Liveblog assisen Kim De Gelder door Simon Demeulemeester.

Lees ook:

OPINIE Jan Nolf: 'Wie moet het finaal voor het zeggen hebben: rechter of psychiater?'
OPINIE Jan Nolf: 'De nieuwe gevangenis: van pakhuis naar (t)huis'
ANALYSE Chris De Stoop: Drie vragen aan Chris De Stoop: 'Je kan nooit alle drama's voorkomen'
OPINIE Kristien Van Vaerenbergh: 'Vervang de assisenprocedure en de volksjury'
OPINIE Renaat Landuyt: 'Het proces van het assisenproces'
OPINIE Stefaan De Clerck: 'Vier suggesties om Justitie te hervormen'
OPINIE Jan Nolf: Jury van passie, perversie en psychiatrie: de loterij
OPINIE John Maes: Zin en onzin van straf
OPINIE Piet Van Eeckhaut: Vier gedachten over het assisenhof
OPINIE Piet Buysse: Hoofdstuk afsluiten om een nieuw te schrijven
OPINIE Bart Tommelein: Geen mediacircus alstublieft

Hierbij beëndigen we onze liveblog over de achttiende procesdag in het assisenproces tegen Kim De Gelder. Bedankt om bij ons te volgen. Vandaag hebben de advocaten van de burgerlijke partijen hun pleidooien gehouden. Morgen komen er nog 8 aan het woord. Zoals verwacht werd hebben zij allemaal de jury opgeroepen om Kim De Gelder toerekeningsvatbaar te verklaren.

18.04 uur De voorzitter schorst de zitting.

18.02 uur "De Gelder heeft zich wetens en willens schuldig gemaakt aan een moordpoging op dit kind. Hij wist wat hij deed en hij deed wat hij wou. Ik zou dan ook willen vragen dat u zo antwoordt op de vraag."

18.01 uur "Mijn cliënten beseffen heel goed dat hun leed in het niets verdwijnt bij dat van de anderen. Zij hebben hun kind ongedeerd teruggekregen en ze zijn daar heel erg dankbaar voor."

17.51 uur "Uit de verklaringen in het strafdossier en tijdens het proces blijkt een schuldgevoel. Mijn cliënten vinden dat niet nodig. Ze vinden dat ze genoeg gedaan hebben."

17.48 uur "Alleen door iets wat buiten hemzelf lag, dat mevrouw Van Geyte de deur tegenhield, heeft hij zijn moordpoging gestaakt. Dus is aan de voorwaarden voldaan om te spreken van een moordpoging."

17.46 uur "De aanzienlijke tijd in zijn voorbereidingen, de enorme zelfbeheersing, dat hij liegt en veinst: dat heeft mij overtuigd dat hij toerekeningsvatbaar is."

17.44 uur "Ik zal het heel kort hebben over toerekeningsvatbaarheid. Daarna beschrijf ik de moordpoging op mijn cliënt."

17.42 uur Meester Sofie Quintelier vervangt meester Goedele Uyttersprot. Quintelier praat als laatste. Ze begint met de voorzitter te bedanken in naam van haar cliënten, die het verhoor door hem erg geruststellend vonden.

17.40 uur Meester Van Den Driessche leest voor uit een e-mail van haar cliënte Sabrina Lissens: "Ik was een normaal zorgende moeder, nu ben ik angstig. Mijn kinderen moeten dit dag na dag verwerken. Ik schrik van donker geklede mensen op de fiets. (...) Sinds De Gelder achter mij aanzat, heeft mijn rug koud. Ik kan geen mensen achter mij verdragen. (...) Ik denk dagelijks aan Marita. Als ik haar kleinzoon zie, dan denk ik aan wat zij nooit zag. (...) Vroeger stond in niet stil bij de dingen, nu kijk ik niet meer naar het nieuws. Ik kan de miserie niet meer aan. (...) Mijn zoontje zei tegen mij: 'Ik wil mijn mama van vroeger terug.' Dat doet pijn. Mijn kinderen hopen dat na het proces alles weer zoals vroeger wordt."

17.37 uur "Kim De Gelder heeft hen een levenslang abonnement gegeven op de gruwelfilm van 23 januari 2009."

17.35 uur Ze schetst de tegenstelling tussen De Gelder - de koelbloedige voorbereiding - en zijn slachtoffers - de weerloosheid.

17.27 uur Meester Karen Van Den Driessche houdt haar pleidooi.

17.26 uur Ook meester Baeyens vraagt de jury om De Gelder toerekeningsvatbaar te verklaren.

17.15 uur "De koelbloedige manier van voorbereiden en uitvoeren" bewijst volgens meester Baeyens dat het antwoord op die twee vragen 'ja' is.

17.13 uur "Iedereen, stuk voor stuk, heeft schuldgevoelens. Behalve de man die dat leed heeft veroorzaakt. (...) Dan stellen we ons vragen over zijn toerekenbaarheid. De regel is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden. (...) Wist hij wat hij deed? Dat peilt naar zijn oordelingsvermogen. Deed hij wat hij wou? Dat peilt naar zijn controlemogelijkheden."

17.08 uur "Ondanks de pogingen van de hulpverleners was het voor de ouders erg chaotisch en paniekerig."

17.03 uur Meester Anja Baeyens begint met haar pleidooi.

16.55 uur "De eerste twee jaren zijn kinderen erg kwetsbaar. Daarom moeten wij het grootste respect hebben voor wat kinderverzorgsters doen voor onze kinderen. En dat hebt gij, meneer De Gelder, niet gedaan. Zelfs geen moment van spijt. Door kinderen aan te vallen, in die ene veilige plek, heeft hij in onze ziel gekrast. Het kwam vroeger zelfs niet in ons op dat daar zo'n dingen konden gebeuren."

16.47 uur Ook meester Gijsen verwerpt ten stelligste dat De Gelder zijn daden slordig heeft gepland.

16.41 uur Gijsen hecht geen waarde aan wat de psychologen van de verdediging zeiden over waarom De Gelder zou liegen en manipuleren. Zij vroegen zich af wat hij daar nu bij zou winnen. Gijsen: "Controle, macht. Je moet dat bekijken vanuit zijn geest. Dat is zijn spel, zijn drijfveer."

16.32 uur Bart Gijsen praat uitvoerig over schizofrenie, toerekeningsvatbaarheid, schuld, ...

16.29 uur "De mensen die het onderscheid tussen goed en kwaad niet kennen, die kunnen we moeilijk schuldig verklaren. Dat noemen we een schulduitsluitingsgrond."

16.22 uur "Dat ventje liep met open armen naar De Gelder en... Ik krijg het bijna niet over mijn lippen... Hij heeft zelfs 'papa' gezegd."

16.20 uur Meester BartGijsen begint te huilen als hij zijn pleidooi opent door te zeggen dat hij ook twee dochtertjes heeft. Een van hen gaf hem een knuffel mee. Hij noemt het een symbool van de onschuld van de kinderen. "U ziet, een advocaat heeft ook gevoelens."

15.52 uur De zitting wordt 20 minuten geschorst.

15.48 uur Ook meester Suy kan niet genoeg benadrukken hoezeer De Gelder toerekeningsvatbaar is. Alle advocaten van de burgerlijke partijen tot nog toe ontkennen dat De Gelder psychotisch zou zijn.

15.41 uur Meester Suy beschrijft hoe gruwelijk het was voor haar cliënten. "Hij heeft niet alleen fysieke verwondingen veroorzaakt, maar ook psychische."

15.34 uur Meester Isabelle Suy begint haar pleidooi.

15.33 uur "We zijn het eens dat hij geestesziek is. We moeten de discussie of het schizofrenie is of iets anders stoppen. (...) We moeten de wolken niet proberen meten, zoals het prachtig beeld van Jan Fabre doet op het SMAK, de vraag is of hij schuld heeft. Dat heeft hij."

15.29 uur "Ofwel is er dwang en geen controle, ofwel controle en geen dwang. Je moet kiezen."

15.25 uur "Hij begrijpt dat je geen bouwovertredingen kan maken, zelfs al gaat het om een caravan. Maar hij zou niet weten dat je geen vrouwen en baby's mag doden? Dat zou wel erg selectief zijn."

15.16 uur "Als hij een dwang had om te moorden, waarom wil hij Fabeltjesland dan verlaten?"

