen.

Crombez haalde nog aan dat zijn partij dossier per dossier zal bekijken of ze voorstellen van de regering kan goedkeuren, maar dat is geen nieuwe houding. 'Dat doen wij altijd. Ook de voorbije vier jaar stemden wij mee als iets goed was, alleen gebeurde dat niet vaak.'

© Belga
Eva Schram
door Eva Schram

Verdwijnen N-VA betekent een hele stoelendans

Het verdwijnen van N-VA uit de regering-Michel betekent een hele stoelendans. De promotie van staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld) tot minister is al aangekondigd. Wanneer en hoe dat precies zou moeten gebeuren, valt af te wachten. Net als welke bevoegdheden eventueel nog naar andere ministers zullen gaan. Maar het verdwijnen van de grootste partij uit de coalitie, zorgt uiteraard voor nog veel meer verschuivingen.

Vooreerst is er vicepremier Jan Jambon. Hij raakte in 2014 als lijstduwer en aftredend Kamerfractieleider rechtstreeks verkozen in de Kamer. Neemt hij zijn zetel nu op, dan is dat ten koste van opvolger Johan Klaps. Hetzelfde lot dreigt voor Renate Hufkens en Wim Van der Donckt, die respectievelijk als opvolgers van staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir de Kamer binnenkwamen. Hufkens kondigde wel eerder al aan dat ze na deze legislatuur stopt met de actieve politiek.

Jambon zou er na zijn ministerschap bovendien voor kunnen kiezen om ook de burgemeestersjerp van Brasschaat om te gorden. Een optie die ook Theo Francken heeft, als titelvoerend burgemeester van Lubbeek. Aangezien de nieuwe gemeentebesturen pas in januari officieel aan de slag gaan, blijft de impact daarvan beperkter.

Anders is het voor Johan Van Overtveldt en Sander Loones. Van Overtveldt werd immers als lijsttrekker verkozen in het Europees Parlement, waarnaar je niet zomaar kan terugkeren. Ook Loones - die pas vorige maand minister werd - zetelde voordien in het Europese halfrond, en wel als opvolger van Van Overtveldt. Maar intussen nam partijgenoot Ralph Packet dat zitje in.

Vraag is ook of Kamervoorzitter Siegfried Bracke de rit zal uitdoen als eerste burger van het land. De post van Kamervoorzitter maakt immers deel uit van het pakket dat bij de regeringsvorming onderhandeld wordt.

En dan zijn er ook nog de tientallen N-VA-cabinetards die terugkeren naar de administratie of zonder job vallen door het verdwijnen van N-VA uit de regering.

Eva Schram
door Eva Schram

Olivier Maingain: Geen benoeming mogelijk zonder ontslag N-VA-ministers of verwijdering

Indien de N-VA-ministers hun ontslag niet schriftelijk hebben aangeboden, stelt er zich een grondwettelijk probleem. Dat zegt DéFI-voorzitter Olivier Maingain op twitter. Volgens Maingain is de enige oplossing hun verwijdering uit de regering. In afwachting is het volgens hem onmogelijk de twee ministers te benoemen om de taalpariteit te verzekeren.

De Kamerfractieleider van N-VA, Peter De Roover, postte een gelijkaardige commentaar. 'Vaststelling dat klassieke partijen de Belgische Grondwet erg creatief aanwenden (lees: naar goeddunken) is wel interessant, vind ik', luidt het.

Eva Schram
door Eva Schram

CD&V 'staat achter oranje-blauw'

De regering gaat verder als een oranje-blauwe coalitie, met twee staatssecretarissen die worden opgewaardeerd tot minister. Voor CD&V is dat staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem, bevestigt woordvoerder Steffen Van Roosbroeck. 'Wij staan achter oranje-blauw', klinkt het. 'De premier gaat morgen naar Marrakesh, daarna is dat verhaal achter de rug en kunnen we verder werken.'

Hoe dat laatste precies in zijn werk zal gaan, is nog niet duidelijk. De premier plant na zijn terugkeer consultaties in het parlement. Ook volgens CD&V moet daarover nog 'verder overlegd' worden.

Eva Schram
door Eva Schram

De Croo: 'Jammer dat het zo moet eindigen'

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo reageert op Twitter op het uiteenvallen van de Zweedse coalitie. 'Voorbije jaren goed samengewerkt met N-VA, in het bijzonder met @JanJambon in de kern. Jammer dat zo moet eindigen', aldus De Croo.

De Open Vld'er blikt meteen vooruit naar de oranje-blauwe minderheidscoalitie zonder N-VA. 'Ons land heeft behoefte aan verantwoordelijkheid en aan samenwerking. Dat is waar oranje-blauw voor wil gaan, in België, Europa én internationaal', zegt De Croo.

