Met het RIZIV is overeengekomen dat mensen die vaccins toedienen betaald zullen worden per gezette spuit. Ze worden geacht 20 spuiten per uur te zetten, waardoor die vergoeding neerkomt op 47,25 euro per uur. Maar in de praktijk roept een aantal vaccinatiecentra zorgverleners op om als vrijwilligers te werken. Voor hen is een vergoeding van 35 euro per dag voorzien. Hulpverleners worden gevraagd het als 'sociaal engagement' te doen en te verzaken aan de voorziene uurvergoeding. Een aantal eerstelijnszones kiest er bewust voor om vrijwilligers aan te trekken, in de hoop de werkdruk naar beneden te kunnen halen. Door met 'goedkopere' vrijwilligers te werken, hopen ze bijvoorbeeld meer volk te kunnen inzetten en hoeft niemand 20 spuiten per uur te zetten. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is het niet de bedoeling om actieve professionelen als vrijwilligers te vergoeden. "We voorzien een correcte vergoeding omdat we op hen moeten kunnen bouwen", zegt woordvoerder Joris Moonens. "Dit is niet iets wat mensen eventjes moeten doen. We zijn hier vertrokken voor vele maanden. En dan is een correcte vergoeding nodig om professionelen aan boord te kunnen houden." (Belga)

Met het RIZIV is overeengekomen dat mensen die vaccins toedienen betaald zullen worden per gezette spuit. Ze worden geacht 20 spuiten per uur te zetten, waardoor die vergoeding neerkomt op 47,25 euro per uur. Maar in de praktijk roept een aantal vaccinatiecentra zorgverleners op om als vrijwilligers te werken. Voor hen is een vergoeding van 35 euro per dag voorzien. Hulpverleners worden gevraagd het als 'sociaal engagement' te doen en te verzaken aan de voorziene uurvergoeding. Een aantal eerstelijnszones kiest er bewust voor om vrijwilligers aan te trekken, in de hoop de werkdruk naar beneden te kunnen halen. Door met 'goedkopere' vrijwilligers te werken, hopen ze bijvoorbeeld meer volk te kunnen inzetten en hoeft niemand 20 spuiten per uur te zetten. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is het niet de bedoeling om actieve professionelen als vrijwilligers te vergoeden. "We voorzien een correcte vergoeding omdat we op hen moeten kunnen bouwen", zegt woordvoerder Joris Moonens. "Dit is niet iets wat mensen eventjes moeten doen. We zijn hier vertrokken voor vele maanden. En dan is een correcte vergoeding nodig om professionelen aan boord te kunnen houden." (Belga)