15.15 uur "Is het een man die de controle heeft over zijn daden? Had hij die op het moment van de feiten? (...) Hij heeft karate gedaan. Dat vereist een controle over zichzelf. De uitgebreide planning wijst op controle. Hij denkt na, hij houdt zich in controle, na zijn eerste moord. Daarna gaat hij verder met zijn tweede plan."

15.09 uur "U hoeft geen stempel van schizofrenie te zetten."

14.59 uur "Ik geloof niet in het motief dat meester Vermassen naar voren brengt. De contacten met dat meisje zijn te lang onderbroken geweest."

14.53 uur "We kunnen er niet onderuit dat er rare capriolen zitten in de voorbereiding. Die schoonheidsvlek? Ik zou Madonna ook zonder herkennen. Hij had ook een bivakmuts kunnen gebruiken. Of de fiets? Niet meteen het snelste vluchtmiddel. Die pleisters? Een kogelvrije vest en pleisters? Ik sluit mij aan bij dokter Cosyns, dat die man een merkwaardige kijk heeft op de realiteit. Maar is hij de greep erop kwijt?"

14.50 uur Meester Michael Verstraeten pleit. Hij citeert uit een film enkele regels die van Kim De Gelder zouden kunnen zijn: "Een mes gaat niet vastzitten, de kogels zijn nooit op." Meester Verstraeten vraagt of deze film een inspiratie was voor de moorden, "of voor de uitleg achteraf? Zoja, dan zit daar een zekere rationaliteit achter."

14.47 uur "Iedereen in deze zaal, meester Haentjes incluis, is ervan overtuigd dat deze man niet in de maatscvhappij hoort. In uw plaats zou ik het zekere voor het onzekere nemen. Als later blijkt dat hij medische hulp nodig heeft, dan krijgt hij die. Is hij beter, dan vervalt hij in het gevanegnisregime. Maar in et omgekeerde geval: als hij geinterneerd wordt, en hij is genezen, dan komt hij vrij en kan hij nooit meer veroordeeld worden voor deze feiten. Daarom vraag ik u om Kim De Gelder toerekeninsgvatbaar te verklaren."

14.46 uur "Hij is gestopt met moorden na Fabeltjesland. Omdat hij niet meer wou. Keuze. Hij is die eerste crèche niet binnengegaan, omdat er mannen stonden. Bewuste keuze."

14.41 uur "Het kan zijn dat de wielen van de auto scheef stonden (dat was de metafoor van de assessor, red.), maar er stond ook een rem op. Hij kon kiezen. (...) We weten dat hij een manipulator is, we hebben dat gezien op het proces ook."

14.36 "Dat zij overleefde, heeft niets te maken met Kim De Gelder. Dus poging tot moord is duidelijk. Toerekeningsvatbaarheid dan. U kan zich afvragen wat het verschil is, buiten het praktische. Als hij toerekeningsvatbaar is, dan is het zijn fout. Zoniet, dan is het een speling van de natuur. Ik denk dat het duidelijk is dat hij boosaardig is, hij is geen natuurramp."

14.34 uur "De finaliteit van een assisenproces is ook therapeutisch. Maar voor de ouders is het cruciaal dat er recht zal geschieden. Van de uitspraak zal de genezing afhangen, zeggen de ouders."

14.31 uur "Het ergste is die gevoelens van haat en verbittering. Dat is iets heel zwaar om te dragen. Ze vechten daar tegen. Maar het zijn gevoelens, daar kan je niets aan doen."

14.30 uur "De ouders zijn zelfstandigen. U weet wat dat betekent: een dag niet werken, is een dag geen inkomen. De moeder heeft twee jaar voor het kind moeten zorgen. De vader heeft zijn zaak moeten op een lager pitje zetten. De familie springt bij, maar het is ontzettend lastig. (...) Gelukkig dat het beter is met de stem. U moet zich het moment inbeelden dat ze haar eerste geluiden uitbracht. De tranen rolden over hun wangen."

14.28 uur "Kinderen van ouders die het moeilijk hebben, proberen hun ouders te beschermen. Vandaar dat de pscycholoog zich zorgen maakte over het zusje."

14.27 uur Meester Dillen zegt dat de revalidatie van het kind een zware weerslag heeft op het gezin. Haar zusje is nog angstig en gaat naar de psycholoog.

14.26 uur "De slaapproblemen zijn beter, maar ze zijn er nog steeds."

14.25 uur "Door het doorsnijden van de slokdarm is er geen slikreflex meer. Ze moet een behandeling volgen die erg traumatisch is."

14.23 uur "Ik heb aan de wetsdokter gevraagd of dat kind pijn heeft gehad. 'Afschuwelijk'. De lijdensweg is begonnen op 23 januari. De ingreep was quasi een mirakel. Het is een mirakel dat ze het overleefd heeft. Dat kind komt in coma, ligt 14 dagen op intensieve zorgen. Als de moeder dan na 8 dagen dat kind kan vastnemen, met die darmpjes en draadjes eraan, en de moeder ziet dat kind wenen, maar er komt geen geluid, dan is dat hartverscheurend."

14.20 uur Meester Patrick Dillen is de raadsman van het zwaarst getroffen kind dat de feiten heeft overleefd. Zij was 4 maanden en 4 dagen oud.

"Ze was amper groter dan het mes dat daar ligt. Gezond, ze sliep goed. Ze was nog maar enkele dagen in de crèche. (...) De Gelder steekt drie keer, drie keer, in de keel van dat kleine kindje. Hij raakt de slokdarm, de luchtpijp en de zenuw van de stembanden."

12.43 uur De zitting wordt tot 14 uur geschorst.

12.42 uur "Internering is aan wettelijke voorwaarden verbonden. We moeten ernstig blijven. Hij kan alle psychiaters om de tuin leiden. Hij zal er wel een vinden die hem wil behandelen. En als hij dan goed is, wat dan? Dames en heren, laat u niet om de tuin leiden. (...) De man die met eenvol bewustzijn de keel van baby's en peuters oversnijdt, die moet uit de maatschappij gehaald worden. U kan daarover beslissen. Hij moet boeten voor zijn daden. Ik hoop dat u zich niet om de tuin laat leiden."

12.42 uur "De enige die zeggen dat hij ziek is, zijn zijn experts zelf. (...) Dit is een zieke man, hij is narcistisch, liegt en bedriegt. Maar de psychopaat heeft zelf de keuze gemaakt. Hij heeft beslist."

12.39 uur Terwijl meester Elisabeth Duffeleer de diagnose van schizofrenie afbreekt, praat De Gelder met zijn advocat, Jaak Haentjes.

12.33 uur "De vraag is of zijn ziekte zijn controle over zijn daden deed verliezen? Tuurlijk is hij ziek, maar het antwoord is neen."

12.24 uur Meester Elisabeth Duffeleer: "Hij kwetst opzettelijk. Dit is een psychopaat, geen psychoot."

12.14 uur Geniet nog van dit proces, meneer De Gelder. Want vrijdag valt het doek over dit proces. En ik hoop dat ik dan uw naam niet meer moet horen. Want u bent niet uniek, u bent een mister nobody."

12.10 uur "Waren er Oscars uitgedeeld, u was zeker gewonnen in de categorier Grootste Manipulator. En ik had voor u al een quote, meneer De Gelder, voor als u op dat grote podium zou staan: 'Got you by the balls, suckers. En de wereld hangt aan mijn puntje puntje puntje.'"

12.08 uur Ann Van Steen leest citaten voor van de vader van Kim De Gelder. Hij zei dat De Gelder als kind manipuleerde en mensen snel doorhad.

12.07 uur "Ik betreur dat psychologen een diagnose stellen vooral op basis van wat hij zelf zegt. Terwijl hij een meestermanipulator is."

12.01 uur "Hun taak was de kinderen beschermen. En dat was even uitgeschakeld, ofschoon ze zelf slachtoffer waren. Vier harde tantekes, getekend voor het leven."

11.59 uur "De keuze van het wapen, contact killing. Je moest je slachtoffers voelen, meneer De Gelder. Zij zaten niet in een waan, zij hebben het echt meegemaakt. Zij hoorden geen Grieks koor op de achtergrond, maar gehuil en geschreeuw. (...) Hilde De Bondt heeft nog geroepen: 'Niet steken, het zijn kindjes'. Er is een boek 'Niet schieten, dat is mijn papa!', maar hier was het dus: 'Niet steken, het zijn kindjes'."

