Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Besluit

Het openingscollege en de nabespreking zitten erop. Hoewel de boodschap van en de discussie over de Septemberverklaring van gisteren gedomineerd werden door de aangekondigde besparingen, legde hij hier meer de nadruk over waar hij met Vlaanderen naartoe wil. Zijn keuze voor actief burgerschap legt duidelijk meer verantwoordelijkheid bij de burgers. De overheid moet slanker, efficiënter en met minder regels. Voor de mensen zelf staan verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid centraal.

De studenten zelf leken vooral bezorgd over de verhoging van het studiegeld. Het lijkt er ook op dat het niet zozeer die paar honderd euro is waarover ze boos zijn, wel dat de overheid een keuze maakt om te besparen op onderwijs terwijl in de vorige jaren altijd te horen was dat het onderwijs in Vlaanderen bij de wereldtop hoort, en daar ook moet blijven.

Met dit bericht beëindigen we deze liveblog.

Jan Herregods
door Jan Herregods

"Onpopulaire maatregelen zijn een maatschappelijke keuze"

Carl Devos: "Ik hoop dat de studenten onthouden dat politici die onpopulaire maatregelen nemen, dat niet doen voor hun plezier. Het gaat om een maatschappelijke keuze. In het geval van deze Vlaamse regering gaat het om regering die de omslag wil maken naar een slankere overheid. Waarbij -afhankelijke van hoe je het bekijkt- burgers meer hun plan moeten trekken of net meer kansen en verantwoordelijkheden krijgen. Maar die omslag moet zich ook voltrekken bij de leden van de regering en het parlement. Of hij die ambitie kan waarmaken, zal pas binnen een aantal jaren duidelijk zijn."

Jan Herregods
door Jan Herregods

Is de mening van de studenten veranderd?

Carl Devos beëindigt zijn les met de vraag of studenten na de uiteenzetting hun mening veranderd heeft over de verhoging van het inschrijvingsgeld."Er zit beweging in, maar er is nog werk aan de winkel", besluit Devos het college.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vraag: Is Open Vld wel een betrouwbare partner?

Bourgeois: (kort) "De Vld heeft het regeerakkoord mee ondertekend."

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vraag: Hoe zit het met het masterplan voor het secundair onderwijs?

Bourgeois: "Dat masterplan is opgesteld door de vorige Vlaamse regering, maar wordt uitgevoerd. Er zijn daar wat verschillende politieke accenten gelegd door de verschillende partijen, maar over de inhoud is er wel eensgezindheid."

Jan Herregods
door Jan Herregods

"Gaat u ook op uw eigen loon besparen?"

"Gaat u ook op uw eigen wedde en die van uw medewerkers besparen?", vraagt een aanwezige professor, die met zijn vraag applaus oogst. "Een populistische vraag", reageert Bourgeois droog. "We moeten er ook voor zorgen dat mensen politici niet uitspuwen. Kijk, politici worden goed betaald, maar dat is niet de essentie van het debat. We moeten kijken hoe veel mensen we nodig hebben."

Jan Herregods
door Jan Herregods

"Niet de bedoeling om toegang tot hoger onderwijs onmogelijk te maken"

Zal de verhoging van het studiegeld niet leiden tot een klassenuniversiteit?, vraagt een student. Bourgeois wil nog niets zeggen over de bedragen, en zegt dat het niet de bedoeling is om de toegang tot het hoger onderwijs onmogelijk te maken.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Studenten mogen vragen stellen

De uiteenzetting is afgelopen. Bourgeois bedankt iedereen voor zijn aandacht, en neemt nu de tijd om te antwoorden op de vragen van de studenten.

Jan Herregods
door Jan Herregods

"Details besparingen volgen in oktober"

Bourgeois: "Ik krijg de opmerking dat ik niet genoeg in detail ben gegaan over de besparingen. Wel, mocht ik dat gedaan hebben, ik was nu nog bezig. In een Septemberverklaring staan de grote lijnen. De verder verduidelijkingen volgen in oktober."

Jan Herregods
door Jan Herregods

"We kiezen voor gerichte en rechtvaardige inspanningen"

Bourgeois koppelt opnieuw terug naar de Septemberverklaring van gisteren, en het budgettair tekort dat moet worden aangepakt. "We moeten de tering naar de nering zetten. Dat is geen aangename boodschap. We kiezen voor gerichte, en rechtvaardige inspanningen."