Eva Schram
door Eva Schram

Michel gaat verder met minderheidscoalitie

Voor premier Charles Michel heeft N-VA zaterdagavond de Zweedse coalitie verlaten. Hij zal voorstellen dat de tweede resterende staatssecretarissen - Philippe De Backer (Open Vld) en Pieter De Crem (CD&V) - de drie N-VA-ministers vervangen. Na zijn terugkeer uit Marrakesh, waar hij in naam van de regering het VN-migratiepact zal goedkeuren, start de premier consultaties met het parlement.

Na de vraag van N-VA om een extra ministerraad over het VN-migratiepact, heeft de premier zaterdagavond vastgesteld dat er een formele vraag kwam van N-VA om de eerdere Belgische beslissing om het pact te steunen, terug te draaien. 'Ik heb vastgesteld dat daarover geen consensus was. Een woord is een woord. Daarom zal ik morgen vertrekken om aanwezig te zijn op de internationale conferentie van de Verenigde Naties, in naam van de regering en om België te verdedigen', stelde de premier. 'Ik heb vastgesteld dat de N-VA is weggelopen. Ik neem akte van de duidelijkheid van haar positie en ik wil haar daarvoor bedanken', ging de eerste minister voort. Om er aan toe te voegen dat N-VA de Zweedse coalitie heeft verlaten. Meteen bedankte hij de ministers, staatssecretarissen en medewerkers van N-VA voor het 'gigantische werk' van de voorbije vier jaar.

Michel had het even later ook over de oranje-blauwe coalitie, dus van liberalen en christendemocraten. Meteen lanceerde de premier het voorstel om de staatssecretarissen van Open Vld en CD&V de drie N-VA-ministers Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Sander Loones te laten vervangen. Dat betekent dat de bevoegdheden Binnenlandse Zaken, Financiën, Defensie en Ambtenarenzaken moeten worden herverdeeld.

Bovendien is N-VA nog bevoegd voor een rist bevoegdheden via zijn staatssecretarissen, niet in het minst voor Asiel en Migratie. Oranje-blauw beschikt niet over een meerderheid in de Kamer. Over hoe een en ander de komende weken en maanden moet verlopen, plant premier Michel vanaf zijn terugkeer uit de Marokkaanse stad gesprekken met het parlement, 'uit respect voor de Grondwet en de democratische instellingen'. Hij wil daarbij zijn verantwoordelijkheid nemen als eerste minister, in het kader van de 'continuïteit, verantwoordelijkheid en stabiliteit'.

Eva Schram
door Eva Schram

Charles Michel merkt op dat de N-VA de Zweedse meerderheid verlaat

Hij zal de benoeming van staatssecretarissen voorstellen om de ministers N-VA te vervangen.

Na zijn terugkeer uit Marrakesh plant premier Michel consultaties met het parlement. Dat heeft hij zaterdagavond aangekondigd op een persconferentie.

De twee N-VA-ministers hebben vooralsnog niet hun ontslag ingediend.

Eva Schram
door Eva Schram

Wouter Beke: 'Opnieuw focussen op ander dossiers'

CD&V-voorzitter Wouter Beke neemt op Twitter de houding van N-VA op de korrel. Hij gebruikt daarvoor een citaat van Abraham Lincoln: 'You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today'.

Net als zijn Open Vld-collega Gwendolyn Rutten, wijst Beke op het andere regeringswerk dat nog op de plank ligt. 'Nu opnieuw focussen op andere dossiers. Levenskwaliteit en geborgenheid. Wij willen #verderwerken', zo tweet Beke.

Eva Schram
door Eva Schram

Eerste minister Charles Michel legt zo dadelijk een verklaring af in de Lambermont

Premier Charles Michel legt zo dadelijk nog een verklaring af in de Lambermont. Dat heeft zijn kabinet zaterdagavond laten weten.

Na de extra ministerraad van zaterdagavond verklaarde de premier al dat hij de VN-conferentie in Marokko over het migratiepact zal bijwonen. Hij stelde vast dat er geen consensus bestaat over het intrekken van de beslissing van september om het migratiepact te steunen. I

ndien Michel het VN-migratiepact in Marrakesh goedkeurt, dan ontslaat hij N-VA de facto uit de federale regering, verklaarde N-VA-voorzitter Bart De Wever daarna tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie.

