Tussen 14 en 18 procent van de artsen-specialisten drinkt regelmatig alcohol. Oudere artsen drinken aanzienlijk frequenter dan hun jongere collega's, terwijl die laatsten meer aan 'piekdrinken' doen. Dat blijkt uit de verslavingsenquête van het vakblad De Specialisten bij 1.501 artsen-specialisten.

'Piekdrinken' is de consumptie van zes of meer glazen alcohol tijdens eenzelfde gelegenheid. Bijna de helft van de dokters die in de enquête aangeven wel eens alcohol te consumeren, doen aan piekdrinken. Bij de meesten beperkt zich dat tot minder dan één keer per maand, maar bijna 17 procent doet iedere maand of nog vaker aan piekdrinken.

Vooral mannen, in het bijzonder snijdende specialisten en anesthesisten, blijken notoire piekdrinkers zijn.

Vooral gynaecologen (15,6 procent) en psychiaters en aanverwanten (16,8 procent) blijken gewoontedrinkers. Het drinkpatroon van de Belgische dokters wijkt niet fundamenteel af van het drinkgedrag van hun buitenlandse collega's.

Geneesmiddelen

Uit dezelfde enquête blijkt ook dat meer dan één arts op drie een (genees)middel gebruikte in het jaar dat aan de enquête voorafging. Meestal om gezondheidsredenen, maar bij 5,3 procent van de specialisten was het medicijngebruik van 'niet-medische' aard.

Het was voor het eerst dat in België gepeild werd naar verslavingsproblemen bij artsen-specialisten. De Specialisten kreeg daarvoor de steun van de belangrijkste artsenorganisaties en ziekenhuiskoepels. (GV/KVDA)

Tussen 14 en 18 procent van de artsen-specialisten drinkt regelmatig alcohol. Oudere artsen drinken aanzienlijk frequenter dan hun jongere collega's, terwijl die laatsten meer aan 'piekdrinken' doen. Dat blijkt uit de verslavingsenquête van het vakblad De Specialisten bij 1.501 artsen-specialisten. 'Piekdrinken' is de consumptie van zes of meer glazen alcohol tijdens eenzelfde gelegenheid. Bijna de helft van de dokters die in de enquête aangeven wel eens alcohol te consumeren, doen aan piekdrinken. Bij de meesten beperkt zich dat tot minder dan één keer per maand, maar bijna 17 procent doet iedere maand of nog vaker aan piekdrinken. Vooral mannen, in het bijzonder snijdende specialisten en anesthesisten, blijken notoire piekdrinkers zijn. Vooral gynaecologen (15,6 procent) en psychiaters en aanverwanten (16,8 procent) blijken gewoontedrinkers. Het drinkpatroon van de Belgische dokters wijkt niet fundamenteel af van het drinkgedrag van hun buitenlandse collega's. Geneesmiddelen Uit dezelfde enquête blijkt ook dat meer dan één arts op drie een (genees)middel gebruikte in het jaar dat aan de enquête voorafging. Meestal om gezondheidsredenen, maar bij 5,3 procent van de specialisten was het medicijngebruik van 'niet-medische' aard. Het was voor het eerst dat in België gepeild werd naar verslavingsproblemen bij artsen-specialisten. De Specialisten kreeg daarvoor de steun van de belangrijkste artsenorganisaties en ziekenhuiskoepels. (GV/KVDA)