Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Jan Peumans sluit de vergadering

Parlementsvoorzitter Jan Peumans sluit de vergadering. Later op de week komt het parlement opnieuw samen om over de Septemberverklaring te debatteren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bourgeois wil tot aan verkiezingen krachtig beleid voeren

'Het politieke jaar dat we vandaag beginnen, zal korter zijn dan het vorige, en ook heel bijzonder.' Bourgeois verwijst naar de lokale verkiezingen van 14 oktober. 'Velen onder u zijn kandidaat, ik wens hen allemaal veel succes, maar nog emer wens ik dat hun campagne hun opdracht als Volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement niet hinder.'

Ook de federale verkiezingen komern er snel aan. 'Verkiezingen kunnen een lange schaduw vooruitwerpen,' waarschuwt Bourgeois. 'De Vlaamse regering is vastberaden tot de volgende verkiezingen krachtig voort te besturen. Daarvoor vraagt ze uw steun en vertrouwen. Ik dank u.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Brexit: no deal is a bad deal

'We moeten vaststellen dat het internationale toneel onstabieler is geworden. Vier jaar geleden was brexit nog een waanbeeld. Vandaag weten we dat het VK over een half jaar de Europese Unie verlaat. Het is een soevereine beslissing, maar vooral - vrees ik - een soevereine vergissing.'

'No deal is a bad deal,' zegt Bourgeois, die de socio-economische verliezen langs beide kanten van het kanaal vreest als er geen brexitakkoord komt. Dat kan Vlaanderen 28.000 jobs kosten, klinkt het.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Zomerdroogte toont 'realiteit van de klimaatverandering'

'De recordzomer van 2018 confronteerde ons met de realiteit van de klimaatverandering.' Daarom moet minister Schauvliege het waterbeleid versterken. In de begroting is 4 miljoen euro uitgetrokken om de droogte te voorkomen en de waterkwaliteit te verhogen. Water moet meer circulair gebruikt worden, aldus Bourgeois, voor een rationeler waterverbruik.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bourgeois zet zich af tegen 'zesjescultuur' in onderwijs

'Kennis is onze enige, belangrijkste grondstof. Kennis begint bij uitmuntend onderwijs. Dat is de bodem waarop de economische opgang van Vlaanderen kon gedijen. We mogen ons welzijn niet laten ondergraven door wat we de zesjescultuur noemen: we blijven gaan voor excellent onderwijs. Daarom moet elke leerkracht en elke leerling ambitieus zijn. Daarom krijgt onderwijs volgend jaar ook extra geld.'

Zo krijgt het basisonderwijs 40 miljoen euro in 2019, waarmee onder andere de leerkrachten in het lager onderwijs extra ondersteuning moeten krijgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Werkzaamheidsgraad gestegen tot 73 procent'

'Op onze arbeidsmarkt gaat het zo goed dat bedrijven er steeds moeilijker in slagen geschikte werknemers te vinden. Onze werkzaamheidsgraad is gestegen tot 73 procent - de doelstelling van 76 procent is binnen handbereik, maar we moeten net als Duitsland groeien naar 80 procent.'

Bourgeois wil zo snel mogelijk een arbeidspact dat de werkzaamheidsgraad verder omhoog stuwt, omdat die op dit moment meer dan de werkloosheidscijfers een rem op de toekomst is.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Klimaatbeleid zorgt voor vergroening bij De Lijn

'Voor ons klimaatbeleid trekken we 114 miljoen extra uit bovenop de 323 miljoen die we al hadden vastgelegd.' Dat leidt onder andere tot een aanzienlijke vergroening bij De Lijn, en in de bouwsector.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

De techniek laat Bourgeois in de steek

De minister-president moet zijn speech even onderbreken, want het kanaal van de plenaire vergadering wordt ook elders gebruikt, zo blijkt. 'Een-twee, een-twee,' klinkt het opeens in het halfrond.

Bourgeois herhaalt nog het punt dat hij maakte vlak voor de storing: er komt 37 miljoen euro bijkomende middelen voor de kinderbijslag.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Vlaanderen is innovatieleider'

'Voor onderzoek en ontwikkeling trekken we volgend jaar 280 miljoen euro extra uit. Zo blijft Vlaanderen een innovatieleider: we scoren meer dan 120 procent van het Europese gemiddelde.'

'Vandaag investeren in onderzoek en ontwikkeling is investeren in de jobs van morgen.'

