Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) bevroeg bijna 350 scholen. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de leerlingen dit schooljaar begon met een zekere mate van leerachterstand. In het gewone basisonderwijs schatten leerkrachten die achterstand bij bijna één op de vier leerlingen groot tot zeer groot in. In het gewoon secundair is dat bij één op de vijf leerlingen het geval. De situatie is nog ernstiger in het buitengewoon onderwijs. Het GO! ziet ook de onderwijskloof tussen sociaal sterkere en zwakkere kinderen vergroten.

Maar de resultaten tonen aan dat het probleem nog dieper zit. 'Ook kinderen die thuis alle mogelijkheden en ondersteuning krijgen, hadden het soms moeilijk', zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.

Pedagoog Pedro De Bruyckere van de Arteveldehogeschool leert uit de antwoorden van leerkrachten die de Teacher Tapp van de hogeschool gebruiken dat 34 procent vreest dat het lastig wordt om de leerachterstand weg te werken. Ongeveer 60 procent vreest ook niet rond te zullen geraken met de leerstof dit schooljaar.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) bevroeg bijna 350 scholen. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de leerlingen dit schooljaar begon met een zekere mate van leerachterstand. In het gewone basisonderwijs schatten leerkrachten die achterstand bij bijna één op de vier leerlingen groot tot zeer groot in. In het gewoon secundair is dat bij één op de vijf leerlingen het geval. De situatie is nog ernstiger in het buitengewoon onderwijs. Het GO! ziet ook de onderwijskloof tussen sociaal sterkere en zwakkere kinderen vergroten. Maar de resultaten tonen aan dat het probleem nog dieper zit. 'Ook kinderen die thuis alle mogelijkheden en ondersteuning krijgen, hadden het soms moeilijk', zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. Pedagoog Pedro De Bruyckere van de Arteveldehogeschool leert uit de antwoorden van leerkrachten die de Teacher Tapp van de hogeschool gebruiken dat 34 procent vreest dat het lastig wordt om de leerachterstand weg te werken. Ongeveer 60 procent vreest ook niet rond te zullen geraken met de leerstof dit schooljaar.