11.57 uur "Op vrijdag 23 januari vertrokken Hilde De Bondt, Joyce De Landsheer en Katja Van Meersche naar hun werk. Met een rugzak vol liefde. Ook soldaat Kim De Gelder vertrok naar zijn werk, met een rugzak vol messen en haat. (...) Hij voelde zich god, het doet denken aan het boek van Lanoye: Het Goddelijke Monster. Hij wou slachtoffers maken. Vrouwen en kinderen eerst, hij heeft er een eigen betekenis aan gegeven."

11.56 uur "Hilde De Bondt is de kroongetuige, zij heeft alles op het netvlies gebrand gekregen."

11.55 uur "Het heeft mij gestoord dat een aantal pyschiaters blijkbaar in staat zijn, in media kunnen vertellen dat De Gelder ontoerekeningsvatbaar is. Het is nadien zeer moeilijk om van die missie af te wijken."

11.49 uur "Hij is een zonderling, maar een gevaarlijke. (...) De Gelder heeft zijn naam niet gestolen; hij laat zich gelden. Hij is een steracteur. (...) Hij is een hypergeorganiseerde moordmachine."

11.48 uur "Een hele schare psychiaters en psychologen hebben geparadeerd op de rode loper. Rood ook van het bloed van de slachtoffers."

11.46 uur Meester Ann Van De Steen begint haar pleidooi. Zij vertegenwoordigt enkele kinderverzorgsters, waaronder Hilde De Bondt, Joyce De Landsheer en Katja Van Meersche.

11.18 uur De zitting wordt 20 minuten geschorst.

11.16 uur "Zelfs als ge u niet goed in uw vel voelt, zelfs als ge het leven wil verlaten met een zekere envergure, dat ge dan baby'tjes uitzoekt als slachtoffers. Dat maakt hem van mij... Voor de katholieken onder u. Op Golgotha, aan de kruisen, hingen er een goede en een slechte. Hij is een slechte moordenaar."

11.13 uur "Het gaat in België sneller om een voetbalstadion te bouwen (Van Hende verwijst naar het stadion van AA Gent, red.) dan een pscyhiatrisch centrum. Omdat in dat voetbalstadion 20.000 man kan en in dat psychiatrisch centrum maar 400 man. Het is schandelijk, maar het is zo. Onze geïnterneerden worden schandelijk behandeld."

11.11 uur Meester Van Hende vraagt de jury om meteen de knoop door te hakken en meteen ja te antwoorden op de eerste vraag.

11.08 uur "In uw motivering moet u niet op zoek naar een motief. We hebben geen motief nodig om zijn schuld te kennen. (...) Het enige waarin ik wel meestap, ik probeer genuanceerd te zijn, ik denk wel dat De Gelder zeer suïcidaal is, dat hij zich zo slecht in zijn vel voelt dat hij uit het leven wil stappen. (...) Maar met veel toeters en bellen. 'Ik ben misschien een loser, maar het zal toch niet zijn zonder dat ze weten wie ik ben."

11.05 uur "Het laatste argument zijn de verslagen van de psychiaters. Hoe komt het dat zij die hem toen gezien hebben, niet van de minsten, geen psychose zien, geen schizofrenie zien. En zij die dat wel zeggen, hem niet gezien hebben. (...) Ik heb nog altijd meer vertrouwen in psychiaters die met een patiënt spreken dan omgekeerd. De psychologen van gisteren hebben hem gesproken lang na de feiten. (...) Natuurlijk is het geen zwart-wit-verhaal, natuurlijk is hij ziek, dat zeggen de psychiaters ook, dat hij zwaar geestesgestoord is."

11.04 uur "Zijn leugens hier in de zaal, in de gevangenis, zijn gruwelijke verzinsels in de gesprekken met medegevangenen, toont dat hij een onbetrouwbare leugenaar is."

11.03 uur "Ik zie het beeld weer voor mij, dat hij rechtspringt en zegt tegen de voorzitter: 'Ik ben uw gedrag beu.' Ook een mijlpaal in de geschiedenis van assisen."

11.00 uur "De Gelder doet aan verbale judo. Hij wil tijd winnen."

10.57 uur "Hij is natuurlijk ziek, maar hij is ook boosaardig. Die boosaardigheid heeft hem naar deze bank geleid."

10.56 uur Van Hende maakt een grapje: "Ik heb niet alles opgeschreven, want vier uren pleiten, dat kan je niet doen... Dacht ik." Daarmee verwijst hij naar het meer dan 4 uur durende pleidooi van Vermassen.

10.55 uur Van Hende tegen De Gelder: "Wel, meneer De Gelder, als ik dan later lees dat ge dat gespeeld hebt, dan zeg ik: 'Ge zijt ne smeerlap' Dat ge dat doet met uw vader, die u helpt op het moment dat ge geen hulp meer verdient... Dat is onvergefelijk. Dat ge, nog met het bloed op uw handen, die man negeert..." 10.50 uur "Uitgerekend op die dag, waarop hij drie mensen vermoord heeft, waaronder twee kleine kinderen, slaagt hij erin geen emoties te tonen. Zelfs niet als zijn vader binnenkomt. Op die dag is ook voor hem het dak van de hemel op zijn hoofd gekomen. (...) Die man is een en al empathie." Filip Van Hende leest voor hoe vader De Gelder probeert zijn zoon te doen spreken. Het zijn emotionele momenten. "Vader zijn stem trilt, hij is emotioneel. Hij spreekt hem aan met een koosnaampje, die hem ongetwijfeld doet denken aan zijn jeugd."

10.48 uur "Naast de extreme voorbereiding heb je de extreme zelfbeheersing. We zien hem op die dag, 23 januari, op de dag van de feiten zelf. Dichter kom je niet bij de dader. Hij heeft bij manier van spreken nog het warme bloed aan zijn vingers. Hij houdt het 5 uur vol, er zitten 3 psychiaters op te kijken. Ze zien iemand die zich onvoorstelbaar in de hand heeft."

10.45 uur "Het eerste element is die voorbereiding. Die is ingenieus en soms zelfs geniaal. Er zijn van die details, waarvan ik denk: 'Hoe kom je daar bij?' (...) Zijn voorbereiding duurt lang. Hij koopt het mes al in oktober 2008. Het plan is vernuftig, hij zet stap voor stap, dag na dag, zijn plan voort. De ingenieusiteit belet dat hij al die maanden in een psychose gezeten heeft. Bovendien zijn het evidenties voor zijn voorbedachtheid. Hij kon telkens zeggen: 'Ik ga dat niet doen.' Het grote plan en de extreme voorbereiding is voor mij de eerste reden om te zeggen: 'Mij maak je niets wijs.'"

10.44 uur "Mijn hoed af voor zijn ouders. Mijn pet af voor wat die vader gedaan heeft. Laat ons niet de ouders met de zoon verwarren, laat staan de broer en de zus. Je moet het maar doen, hé. In zo'n vijandige omgeving blijven opkomen voor je zoon. Ze hadden ook de navelstreng kunnen doorknippen. Ik heb aan beide kanten mooie mensen gezien."

10.40 uur "Het eerste verhoor is aan mijn ribben blijven plakken. (...) Er zitten stukken in die mij hebben doen omslaan en mij in het kamp van de toerekeningsvatbaarheid hebben doen belanden."

10.33 uur "We verwachten van u uw argumenten. We kunnen ons niet vergenoegen met caféklap."

10.31 uur "In het woord schuld zit meteen de betekenis dat hij toerekeningsvatbaar is. (...) Het atypische aan deze zaak is dat de verdediging betwist dat hij over zijn vrije wil beschikt."

10.28 uur "Kim De Gelder heeft zelf gezegd dat had hij de deur open gekregen, hij Rita en de baby's in die kamer ook zou vermoord hebben. Dat is een schoolvoorbeeld van poging tot moord."

10.23 uur Meester Filip Van Hende legt juridische termen zoals voorbedachtheid uit aan de jury.

10.15 uur "Corneel is doorstoken, hé. Dat zegt iets over de kracht en de wil van wat je wil bereiken. In de keuken is hij bezig Rita af te maken. Het is maar omdat Marita tussenkomt, dat hij daarvan afgeleid wordt. (...) Een onterende dood, die ze niet verdiende."

