De studie van Vito is gemaakt ter voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarvan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) begin december de krijtlijnen voorstelde en waarmee de Vlaamse regering de bebouwing in open ruimte een halt wil toeroepen en ontwikkeling op goed gelegen plaatsen wil stimuleren. De Vito-onderzoekers maakten een inventaris van de Vlaamse grond. Volgens die berekeningen ligt meer dan 36.000 hectare die bestemd is voor woningen, industrie of transport, in 'the middle of nowhere'. Een veel kleiner deel van de grond met harde bestemming, 18.800 hectare, ligt op plaatsen die wel goed ontsloten zijn en waar er al voldoende voorzieningen zijn. Die grond volstaat in theorie voor de verwachte bevolkingstoename van 800.000 extra Vlamingen tegen 2050. Maar het zal behalve nieuwe regels ook een cultuuromslag vergen, om te voorkomen dat nog meer mensen voor een vrijstaande woning op het platteland kiezen. (Belga)

De studie van Vito is gemaakt ter voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarvan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) begin december de krijtlijnen voorstelde en waarmee de Vlaamse regering de bebouwing in open ruimte een halt wil toeroepen en ontwikkeling op goed gelegen plaatsen wil stimuleren. De Vito-onderzoekers maakten een inventaris van de Vlaamse grond. Volgens die berekeningen ligt meer dan 36.000 hectare die bestemd is voor woningen, industrie of transport, in 'the middle of nowhere'. Een veel kleiner deel van de grond met harde bestemming, 18.800 hectare, ligt op plaatsen die wel goed ontsloten zijn en waar er al voldoende voorzieningen zijn. Die grond volstaat in theorie voor de verwachte bevolkingstoename van 800.000 extra Vlamingen tegen 2050. Maar het zal behalve nieuwe regels ook een cultuuromslag vergen, om te voorkomen dat nog meer mensen voor een vrijstaande woning op het platteland kiezen. (Belga)