Om die impact in kaart te brengen bezocht de onderwijsinspectie in de week van 15 tot 19 juni 531 scholen, die via een representatieve steekproef waren uitgekozen. Daaruit is gebleken dat de bezorgdheid om leerafstand bij 49 procent van de secundaire scholen leeft, maar daarom niet over de hele lijn. Een kwart van hen vreest slechts voor enkele leerlingen, leerjaren, onderwijsniveaus of studierichtingen. Een vijfde denkt dat kwetsbare leerlingen nog kwetsbaarder worden, en nog een vijfde verwacht leerachterstand omdat bepaalde leerinhouden, leerdoelen en praktijkvaardigheden niet aan bod komen. Toch ligt 51 procent van de secundaire scholen niet wakker van leerachterstand. Zij zeggen dat de leerlingen goed worden opgevolgd, en dat door een focus op de belangrijkste doelen zoveel mogelijk uit de verminderde onderwijstijd gehaald wordt. Voor de lagere scholen lijkt de zorg in het algemeen minder groot. Bijna drie vierde van hen zegt dat niemand of slechts enkele leerlingen leerachterstand hebben. Toch is dat volgens 20 procent van de lagere scholen wel het geval voor een vierde van hun leerlingen, en volgens 5 procent zelfs voor meer dan de helft van hun leerlingen. (Belga)

Om die impact in kaart te brengen bezocht de onderwijsinspectie in de week van 15 tot 19 juni 531 scholen, die via een representatieve steekproef waren uitgekozen. Daaruit is gebleken dat de bezorgdheid om leerafstand bij 49 procent van de secundaire scholen leeft, maar daarom niet over de hele lijn. Een kwart van hen vreest slechts voor enkele leerlingen, leerjaren, onderwijsniveaus of studierichtingen. Een vijfde denkt dat kwetsbare leerlingen nog kwetsbaarder worden, en nog een vijfde verwacht leerachterstand omdat bepaalde leerinhouden, leerdoelen en praktijkvaardigheden niet aan bod komen. Toch ligt 51 procent van de secundaire scholen niet wakker van leerachterstand. Zij zeggen dat de leerlingen goed worden opgevolgd, en dat door een focus op de belangrijkste doelen zoveel mogelijk uit de verminderde onderwijstijd gehaald wordt. Voor de lagere scholen lijkt de zorg in het algemeen minder groot. Bijna drie vierde van hen zegt dat niemand of slechts enkele leerlingen leerachterstand hebben. Toch is dat volgens 20 procent van de lagere scholen wel het geval voor een vierde van hun leerlingen, en volgens 5 procent zelfs voor meer dan de helft van hun leerlingen. (Belga)