Zaterdag werd een extra ministerraad bijeengeroepen, naar aanleiding van het verzoek van N-VA om de steun van de federale regering voor het VN-migratiepact te herbekijken. In september werd beslist om het VN-pact voor een ordelijke en veilige migratie te steunen. De premier herhaalde zijn voorstel om het pact te steunen, en er met andere Europese landen een interpretatieve verklaring aan toe te voegen. Hij stelde vast dat er geen consensus bestaat over het in twijfel trekken van de steun aan het pact, en zal daarom de regering vertegenwoordigen op de VN-bijeenkomst in Marokko.

Eva Schram
door Eva Schram

Gwendolyn Rutten: 'Over fundamentele principes kunnen we geen compromis vinden'

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft op Twitter gereageerd op de meest recente perikelen in de regeringscrisis en de communicatie van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Volgens Rutten heeft haar partij goed kunnen samenwerken met N-VA. 'Maar over fundamentele principes kunnen we geen compromis sluiten', luidt het.

'Een streng humaan migratiebeleid heeft internationale samenwerking nodig', stelt Rutten. Ze sluit af met de boodschap dat er nog andere uitdagingen op de plank liggen. 'We moeten andere uitdagingen nu ook aanpakken. Geen tijd verliezen #verderdoen'.

Eva Schram
door Eva Schram

Kernkabinet opnieuw bijeen

Het Kernkabinet vergadert momenteel opnieuw over het VN-migratiepact. Dat valt te horen in regeringskringen. Daarna volgt mogelijk een communicatie.

Eva Schram
door Eva Schram

Peeters 'blijft premier onverkort steunen'

CD&V-vicepremier Kris Peeters blijft premier Charles Michel 'onverkort steunen', ook nu hij van N-VA een ultimatum heeft gekregen. Dat bevestigt hij aan Belga.

Als premier Michel zondag opstijgt naar Marrakesh, 'vertrekt hij als premier van de Zweedse coalitie, maar komt hij terug als premier van de Marrakesh-coalitie', kondigde N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdagavond aan tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Als de premier vertrekt, ontslaat hij de N-VA de facto uit de regering, klonk het.

CD&V blijft in elk geval achter de premier staan, bevestigt vicepremier Kris Peeters. Over de verklaring van N-VA, wilde Peeters verder niets kwijt. Premier Michel zei eerder op de avond nog eens dat hij naar Marrakesh zal gaan.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Groen: 'N-VA stort land in crisis'

De groene oppositie is niet te spreken over de demarche van regeringspartij N-VA. 'N-VA stort land in een crisis. De kracht van verandering is de kracht van vernieling gebleken', tweet Kamerfractieleider Kristof Calvo. Hij reageert daarmee op de aankondiging dat N-VA zich uit de regering gezet acht indien premier Charles Michel zondag naar Marrakesh vertrekt.

'Was dus geen Marrakesh-coalitie, maar een coalitie van menselijkheid & samenwerking. Blijkbaar wil de N-VA daar geen deel (meer) van zijn', reageert Calvo op twitter. 'N-VA stort land in een crisis. De kracht van verandering is de kracht van vernieling gebleken. Weinig opgebouwd, vooral afgebroken. Tevreden dat breed front deze week 'stop' heeft gezegd. Nu zo snel mogelijk weer vooruit.'

Ook Groen-voorzitter Meyrem Almaci trekt hoge ogen bij de beslissing van N-VA. '2 jaar stilzwijgend het pact laten passeren, dan 3 weken het land gijzelen om vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid voor deze schertsvertoning te willen nemen: N-VA kan dat', besluit zij.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

N-VA bereid om gedoogsteun te geven in geval van minderheidsregering

Op de persconferentie na de ministerraad zei N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij in het geval van een minderheidsregering toch nog bereid is om de schouders te zetten onder de sociaal-economische hervormingsprogramma's waaronder de arbeidsdeal en de pensioenhervorming.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Premier Michel gaat naar Marrakesh

Eerste minister Charles Michel heeft aangekondigd dat hij naar Marrakesh zal gaan. Daarmee lijkt hij de ultieme rode lijn van N-VA te zullen overtreden. De premier herhaalde zijn voorstel om het pact te steunen, en er met andere Europese landen een interpretatieve verklaring aan toe te voegen. Hij stelde vast dat er geen consensus bestaat over het in twijfel trekken van de steun aan het pact, en zal daarom de regering vertegenwoordigen op de VN-bijeenkomst in Marokko.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

De regering lijkt voorlopig overeind te blijven tot Michel op het vliegtuig stapt

