Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

Bedankt voor het volgen, tot volgende week.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Gennez: 'Wij zouden het respect voor diversiteit graag vertaald zien'

Gennez: 'Veel mensen vragen op het terrein duidelijkheid met een algemene regel. Wij zouden het respect voor diversiteit graag vertaald zien.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'Vertrouwen aan scholen geven'

Crevits: 'Ik zal vandaag geen initiatief nemen. Daar is de meerderheid het ook volledig mee eens. Ik denk dat het een goede zaak is dat we ons volle vertrouwen aan de scholen geven om met de complexe problematiek om te gaan.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Gennez: 'Ik denk dat algemene regel wenselijk is'

Gennez: 'Waarom doen we niet meer met de maatschappelijke evoluties? Hoe kunnen we het respect voor de identiteit van alle leerlingen naar buiten laten komen. We mogen geen maatregelen treffen die vrijblijvend zijn of tot problemen zouden leiden. Ik denk dat een algemene regel op dit moment wel wenselijk is.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crevits: 'School kan verbod invoeren, maar moet concreet zijn'

Hilde Crevits (CD&V): 'Ik zie geen enkele reden waarom we zouden veranderen van gedacht. De raad van state heeft deze lijnen benadrukt. Alle scholen hebben uitleg gekregen: een school kan een verbod invoeren op het dragen van levensbeschouwelijke tekens, maar dat moet duidelijk zijn en er moet concrete situatieschets kunnen worden aangegeven waarom dat gebeurt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Anke Vandermeersch: 'Nefast voor jonge meisjes om hoofddoekenverbod op te geven'

Anke Vandermeersch (Vlaams Belang): 'We willen niet dat het hoofddoekenverbod zoals het nu bestaat, afgeschaft wordt. We hebben decennia feminisme achter de rug, het zou nefast zijn voor jonge meisjes om het hoofddoekenverbod op te geven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Gennez: 'Vorige regering respecteerde autonomie scholen'

Caroline Gennez (SP.A): 'Uw voorgangers uit de vorige Vlaamse regering kozen ervoor de autonomie van de scholen te respecteren als het over het al dan niet toelaten van levensbeschouwelijke kentekens ging.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Ceyssens: 'Bevraging heeft pas plaatsgevonden'

Lode Ceyssens (CD&V): 'Vandaag geen vragen stellen over wat we gaan doen als de bevraging pas vandaag heeft plaatsgevonden. Dat is die bevraging niet ernstig nemen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Ronse: 'Bouwmeester mag niet boven alles en iedereen staan'

Axel Ronse (N-VA): 'Het is belangrijk dat de resultaten van de bevraging ten gronde worden bekeken. De Bouwmeester mag niemand zijn die boven alles en iedereen staat, maar iemand uit de sectoren, die daar affiniteit mee heeft.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Mercedes Van Volcem: 'Wat met de lopende projecten?'

Joke Schauvliege (CD&V) kan nog niet veel over de bevraging zeggen. Mercedes Van Volcem (Open VLD): 'Ik wil mevrouw de minister vragen wat er nu met de lopende projecten moet gebeuren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Ingrid Pira over ontslag Bouwmeester: 'Ongerustheid in sector'

Ingrid Pira (Groen) stelt vraag over Bouwmeesterschap dat Bouwmeestercollege wordt. 'Naar aanleiding van het opstappen van de Vlaams Bouwmeester is er ongerustheid in de sector ontstaan.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'330 miljoen euro extra voor mensen met handicap'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Taelman: 'We zullen niet alles kunnen oplossen'

Taelman: 'Binnen de beschikbare middelen is de financiering voorzien. We zullen niet alles kunnen oplossen, maar we moeten ervoor zorgen dat meer mensen inclusief in onze maatschappij kunnen doen wat ze willen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Taelman: '300 euro kan verschil maken'