Jan Herregods
door Jan Herregods

"Scandinavische landen zijn het goede voorbeeld"

Voor een slimme overheid verwijst Bourgeois naar de Scandinavische landen. "Zij hebben structurele hervormingen doorgevoerd, en de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg is gestegen."

Jan Herregods
door Jan Herregods

"Geen grote, maar een slimme overheid"

"We moeten vertrouwen geven aan de mensen op het terrein", vat Bourgois de omslag in het beleid samen. "We moeten daarom geen grote overheid hebben, maar wel een slimme overheid."

Jan Herregods
door Jan Herregods

actief burgerschap

"We willen overheid zijn die actief burgerschap stimuleert", stelt Bourgeois. "Wie zegt dat dit een besparingsregering is, gaat voorbij aan het feit dat wij een overheid zijn die de regeldrift uit het verleden heeft aangepakt. Bourgeois verwijst naar het beleid van steden en gemeenten, en naar de planlast in het onderwijs. "Dit is een omslag, waarbij de overheid een nieuwe mentaliteit moet hebben. Dat we niet voor elk probleem een nieuwe wet moeten maken."

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Overheid kan niet alles alleen'

Jan Herregods
door Jan Herregods

zelfredzaamheid

"Dit is een overheid die keuzes maakt, en kiest voor zelfredzaamheid", koppelt Bourgeois terug naar het eigen beleid. "Wat is er fout aan om mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn?""Het is aan de overheid om kansen te bieden, maar de overheid kan niet alles alleen. Dat komt onder meer tot uiting in de vermaatschappelijking van de zorg."

Jan Herregods
door Jan Herregods

engagement

"Ons engagement is veranderd", betoogt Bourgeois. Bij de vraag wie in het auditorium actief is in het verenigingsleven gaan redelijk wat handen in de lucht, al gaat het niet om meer dan de helft van de aanwezigen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

verzuiling stemgedrag

Bourgois: "De zuilen hebben nu veel minder een invloed op het stemgedrag. Sommigen kijken nostalgisch terug op de verzuiling omdat de kiezer nu geen houvast meer zou hebben en vatbaar wordt voor populisme. Ik ben het daar niet mee eens."

Jan Herregods
door Jan Herregods

verzuiling

De relatie tussen overheid en burger is nu anders dan in de vorige eeuw, stelt Bourgeois, terwijl hij verwijst naar de verzuiling.

Jan Herregods
door Jan Herregods

actief pluralisme

"Ongeacht de verscheidenheid is er één cultuur met gedeelde waarden en normen", stelt Bourgeois nadat hij uitgelegd heeft dat actief pluralisme een belangrijk kenmerk is van onze democratische samenleving. "Het is de enige manier om samen een gemeenschap te vormen. Daar gaan we geen milimeter op toegeven."

Jan Herregods
door Jan Herregods

Democratische rechtstaat

Aan het begin van een historische inleiding brengt Brougeois in herinnering dat we allemaal bijzonder gepriviligeerd zijn. "We leven in Vlaanderen in een democratische rechtstaat die onze fundamentele rechten en vrijheden garandeerd. (...) Dat is lang niet overal het geval."

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Spreek niet als vertegenwoordiger Vlaamse regering'

"Wat ik ga zeggen is mijn persoonlijke mening", kondigt Bourgeois aan. "En niet als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering."

Jan Herregods
door Jan Herregods

Democratisering

Bourgeois geeft te kennen dat hij met een gevoel van nostalgie in het auditorium staat. Hij noemt zichzelf ook het product van de democratisering van het onderwijs.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Waar gaan we heen met Bourgeois I

Devos koppelt meteen terug naar de boodschap die Bourgeois gisteren gaf in het Vlaams parlement. "Een beleid is toegepaste ideologie, en die is veel groter dan enkel een begroting."

Hij nodigt Bourgeois uit om de maatschappijvisie achter de Septemberverklaring uit te leggen. "Waar moeten al dat snoeien en die prijsverhogingen toe leiden. U pleit voor de toekomst, maar welke toekomst is dat precies?"Kort samengevat: "Waar gaan we heen, met Bourgeois I?"