10.12 uur "De mespunt is afgebroken bij de eerste steek in de kaak van Rita Van Geyte. Dat zegt veel over de kracht die hij daarna heeft moeten gebruiken om de mensen te steken."

10.09 uur Meester Filip Van Hende vraagt het mes van De Gelder uit de bewijsstukkenkast te halen. "Als u straks uw oordeel velt, kijk dan eens naar dat mes. Iedereen die zoiets ziet, beseft dat dat gevaarlijk is. Je moet eens die beweging proberen maken in de richting van iemand. Een jagersmes is barmhartiger voor een beest dan dit keukenmes voor een mens. Dat keukenmes heeft geen bloedgeulen, de weerstand is enorm als je dat in een lichaam duwt."

10.02 uur "Meester Haentjes zit in die specifieke situatie dat hij, omdat hij in eer en geweten denkt dat zijn cliënt ziek is en behandeling nodig heeft, zich van zijn cliënt mag distantiëren en iets anders pleiten dan die eigenlijk wil."

10.01 uur "Maar dat betekent niet dat we nu een tegenstrategie moeten bedenken. Recht is geen zaak van strategie."

10.00 uur "De merkwaardige paradox is dat hij denkt 'Ja, doe maar' als we hem veroordelen. Want hij berekent, hij weet dat hij er ook rechten mee krijgt. En mensen als hij putten die uit in de kleinste details. En binnen een aantal jaren zal hij, die vindt dat hij ten onrechte vast zit, vragen om vrij te komen. Het scenario ligt nu al vast."

09.58 uur "Het is geen zaak van zwart-wit. Het is een zaak met een merkwaardige paradox. Al deze slachtoffers spelen ongewild in de kaart van De Gelder. Ze willen dat hij veroordeeld wordt, omdat ze weten dat hij wist wat hij deed, maar ook dat hun buikgevoel zegt dat een internering iets is voor zieken en dat hij probeert te ontsnappen via internering. De paradox is dat hij zelf ook veroordeeld wil worden. Hij speelt het handig, hij speelt het perfect. Soms, in een moment van zwakte, valt hij door de mand. Dan roept hij naar zijn adcocaat 'Stop de show, ik ben niet zoek!'."

09.57 uur Meester Filip Van Hende neemt het over. "Het is een voordeel en een voorrecht om te mogen pleiten na meester Vermassen. Hij heeft een volledig overzicht gegeven van wat u moet weten om vrijdag te beslissen."

09.52 uur "Rita Van Geyte zei het hier zelf: 'Ik sta op met pijn. Ik ga slapen met pijn. Elke dag heb ik pijn."

09.50 uur "Volledig 2009 wordt gekenmerkt door ziekenhuizen. We zijn 9 februari wanneer de mespunt uit de kaak van Rita Van Geyte moet gehaald worden. Pijnlijk. Een jaar later komen de wetsdokters bij de kindjes langs. We hebben de wondes gezien. Vreselijk."

09.43 uur "Voor haar naasten is een grote steun weg. Haar moeder krijgt nu hulp van het Wit-Gele Kruis. Haar zus, die mentaal gehandicapt is, kon dat verdriet niet uiten. Zij is er aan onderuit gegaan, heeft een psychose gekregen. Haar kleinzoon zal zijn oma nooit kennen."

09.41 uur "Op 23 januari 2009 ziet ze Rita de keuken binnengeduwd worden, vreselijk verwond worden door Kim De Gelder. Ze heeft Rita verdedigd... (...) Ze is alleen gestorven in de keuken, in een plas bloed. Zij die altijd voor anderen zorgde."

09.40 uur "Zij is opengebloeid toen ze Willem leerde kennen. In de laatste jaren van haar leven heeft ze zichzelf wat centraal gezet. Ze verzorgde zich, ging sporten, stopte met roken, ging op reis. En dan... Dan niets meer."

09.34 uur Eline Delasorte, de assistente van Filip Van Hende, schetst in haar pleidooi de persoon van Marita Blindeman. We krijgen opnieuw te horen hoezeer zij oog had voor de kindjes met problemen, hoe ze alleen de zorg voor haar zoon, ouders en zus op zich nam. "Zorgen was voor Marita geen opdracht."

09.33 uur Meester Van Roeyen besluit: "U zal oordelen. Maar ik ben er van overtuigd dat deze man wist wat hij deed en deed wat hij wou."

09.31 uur "Er zijn verborgen slachtoffers. De broer van Kim De Gelder. Hij heet Tim, hij is een normale vent, die wil werken. Maar omwille van, wordt dat afgeknipt. Of zijn vriend, Thomas. Die is er kapot van. Temidden al die zinloosheid, zag ik een beetje menselijkheid. De slachtoffers namen die jongen vast, 'Kom hier, wij gaan u steunen'."

09.28 uur "Deze man treft schuld. Hij wist wat hij deed en hij deed wat hij wou. Die keuzes hebben verschrikkelijke gevolgen gehad, toch heeft hij ze bewust gemaakt."

09.25 uur "Hij ontwikkelt verschillende strategieën, hij weet in soms zeer lange verhoren perfect rationele verklaringen te geven."

09.24 uur "Deze man heeft van voor en tijdens de feiten, ook hier nog in de proceszaal, zijn keuzes gemaakt. Deze man maakt kostenbatenanalyses. Hij maakt zijn keuzes: hij blaast zijn eerste actie af in Vrassene. Hij wikt en weegt en beslist om het niet te doen. Het mutisme en de katatone houding? Op de beelden zien we dat hij speelt, dat hij heel geconcentreerd is. Wij zouden dat niet kunnen."

09.19 uur "Waar de gerechtsdeskundigen hun verhaal zeer onderbouwd brachten, het was niet gemakkelijk, daar zagen wij nogal wisselende deskundigen bij de verdediging. Merkwaardig, als een psychiater vergeten is wat hij eerder vertelde aan de onderzoeksrechter. Ik kon uit hun lichaamstaal opmaken dat ze het niet eens waren. Ze waren vooringenomen."

09.18 uur "De man die dit gedaan heeft, moet u beoordelen. U bent de vertegenwoordiger van het volk. (...) De vraag is of die man die feiten kunnen toegerekend worden. Of die man schuld treft. (...) Het is een juridische term."

09.16 uur "We hebben lang gezocht naar de reden, naar de zin. (...) Die totale willekeur, die zinloosheid. (...) Massa's steken, brutaal. Door een man die de koelbloedigheid heeft om met het mes op haar wang te tikken, om zeker te zijn dat ze dood is. (...) Meester Vermassen heeft gesproken over motieven, maar ik begrijp het nog steeds niet."

09.13 uur Meester Raphael Van Roeyen bijt de spits af.

08.45 uur Goeiemorgen. Welkom bij onze liveblog over de achttiende procesdag in het assisenproces tegen Kim De Gelder.

Vandaag is de tweede dag voor pleidooien van de advocaten van de burgerlijke partijen. Gisteren kwamen Jef Vermassen en Virginie Cottyn al aan het woord. Vermassen sprak over een "geheim motief" bij Kim De Gelder.

Er moeten nog liefst 26 meesters pleiten: Filip Van Hende en Eline Delasorte, Raphael Van Roeyen, Nadine Maes en Kris Luyckx, Michael Verstraeten, Isabelle Suy, Bart Gijsen, Anja Baeyens, Patrick Dillen, Ann Van De Steen en Elisabeth Duffeleer, Karen Van Den Driessche en Wim Veldeman, Sofie Quintelier en Uyttersprot, Isabelle Vandeschoor, Rosette Buys, Luc Ryckaert en Muriel Van Herreweghe, Walter Damen en Thys, Jacques Heyvaert en Mter. Patrick Van Lembergen, Michel Du Tré en Nina Van Eeckhaut.

Meester Jaak Haentjes, die Kim De Gelder vertegenwoordigt, zal zijn pleidooi wellicht woensdag houden - behoudens veranderingen in het programma.

De 'strijd' is de vraag of Kim De Gelder toerekeningsvatbaar is of niet.