Taelman: '300 euro is inderdaad niet voldoende voor wie zwaar zorgbehoevend is, maar het kan voor sommigen wel het verschil maken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Taelman: 'Zelfbeschikkingsrecht staat centraal'

Taelman: 'Zelfbeschikkingsrecht staat bij ons centraal.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Taelman: 'Economisch moeilijke tijden'

Martine Taelman (Open VLD): 'Budgettaire luik: ik wil benadrukken dat we ons in budgettair economische tijden bevinden. De Vlaamse Regering zal binnen de beschikbare budgetten haar verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van personen met een handicap.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Brandt: 'Groep voor wie maatregel bedoeld is zal er pas op einde iets van zien'

Van den Brandt: 'Die zorggarantie biedt u niet door 300 euro te geven per maand. Jullie beginnen met het budget te geven aan die mensen die de zwaarste zorg behoeven. De groep voor wie het eigenlijk bedoeld is - zij met een lichte handicap - zal er misschien op het einde van de legislatuur iets van krijgen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Jans: 'Dé persoon met handicap bestaat niet'

Jans: 'Dé persoon met een handicap bestaat niet. Voor sommigen kan die 300 euro wel het verschil maken. Enkel door te investeren in beide trappen kunnen we onze doelstellingen bereiken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Jans: 'Doorgaan met beide stappen'

Jans: 'We moeten veranderen omdat we ervan overtuigd zijn dat we de zaken kunnen verbeteren. We moeten vooruit met dit decreet en de realisaties die vandaag bereikt zijn. Met trap 1 en trap 2 (het basisbudget en het budget op maat).'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vera Jans: 'Persoon met handicap beslist zelf over budget'

Vera Jans (CD&V): '130 miljoen euro voor basisondersteuningsbudget én uitbreiding rechtstreeks toegankelijke hulp. De persoon met handicap beslist hoe die zijn geld besteedt. Er kan meer op maat gewerkt worden in een inclusievere samenleving. Niet meer vroegere systeem van wachten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crombez: 'Gaan we dan nog in zorg en onderwijs besparen?'

Crombez: 'De essentie van het debat is dat er nu een stapje is gezet en dat er de komende jaren iets bijkomt dat niet veel zal helpen. U zegt dat er een schrijnende situatie is op het terrein, maar met dit stapje is slechts een klein deel geholpen. Gaan we dan nog in zorg en onderwijs besparen? Wij vragen gewoon naar de middelen, maar krijgen geen antwoord.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Grote stap vooruit'

Vandeurzen: 'Ik denk dat niemand in dit halfrond er niet van overtuigd is, dat de regering inspanningen doet en die moet doorzetten. De systeemwijziging is essentieel. De omwenteling is gigantisch in mentaliteit. Mensen zullen onzeker zijn. Maar dit is een concept dat een grondig, nieuw, structureel antwoord moet bieden. Het zal misschien niet volbracht zijn tegen het einde van de legislatuur, maar het is een grote stap vooruit.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Diependaele: 'Oppositie zaait paniek'

Matthias Diependaele (N-VA): 'We hebben al meermaals gezien dat de oppositie een beleid voert van paniekzaaierij.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Geen zorggarantie tegen 2020'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Schijnbeweging'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crombez: 'Ongeziene stijging budget vorige legislatuur'

Crombez: 'Er was in de vorige legislatuur een ongeziene stijging in budget. Dus dat was toen wel belangrijk. Maar het is toch een eenvoudige vraag van de oppositie: wat zijn de engagementen? Zijn daar afspraken, wat zijn de middelen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Taelman: 'U stemde decreet, waarom was financiering toen niet belangrijk?'

