Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

Einde van de zitting. Bedankt en tot volgende week.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Dagprijs niet verhogen zonder betrekken bewoners'

Coppé: 'De dagprijs zal niet zomaar verhoogd worden zonder daarover de bewoners van de woonzorgcentra te horen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Brandt: 'Zonder prijzen verhogen, wachtlijsten inkrimpen'

Van den Brandt: 'Hoe gaat u er zonder de prijzen te verhogen voor zorgen dat de wachtlijsten voor de woonzorgcentra kleiner worden?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: '60 miljoen euro voorzien voor extra plaatsen'

Jo Vandeurzen: 'Het regeerakkoord is duidelijk. We zetten de huidige aanpak waarbij de aanpassing van de dagprijs wordt gevraagd, door. We moeten een nieuw financieringssysteem voor de woonzorgcentra ontwikkelen. Er is 60 miljoen euro voorzien in de begroting voor de groei van het aantal plaatsen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Griet Coppé (CD&V): 'Vrije dagprijs of bepaald door regering?'

Griet Coppé (CD&V): 'Het is belangrijk dat de bewoner duidelijkheid heeft, weet waar hij staat. Gaat u voor een vrije dagprijs of zal de regering een keuze maken en zelf de dagprijs bepalen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Jan Bertels (SP.A): 'Wordt de factuur naar de bewoners doorgeschoven?'

Jan Bertels (SP.A): 'Instellingen minder geld geven, waarop die instellingen de factuur doorschuiven naar de burgers. Het is een trend die steeds vaker terugkeert. De bewoners van de woonzorgcentra zijn ongerust. Wat zal de impact zijn van het besparingsplan op de factuur van die mensen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Elke Van den Brandt: 'Mogen prijzen niet verhogen voor kwaliteit'

Ook Elke Van den Brandt (Groen) richt zich tot de minister over de prijsstijging bij woonzorgcentra: 'Mogen we prijzen verhogen om kwaliteit te verbeteren? Nee.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Janssens: 'Enkel nog zorg voor wie het zich kan permitteren?'

Chris Janssens (Vlaams Belang) richt zich tot Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V): 'Kiest u voor een sociaal Vlaanderen waar alle ouderen een gegarandeerd recht op zorg hebben of wordt het enkel nog toegankelijk voor wie zich het kan permitteren?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Controle was anoniem en sereen, geen provocatie'

Homans: 'Ik neem de politieke verantwoordelijkheid en schuif de schuld niet door. In Genk en Hasselt waren kettingen aan de deuren gehangen. De controle daarop door de deurwaarders is in alle sereniteit en anonimiteit gebeurd. Mensen hebben het recht het gebouw binnen te gaan als ze willen werken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Deurwaarders zijn provocatie'

'Deurwaarders sturen is provocerend. U zou beter luisteren naar de ongerustheid bij de mensen', reageert Kurt De Loor van SP.A.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Deurwaarders moesten vaststellingen ter plaatse doen'

Homans: 'Daarop heb ik deurwaarders naar de stakingspiketten gestuurd om vaststellingen te doen van wat er daar aan de hand was, in alle sereniteit.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Ik respecteer recht op staken, maar ook op willen werken'

Vlaams minister van Binnenlands Bestuurd Liesbeth Homans (N-VA) over deurwaarders bij de stakingspiketten: 'Ik kreeg meldingen over het totaal blokkeren van de doorgang bij de stakingspiketten tijdens de staking in Antwerpen. Ik respecteer het recht op staken, maar ook het recht op willen werken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'Snoeien met verstand'

Crevits: 'Vrijheid van onderwijs wordt door niemand in vraag gesteld, wat goed is. We moeten snoeien met verstand. Een studierichting schrappen omdat er maar één leerling zit, kunnen we niet maken. Daarom wil ik die screenings afwachten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Gennez: 'Net-overschrijdende werking afschaffen is slecht idee'

Caroline Gennez (SP.A): 'Ik ben blij met het engagement voor een grondige hervorming van het secundair onderwijs. Een duidelijk en transparant aanbod is nodig. Een minder goede keuze is de net-overschrijdende werking afschaffen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De Meyer: 'Gemiddeld 1 leerling in opleiding is niet meer te verantwoorden'