Herlees: Als ik Kim De Gelder tegenkom, dan nijp ik hem dood

Herlees hier de liveblog van de eerste zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Kim De Gelder mag niet gestraft worden'
Herlees hier de liveblog van de tweede zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Ouders Kim De Gelder geweerd uit de rechtbank'
Herlees hier de liveblog van de derde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Kim De Gelder schoffeert voorzitter'
Herlees hier de liveblog van de vierde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Als ik Kim De Gelder tegenkom, dan nijp ik hem dood'

Herlees hier de liveblog van de vijfde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Ik ben niet ziek, leg alstublieft uit wat mijn motief is, u kent het'

Herlees hier de liveblog van de zesde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Geef geen show'

Herlees hier de liveblog van de zevende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Nooit meer vrijkomen is slag in gezicht'

Herlees hier de liveblog van de achtste zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'We moeten niet zoeken naar motief bij Kim De Gelder, maar naar een verklaring'

Herlees hier de liveblog van de negende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Hij bekeek mij met een lege blik, alsof ik de volgende was'

Herlees hier de liveblog van de tiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: Familie slachtoffers uiten woede tegen De Gelder

Herlees hier de liveblog van de elfde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Ik sta op en ga slapen met een haatgevoel'

Herlees hier de liveblog van de twaalfde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: Leed slachtoffers 'was niet wat ik wou bereiken' (Kim De Gelder)

Herlees hier de liveblog van de dertiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Eeuwige dankbaarheid voor de tantekes'

Herlees hier de liveblog van de veertiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Je laat je kind niet vallen, nooit'

Herlees hier de liveblog van de vijftiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Haentjes over psychiater: 'Zeer selectieve getuigenis''

Herlees hier de liveblog van de zestiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: Psychiater: 'Kim De Gelder is niet ziek, dat zag ik meteen'

Herlees hier de liveblog van de zeventiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: 'Jef Vermassen: 'Haat is het motief, maar Kim De Gelder heeft ook geheim motief'

Lees hier de samenvatting van de eerste week assisenproces tegen Kim De Gelder: 'De zes gezichten van Kim De Gelder: van vreemd tot ronduit bizar'