'We richten een nieuw fonds op, om de toptechnologie van onze Vlaamse onderzoekscentra sneller naar de markt te laten doorstromen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Begroting gebouwd op ambitie om te excelleren'

'Dat Vlaanderen er vandaag beter voor staat dan vier jaar geleden, is geen reden tot zelfgenoegzaamheid. We moeten de ambitie hebben om tot de Europese uitblinkers te behoren in alle maatschappelijke domeinen. Op die ambitie om te excelleren is de begroting gebouwd.'

'De begroting is voor het derde jaar op rij in evenwicht,' klopt Bourgeois zichzelf op de borst.

'Het is een ambitieuze begroting, een gezonde begroting, zodat de volgende regering over extra investeringsruimte kan beschikken. We realiseren integraal het beloofd groeipad met 500 miljoen euro voor ons welzijnsbeleid en onze economie.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Verpakkingsplan: 'zware, afdwingbare engagementen'

'We maken de omslag naar duurzame, ecologische groei in een koolstofarme samenleving,' looft Bourgeois het werk van minister Tommelein. Hij heeft het over 'ambitieuze klimaatdoelstellingen' en 'ambitieuze maatregelen'. De strijd tegen het afval voert de regering onder meer met een verpakkingsplan. Bourgeois ziet daarin 'zware, afdwingbare engagementen die verdeer gaan dan wat de EU vraagt.'

'We zullen er nauwgezet op toezien dat die doelstellingen worden gehaald.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Oosterweel definitief op de rail'

Na de terugblik op het gevoerde beleid, schakelt Bourgeois over op het toekomstperspectief. En daarbij prijst hij meteen een zeer grote werf: 'Eindelijk kregen we het Oosterweelproject definitief op de rail.'

Ook de digitalisering neemt een hoge vlucht, met de uitrol van een supersnel netwerk over heel Vlaanderen. 'Een wissel op de toekomst die Vlaanderen aan de Europese top zal brengen' en broodnodig zal zijn voor onze bedrijven en smart cities, zegt Bourgeois.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Dierenwelzijn eindelijk ernstig genomen'

'Sinds Vlaanderen bevoegd is, wordt dierenwelzijn eindelijk ernstig genomen, met een einde aan het onverdoofd slachten. Ook hier spreken we van een significante beleidsomslag.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Persoonsvolgende financiering

Op het welzijnsdomein looft hij de invoering van de persoonsvolgende financiering, en de budgettaire inspanningen van zijn regering. 'Geen enkele vlaamse regering heeft dat budget zo fors verhoogd als deze regering.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bourgeois prijst onderwijshervorming

Ook de onderwijshervorming krijgt lof van Bourgeois: 'Het vernieuwde studie-aanbod maakt een einde aan de wildgroei aan studierichtingen. We brengen duidelijk in het aanbod, sterke studierichtingen, en de eindtermen worden duidelijk en ambitieus geformuleerd.'

Het beleid maakt ook in de toekomst komaf met voor school kamperende ouders.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Ambitieuze belastinghervorming

'Vlaanderen gaat erop vooruit, ook door verstandige hervormingen. We hebben alle gewestbelastingen hervormd. We hebben de jaarlijkse inverkeersstelling budgetneutraal vergroend.'

'Wat we met de kinderbijslag hebben gedaan is zonder meer een paradigmawissel. Het nieuwe stelsel wil vooral startende, jonge gezinnen ondersteunen. Daardoor zal de kinderarmoede in Vlaanderen tien procent dalen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Vlaanderen is de groeimotor van ons land'

'Voor die besparingsmatregelen hebben wij veel kritiek gekregen, maar vandaag blijkt hoe juist die beslissingen waren. De Vlaamse overheidsfinanciën zijn weer gezond, er is ruimte voor nieuw beleid, en we kunnen weer volop investeren.' Daarbij waren vijf domeinen prioritair, zegt Bourgeois: mobiliteit, scholen, sociale huisvesting, ecologie, onderzoek en ontwikkeling, en welzijn.

'Onze Vlaamse economie draait weer op volle toren, de werkloosheid vermindert,' dankzij het regeringsbeleid. Vlaanderen is daardoor 'de groeimotor van ons land.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Belastingen verhoogd, mét sociale correcties

'Om de begroting structureel gezond te maken hebben we ook een aantal tarieven verhoogd en subsidies verlaagd. Maar in elke maatregel hebben we sociale correcties ingebouwd voor de mees kwetsbaren Vlamingen.'

'De maatregelen hebben mogelijk gemaakt de investeringsuitgaven te verhogen en de belastingen structureel te verminderen met bijna 1 miljard euro.'

De taxshift is een taxcut geworden, aldus Bourgeois. Dat heeft ook zijn impact gehad op de middelen die Vlaanderen krijgt.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De Vlaamse regering doet wat van haar verwacht wordt'

'Onze hele artistieke scène heeft internationale naam en faam,' aldus Bourgeois, en ook onze topsporters maken internationale furore.

'De Vlaamse regering doet wat van haar verwacht wordt. We hebben de begroting weer in evenwicht gebracht. We hebben structureel 2 miljard euro moeten besparen aan het begin van deze regeerperiode. Bespaard hebben we in de eerste plaats bij de overheid zelf. In tien jaar tijd is het aantal ambtenaren met 4.000 gedaald.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bourgeois neemt het woord voor laatste Septemberverklaring

Vlaams minister-president Geer Bourgois start de laatste Septemberverklaring van deze regeerperiode. Daarin wil hij het regeerprogramma krachtig voortzetten, zegt hij. Maar starten doet hij met een terugblik op het al afgelegde traject.

'Vlaanderen staat er vandaag beter voor dan aan het begin van de regering,' benadrukt Bourgeois. Dat is te danken aan de gunsige economische conjuctuur, maar ook aan de inzet van ondernemers, denkers, dromers, durvers in Vlaanderen. 'Het is een collectieve verdienste.'

De werkzaamheidsgraad is erop vooruit gegaan, de werkloosheid is merkelijk gedaald, de uitvoer blijft hoge toppen scheren, somt Bourgeois op. Er zijn ook steeds minder ondernemingen die op de dop gaan, en het aantal verkeersdoden 'was nooit zo laag als vorig jaar', gaat zijn lofzang op Vlaanderen voort.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Laatste jaargang van dit Vlaams parlement

Het Vlaams parlement gaat zijn laatste werkjaar in. Op 25 april 2019 eindigt de legislatuur.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Peumans blijft voorzitter van het Vlaams parlement

De Septemberverklaring wordt voorafgegaan door de verkiezing van de bestuursorganen van het Vlaams parlement. Jan Peumans (N-VA) wordt opnieuw geïnstalleerd als voorzitter van het halfrond.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Belangrijke dossiers naar volgende legislatuur doorgeschoven

Voor Bourgeois was het akkoord van zijn regering dan wel historisch, de oppositie had meer dan voldoende om haar tanden in te zetten. Zo raakte de regering het eens over een slimme kilometerheffing, maar liet ze de uitwerking daarvan over aan de volgende regering. Ook bij de betonstop moeten nog tal van concrete maatregelen en afspraken definitief vastgelegd worden. Dat statiegeld op blikjes er eventueel in 2023 weer komt, vond de oppositie een zwaktebod: in wezen wordt de hete aardappel enkel vooruit geschoven.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Tommelein moet op stappen terugkeren na zomerakkoord

Voor minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) kreeg het zomerakkoord van de regering wel nog een zure nasmaak. Aanvankelijk pakte hij trots uit met een verbod op de verkoop van stookolieketels vanaf 2021, maar Tommelein moest al snel op zijn stappen terugkeren niet hij maar de federale regering daarvoor bevoegd is. De minister kon wel vastleggen dat vanaf 2021 stookolieketels niet meer geplaatst mogen worden bij nieuwbouwwoningen en ingrijpende renovaties.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Afvalplan, betonstop en energieakkoord

De krachtlijnen van het nieuwe beleidsjaar zullen grotendeels gebaseerd zijn op het akkoord dat de drie meerderheidspartijen eind juli bereikten. Daarin was onder meer plaats voor een nieuw energieakkoord, een concretisering van de betonstop, en een Vlaams afvalplan. Voor statiegeld op blikjes worden dan weer proefprojecten opgezet - worden de doelstellingen niet gehaald, dan komt er in 2023 een invoering van statiegeld.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Begroting in evenwicht

De Vlaamse regering gaat haar laatste beleidsjaar in met een begroting in evenwicht. Daardoor kan minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in relatieve rust beginnen aan zijn Septemberverklaring. Al is er, net als vorig jaar, discussie over dat evenwicht: de regering houdt de investeringen voor de Oosterweelverbinding immers uit de balans.