De groenen toonden zich vanuit de oppositie steevast constructief over de uitbouw van zo'n investeringspact en lanceerden zelf al een eigen plan met eigen klemtonen. "Bij de premier is de focus steeds meer verschoven naar het bedrag. Het is gestart met 30 miljard. Nu is het al 150 miljard", betreurt Calvo. "Maar belangrijker dan het bedrag zijn de keuzes en die worden naar onze smaak onvoldoende gemaakt. Het pact biedt weinig concrete investeringsprojecten aan. Over cruciale keuzes zoals de kernuitstap wordt zelfs geen uitspraak gedaan door de auteurs". Wel onderschrijven de groenen het pleidooi voor meer samenwerking tussen partijen en niveaus. Daarom had volgens Calvo de samenwerking met de oppositie intensiever gemogen. De beide fracties hebben Kamervoorzitter Siegfried Bracke gevraagd het werk rond het pact in het parlement voort te zetten. "Als de regering zegt te willen samenwerken, moet ze ook bereid zijn het plan nog bij te sturen", vindt Calvo. (Belga)

De groenen toonden zich vanuit de oppositie steevast constructief over de uitbouw van zo'n investeringspact en lanceerden zelf al een eigen plan met eigen klemtonen. "Bij de premier is de focus steeds meer verschoven naar het bedrag. Het is gestart met 30 miljard. Nu is het al 150 miljard", betreurt Calvo. "Maar belangrijker dan het bedrag zijn de keuzes en die worden naar onze smaak onvoldoende gemaakt. Het pact biedt weinig concrete investeringsprojecten aan. Over cruciale keuzes zoals de kernuitstap wordt zelfs geen uitspraak gedaan door de auteurs". Wel onderschrijven de groenen het pleidooi voor meer samenwerking tussen partijen en niveaus. Daarom had volgens Calvo de samenwerking met de oppositie intensiever gemogen. De beide fracties hebben Kamervoorzitter Siegfried Bracke gevraagd het werk rond het pact in het parlement voort te zetten. "Als de regering zegt te willen samenwerken, moet ze ook bereid zijn het plan nog bij te sturen", vindt Calvo. (Belga)