Hierbij beëndigen we onze liveblog over de achttiende procesdag in het assisenproces tegen Kim De Gelder. Bedankt om bij ons te volgen. Vandaag hebben de advocaten van de burgerlijke partijen hun pleidooien gehouden. Morgen komen er nog 8 aan het woord. Zoals verwacht werd hebben zij allemaal de jury opgeroepen om Kim De Gelder toerekeningsvatbaar te verklaren.18.04 uur De voorzitter schorst de zitting.18.02 uur "De Gelder heeft zich wetens en willens schuldig gemaakt aan een moordpoging op dit kind. Hij wist wat hij deed en hij deed wat hij wou. Ik zou dan ook willen vragen dat u zo antwoordt op de vraag."18.01 uur "Mijn cliënten beseffen heel goed dat hun leed in het niets verdwijnt bij dat van de anderen. Zij hebben hun kind ongedeerd teruggekregen en ze zijn daar heel erg dankbaar voor."17.51 uur "Uit de verklaringen in het strafdossier en tijdens het proces blijkt een schuldgevoel. Mijn cliënten vinden dat niet nodig. Ze vinden dat ze genoeg gedaan hebben."17.48 uur "Alleen door iets wat buiten hemzelf lag, dat mevrouw Van Geyte de deur tegenhield, heeft hij zijn moordpoging gestaakt. Dus is aan de voorwaarden voldaan om te spreken van een moordpoging."17.46 uur "De aanzienlijke tijd in zijn voorbereidingen, de enorme zelfbeheersing, dat hij liegt en veinst: dat heeft mij overtuigd dat hij toerekeningsvatbaar is."17.44 uur "Ik zal het heel kort hebben over toerekeningsvatbaarheid. Daarna beschrijf ik de moordpoging op mijn cliënt."17.42 uur Meester Sofie Quintelier vervangt meester Goedele Uyttersprot. Quintelier praat als laatste. Ze begint met de voorzitter te bedanken in naam van haar cliënten, die het verhoor door hem erg geruststellend vonden.17.40 uur Meester Van Den Driessche leest voor uit een e-mail van haar cliënte Sabrina Lissens: "Ik was een normaal zorgende moeder, nu ben ik angstig. Mijn kinderen moeten dit dag na dag verwerken. Ik schrik van donker geklede mensen op de fiets. (...) Sinds De Gelder achter mij aanzat, heeft mijn rug koud. Ik kan geen mensen achter mij verdragen. (...) Ik denk dagelijks aan Marita. Als ik haar kleinzoon zie, dan denk ik aan wat zij nooit zag. (...) Vroeger stond in niet stil bij de dingen, nu kijk ik niet meer naar het nieuws. Ik kan de miserie niet meer aan. (...) Mijn zoontje zei tegen mij: 'Ik wil mijn mama van vroeger terug.' Dat doet pijn. Mijn kinderen hopen dat na het proces alles weer zoals vroeger wordt."17.37 uur "Kim De Gelder heeft hen een levenslang abonnement gegeven op de gruwelfilm van 23 januari 2009."17.35 uur Ze schetst de tegenstelling tussen De Gelder - de koelbloedige voorbereiding - en zijn slachtoffers - de weerloosheid.17.27 uur Meester Karen Van Den Driessche houdt haar pleidooi.17.26 uur Ook meester Baeyens vraagt de jury om De Gelder toerekeningsvatbaar te verklaren.17.15 uur "De koelbloedige manier van voorbereiden en uitvoeren" bewijst volgens meester Baeyens dat het antwoord op die twee vragen 'ja' is. 17.13 uur "Iedereen, stuk voor stuk, heeft schuldgevoelens. Behalve de man die dat leed heeft veroorzaakt. (...) Dan stellen we ons vragen over zijn toerekenbaarheid. De regel is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden. (...) Wist hij wat hij deed? Dat peilt naar zijn oordelingsvermogen. Deed hij wat hij wou? Dat peilt naar zijn controlemogelijkheden."17.08 uur "Ondanks de pogingen van de hulpverleners was het voor de ouders erg chaotisch en paniekerig."17.03 uur Meester Anja Baeyens begint met haar pleidooi. 16.55 uur "De eerste twee jaren zijn kinderen erg kwetsbaar. Daarom moeten wij het grootste respect hebben voor wat kinderverzorgsters doen voor onze kinderen. En dat hebt gij, meneer De Gelder, niet gedaan. Zelfs geen moment van spijt. Door kinderen aan te vallen, in die ene veilige plek, heeft hij in onze ziel gekrast. Het kwam vroeger zelfs niet in ons op dat daar zo'n dingen konden gebeuren."16.47 uur Ook meester Gijsen verwerpt ten stelligste dat De Gelder zijn daden slordig heeft gepland.16.41 uur Gijsen hecht geen waarde aan wat de psychologen van de verdediging zeiden over waarom De Gelder zou liegen en manipuleren. Zij vroegen zich af wat hij daar nu bij zou winnen. Gijsen: "Controle, macht. Je moet dat bekijken vanuit zijn geest. Dat is zijn spel, zijn drijfveer."16.32 uur Bart Gijsen praat uitvoerig over schizofrenie, toerekeningsvatbaarheid, schuld, ...16.29 uur "De mensen die het onderscheid tussen goed en kwaad niet kennen, die kunnen we moeilijk schuldig verklaren. Dat noemen we een schulduitsluitingsgrond." 16.22 uur "Dat ventje liep met open armen naar De Gelder en... Ik krijg het bijna niet over mijn lippen... Hij heeft zelfs 'papa' gezegd."16.20 uur Meester BartGijsen begint te huilen als hij zijn pleidooi opent door te zeggen dat hij ook twee dochtertjes heeft. Een van hen gaf hem een knuffel mee. Hij noemt het een symbool van de onschuld van de kinderen. "U ziet, een advocaat heeft ook gevoelens."15.52 uur De zitting wordt 20 minuten geschorst.15.48 uur Ook meester Suy kan niet genoeg benadrukken hoezeer De Gelder toerekeningsvatbaar is. Alle advocaten van de burgerlijke partijen tot nog toe ontkennen dat De Gelder psychotisch zou zijn.15.41 uur Meester Suy beschrijft hoe gruwelijk het was voor haar cliënten. "Hij heeft niet alleen fysieke verwondingen veroorzaakt, maar ook psychische."15.34 uur Meester Isabelle Suy begint haar pleidooi. 15.33 uur "We zijn het eens dat hij geestesziek is. We moeten de discussie of het schizofrenie is of iets anders stoppen. (...) We moeten de wolken niet proberen meten, zoals het prachtig beeld van Jan Fabre doet op het SMAK, de vraag is of hij schuld heeft. Dat heeft hij."15.29 uur "Ofwel is er dwang en geen controle, ofwel controle en geen dwang. Je moet kiezen." 15.25 uur "Hij begrijpt dat je geen bouwovertredingen kan maken, zelfs al gaat het om een caravan. Maar hij zou niet weten dat je geen vrouwen en baby's mag doden? Dat zou wel erg selectief zijn." 15.16 uur "Als hij een dwang had om te moorden, waarom wil hij Fabeltjesland dan verlaten?"15.15 uur "Is het een man die de controle heeft over zijn daden? Had hij die op het moment van de feiten? (...) Hij heeft karate gedaan. Dat vereist een controle over zichzelf. De uitgebreide planning wijst op controle. Hij denkt na, hij houdt zich in controle, na zijn eerste moord. Daarna gaat hij verder met zijn tweede plan."15.09 uur "U hoeft geen stempel van schizofrenie te zetten."14.59 uur "Ik geloof niet in het motief dat meester Vermassen naar voren brengt. De contacten met dat meisje zijn te lang onderbroken geweest."14.53 uur "We kunnen er niet onderuit dat er rare capriolen zitten in de voorbereiding. Die schoonheidsvlek? Ik zou Madonna ook zonder herkennen. Hij had ook een bivakmuts kunnen gebruiken. Of de fiets? Niet meteen het snelste vluchtmiddel. Die pleisters? Een kogelvrije vest en pleisters? Ik sluit mij aan bij dokter Cosyns, dat die man een merkwaardige kijk heeft op de realiteit. Maar is hij de greep erop kwijt?"14.50 uur Meester Michael Verstraeten pleit. Hij citeert uit een film enkele regels die van Kim De Gelder zouden kunnen zijn: "Een mes gaat niet vastzitten, de kogels zijn nooit op." Meester Verstraeten vraagt of deze film een inspiratie was voor de moorden, "of voor de uitleg achteraf? Zoja, dan zit daar een zekere rationaliteit achter." 14.47 uur "Iedereen in deze zaal, meester Haentjes incluis, is ervan overtuigd dat deze man niet in de maatscvhappij hoort. In uw plaats zou ik het zekere voor het onzekere nemen. Als later blijkt dat hij medische hulp nodig heeft, dan krijgt hij die. Is hij beter, dan vervalt hij in het gevanegnisregime. Maar in et omgekeerde geval: als hij geinterneerd wordt, en hij is genezen, dan komt hij vrij en kan hij nooit meer veroordeeld worden voor deze feiten. Daarom vraag ik u om Kim De Gelder toerekeninsgvatbaar te verklaren." 14.46 uur "Hij is gestopt met moorden na Fabeltjesland. Omdat hij niet meer wou. Keuze. Hij is die eerste crèche niet binnengegaan, omdat er mannen stonden. Bewuste keuze." 14.41 uur "Het kan zijn dat de wielen van de auto scheef stonden (dat was de metafoor van de assessor, red.), maar er stond ook een rem op. Hij kon kiezen. (...) We weten dat hij een manipulator is, we hebben dat gezien op het proces ook."14.36 "Dat zij overleefde, heeft niets te maken met Kim De Gelder. Dus poging tot moord is duidelijk. Toerekeningsvatbaarheid dan. U kan zich afvragen wat het verschil is, buiten het praktische. Als hij toerekeningsvatbaar is, dan is het zijn fout. Zoniet, dan is het een speling van de natuur. Ik denk dat het duidelijk is dat hij boosaardig is, hij is geen natuurramp."14.34 uur "De finaliteit van een assisenproces is ook therapeutisch. Maar voor de ouders is het cruciaal dat er recht zal geschieden. Van de uitspraak zal de genezing afhangen, zeggen de ouders."14.31 uur "Het ergste is die gevoelens van haat en verbittering. Dat is iets heel zwaar om te dragen. Ze vechten daar tegen. Maar het zijn gevoelens, daar kan je niets aan doen." 14.30 uur "De ouders zijn zelfstandigen. U weet wat dat betekent: een dag niet werken, is een dag geen inkomen. De moeder heeft twee jaar voor het kind moeten zorgen. De vader heeft zijn zaak moeten op een lager pitje zetten. De familie springt bij, maar het is ontzettend lastig. (...) Gelukkig dat het beter is met de stem. U moet zich het moment inbeelden dat ze haar eerste geluiden uitbracht. De tranen rolden over hun wangen." 