Een tatoeage zetten is de laatste jaren enorm populair geworden. Jaarlijks worden nu zo'n 500.000 tattoos gezet. Ook het aantal tattooshops verdriedubbelde bijna, van 266 in 2012 tot 784 in 2017. Maar die tattooshops blijken niet altijd in orde. Zo waren 54 van de 106 tattooshops die vorig jaar werden gecontroleerd niet in regel met de wetgeving. De meest voorkomende overtredingen blijken de overschreden datum voor steriliteit van inkten en naalden, het ontbreken van een door de klant ondertekend document over de risico's van tatoeage en piercing, het ontbreken van informatie over de risico's in het salon, en niet-afwasbare muren en oppervlakten, aldus CD&V Kamerlid Els Van Hoof. Wanneer cliënten een klacht indienen over bijvoorbeeld een infectie aan de huid na het zetten van een tattoo, treden de Federale Gezondheidsinspecteurs (FGI) op. Voor de jaren 2015 tot 2018 moesten de FGI's zo 17 keer in totaal optreden. In één geval werd tot sluiting van het salon overgegaan. Na een waarschuwing voldeden de tattooshops overigens meestal wel aan de gevraagde correcties. Wanneer het gaat om ernstige inbreuken of herhaalde vaststellingen van inbreuken werd opnieuw de Federale Gezondheidsinspecteur (FGI) geïnformeerd. "Wie een tattoo wil laten zetten, moet zeker zijn dat dit in veilige en hygiënische omstandigheden kan gebeuren. Daarom blijven controles op hygiëne en veiligheid cruciaal", aldus Van Hoof. (Belga)

Een tatoeage zetten is de laatste jaren enorm populair geworden. Jaarlijks worden nu zo'n 500.000 tattoos gezet. Ook het aantal tattooshops verdriedubbelde bijna, van 266 in 2012 tot 784 in 2017. Maar die tattooshops blijken niet altijd in orde. Zo waren 54 van de 106 tattooshops die vorig jaar werden gecontroleerd niet in regel met de wetgeving. De meest voorkomende overtredingen blijken de overschreden datum voor steriliteit van inkten en naalden, het ontbreken van een door de klant ondertekend document over de risico's van tatoeage en piercing, het ontbreken van informatie over de risico's in het salon, en niet-afwasbare muren en oppervlakten, aldus CD&V Kamerlid Els Van Hoof. Wanneer cliënten een klacht indienen over bijvoorbeeld een infectie aan de huid na het zetten van een tattoo, treden de Federale Gezondheidsinspecteurs (FGI) op. Voor de jaren 2015 tot 2018 moesten de FGI's zo 17 keer in totaal optreden. In één geval werd tot sluiting van het salon overgegaan. Na een waarschuwing voldeden de tattooshops overigens meestal wel aan de gevraagde correcties. Wanneer het gaat om ernstige inbreuken of herhaalde vaststellingen van inbreuken werd opnieuw de Federale Gezondheidsinspecteur (FGI) geïnformeerd. "Wie een tattoo wil laten zetten, moet zeker zijn dat dit in veilige en hygiënische omstandigheden kan gebeuren. Daarom blijven controles op hygiëne en veiligheid cruciaal", aldus Van Hoof. (Belga)