De zorgwekkende toestand van deze roofvissen geeft duidelijk aan dat de gezondheid van de Middellandse Zee achteruitgaat. Overbevissing is de grootste bedreiging. Volgens WWF zijn in de Middellandse Zee 23 haaiensoorten en zestien roggensoorten in gevaar, ongeveer 53 procent. Wereldwijd is 17 procent van de haaien- en roggensoorten bedreigd. WWF eist een beter beheer en de regulering van de vangst van haaien, vooral dan de toepassing van al bestaande beschermingsmaatregelen. "De registratie van gegevens en de controle op de vangst moet beter, bijvangst moet worden gereguleerd en belangrijke leefgebieden zoals broedgebieden moeten worden beschermd", benadrukt WWF. (Belga)

De zorgwekkende toestand van deze roofvissen geeft duidelijk aan dat de gezondheid van de Middellandse Zee achteruitgaat. Overbevissing is de grootste bedreiging. Volgens WWF zijn in de Middellandse Zee 23 haaiensoorten en zestien roggensoorten in gevaar, ongeveer 53 procent. Wereldwijd is 17 procent van de haaien- en roggensoorten bedreigd. WWF eist een beter beheer en de regulering van de vangst van haaien, vooral dan de toepassing van al bestaande beschermingsmaatregelen. "De registratie van gegevens en de controle op de vangst moet beter, bijvangst moet worden gereguleerd en belangrijke leefgebieden zoals broedgebieden moeten worden beschermd", benadrukt WWF. (Belga)