De regeringscrisis heeft veel weg van de kat van Schrödinger. Ze is dood en levend tegelijk. Voorlopig lijkt ze nog een etmaal te overleven, tot premier Michel al dan niet op het vliegtuig naar Marrakesh stapt. Doet hij dat toch - en hij voelt zich gesteund door een duidelijke tweederdemeerderhied - dan zal hij niet langer de aanvoerder zijn van de Zweedse coalitie. Tegelijk weerklinken er ook geruchten dat de CD&V en Open VLD intussen al bezig zijn met de vorming van een minderheidskabinet. Bij CD&V willen ze die geruchten alleszins nog niet bevestigen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

De Wever: 'Als Michel naar Marrakesh vertrekt, ontslaat hij ons en valt de regering'

N-VA -voorzitter Bart De Wever heeft gereageerd na de ministerraad. 'Vanaf het moment dat Michel naar Marrakesh gaat zonder ons akkoord, ontslaat hij ons de facto uit de regering. Wij hebben formeel laten noteren dat wij niet akkoord gaan met het pact. De andere partijen hebben gezegd dat de toestemming van de N-VA niet nodig is om naar Marrakesh te gaan. Wij zijn het daar niet mee eens. Ik vind het spijtig dat men ons weinig ruimte laat om tot een compromis te komen. Men verkiest blijkbaar een regeringscrisis boven dit evidente compromis. Michel zal opstijgen naar Marrakesh als premier van de Zweedse coalitie, maar zal landen als premier van de Marrakeshcoalitie. In het parlement mag er dan een meerderheid zijn, bij de bevolking is die er niet', aldus De Wever. Daarmee verlegt De Wever de deadline opnieuw met een kleine 24 uur en legt hij de bal terug in het kamp van premier Michel.

De partijvoorzitter van de N-VA vervolgt: 'Wij hebben in veel moeilijkere omstandigheden altijd de ruimte gelaten aan onze coalitiepartners. Het is de eerste keer in vijf jaar dat ik die soepelheid vraag, en ik stel vast met welke gretigheid een compromis wordt geweigerd', klinkt het. 'Wat de toekomst betreft: die ligt niet meer in onze handen. We blijven echter constructief ter beschikking', besluit De Wever. Daarmee laat hij de deur nog op een kier voor de komende 24 uur.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Peeters: 'N-VA wil standpunt parlement niet verdedigen. Situatie is zeer, zeer ernstig'

'Op vraag van N-VA is er een ministerraad georganiseerd. Premier Michel en Didier Reynders hebben tekst en uitleg gegeven over het besluitvormingsproces over het Belgische standpunt ten aanzien van het migratiepact. N-VA wilde dat standpunt niet verdedigen. Theo Francken en Jan Jambon hebben zich uit de ministerraad teruggetrokken. De situatie is zeer, zeer ernstig. Ik weet niet wat de precieze houding van N-VA is. Het is aan hen om duidelijkheid te verschaffen', aldus Peeters.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

'Geen consensus binnen regering, Michel gaat naar Marrakesh'

De ministerraad heeft geen zoden aan de dijk gesteld. De regeringpartijen zijn het niet eens geraakt over het Belgische standpunt over het migratiepact van Marrakesh. Dat meldt Belga.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

N-VA heeft de ministerraad verlaten, persconferentie rond 21.15h

De N-VA heeft intussen de ministerraad verlaten. De regeringspartijen hebben nauwelijks een half uur samengezeten. Dat lijkt erop te wijzen dat de meerderheidspartijen geen consensus hebben gevonden. Omstreeks 21.15 geeft de partij een persconferentie. 'Het lijkt erop dat ze de stekker eruit trekken, al wachten we ook nog op meer feedback', klinkt het bij CD&V.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Marghem: 'We zijn opgeroepen om vandaag een besluit te nemen'

Vicepremier Marie-Christine Marghem (MR) suggereerde net als haar collega's dat de knoop vanavond zal worden doorgehakt. 'We zullen wel zien. Maar we zijn opgeroepen om vandaag een besluit te nemen', aldus Marghem.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Jambon (N-VA): 'Kans op compromis is zeer klein'

De kans dat de federale regering nog een compromis bereikt over het VN-migratiepact is erg klein. Dat heeft vicepremier Jan Jambon (N-VA) zaterdagavond verklaard voor aanvang van de extra ministerraad. Hij verwees daarbij naar de verklaringen die eerder werden afgelegd.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Peeters: 'We moeten een einde maken aan de discussie'

Bij het binnengaan van de ministerraad over het migratiepact, sprak vicepremier Kris Peeters duidelijke taal. 'De situatie is ernstig. We moeten een einde maken aan de discussie die al heel lang bezig is. Het parlement heeft een duidelijk signaal gegeven om voor het migratiepact te stemmen. We moeten dat respecteren. Dat kunnen we niet naast ons neerleggen.'