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Hij is niet de gemakkelijkste mens als politicus'

Devos geeft een kort overzicht van de geschiedenis van Geert Bourgeois, en daarmee ook de historie van de VU en n nadien de N-VA. "Hij is niet de gemakkelijkste mens als politicus", stelt Devos. "Toch is hij helemaal anders dan de meeste mensen denken", complimenteert hij de minister-president, om en passant wat reclame te maken voor een volksfeest in Bourgeois' thuishaven Izegem.

Jan Herregods
door Jan Herregods

inleiding

Professor Carl Devos bedankt Geert Bourgeois om te komen in deze drukke tijden. "Ik denk niet dat hij op vijandelijk gebied komt, maar wel dat hij straks een aantal kritische vragen kan verwachten."

Jan Herregods
door Jan Herregods

voorzitter studentenraad

Vlak voor de lezing begint, kondigt de voorzitter van de Vlaamse studentenraad aan dat de studenten een front zullen vormen tegen de besparingen in het hoger onderwijs. Ze voorspellen dat de ongelijkheid zal toenemen, als de inschrijvingsgelden naar omhoog gaan. Ze verwijten de nieuwe Vlaamse regering een gebrek aan langetermijnvisie.Ook de studenten in het auditorium geven te kennen dat ze het niet vinden kunnen dat het inschrijvingsgeld met 400 euro naar omhoog gaat.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Foto: Protest tegen Bourgeois

Jan Herregods
door Jan Herregods

kort applaus

Omstuwd door camera's komt Bourgeois het auditorium binnen. Van de studenten krijgt hij een kort applaus

Jan Herregods
door Jan Herregods

protest tegen verhoging inschrijvingsgeld

Een handvol studenten voert actie tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld door vooraan in het auditorium een spandoek op te houden. Daarmee protesteren ze tegen de besparingen die Bourgeois gisteren aankondigde in zijn Septemberverklaring.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Lezing Bourgeois: 'De nieuwe burger, de nieuwe overheid'

De titel van Bourgeois' lezing is 'De nieuwe burger, de nieuwe overheid'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Veel vragen over inschrijvingsgelden

Veel studenten hebben vragen over de aangekondigde verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Inleiding Politicologie

Carl Devos geeft op dit moment een inleiding in zijn vak aan zijn eerstejaars.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Hopelijk leest Bourgeois niet gewoon Septemberverklaring nog eens voor'

De meeste studenten zijn enthousiast dat de minister-president het openingscollege geeft. 'Al is het wel te hopen dat hij niet gewoon de Septemberverklaring opnieuw voorleest,' stelt Charlotte, een van de studenten Politicologie.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Herlees LIVE-blog Septemberverklaring

In zijn eerste Septemberverklaring kondigde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gisteren aan dat de nieuwe Vlaamse regering 1,2 miljard euro zal besparen.

Herlees de LIVE-blog.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

LIVE-verslag vanaf 10u30

Van 11 uur tot 12.30 uur houdt Vlaams minister-president Geert Bourgeois zijn college in auditorium Leon De Meyer van de Universiteit Gent.

Vanaf 10u30 zwaaien de deuren open. Onze redacteur Jan Herregods brengt vanaf dan LIVE verslag uit van deze officieuze opening van het politieke jaar.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Geert Bourgeois trapt voor de tweede keer politieke jaar af

Het politieke jaar gaat drie keer van start. Behalve de traditionele Septemberverklaring (herlees hier de liveblog) en de parlementaire rentrée is er sinds een aantal jaren ook het openingscollege Politicologie aan de UGent.

Professor Carl Devos heeft dit jaar Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) uitgenodigd om een gastcollege te geven. Wellicht zal Bourgeois de studenten er van proberen te overtuigen dat deze Vlaamse regering de problemen wel degelijk aanpakt, en niet dat de Septemberverklaring - zoals de oppositie beweert - verzandt in de vaagheid.

Na afloop van de uiteenzetting mogen de studenten hun vragen afvoeren op de minister-president. De kans is groot dat Bourgeois vragen zal krijgen over de verhoging van de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs.