Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Einde

Einde van de live, bedankt voor het volgen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Beenders: 'Leugenaar'

Beenders noemt de minister een leugenaar, waarop Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) reageert: 'Ik vind het ongezien dat u zo'n woorden in de mond neemt. Zonder staalharde bewijzen. 'Meneer Beenders weet goed dat in Vlaanderen verschillende bedrijven en gezinnen zich op één adres bevinden.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Turtelboom: 'Schuldenberg werk je niet weg met één maatregel'

Turtelboom: 'Een grote schuldenberg wegwerken doe je niet met één maatregel, maar met drie. En wanneer die drie gecombineerd worden: krijg je een verhouding vijftig - vijftig.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Beenders: 'Vlaamse energieheffing: helft bedrijven, helft gezinnen?'

De laatste actuele vraag wordt gesteld door Rob Beenders (SP.A) aan minister voor Annemie Turtelboom (Open VLD). Ze gaat over de bijdrage van gezinnen en bedrijven in de Vlaamse energieheffing. 'Ze zouden elk de helft van de bijdrage dragen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Aantal prestaties is toegenomen'

Crevits wil even een misverstand de wereld uit helpen: 'Het aantal prestaties is toegenomen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Crevits: 'Kunnen niet in elke klas gebarentaal voorzien'

Crevits: 'Het systeem dat we nu hebben, is misschien aan verbetering toe. Maar we kunnen niet in elke klas tweetalig onderwijs aanbieden, dat is nu eenmaal niet realistisch.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Celis (N-VA): 'Gebarentaal in het onderwijs'

Wat is uw houding omtrent de opmerkingen van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal (VGT) dat op dit moment "geen enkele onderwijsvorm in Vlaanderen voldoet aan de noden en de rechten van dove kinderen" en hoe wenst u de Vlaamse Gebarentaal maximaal te integreren in het onderwijs?

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'We krijgen segregatie in onderwijslandschap'

De Gucht: ' We kunnen toch niet toelaten dat een Turkse organisatie jongeren wil voorbereiden op een opleiding tot imam in Turkije. Wel moet er een Belgische imamopleiding komen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Samenspraak met levensbeschouwingen

Crevits: 'Ik zou niets liever hebben dan dat er een imamopleiding komt. Maar ik kan dat als minister van Onderwijs niet alleen. Ik ben daarover in overleg met minister Koen Geens. Want uiteraard moet dit gebeuren in samenspraak met de levensbeschouwingen.' Ze verwijst naar een overleg dat plaatsvindt op 15 mei.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

De Gucht: 'Wanneer komt die imamopleiding er?'

Ook Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) richt zich tot de minister van Onderwijs: 'Wanneer gaan we een imamopleiding hebben?' Bovendien vraagt hij zich af hoe mevrouw Crevits staat tegenover de plannen voor een islaminternaat in Houthalen van het Turkse religieuze overheidsorgaan Diyanet.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Overleg met Moslimexecutieve over islamonderwijs

Nadia Sminate (N-VA) tot minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over het overleg met de Moslimexecutieve betreffende het islamonderwijs. 'Dit overleg kwam niets te vroeg, maar nu vraag ik mij of het ook tot resultaten zal leiden?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Gatz: 'Ik kan nog geen bedragen noemen'

Gatz: 'We zijn er mee bezig, al kan ik nog geen concrete bedragen noemen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Joris Pochet (CD&V): 'Hoe culturele sector in Brussel beschermen na terreuraanslagen?'

Joris Pochet (CD&V) maakt zich zorgen over de ondersteuning van de culturele sector in Brussel na de terreuraanslagen. 'Want de maatregelen van de federale overheid, focussen voornamelijk op de horeca.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Gatz: 'Meer mensen zullen kans krijgen om Nederlands te leren'

Gatz: 'Het Huis is in contact met heel wat Franstalige scholen om vanaf volgend jaar een project uit te werken. Zodat het aanbod Nederlandse wordt uitgebreid. Zo zullen nog meer mensen kansen krijgen om Nederlands te leren.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Belangstelling voor Nederlands in Brussel blijft stijgen

Karl Vanlouwe (N-VA) richt zich tot minister van Cultuur en Brussel Sven Gatz (Open VLD). 'Er is ook goed nieuws. 'Nooit eerder bezochten zo veel Brusselaars het Huis van het Nederlands om hun kennis van onze taal te verhogen. Het gaat vooral om nieuwkomers.'

'Op welke manier gaat u ook Franstalige autochtone Brusselaars stimuleren om Nederlands te leren?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Druk uitoefenen op Europees niveau'

Op de stelling dat de minister wel wat harder mag doorduwen op Europees niveau reageert Schauvliege door te stellen: 'dat België al heel ver staat. Er lopen heel wat projecten. Ik ben het eens dat we actie moeten ondernemen. Maar anderzijds wil ik graag benadrukken dat we dat al doen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Schauvliege: 'Samenwerken met kustgemeenten'

'Als je de problematiek van de Noordzee wil aanpakken moet je dat samen doen met andere landen', aldus Schauvliege. Ze haalt het Kustactieplan aan. 'Dat gebeurt samen met kustgemeenten, we zetten sterk in op het afval dat zich aan de kustgemeenten bevindt.''Ad hoc, maatregelen', reageert Vandenberghe.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Plastic in de Noordzee

'Voor de zoveelste keer kwam de voorbije dagen in de media dat onze Noordee vol zit met plastic', aldus Steve Vandenberghe (SP.A). 'Hoe gaat u dit probleem aanpakken?' Minister Joke Schauvliege (CD&V) erkent het probleem.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Sanctorum (Groen): 'Nog steeds meer ontbost, dan gecompenseerd'

Hermes Sanctorum (Groen): 'Wat mij zorgen baart. Is dat er nog steeds meer ontbost wordt, dan dat er gecompenseerd wordt. Door het boscompensatiefonds wordt bos netto gerooid.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Schauvliege: 'Provincies moeten zelf met projecten komen'

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: 'Het is niet zo dat we zomaar geld geven aan regionele landschappen, ze moeten zelf met concrete projecten komen. Op basis daarvan zullen de middelen verdeeld worden. Dus zo kan ook West-Vlaanderen een oproep doet. Ik wil niet zomaar een provincie bevoordelen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vandaele (N-VA): 'Bosarme provincies, West-Vlaanderen is er het ergst aan toe'

Wilfried Vandaele (N-VA) kaart bestedingen van de middelen uit het Boscompensatiefonds aan. 'In het Boscompensatiefonds zit vandaag 7,7 miljoen euro geblokkeerd. De Vlaamse regering besliste om dat bedrag vrij te maken. Zo zou 3,75 miljoen naar projecten van de regionale landschappen gaan in samenwerking met lokale overheden en andere vzw's. 1 miljoen gaat naar de traditionele projectoproep, waar burgers, bedrijven en vzw's kunnen instappen. Het resterende bedrag wordt besteed door ANB. Natuurverenigingen pleiten al jaren om een inhaalmaneuver uit te voeren in de meest bosarme provincies. West-Vlaanderen is er hier het ergst aan toe. Ik deel al jaren dat pleidooi. Op welke manier kunnen deze gebieden een extra duw krijgen?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Muyters: 'Tewerkstelling in Vlaanderen 10% beter dan Wallonië'

Muyters: 'Wat Vlaanderen betreft, gaan we er niet op achteruit. We doen het 10 procent beter dan Wallonië en 13 procent beter dan Brussel. De bijdrage van Vlaanderen is dus enorm. Zonder de inbreng van Vlaanderen zouden we achteraan het lijstje bengelen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Rompuy: 'Tewerkstelling: we doen het minder goed dan buurlanden'

De volgende vraag voor Muyters komt van Peter Van Rompuy (CD&V) over de werkstellingsgraad in ons land. 'We gaan helaas achteruit in plaats van vooruit.' Hij verwijst naar cijfers van Eurostat: 'Ze hebben vooral gekeken naar 55-plussers. We doen het opvallend minder goed dan onze buurlanden. Wat is de Vlaamse bijdrage.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Muyters: '11 miljoen euro'

Muyters: 'Men is nog maar in de beoordelingsfase van het project. Dan zal blijken welke steun er komt. Wat budget betreft, 11 miljoen euro komt er vanuit Vlaamse overheid. Waarvan 10 miljoen gaat naar Salk gaat, zodat er nog één miljoen overblijft.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Fournier (CD&V): 'EFRO-projecten: budget?'

Martine Fournier (CD&V) heeft een vraag voor minister Philipe Muyters (N-VA) over de cofinanciering van Vlaanderen in EFRO-projecten (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). 'Er zijn intussen heel wat projecten ingediend. Waarvan een groot deel gefinancierd wordt door Vlaanderen, juist? Over welk budget gaat het juist?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Elke Van den Brandt: 'Elke ouder wil zelf voor zijn kinderen zorgen'

'Elke ouder wil zelf voor zijn kinderen zorgen, maar soms lukt dat eventjes niet om uiteenlopende redenen. Op zo'n moment moet de overheid het eventjes overnemen', voegt Elke Van den Brandt (Groen) toe.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vandeurzen: 'Rond de tafel zitten met de ouders'

Minister Jo Vandeurzen (CD&V) : 'Het moet de ambitie zijn om iedereen de juiste zorg te bieden op het juiste moment. Daarom gaan we met de ouders rond de tafel zitten. We willen hen meer vertrouwen geven, dat gesprek moet snel plaatsvinden. Zo hoop ik het draagvlak voor de gewijzigde financiering van mantelzorgers te vergroten.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van der Vloet (N-VA): 'Wat als een van de ouders ziek valt'

Van der Vloet (N-VA): 'Hoe kan de minister de mensen geruststellen dat er bij de voorzieningen voldoende flexibiliteit zal zijn om een wijziging binnen het ondersteuningsnetwerk of bij stijgende zorg op te vangen? Want mensen die hun kinderen geen zeven dagen op zeven lieten opvangen in de voorziening maken zich nu echter zorgen. Ze krijgen op basis van de voorbije jaren een budget toebedeeld. Het is echter onduidelijk wat er gebeurt wanneer één van de ouders ziek valt of wanneer er voor een periode meer zorg nodig is? '

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Hostekint: 'Wij vragen geen overhaast werk'

Hostekint: 'Uiteraard is niemand voor overhaast werk. Maar iedereen vraagt om een doordacht beleid en dat is nog steeds gebeurd.' Moerenhout kijkt vooral naar CD&V en vindt het ongezien 'dat de tweede grootste Vlaamse partij niet tussenkomt. Dit is een van de belangrijkste discussies van de toekomst. En jullie kijken gewoon toe hoe mensen op straat moeten straten.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Werk samen met Theo Francken'

'Mevrouw de minister doe iets: ondersteun uw Vlaamse steden en maak de periode waarin vluchtelingen op zoek kunnen gaan naar een woonst langer. Werk daarvoor samen met uw partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'To little, to late'

'U geeft een opsomming van wat wel is gebeurd, maar het is to little, to late', aldus Hostekint. 'We zijn twee jaar later en we wachten nog steeds.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Politiek gewauwel'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Homans: 'Jullie beseffen niet wat er al verwezenlijkt is'

Zowel Michèle Hostekindt (SP.A) en An Moerenhout (Groen) halen de druk op de woonmarkt aan naar aanleiding van de open brief van zeven vluchtelingenorganisatie. Homans antwoordt dat ze blij is met deze vraag: 'jullie blijken niet te beseffen wat we deze regering al verwezenlijkt heeft. Maar inderdaad de private huurmarkt moet versterkt worden. Maar ik wil een pluim gevan aan de eigen administratie.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Rzoska: 'Ik verwacht een beleid'

Bjorn Rzoska (Groen) verwijt Homans dat hij zijn partij systematisch bij naam noemt als het gaat over een pamperbeleid. 'Ik verwacht geen schofferende uitspraken, wel verwacht ik dat u een beleid voert.' Waarop Homans repliceert: 'Het was alvast niet de bedoeling om u te beledigen. Heb ik ooit ontkend dat racisme en discriminatie bestaan? Nee.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Homans: 'Ga mijn beleid niet aanpassen'

'Ik ga mijn beleid niet aanpassen', reageert Homans. Volgens haar is er geen sprake van een discrepantie tussen wat ze zegt en wat de Vlaamse regering doet. 'De focus ligt goed, wij moeten kansen geven aan mensen. Die zij op hun beurt moeten nemen. '

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Janssens: 'Stoere taal versus lakse beleid'

De eerste vraag is voor minister van Armoedebestrijding en Integratie Liesbeth Homans (N-VA). Chris Janssens (Vlaams Belang) wil meer weten over haar uitspraken over 'het pamperen' van allochtonen. 'De stoere taal van Liesbeth de columniste, staat lijnrecht tegenover haar lakse beleid', zegt hij na het lezen van haar column en enkele interviews.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Cyberpesten: 'Waar blijft de overheid?'

'Er is dringend nood aan een gecoördineerde aanpak van cyberpesten', schrijft Vlaams parlementslid Katia Segers (SP.A). Ze pleit ervoor om mediawijsheid ook op te nemen in de eindtermen van het lager onderwijs.'

'Ondanks de grote maatschappelijke impact van cyberpesten en de bijna dagelijkse stroom aan verhalen en getuigenissen in de media, blijft de overheid oorverdovend stil. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kondigt al meer dan een jaar een actieplan aan, maar voorlopig is het bij woorden gebleven.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Groen wil burgerpanels mee laten beslissen over beleid

Groen wil dat burgers vaker betrokken kunnen worden bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen. Wouter Van Besien pleit voor de invoering van panels waarin uitgelote burgers samen met politici voorstellen kunnen uitwerken. Hij heeft daarover een voorstel klaar dat hij in het Vlaams Parlement indient en uit de doeken doet in Knack.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Nieuwe beheersovereenkomst VRT: 215 banen minder tegen 2020

Er zullen de komende vijf jaar 170 tot 215 banen verdwijnen bij de openbare omroep VRT. 'Zeventig à tachtig procent van de banenvermindering zou kunnen gebeuren door natuurlijke uitstroom'. Dat staat in de nieuwe beheersovereenkomst (2016-2020) waarmee de raad van bestuur akkoord ging.

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie denkt al geruime tijd na over hoe ze de besparingsplannen van de Vlaamse regering (30 miljoen euro minder dotatie tegen 2020) zal aanwenden.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Taalwet misbruikt om Klimaatzaak te rekken'

De Vlaamse regering gaat in Cassatieberoep tegen de beslissing om het proces dat de vzw Klimaatzaak heeft ingesteld, in het Frans te voeren. Volgens Hermes Sanctorum (Groen) misbruikt de Vlaamse regering de taalwet om de zaak te rekken.