14.28 uur "Kinderen van ouders die het moeilijk hebben, proberen hun ouders te beschermen. Vandaar dat de pscycholoog zich zorgen maakte over het zusje."14.27 uur Meester Dillen zegt dat de revalidatie van het kind een zware weerslag heeft op het gezin. Haar zusje is nog angstig en gaat naar de psycholoog.14.26 uur "De slaapproblemen zijn beter, maar ze zijn er nog steeds."14.25 uur "Door het doorsnijden van de slokdarm is er geen slikreflex meer. Ze moet een behandeling volgen die erg traumatisch is."14.23 uur "Ik heb aan de wetsdokter gevraagd of dat kind pijn heeft gehad. 'Afschuwelijk'. De lijdensweg is begonnen op 23 januari. De ingreep was quasi een mirakel. Het is een mirakel dat ze het overleefd heeft. Dat kind komt in coma, ligt 14 dagen op intensieve zorgen. Als de moeder dan na 8 dagen dat kind kan vastnemen, met die darmpjes en draadjes eraan, en de moeder ziet dat kind wenen, maar er komt geen geluid, dan is dat hartverscheurend."14.20 uur Meester Patrick Dillen is de raadsman van het zwaarst getroffen kind dat de feiten heeft overleefd. Zij was 4 maanden en 4 dagen oud."Ze was amper groter dan het mes dat daar ligt. Gezond, ze sliep goed. Ze was nog maar enkele dagen in de crèche. (...) De Gelder steekt drie keer, drie keer, in de keel van dat kleine kindje. Hij raakt de slokdarm, de luchtpijp en de zenuw van de stembanden."12.43 uur De zitting wordt tot 14 uur geschorst.12.42 uur "Internering is aan wettelijke voorwaarden verbonden. We moeten ernstig blijven. Hij kan alle psychiaters om de tuin leiden. Hij zal er wel een vinden die hem wil behandelen. En als hij dan goed is, wat dan? Dames en heren, laat u niet om de tuin leiden. (...) De man die met eenvol bewustzijn de keel van baby's en peuters oversnijdt, die moet uit de maatschappij gehaald worden. U kan daarover beslissen. Hij moet boeten voor zijn daden. Ik hoop dat u zich niet om de tuin laat leiden."12.42 uur "De enige die zeggen dat hij ziek is, zijn zijn experts zelf. (...) Dit is een zieke man, hij is narcistisch, liegt en bedriegt. Maar de psychopaat heeft zelf de keuze gemaakt. Hij heeft beslist."12.39 uur Terwijl meester Elisabeth Duffeleer de diagnose van schizofrenie afbreekt, praat De Gelder met zijn advocat, Jaak Haentjes.12.33 uur "De vraag is of zijn ziekte zijn controle over zijn daden deed verliezen? Tuurlijk is hij ziek, maar het antwoord is neen."12.24 uur Meester Elisabeth Duffeleer: "Hij kwetst opzettelijk. Dit is een psychopaat, geen psychoot."12.14 uur Geniet nog van dit proces, meneer De Gelder. Want vrijdag valt het doek over dit proces. En ik hoop dat ik dan uw naam niet meer moet horen. Want u bent niet uniek, u bent een mister nobody." 12.10 uur "Waren er Oscars uitgedeeld, u was zeker gewonnen in de categorier Grootste Manipulator. En ik had voor u al een quote, meneer De Gelder, voor als u op dat grote podium zou staan: 'Got you by the balls, suckers. En de wereld hangt aan mijn puntje puntje puntje.'"12.08 uur Ann Van Steen leest citaten voor van de vader van Kim De Gelder. Hij zei dat De Gelder als kind manipuleerde en mensen snel doorhad.12.07 uur "Ik betreur dat psychologen een diagnose stellen vooral op basis van wat hij zelf zegt. Terwijl hij een meestermanipulator is."12.01 uur "Hun taak was de kinderen beschermen. En dat was even uitgeschakeld, ofschoon ze zelf slachtoffer waren. Vier harde tantekes, getekend voor het leven."11.59 uur "De keuze van het wapen, contact killing. Je moest je slachtoffers voelen, meneer De Gelder. Zij zaten niet in een waan, zij hebben het echt meegemaakt. Zij hoorden geen Grieks koor op de achtergrond, maar gehuil en geschreeuw. (...) Hilde De Bondt heeft nog geroepen: 'Niet steken, het zijn kindjes'. Er is een boek 'Niet schieten, dat is mijn papa!', maar hier was het dus: 'Niet steken, het zijn kindjes'."11.57 uur "Op vrijdag 23 januari vertrokken Hilde De Bondt, Joyce De Landsheer en Katja Van Meersche naar hun werk. Met een rugzak vol liefde. Ook soldaat Kim De Gelder vertrok naar zijn werk, met een rugzak vol messen en haat. (...) Hij voelde zich god, het doet denken aan het boek van Lanoye: Het Goddelijke Monster. Hij wou slachtoffers maken. Vrouwen en kinderen eerst, hij heeft er een eigen betekenis aan gegeven."11.56 uur "Hilde De Bondt is de kroongetuige, zij heeft alles op het netvlies gebrand gekregen."11.55 uur "Het heeft mij gestoord dat een aantal pyschiaters blijkbaar in staat zijn, in media kunnen vertellen dat De Gelder ontoerekeningsvatbaar is. Het is nadien zeer moeilijk om van die missie af te wijken."11.49 uur "Hij is een zonderling, maar een gevaarlijke. (...) De Gelder heeft zijn naam niet gestolen; hij laat zich gelden. Hij is een steracteur. (...) Hij is een hypergeorganiseerde moordmachine."11.48 uur "Een hele schare psychiaters en psychologen hebben geparadeerd op de rode loper. Rood ook van het bloed van de slachtoffers."11.46 uur Meester Ann Van De Steen begint haar pleidooi. Zij vertegenwoordigt enkele kinderverzorgsters, waaronder Hilde De Bondt, Joyce De Landsheer en Katja Van Meersche. 11.18 uur De zitting wordt 20 minuten geschorst.11.16 uur "Zelfs als ge u niet goed in uw vel voelt, zelfs als ge het leven wil verlaten met een zekere envergure, dat ge dan baby'tjes uitzoekt als slachtoffers. Dat maakt hem van mij... Voor de katholieken onder u. Op Golgotha, aan de kruisen, hingen er een goede en een slechte. Hij is een slechte moordenaar."11.13 uur "Het gaat in België sneller om een voetbalstadion te bouwen (Van Hende verwijst naar het stadion van AA Gent, red.) dan een pscyhiatrisch centrum. Omdat in dat voetbalstadion 20.000 man kan en in dat psychiatrisch centrum maar 400 man. Het is schandelijk, maar het is zo. Onze geïnterneerden worden schandelijk behandeld."11.11 uur Meester Van Hende vraagt de jury om meteen de knoop door te hakken en meteen ja te antwoorden op de eerste vraag.11.08 uur "In uw motivering moet u niet op zoek naar een motief. We hebben geen motief nodig om zijn schuld te kennen. (...) Het enige waarin ik wel meestap, ik probeer genuanceerd te zijn, ik denk wel dat De Gelder zeer suïcidaal is, dat hij zich zo slecht in zijn vel voelt dat hij uit het leven wil stappen. (...) Maar met veel toeters en bellen. 'Ik ben misschien een loser, maar het zal toch niet zijn zonder dat ze weten wie ik ben."11.05 uur "Het laatste argument zijn de verslagen van de psychiaters. Hoe komt het dat zij die hem toen gezien hebben, niet van de minsten, geen psychose zien, geen schizofrenie zien. En zij die dat wel zeggen, hem niet gezien hebben. (...) Ik heb nog altijd meer vertrouwen in psychiaters die met een patiënt spreken dan omgekeerd. De psychologen van gisteren hebben hem gesproken lang na de feiten. (...) Natuurlijk is het geen zwart-wit-verhaal, natuurlijk is hij ziek, dat zeggen de psychiaters ook, dat hij zwaar geestesgestoord is."11.04 uur "Zijn leugens hier in de zaal, in de gevangenis, zijn gruwelijke verzinsels in de gesprekken met medegevangenen, toont dat hij een onbetrouwbare leugenaar is."11.03 uur "Ik zie het beeld weer voor mij, dat hij rechtspringt en zegt tegen de voorzitter: 'Ik ben uw gedrag beu.' Ook een mijlpaal in de geschiedenis van assisen."11.00 uur "De Gelder doet aan verbale judo. Hij wil tijd winnen."10.57 uur "Hij is natuurlijk ziek, maar hij is ook boosaardig. Die boosaardigheid heeft hem naar deze bank geleid." 10.56 uur Van Hende maakt een grapje: "Ik heb niet alles opgeschreven, want vier uren pleiten, dat kan je niet doen... Dacht ik." Daarmee verwijst hij naar het meer dan 4 uur durende pleidooi van Vermassen. 10.55 uur Van Hende tegen De Gelder: "Wel, meneer De Gelder, als ik dan later lees dat ge dat gespeeld hebt, dan zeg ik: 'Ge zijt ne smeerlap' Dat ge dat doet met uw vader, die u helpt op het moment dat ge geen hulp meer verdient... Dat is onvergefelijk. Dat ge, nog met het bloed op uw handen, die man negeert..." 10.50 uur "Uitgerekend op die dag, waarop hij drie mensen vermoord heeft, waaronder twee kleine kinderen, slaagt hij erin geen emoties te tonen. Zelfs niet als zijn vader binnenkomt. Op die dag is ook voor hem het dak van de hemel op zijn hoofd gekomen. (...) Die man is een en al empathie." Filip Van Hende leest voor hoe vader De Gelder probeert zijn zoon te doen spreken. Het zijn emotionele momenten. "Vader zijn stem trilt, hij is emotioneel. Hij spreekt hem aan met een koosnaampje, die hem ongetwijfeld doet denken aan zijn jeugd." 