Martine Taelman (Open VLD): 'Meneer Crombez, u stemt het decreet. Waarom was de financiering toen niet belangrijk?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Enorme transitie, maar moet binnen legislatuur'

Vandeurzen: 'We gaan moeten verder flexibiliseren. We hebben daar al belangrijke stappen in gezet. We zijn ervan overtuigd, dat het ook impact zal hebben op het aanbod dat we willen realiseren. Ik ben me bewust van de enorme krappe timing. Dit is een enorme transitie, maar we moeten die in deze legislatuur maken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Malderen: '5.000 mensen op wachtlijst'

Van Malderen: 'Er staan 5.000 mensen op de wachtlijst; 5.000 mensen met een bewezen zorgnood.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Malderen: 'U legt 2/3 van de inspanning bij volgende regering'

Bart van Malderen (SP.A): 'U komt te laat en u schiet tekort. Er is vandaag nog niets geregeld. Wat wel een feit is, is dat bepaalde projecten zonder bepaalde duur in de koelkast geschoven zijn. In 2015 niets. In 2016 september een klein beetje. In 2017 toegegeven, een stap. In 2018, we'll see. U legt een document voor dat 2/3 van de inspanning gedaan zal moeten worden door een volgende regering.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Brandt: 'U laat duizenden mensen in de steek'

Van den Brandt: 'Dit is geen inhaalbeweging, maar een schijnbeweging. U hebt als minister van Welzijn duizenden mensen in de steek gelaten. U geeft hen 300 euro in de maand en zegt 'trek uw plan'.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Brandt: 'U creëert concurrentie tussen mensen met zware en lichte handicap'

Van den Brandt: 'U creëert concurrentie tussen mensen met een zware en mensen met een lichte handicap. U zou iedereen zorg op maat moeten aanbieden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Brandt: 'U hebt een half miljard te kort om uw ambitie waar te maken'

Van den Brandt: 'Het kan anders. Volgens Groen heeft elke persoon met een handicap recht op zorg op maat. Ja het is positief om mensen een budget te geven, zodat ze zelf hun zorg kunnen kiezen. Maar het is niet goed om iedereen hetzelfde te geven. Een tweede probleem is dat u een half miljard te kort hebt om uw ambitie waar te maken. Ik denk trouwens dat uw raming een onderschatting is van de werkelijke nood.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Ik zie niet in wat de regering anders kan doen'

Vandeurzen: 'Ik zie niet in wat de regering anders kan doen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crombez: 'Welke engagementen hebt u?'

Crombez: 'Wij kennen alleen uw besparingspad. Het is dus een terechte vraag die wij stellen: welke engagementen hebt u?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Alle belang bij doorgaan, niet aarzelen'

Vandeurzen: 'Als we zo blijven doorgaan zal die systeemswijziging nooit kunnen doorgaan. We moeten in deze legislatuur, om een oplossing te vinden voor dit schrijnend probleem, een systeemswijziging doorvoeren. We hebben er alle belang bij om door te gaan en niet te aarzelen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Crombez: 'Geef ons het document waarin dat staat'

Crombez: 'We hebben een minister die zegt we hebben het geld. Mevrouw Jans zegt dat het besproken is in een nota. Een duidelijke vraag: geef ons het document waarin dat staat. Als het er is, geef het dan.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vera Jans: 'Budgetverhoging van 35 procent'

Vera Jans (CD&V): 'Er is een budgetverhoging van 35 procent. Er komt budget van 130 miljoen dat naar basisondersteuningsbudget gaat. Wat is de essentiële kritiek van Groen en de oppositie?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Malderen: 'Show me the money!'

