Sinds de aanslagen van november 2015 in Parijs heet ons land een middelpunt van gangsterterrorisme te zijn. Heel wat sleutelfiguren die afkomstig waren uit België bleken een verleden in de gewone misdaad te hebben. Vraag was lang of dat verschijnsel typisch Belgisch is - of hier alleen het duidelijkst in de kijker kwam. De Slovaakse denktank GLOBSEC biedt daar nu een antwoord op. Ze onderzocht 225 terroristen uit elf landen en concludeert dat Belgen en Fransen dubbel zo vaak een voorafgaand strafblad hebben als het Europese gemiddelde. Hoe dat komt, staat nog niet vast. Maar de onderzoekers wijzen op het belang van vriendschapsbanden bij de vorming van terreurnetwerken. Die maken dat één oud-crimineel al gauw ook andere aantrekt. Dat België en Frankrijk in hetzelfde schuitje zitten, heeft dan weer te maken met de nauwe banden tussen jihadisten aan weerszijden van de grens. (Belga)

Sinds de aanslagen van november 2015 in Parijs heet ons land een middelpunt van gangsterterrorisme te zijn. Heel wat sleutelfiguren die afkomstig waren uit België bleken een verleden in de gewone misdaad te hebben. Vraag was lang of dat verschijnsel typisch Belgisch is - of hier alleen het duidelijkst in de kijker kwam. De Slovaakse denktank GLOBSEC biedt daar nu een antwoord op. Ze onderzocht 225 terroristen uit elf landen en concludeert dat Belgen en Fransen dubbel zo vaak een voorafgaand strafblad hebben als het Europese gemiddelde. Hoe dat komt, staat nog niet vast. Maar de onderzoekers wijzen op het belang van vriendschapsbanden bij de vorming van terreurnetwerken. Die maken dat één oud-crimineel al gauw ook andere aantrekt. Dat België en Frankrijk in hetzelfde schuitje zitten, heeft dan weer te maken met de nauwe banden tussen jihadisten aan weerszijden van de grens. (Belga)