Jos De Meyer (CD&V): 'Er zijn genoeg voorbeelden van opleidingen waar gemiddeld slechts één leerling zit. Dit kunnen wij in 2015 niet meer verantwoorden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'Er is geen wildgroei aan studierichtingen'

Crevits: 'Er is geen wildgroei aan studierichtingen. In het Masterplan Secundair Onderwijs hebben we afgesproken de richtingen te bekijken. Alle opleidingen zijn reeds gescreend, er moet enkel nog een kwaliteitstoets volgen in 2015. Dan kunnen we nagaan of we moeten of kunnen rationaliseren op bepaalde opleidingen. Maar ik wacht de resultaten van de kwaliteitstoets in de eerste maanden van 2015 af.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Koen Daniëls (N-VA): 'Hoe gaat u versnippering opleidingen tegengaan?'

De eerste actuele vraag is van Koen Daniëls (N-VA) gericht aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over de wildgroei aan studierichtingen in het secundair onderwijs: 'welke maatregelen gaat u nemen om de versnippering van de opleidingen tegen te gaan?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schauvliege: 'Jaarlijks bekijken we voortgang klimaatsplan en sturen we dat bij'

Schauvliege: 'Klimaatsplan is op lange termijn, maar jaarlijks bekijken we de voortgang, zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Dat was bij het ontwerp ervan de bedoeling en is dat nog steeds. We staan dan ook open voor debat.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandaele: 'Klimaat moet altijd op agenda staan'

Vandaele: 'Klimaat moet altijd op de agenda staan, niet enkel als BV's daartoe oproepen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandevoorde: 'Moeten vooruit'

Sanctorum-Vandevoorde: 'Jullie zijn gekozen om beleid te voeren, wij voor oppositie. Toch willen wij jullie helpen, mee rond de tafel zitten. Maar het moet vooruit, laat ons het nu doen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

SP.A: '48 miljoen uit begroting in energiefactuur'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crombez: 'Waarom actie minimaliseren tot 'briefje', burgers reiken u de hand'

Crombez: 'Waarom is het nodig om die actie van de BV's te minimaliseren tot 'een briefje'. Ze hebben al verklaard dat zij de hand reiken. Veel mensen hebben zich al achter hun initiatief geschaard.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Elkaar niet met de vinger wijzen'

Schauvliege reageert op de publieke dagvaarding: 'Klimaatactie is meer dan een aangetekende brief sturen naar een kantoor in Brussel. Het is meer dan een klimaatplan opstellen. Het heeft ook te maken met het nemen van initiatief. Het klimaat is van iedereen. We mogen elkaar niet met de vinger wijzen. Ieder van ons moet eerst naar zichzelf kijken, op die manier kunnen we bijkomend het verschil maken. Ik blijf me als minister inzetten, blijf pleiten voor ambitieuze, maar realistische doelstellingen. Ik vertrouw erop dat iedereen overtuigd kan worden om het verschil te maken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Maatregelen staan in regeerakkoord'

Schauvliege: 'Meneer Sanctorum, u weet heel goed dat de maatregelen in het regeerakkoord zijn opgelijst. Klagen dat u nog geen resultaat ziet, is absurd: het gaat over een plan tot 2020, we zijn 2014.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schauvliege: 'Vlaams klimaatfonds in het leven geroepen'

Schauvliege: 'Aan de hand van verschillende klimaatconferenties hebben we het klimaatbeleidsplan opgemaakt. Maar we moeten ook middelen hebben. Daarom hebben we het Vlaams klimaatfonds in het leven geroepen, daar zit 38 miljoen euro in. Twintig miljoen wordt daarvan intern gebruikt voor concrete maatregelen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schauvliege: 'Doelgerichte maatregelen die haalbaar en aanvaardbaar zijn'

Schauvliege: 'In de periode 2008-2012 stellen we vast dat Vlaanderen de reële uitstoot van broeikasgassen met 8 procent heeft doen afnemen. Het gevoerde beleid loont. Geen vrijblijvende aankondigingen, maar doelgerichte maatregelen die haalbaar en aanvaardbaar zijn. Ook voor de doelstelling 2020 voorzien we beleid. Het klimaatsbeleidsplan loopt van 2013-2020, een beleid op lange termijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schauvliege: 'Goed dat debat er komt, had er al eerder moeten zijn'