10.48 uur "Naast de extreme voorbereiding heb je de extreme zelfbeheersing. We zien hem op die dag, 23 januari, op de dag van de feiten zelf. Dichter kom je niet bij de dader. Hij heeft bij manier van spreken nog het warme bloed aan zijn vingers. Hij houdt het 5 uur vol, er zitten 3 psychiaters op te kijken. Ze zien iemand die zich onvoorstelbaar in de hand heeft."10.45 uur "Het eerste element is die voorbereiding. Die is ingenieus en soms zelfs geniaal. Er zijn van die details, waarvan ik denk: 'Hoe kom je daar bij?' (...) Zijn voorbereiding duurt lang. Hij koopt het mes al in oktober 2008. Het plan is vernuftig, hij zet stap voor stap, dag na dag, zijn plan voort. De ingenieusiteit belet dat hij al die maanden in een psychose gezeten heeft. Bovendien zijn het evidenties voor zijn voorbedachtheid. Hij kon telkens zeggen: 'Ik ga dat niet doen.' Het grote plan en de extreme voorbereiding is voor mij de eerste reden om te zeggen: 'Mij maak je niets wijs.'"10.44 uur "Mijn hoed af voor zijn ouders. Mijn pet af voor wat die vader gedaan heeft. Laat ons niet de ouders met de zoon verwarren, laat staan de broer en de zus. Je moet het maar doen, hé. In zo'n vijandige omgeving blijven opkomen voor je zoon. Ze hadden ook de navelstreng kunnen doorknippen. Ik heb aan beide kanten mooie mensen gezien."10.40 uur "Het eerste verhoor is aan mijn ribben blijven plakken. (...) Er zitten stukken in die mij hebben doen omslaan en mij in het kamp van de toerekeningsvatbaarheid hebben doen belanden."10.33 uur "We verwachten van u uw argumenten. We kunnen ons niet vergenoegen met caféklap."10.31 uur "In het woord schuld zit meteen de betekenis dat hij toerekeningsvatbaar is. (...) Het atypische aan deze zaak is dat de verdediging betwist dat hij over zijn vrije wil beschikt." 10.28 uur "Kim De Gelder heeft zelf gezegd dat had hij de deur open gekregen, hij Rita en de baby's in die kamer ook zou vermoord hebben. Dat is een schoolvoorbeeld van poging tot moord."10.23 uur Meester Filip Van Hende legt juridische termen zoals voorbedachtheid uit aan de jury.10.15 uur "Corneel is doorstoken, hé. Dat zegt iets over de kracht en de wil van wat je wil bereiken. In de keuken is hij bezig Rita af te maken. Het is maar omdat Marita tussenkomt, dat hij daarvan afgeleid wordt. (...) Een onterende dood, die ze niet verdiende."10.12 uur "De mespunt is afgebroken bij de eerste steek in de kaak van Rita Van Geyte. Dat zegt veel over de kracht die hij daarna heeft moeten gebruiken om de mensen te steken."10.09 uur Meester Filip Van Hende vraagt het mes van De Gelder uit de bewijsstukkenkast te halen. "Als u straks uw oordeel velt, kijk dan eens naar dat mes. Iedereen die zoiets ziet, beseft dat dat gevaarlijk is. Je moet eens die beweging proberen maken in de richting van iemand. Een jagersmes is barmhartiger voor een beest dan dit keukenmes voor een mens. Dat keukenmes heeft geen bloedgeulen, de weerstand is enorm als je dat in een lichaam duwt."10.02 uur "Meester Haentjes zit in die specifieke situatie dat hij, omdat hij in eer en geweten denkt dat zijn cliënt ziek is en behandeling nodig heeft, zich van zijn cliënt mag distantiëren en iets anders pleiten dan die eigenlijk wil."10.01 uur "Maar dat betekent niet dat we nu een tegenstrategie moeten bedenken. Recht is geen zaak van strategie."10.00 uur "De merkwaardige paradox is dat hij denkt 'Ja, doe maar' als we hem veroordelen. Want hij berekent, hij weet dat hij er ook rechten mee krijgt. En mensen als hij putten die uit in de kleinste details. En binnen een aantal jaren zal hij, die vindt dat hij ten onrechte vast zit, vragen om vrij te komen. Het scenario ligt nu al vast."09.58 uur "Het is geen zaak van zwart-wit. Het is een zaak met een merkwaardige paradox. Al deze slachtoffers spelen ongewild in de kaart van De Gelder. Ze willen dat hij veroordeeld wordt, omdat ze weten dat hij wist wat hij deed, maar ook dat hun buikgevoel zegt dat een internering iets is voor zieken en dat hij probeert te ontsnappen via internering. De paradox is dat hij zelf ook veroordeeld wil worden. Hij speelt het handig, hij speelt het perfect. Soms, in een moment van zwakte, valt hij door de mand. Dan roept hij naar zijn adcocaat 'Stop de show, ik ben niet zoek!'."09.57 uur Meester Filip Van Hende neemt het over. "Het is een voordeel en een voorrecht om te mogen pleiten na meester Vermassen. Hij heeft een volledig overzicht gegeven van wat u moet weten om vrijdag te beslissen."09.52 uur "Rita Van Geyte zei het hier zelf: 'Ik sta op met pijn. Ik ga slapen met pijn. Elke dag heb ik pijn."09.50 uur "Volledig 2009 wordt gekenmerkt door ziekenhuizen. We zijn 9 februari wanneer de mespunt uit de kaak van Rita Van Geyte moet gehaald worden. Pijnlijk. Een jaar later komen de wetsdokters bij de kindjes langs. We hebben de wondes gezien. Vreselijk."09.43 uur "Voor haar naasten is een grote steun weg. Haar moeder krijgt nu hulp van het Wit-Gele Kruis. Haar zus, die mentaal gehandicapt is, kon dat verdriet niet uiten. Zij is er aan onderuit gegaan, heeft een psychose gekregen. Haar kleinzoon zal zijn oma nooit kennen."09.41 uur "Op 23 januari 2009 ziet ze Rita de keuken binnengeduwd worden, vreselijk verwond worden door Kim De Gelder. Ze heeft Rita verdedigd... (...) Ze is alleen gestorven in de keuken, in een plas bloed. Zij die altijd voor anderen zorgde."09.40 uur "Zij is opengebloeid toen ze Willem leerde kennen. In de laatste jaren van haar leven heeft ze zichzelf wat centraal gezet. Ze verzorgde zich, ging sporten, stopte met roken, ging op reis. En dan... Dan niets meer."09.34 uur Eline Delasorte, de assistente van Filip Van Hende, schetst in haar pleidooi de persoon van Marita Blindeman. We krijgen opnieuw te horen hoezeer zij oog had voor de kindjes met problemen, hoe ze alleen de zorg voor haar zoon, ouders en zus op zich nam. "Zorgen was voor Marita geen opdracht."09.33 uur Meester Van Roeyen besluit: "U zal oordelen. Maar ik ben er van overtuigd dat deze man wist wat hij deed en deed wat hij wou."09.31 uur "Er zijn verborgen slachtoffers. De broer van Kim De Gelder. Hij heet Tim, hij is een normale vent, die wil werken. Maar omwille van, wordt dat afgeknipt. Of zijn vriend, Thomas. Die is er kapot van. Temidden al die zinloosheid, zag ik een beetje menselijkheid. De slachtoffers namen die jongen vast, 'Kom hier, wij gaan u steunen'."09.28 uur "Deze man treft schuld. Hij wist wat hij deed en hij deed wat hij wou. Die keuzes hebben verschrikkelijke gevolgen gehad, toch heeft hij ze bewust gemaakt."09.25 uur "Hij ontwikkelt verschillende strategieën, hij weet in soms zeer lange verhoren perfect rationele verklaringen te geven."09.24 uur "Deze man heeft van voor en tijdens de feiten, ook hier nog in de proceszaal, zijn keuzes gemaakt. Deze man maakt kostenbatenanalyses. Hij maakt zijn keuzes: hij blaast zijn eerste actie af in Vrassene. Hij wikt en weegt en beslist om het niet te doen. Het mutisme en de katatone houding? Op de beelden zien we dat hij speelt, dat hij heel geconcentreerd is. Wij zouden dat niet kunnen."09.19 uur "Waar de gerechtsdeskundigen hun verhaal zeer onderbouwd brachten, het was niet gemakkelijk, daar zagen wij nogal wisselende deskundigen bij de verdediging. Merkwaardig, als een psychiater vergeten is wat hij eerder vertelde aan de onderzoeksrechter. Ik kon uit hun lichaamstaal opmaken dat ze het niet eens waren. Ze waren vooringenomen."09.18 uur "De man die dit gedaan heeft, moet u beoordelen. U bent de vertegenwoordiger van het volk. (...) De vraag is of die man die feiten kunnen toegerekend worden. Of die man schuld treft. (...) Het is een juridische term."09.16 uur "We hebben lang gezocht naar de reden, naar de zin. (...) Die totale willekeur, die zinloosheid. (...) Massa's steken, brutaal. Door een man die de koelbloedigheid heeft om met het mes op haar wang te tikken, om zeker te zijn dat ze dood is. (...) Meester Vermassen heeft gesproken over motieven, maar ik begrijp het nog steeds niet."09.13 uur Meester Raphael Van Roeyen bijt de spits af. 08.45 uur Goeiemorgen. Welkom bij onze liveblog over de achttiende procesdag in het assisenproces tegen Kim De Gelder.Vandaag is de tweede dag voor pleidooien van de advocaten van de burgerlijke partijen. Gisteren kwamen Jef Vermassen en Virginie Cottyn al aan het woord. Vermassen sprak over een "geheim motief" bij Kim De Gelder. Er moeten nog liefst 26 meesters pleiten: Filip Van Hende en Eline Delasorte, Raphael Van Roeyen, Nadine Maes en Kris Luyckx, Michael Verstraeten, Isabelle Suy, Bart Gijsen, Anja Baeyens, Patrick Dillen, Ann Van De Steen en Elisabeth Duffeleer, Karen Van Den Driessche en Wim Veldeman, Sofie Quintelier en Uyttersprot, Isabelle Vandeschoor, Rosette Buys, Luc Ryckaert en Muriel Van Herreweghe, Walter Damen en Thys, Jacques Heyvaert en Mter. Patrick Van Lembergen, Michel Du Tré en Nina Van Eeckhaut. Meester Jaak Haentjes, die Kim De Gelder vertegenwoordigt, zal zijn pleidooi wellicht woensdag houden - behoudens veranderingen in het programma. De 'strijd' is de vraag of Kim De Gelder toerekeningsvatbaar is of niet.