De Onderwijsspiegel 2018 bevat niet alleen de resultaten van de doorlichtingen in 2016-2017, maar bevat ook meteen de resultaten van de hele derde doorlichtingsronde voor de periode 2009-2017. In die periode werden meer dan 4.000 scholen, academies en centra doorgelicht door de inspectie. Ruim de helft (56 procent) van de scholen kreeg een gunstig advies, 43 procent van de scholen kreeg een beperkt gunstig advies (met verbeterpunten) en 2 procent van de scholen kreeg een ongunstig advies. Dat betekent dat er dringende ingrepen nodig zijn. In het basisonderwijs valt op dat vakken zoals Frans, Nederlands en wiskunde traditioneel goed scoren, maar dat de helft van de basisscholen onvoldoende scoort op het vlak van muzische vorming. Volgens inspecteur-generaal Lieven Viaene beperken scholen zich te vaak tot de "eenvoudige opdrachten" en benutten ze onvoldoende het "diverse plaatje" binnen de muzische vorming. Onderwijsminister Hilde Crevits verwacht wel veel van de nauwere samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs. Die moet zorgen voor een betere wisselwerking tussen de scholen en het deeltijds kunstonderwijs. Uit de cijfers blijkt nog dat vier op de tien structuuronderdelen in het secundair onderwijs een onvoldoende krijgen. Daar variëren de resultaten van 33 procent onvoldoendes in het ASO, tot 46 procent onvoldoendes in het BSO. De Onderwijsinspectie nam ook het vak lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs onder de loep. Daaruit blijkt dat de meeste scholen voldoen aan de minimumverwachtingen. Maar volgens Lieven Viaene zouden scholen best wat meer "ambitie" mogen tonen. Dat kan door een breder bewegingsbeleid te verankeren in de werking van de school. Ook onderwijsminister Hilde Crevits wil scholen stimuleren om beweging "in te bedden in de schoolcultuur". (Belga)

De Onderwijsspiegel 2018 bevat niet alleen de resultaten van de doorlichtingen in 2016-2017, maar bevat ook meteen de resultaten van de hele derde doorlichtingsronde voor de periode 2009-2017. In die periode werden meer dan 4.000 scholen, academies en centra doorgelicht door de inspectie. Ruim de helft (56 procent) van de scholen kreeg een gunstig advies, 43 procent van de scholen kreeg een beperkt gunstig advies (met verbeterpunten) en 2 procent van de scholen kreeg een ongunstig advies. Dat betekent dat er dringende ingrepen nodig zijn. In het basisonderwijs valt op dat vakken zoals Frans, Nederlands en wiskunde traditioneel goed scoren, maar dat de helft van de basisscholen onvoldoende scoort op het vlak van muzische vorming. Volgens inspecteur-generaal Lieven Viaene beperken scholen zich te vaak tot de "eenvoudige opdrachten" en benutten ze onvoldoende het "diverse plaatje" binnen de muzische vorming. Onderwijsminister Hilde Crevits verwacht wel veel van de nauwere samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs. Die moet zorgen voor een betere wisselwerking tussen de scholen en het deeltijds kunstonderwijs. Uit de cijfers blijkt nog dat vier op de tien structuuronderdelen in het secundair onderwijs een onvoldoende krijgen. Daar variëren de resultaten van 33 procent onvoldoendes in het ASO, tot 46 procent onvoldoendes in het BSO. De Onderwijsinspectie nam ook het vak lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs onder de loep. Daaruit blijkt dat de meeste scholen voldoen aan de minimumverwachtingen. Maar volgens Lieven Viaene zouden scholen best wat meer "ambitie" mogen tonen. Dat kan door een breder bewegingsbeleid te verankeren in de werking van de school. Ook onderwijsminister Hilde Crevits wil scholen stimuleren om beweging "in te bedden in de schoolcultuur". (Belga)