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) neemt het woord in het actualiteitsdebat over het klimaatbeleid. 'We nemen onze verantwoordelijkheid op, ook ik doe dat als politica. We zetten ons in om de klimaatdoelstellingen te halen. Het is goed, dat die elf bekende Vlamingen het klimaatsthema weer op de publieke agenda hebben geplaatst. Het is ook goed dat het aanleiding geeft tot dit debat, dat er misschien al eerder had moeten zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Lieten: 'Samen initiatief nemen en antwoord bieden'

Lieten: 'De open brief spreek alle politici aan. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen, gezamenlijk initiatief nemen en gezamenlijk een antwoord te bieden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

SP.A: 'Vlaamse Regering bespaart op duurzaamheid'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Lieten: 'Klimaatplan is basis, maar moeten juiste keuzes maken'

Lieten: 'Het klimaatplan is een goede basis, maar we moeten effectief middelen voorzien om die maatregelen in het dagelijkse leven uit te voeren. We moeten als overheid ook de juiste keuzes maken: niet het vertragen van de investeringen in de zorg, het besparen op openbaar vervoer, de fiscalisering van de renovatiepremie, het terugschroeven van subsidies voor energiebesparende middelen. Dat zijn niet de juiste keuzes.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Lieten: 'overheid moet voorbeeld geven'

Lieten: 'We zien dat we er nog niet in geslaagd zijn de menselijke hand in de klimaatsverandering aan te pakken. Er zijn bosbranden, ijskappen smelten, ... Verschillende overheden in ons land nemen inderdaad lovenswaardige initiatieven. Maar alle overheden moeten nog meer doen. Ik ben ervan overtuigd dat de overheid die gedragsverandering moet trekken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Lieten: 'Klimaatplan niet enkel op minister van Leefmilieu afschuiven'

Ingrid Lieten (SP.A): 'Het klimaatplan kan niet alleen worden afgeschoven op de minister van Leefmilieu. Ook de ministers van Mobiliteit, Wonen, Energie, ... hebben hun verantwoordelijkheid. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige generaties, dat is een van de grootste uitdagingen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schiltz: 'Niet mijn ambitie om van Open VLD groene partij te maken'

Schiltz: 'Het is dan ook helemaal niet mijn ambitie om van mijn partij een groene partij te maken. Veeleer een oerliberale partij.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Meuleman aan Open VLD: 'Ik zie uw klimaatbeleid niet'

Elisabeth Meuleman (Groen) richt zich tot Schiltz en zijn partij: 'Ik zie uw klimaatbeleid niet. U schroeft subsidies voor hernieuwbare energie terug, u weigert de bedrijfswagens aan te pakken. Soms lijken we bondgenoten in het zoeken naar het creatieve, het innovatieve, maar dat zie ik nu niet.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandevoorde: 'Ambitie is niet genoeg, zitten in ontkenningsfase'

'We moeten de ambitie hebben om naar een koolstofarme samenleving te gaan tegen 2050. Maar met enkel die ambitie komen we er niet. We zitten in een ontkenningsfase. We zien niet in dat we er niet geraken met de maatregelen die we vandaag nemen', voegt Vandevoorde eraan toe.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandevoorde: 'Vlaams klimaatbeleid is onvoldoende'

Sanctorum-Vandevoorde: 'In dit debat gaat het in de eerste plaats over het Vlaamse klimaatbeleid. We stellen vast dat het onvoldoende is. Hoe pakken we dat aan?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Somers: 'Oversubsidiëring zonnepanelen is contraproductief'

Bart Somers (Open VLD): 'Het is onzinnig om 1,2 miljard euro te moeten zoeken voor oversubsidiëring van zonnepanelen die slechts 1 procent van onze energievoorziening uitmaken. Dat is contraproductief.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schiltz: 'Mensen niet pijn doen voor klimaat'

Schiltz: 'We gaan onze economie niet in de kiem smoren, onze mensen niet pijn doen voor het klimaat. We zijn als regering creatief in het zoeken naar maatregelen die niet altijd een budgettaire impact moeten hebben.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Broeikasgassen landbouw met 32 procent gedaald'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Turtelboom: 'Investeren in groene warmte'