Van Malderen: 'Mijn vraag is simpel. Show me the money! Desnoods laten we mevrouw Turtelboom komen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

John Crombez: 'Doelstellingen, maar geen echte oplossing'

John Crombez (SP.A): 'Het gaat hier over een voorstel van de regering waarbij mensen met zware handicaps 300 euro krijgen. De regering heeft doelstellingen, maar dat is alles. Hoe kan er sprake zijn van een echte oplossing zonder duidelijke budgetten, niks? Hoe kan u zorggarantie geven als het probleem van de wachtlijsten niet kan worden opgelost?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Meer zorggarantie'

Vandeurzen: 'De doelstelling is meer zorggarantie, zodat betrokkenen zelf meer kunnen beslissen over hun zorg.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van den Brandt: 'Dit is schijnmaatregel'

Van den Brandt: 'Maar je mag niet aan iedereen hetzelfde budget geven. Voor sommigen zal het genoeg zijn, voor anderen te weinig. Er is nood aan zorg op maat en een budget in functie van de zorg. Het is onvoldoende persoonsgericht, niet flexibel, geen voorbeeld van goed en zorgvuldig beleid. Dit is een schijnmaatregel.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Inhaaloperatie'

Vandeurzen: 'Er werd rekening gehouden met de bezorgdheid in de sector. Daarom houdt de eerste stap een inhaaloperatie voor de wachtlijst in. Nadien zullen we het systeem uitrollen voor de groep die met het bedrag al een stuk aan de slag kan gaan, voor minderjarigen en adolescenten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Malderen: 'Eerste twee stapjes zijn enige die genomen worden'

Bart Van Malderen (SP.A): 'Die eerste twee stapjes zijn de enige die in deze legislatuur genomen zullen worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Eerst tegemoetkomen aan wachtlijst'

Vandeurzen: 'U heeft gelijk. De eerste stap moet tegemoetkomen aan mensen op de wachtlijst. Dat is bewust, om die mensen een basis te geven. Daarna wordt gekeken naar minderjarigen, de basisondersteuning moet daarbij preventief draagkracht geven om de omgeving te organiseren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Elke Van den Brandt: 'Voorstel zegt zware handicap, u spreekt over lichte'

Elke Van den Brandt (Groen): 'U zegt nu zelf dat die 300 euro niet bedoeld zijn voor mensen met een zware handicap, maar een lichte handicap. Toch staat in uw voorstel dat mensen met een zware handicap op de wachtlijst het eerst geholpen zullen worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandeurzen: 'Moet basis geven'

Vandeurzen: 'Het moet ook een oplossing bieden voor die mensen van 70 of 75 jaar die bang zijn dat niemand voor hun kind zal kunnen zorgen. Het basisbudget moet ertoe leiden dat die mensen in de loop der jaren de juiste, correcte zorg kunnen krijgen. Met 300 euro kan inderdaad niet alles gedaan worden, maar het idee is die groepen een basis te geven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen: 'Voor lichte handicaps, die nooit aan bod komen'

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) over het voorstel tot een stapsgewijs 'basisondersteuningsbudget' voor andersvaliden: 'Het systeem heeft twee sporen met de bedoeling dat de beslissing tot de soort ondersteuning mogelijk is met inspraak van de betrokkene. Het gaat om mensen met lichte handicaps, die anders nooit aan bod komen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bouwmeester, hoofddoek op school en verminderde Nederlandse aardgasproductie

Actuele vragen in het Vlaams Parlement zullen onder andere gaan over de omvorming van het bouwmeesterschap naar een bouwmeestercollege; de hoofddoek op school en de gevolgen voor Vlaanderen van de vermindering van de aardgasproductie in Nederland.

De plenaire vergadering vangt aan met een debat over een stapsgewijs 'basisondersteuningsbudget' (BOB) voor andersvaliden.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Debat over budget

Tijdens de plenaire vergadering zal het Vlaams Parlement debatteren over de invoering van een stapsgewijs 'basisondersteuningsbudget' (BOB) voor andersvaliden.

Hoe is de hoogte van het bedrag vastgesteld? Werd er overlegd met de gebruikersorganisaties? Zal de zorggarantie zoals opgenomen in het decreet door de maatregel verzekerd worden? Zullen er nog voldoende middelen zijn voor trap 2 om mensen met een zware zorgnood te ondersteunen?

De antwoorden op die en andere vragen, vindt u vanaf 14u hier LIVE.