Het team onder leiding van Ronny Meier berekende dat een realistische herbebossing (14,4 procent van het Europese oppervlak) de regenval in de zomer met gemiddeld 7,6 procent zou kunnen doen toenemen. Dat komt overeen met 0,13 millimeter per dag. In meer dan een kwart van Europa zou het zelfs gaan om een stijging met meer dan 10 procent, luidt de conclusie van de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift "Nature Geoscience". De klimatologen maakten gebruik van de neerslagdata die in de jaren 1986 tot 2015 in meer dan 5.800 meetstations werden verzameld. Vervolgens analyseerden ze de relatie tussen de bossen en de neerslagniveaus. "Gemiddeld genomen zijn de neerslaghoeveelheden in beboste gebieden beduidend hoger dan in landbouwgebieden", legt Meier uit. De plaatselijke effecten zijn in de winter meer uitgesproken dan in de zomer. Een herbebossing in Groot-Brittannië, West- en Zuid-Frankrijk, Portugal en Oost-Europa zou volgens de modellen een aanzienlijk deel van de als gevolg van de opwarming van de aarde verwachte neerslagdaling compenseren. De geografische spreiding van de neerslag die op die manier wordt teruggewonnen, is echter zeer variabel, aldus Meier. "En we weten nog niet of herbebossing zal resulteren in een meer frequente of een intensere regenval." De professor waarschuwt tot slot ook voor te hoge verwachtingen van deze oplossing: een bos groeit niet van de ene op de andere dag, maar heeft twintig à dertig jaar nodig om "volwassen" te worden. (Belga)

Het team onder leiding van Ronny Meier berekende dat een realistische herbebossing (14,4 procent van het Europese oppervlak) de regenval in de zomer met gemiddeld 7,6 procent zou kunnen doen toenemen. Dat komt overeen met 0,13 millimeter per dag. In meer dan een kwart van Europa zou het zelfs gaan om een stijging met meer dan 10 procent, luidt de conclusie van de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift "Nature Geoscience". De klimatologen maakten gebruik van de neerslagdata die in de jaren 1986 tot 2015 in meer dan 5.800 meetstations werden verzameld. Vervolgens analyseerden ze de relatie tussen de bossen en de neerslagniveaus. "Gemiddeld genomen zijn de neerslaghoeveelheden in beboste gebieden beduidend hoger dan in landbouwgebieden", legt Meier uit. De plaatselijke effecten zijn in de winter meer uitgesproken dan in de zomer. Een herbebossing in Groot-Brittannië, West- en Zuid-Frankrijk, Portugal en Oost-Europa zou volgens de modellen een aanzienlijk deel van de als gevolg van de opwarming van de aarde verwachte neerslagdaling compenseren. De geografische spreiding van de neerslag die op die manier wordt teruggewonnen, is echter zeer variabel, aldus Meier. "En we weten nog niet of herbebossing zal resulteren in een meer frequente of een intensere regenval." De professor waarschuwt tot slot ook voor te hoge verwachtingen van deze oplossing: een bos groeit niet van de ene op de andere dag, maar heeft twintig à dertig jaar nodig om "volwassen" te worden. (Belga)