'We hebben 8 miljoen euro vrij om te investeren in groene warmte', verklaart Turtelboom. 'Als je kijkt naar de maatregelen die al genomen zijn, ziet u dat we effectief de daad bij het woord voegen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Turtelboom: 'De 10 miljoen werd verschoven, niet bespaard op klimaat'

Turtelboom: 'De 10 miljoen wordt verschoven, er wordt niet bespaard op het luik klimaat. De beste manier om de klimaatdoelstellingen te bereiken is minder energie verbruiken en de uitstoot verminderen. Het is de eerste keer dat enerie-efficiëntie zo hoog in een regeerakkoord staat.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Waarom investeert de regering 10 miljoen minder in klimaat?'

Crombez: 'Een vijfde spreker heeft eindelijk een antwoord gegeven op mijn vraag, en dat door het wanbeleid van de vorige regering aan te vallen. Dat is echter geen antwoord op mijn vraag. Het is toch geen onredelijke vraag van de oppositie aan de regering: 'waarom investeert de regering 10 miljoen euro minder in de kwestie waarover we nu debatteren?''

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandevoorde: 'Cijfers spreken u tegen'

Sanctorum-Vandevoorde: 'Cijfers spreken tegen dat u op schema zou zijn. Leg volgende week een pakket maatregelen voor om dat te bewijzen. Wij willen daar zeker aan meehelpen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bothuyne: 'Het klimaat is van ons allemaal'

Bothuyne: 'Wij zitten op schema, deze regering doet zijn job. Iedereen moet helpen, gewone of bekende Vlaming. Het klimaat is van ons allemaal.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schiltz: 'Moeten gaten dichten van jaren wanbeleid'

Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) reageert op Crombez: 'Stop met dit debat te herleiden tot een over de begroting. Wij moeten de gaten dichten van jaren wanbeleid. Als er geen geld is voor klimaatbeleid, moeten we het ergens halen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De vraag van tien miljoen

Crombez: 'Aan wie moeten wij onze vraag nu eigenlijk stellen? We krijgen te horen dat jullie een ambitieus klimaatbeleid willen voeren, waarom werd dan gisteren beslist om 10 miljoen uit het MINA-fonds te halen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Gratis kilowattuur wat slecht voor klimaat'

Bothuyne: 'Het gratis kilowattuur is een antiklimaatmaatregel. Mensen gaan dan meer verbruiken. Bovendien wordt dat 'gratis' kilowattuur verrekend in de facturen. Daarom hebben we het geschrapt. Energiearmoede zal aan de bron worden aangepakt dankzij een mix van maatregelen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crombez: 'Armsten helpen maar gratis kilowattuur schrappen?'

Crombez komt tussen met een herhaling van zijn vraag naar de 10 miljoen euro die uit het MINA-fonds gehaald werden. 'En als u de armste gezinnen wil helpen, waarom schrapt u dan het gratis kilowattuur en maakt u het hen moeilijker?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bothuyne: 'Duurzaam beleid op termijn'

Bothuyne: 'Er moet inderdaad heel pakket aan maatregelen komen, maar dat zit vervat in het regeerakkoord. Zo kunnen we de doelstellingen van 2020 en 2030 halen. We moeten stap voor stap vooruitgang boeken met een breed draagvlak. Op vlak van energiebeleid meer inzetten op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De armste gezinnen moeten bereikt worden. Op termijn kunnen we een duurzaam beleid realiseren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Slimme kilometerheffing is enorm voordeel voor klimaat'

'Er wordt al lang gesproken over een slimme kilometerheffing. Een budgetneutrale operatie, een duidelijke vergoeding van de fiscaliteit. Uit allerlei studies blijkt dat het een gigantisch voordeel oplevert voor ons klimaat. Waar wachten we nog op?', vervolgt Sanctorum-Vandevoorde.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandevoorde: 'Pakket maatregelen voor 2015-2020 nodig'

Vandevoorde: 'Er is een probleem met dit beleid. Ik heb drie concrete voorstellen: dit jaar moet er duidelijkheid komen over de beloofde maatregelen (2013-2014), een nieuw pakket maatregelen is nodig voor 2015-2020, alsook duidelijkheid over de financiering.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Sanctorum-Vandevoorde: 'Hoog tijd voor klimaatbeleid die naam waardig'

Sanctorum-Vandevoorde: 'Het is hoog tijd voor een klimaatbeleid dat die naam waardig is. U verwijst naar 2020, maar het gaat over beloftes die u maakte voor een periode die met 2014 werd afgesloten. En u kwam die beloftes niet na.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bothuyne: 'Plan evalueren na afloop'

Bothuyne: 'Het is belangrijk het plan 2013-2020 te evalueren als het afgelopen is. Dat nu na een jaar doen, is oneerlijk.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Mensen en bedrijven moeten meedoen'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bothuyne: 'Rekening houden met internationale dimensie'

Robrecht Bothuyne (CD&V): 'We moeten ons bewust zijn van de internationale dimensie. Een klimaatbeleid kan niet enkel werken op Vlaams, Belgisch of Europees niveau. Daarom hoop ik op een ambitieus akkoord in Parijs in 2015, dat is van levensbelang.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandaele: 'Oproep is aanleiding niet'

Vandaele: 'Die oproep is de aanleiding niet. Dit is een thema dat mijn partij en deze regering al langer bezighoudt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Bedroevend dat Parlement in actie moet schieten op vraag van BV's'

Vandaele: 'Ik vind het bedroevend dat elf bekende Vlamingen dit debat hebben bepaald. Moeten we daarom als Parlement ineens in actie schieten?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandevoorde: 'U blijft vaag over de maatregelen'

Vandevoorde: 'Tot 2020 hebben we 9 miljoen ton CO2 te veel aan uitstoot. Maar u, meneer Vandaele, blijft vaag over de maatregelen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Ene deel begroting maakt totaalplaatje niet'

Vandaele: 'U moet het totaalplaatje bekijken, dat ene deel van de begroting geeft niet het volledige beeld van de regering.'

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) en minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) verduidelijken het verdwijnen van de fondsen in de begroting evenmin.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crombez: 'Regering haalt 10 miljoen uit fonds voor duurzaamheidsinvestering'

Crombez: 'U zegt al het mogelijke te zullen doen. Maar hoe verklaart u dan dat de regering met steun van de meerderheid 10 miljoen euro uit het MINA-fonds - in 1991 opgericht voor preventie en sanering voor leefmilieu, duurzaamheidsinvestering - zal halen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandaele: 'Net als vorige regering inspanningen doen'

Vandaele: 'In 2015 komt de nieuwe klimaattop in Parijs. We hopen dat er daar op mondiaal niveau bindende afspraken worden gemaakt. Deze regering wil net als de vorige inspanningen doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo staat het ook in het regeerakkoord. Hopelijk zal dit parlement de regering daar ook toe aansporen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Uw eigen verbruik interesseert niemand'

Vandevoorde: 'Meneer Vandaele, uw eigen verbruik interesseert niemand. De overheid, het beleid kan kansen creëren voor mensen om zuiniger te gaan leven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'15 procent klimaatbeleid uitgevoerd'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'VS is gul geweest voor klimaatfonds'

Vandaele: 'De Verenigde Staten hebben zo al 3 miljard in het klimaatfonds gepompt.' - Vandevoorde: 'En hoeveel heeft België daar al aan gegeven?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'600 miljoen euro uit emissierechten'

Vandaele: 'We verwachten 600 miljoen euro inkomsten uit de veiling van emissierechten. We halen daardoor verschillende doelen in één klap. Maar luchtvervuiling stopt niet aan de grens, het is een internationaal probleem.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crombez: 'Zaak niet minimaliseren'

Crombez: 'De files zijn verdubbeld in vijf jaar tijd. Een minister die zegt 'het valt allemaal wel mee, we besparen maar 3 procent bij De Lijn' minimaliseert de zaak. Het gaat over minder bussen en duurdere bussen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Ben Weyts: 'Openbaar vervoer moet efficiënter worden'

Minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA): 'We willen naar een efficiënter openbaar vervoer evolueren. Er is niets zo milieuvervuilend als bussen die onnodig rijden, leeg zijn. Het moet vraag-gestuurd zijn in plaats van aanbod-gestuurd.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Factuur voor de toekomst met minder en duur openbaar vervoer'

