"Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid en het enthousiasme bij directeurs oké is, maar dat veel directeurs te kampen hebben met stress en burn-out", aldus Hilde Crevits. "Een aantal factoren kunnen een bron van stress zijn, maar ook van hoog welbevinden. Bijvoorbeeld contacten met leraren, leerlingen en ouders geven directies heel vaak een goed gevoel, maar in sommige gevallen dragen die ook bij tot een hoge stress, dat hangt ervan af hoe de school functioneert." Directies halen daarnaast veel voldoening en uitdaging uit pedagogische taken en innovaties, maar hebben ook het gevoel dat ze nooit rond raken. Daarnaast zijn de loonverschillen tussen de directeurs een bron van frustratie. Dat laatste is een van de zaken die werden aangepakt in het akkoord dat de Vlaamse regering sloot voor de paasvakantie. Vanaf 1 september worden de lonen van directeurs in het basisonderwijs gelijkgeschakeld. Directeurs van basisscholen vanaf 100 leerlingen worden ook volledig lesvrij gemaakt, voor directeurs van basisscholen met minder dan 100 leerlingen wordt de lesopdracht met 4 uur verminderd. Crevits wil snel enkele rondetafels organiseren om over de resultaten van de studie te overleggen met de sector. Er komt ook een 'plan basisonderwijs', maar alle problemen nog deze legislatuur oplossen is onmogelijk, geeft de minister aan. (Belga)

"Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid en het enthousiasme bij directeurs oké is, maar dat veel directeurs te kampen hebben met stress en burn-out", aldus Hilde Crevits. "Een aantal factoren kunnen een bron van stress zijn, maar ook van hoog welbevinden. Bijvoorbeeld contacten met leraren, leerlingen en ouders geven directies heel vaak een goed gevoel, maar in sommige gevallen dragen die ook bij tot een hoge stress, dat hangt ervan af hoe de school functioneert." Directies halen daarnaast veel voldoening en uitdaging uit pedagogische taken en innovaties, maar hebben ook het gevoel dat ze nooit rond raken. Daarnaast zijn de loonverschillen tussen de directeurs een bron van frustratie. Dat laatste is een van de zaken die werden aangepakt in het akkoord dat de Vlaamse regering sloot voor de paasvakantie. Vanaf 1 september worden de lonen van directeurs in het basisonderwijs gelijkgeschakeld. Directeurs van basisscholen vanaf 100 leerlingen worden ook volledig lesvrij gemaakt, voor directeurs van basisscholen met minder dan 100 leerlingen wordt de lesopdracht met 4 uur verminderd. Crevits wil snel enkele rondetafels organiseren om over de resultaten van de studie te overleggen met de sector. Er komt ook een 'plan basisonderwijs', maar alle problemen nog deze legislatuur oplossen is onmogelijk, geeft de minister aan. (Belga)