John Crombez (SP.A) komt tussen: 'Als er een grote factuur doorgestuurd wordt naar de toekomst is dat het antwoord op de files in dit land met minder en duurder openbaar vervoer.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Inzetten op energiebesparing'

Vandaele: 'We hebben met de Vlaamse Regering werk verzet. Maar we hebben nog niet genoeg gedaan. Er worden echter maatregelen genomen en we gaan in de goede richting. We willen inzetten op energiebesparing.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Zo'n negationistische houding bestaat, maar niet bij N-VA'

'Wees gerust, dit is niet mijn visie, ook niet die van N-VA of deze Vlaamse Regering. Maar een dergelijke domme negationistische houding bestaat wel. Wat misdadig is', gaat Vandaele voort na beschuldigingen van Groen aan stand-up comedy te doen.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'De smeltende ijskappen liggen ver van ons'

Wilfried Vandaele (N-VA): 'Laten we ernstig zijn. De smeltende ijskappen liggen kilometers hier vandaan. En de temperaturen liggen elders op de wereld hoger, mensen hebben er zelfs veel geld voor over om daarvan te kunnen genieten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Motie van wantrouwen indienen, is verleidelijk'

'Ik geloof niet dat u het beloofde beleid voor 2013-2014 hebt gerealiseerd. U weet dat. U stelt in het regeerakkoord dat CO2 kan worden opgekocht in het buitenland. Dat is geld dat in onze economie gepompt zou kunnen worden. Het is verleidelijk om een motie van wantrouwen in te dienen, maar dat zal ik niet doen. Uw taak is niet makkelijk, we willen u dan ook steunen. Maar doe het nu', besluit Vandevoorde.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Van u wordt een klimaatbeleid verwacht'

'Als verontwaardigde mensen u aanspreken', gaat Vandevoorde voort, 'dan spreekt men u aan als een minister waarvan een klimaatbeleid wordt verwacht. U kan de basis leggen om klimaatverandering tegen te gaan. U zou dat pleidooi moeten ondersteunen. Mensen inspireren met uw klimaatbeleid.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Schuld en boete'

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen) opent het klimaatdebat en richt zich tot Schauvliege: 'Uw visie is schuld en boete. Ook van uzelf. Bovendien schetst u een pessimistisch toekomstbeeld, dat we het met z'n allen met minder zullen moeten stellen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Als BV's willen meedoen aan politiek, moeten ze zich verkiesbaar stellen'

Chris Janssens (Vlaams Belang) wil deelnemen aan 'een gezond klimaatdebat, maar niet op deze manier'. 'Als bekende vlamingen willen deelnemen aan de politiek, dan moeten zij meedoen aan de verkiezingen.' Het Vlaams Belang zegt zo niet te zullen deelnemen aan het actualiteitsdebat dat door Groen werd aangevraagd.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'U kiest niet voor ondersteuning van uw bevoegdheden, maar voor de aanval'

Groen-voorzitter Meyrem Almaci heeft Vlaams minister van Leefmilieu van antwoord gediend:

'De minister van Leefmilieu doet haar job, zo schrijft u tussen de lijnen; maar toegegeven, de burger Joke Schauvliege pleit schuldig. Bottom line van uw antwoord is echter dat het de burger is die moet veranderen. Daarmee kaatst u de bal keihard in het gezicht van de initiatiefnemers die op hun individuele verantwoordelijkheid worden teruggeworpen', schrijft Almaci in een reactie op de open brief van Schauvliege.

'En daar bent u ons verloren. Meer zelfs, we zijn het hartsgrondig met u oneens. In plaats van als bevoegde minister dit stuk aan te grijpen als een duidelijke ondersteuning van uw bevoegdheden, en als een signaal dat er een groeiend bewustzijn en draagvlak bij de bevolking is, kiest u voor de aanval.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Eerst debat over klimaatbeleid, actuele vragen beperkt

Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement krijgt het debat over het klimaatbeleid vandaag voorrang. De actuele vragen die erop volgen, werden beperkt tot vier: over de wildgroei aan studierichtingen in het secundair onderwijs, deurwaarders bij stakingspiketten, de prijzen van woonzorgcentra en 400 miljoen euro steun van de Europese Unie voor sociale aanpassingen en Vlaamse cofinanciering.

Vanaf 14u volgt u het debat hier live.