Er is politieke druk uitgeoefend om een nieuwe Panorama-reportage over de Hazodi-klokkenluiders tegen te houden. Dat heeft Sven Mary, een van de advocaten van de klokkenluiders, nogmaals laten verstaan tijdens de persconferentie. De VRT-hoofdredactie ontkent dat echter en spreekt van "lasterlijke aantijgingen".

Tijdens de nieuwe reportage in het VRT-magazine Panorama zou worden ingegaan op de discussie over de verloning van de klokkenluiders. Volgens
de betrokkenen zou daaruit moeten duidelijk blijken dat hen niets te verwijten valt. Maar de reportage, die eind september moest worden uitgezonden, werd uiteindelijk afgevoerd door de openbare omroep.

Volgens Sven Mary is dat te verklaren door de politiek druk die werd uitgeoefend. Hij wijst daarbij naar minister van Media Ingrid Lieten, die net als de Hasseltse burgemeester Hilde Claes lid is van de partij SP.A.

"Ik heb niet de indruk dat reportagemaker Wim Van den Eynde gesteund wordt door zijn hoofdredactie", zei Mary nog, om aan te geven dat de openbare omroep voor die druk gezwicht is. Hij liet daarbij ook niet na om erop te wijzen dat diezelfde journalist een tijdlang geen reportageopdrachten meer heeft mogen uitvoeren na de publicatie van zijn boek "De keizer van Oostende", over vicepremier Johan Vande Lanotte (eveneens SP.A).

In een persbericht heeft de hoofdredactie van de VRT-nieuwsdienst al gereageerd op die aantijging. "De hoofdredactie ontkent formeel dat er politieke druk zou zijn uitgeoefend, vanuit welke hoek dan ook", luidt het. "Op de VRT-nieuwsdienst gebeurt voortdurend journalistiek onderzoek. Of dat wel of niet tot een reportage leidt en welke omvang die reportage krijgt, wordt bepaald op basis van louter journalistieke overwegingen en dat is ook deze keer gebeurd."

Sven Mary liet voorts nog verstaan dat er ook druk op hem werd uitgeoefend om vrijdag weg te blijven van de persconferentie over de klokkenluiders. Door wie dat dan gebeurde, kon hij niet kwijt.

Hazodi-klokkenluiders: "Beschuldigingen over te hoge lonen zijn opgewarmde kost"

De beweringen dat de klokkenluiders van de politiezone Hazodi jarenlang op onrechtmatige wijze te veel loon hebben gekregen, zijn "opgewarmde kost". Uit eerdere onderzoeken naar de loonschalen is al lang gebleken dat de klokkenluiders volledig correct hebben gehandeld, zo heeft vakbondsvertegenwoordiger Gert Cockx (NSPV) tijdens een persconferentie verklaard.

De vakbond had de pers bijeengeroepen om een round-up te maken van de situatie van de vier klokkenluiders van de politiezone Hazodi, een jaar nadat ze in een Panorama-reportage de graaicultuur bij de top van de Hasseltse politiezone hadden aangeklaagd.

Daarbij werd ook ingegaan op de lonen van de klokkenluiders. Een onderzoek van het externe bureau I-Force had onlangs immers naar voren gebracht dat de vier klokkenluiders samen in totaal bijna 330.000 euro te veel hadden ontvangen. Ze zouden zichzelf meer dan tien jaar lang in
een hogere weddeschaal hebben ingedeeld.

Cockx stelde vrijdag dat die beschuldiging niet op alle vier de klokkenluiders slaat, enkel op de drie vrouwelijke. Bovendien gaat het volgens hem om oud nieuws. "In 2008 werd het loon van Mary-Ann Vonckx al onderzocht door de politiediensten en daaruit bleek dat ze volgens de wettelijke voorschriften was ingeschaald. Ze heeft volledig correct gehandeld", aldus Cockx.

Pas na de Panorama-reportage werd de zaak weer opgerakeld, zo werd verteld op de persconferentie, waarop ook verschillende documenten
werden bovengehaald om het gelijk van de betrokkenen aan te tonen. "Geen van de drie dames heeft de bevoegdheid gehad om beslissingen
over het loon te beïnvloeden of te manipuleren", benadrukte ook Sven De Baere, een van de advocaten van de klokkenluiders.

De advocaat stelde ook dat AIG en SSGPI al inspecties daarnaar hadden uitgevoerd, maar dat ook door hen geen onregelmatigheid werd vastgesteld.
Dat het onderzoek van I-Force wel tot die constatering kwam, wordt verklaard door naar de "afhankelijkheid" van dat bureau te wijzen. "Het bureau kan het onderzoek enkel voeren op basis van de gegevens die door de opdrachtgever werden aangebracht", zegt Sven Mary, die eveneens de belangen van de klokkenluiders verdedigt.

"De arbeidsauditeur had aangegeven om de zaak te willen onderzoeken. Maar die instantie wordt, net als de inspecteurs en het Comité P., buitenspel gezet. En in plaats daarvan wordt een dure privéorganisatie ingeschakeld. Je kan daar toch vragen bij stellen", vult ook Cockx aan.

De advocaten stippen ook aan dat ze het rapport van dat auditbureau nog niet hebben kunnen inkijken. Ze klagen dan ook over het gebrek aan transparantie in dit dossier.(Belga/SD)

Er is politieke druk uitgeoefend om een nieuwe Panorama-reportage over de Hazodi-klokkenluiders tegen te houden. Dat heeft Sven Mary, een van de advocaten van de klokkenluiders, nogmaals laten verstaan tijdens de persconferentie. De VRT-hoofdredactie ontkent dat echter en spreekt van "lasterlijke aantijgingen". Tijdens de nieuwe reportage in het VRT-magazine Panorama zou worden ingegaan op de discussie over de verloning van de klokkenluiders. Volgens de betrokkenen zou daaruit moeten duidelijk blijken dat hen niets te verwijten valt. Maar de reportage, die eind september moest worden uitgezonden, werd uiteindelijk afgevoerd door de openbare omroep. Volgens Sven Mary is dat te verklaren door de politiek druk die werd uitgeoefend. Hij wijst daarbij naar minister van Media Ingrid Lieten, die net als de Hasseltse burgemeester Hilde Claes lid is van de partij SP.A."Ik heb niet de indruk dat reportagemaker Wim Van den Eynde gesteund wordt door zijn hoofdredactie", zei Mary nog, om aan te geven dat de openbare omroep voor die druk gezwicht is. Hij liet daarbij ook niet na om erop te wijzen dat diezelfde journalist een tijdlang geen reportageopdrachten meer heeft mogen uitvoeren na de publicatie van zijn boek "De keizer van Oostende", over vicepremier Johan Vande Lanotte (eveneens SP.A).In een persbericht heeft de hoofdredactie van de VRT-nieuwsdienst al gereageerd op die aantijging. "De hoofdredactie ontkent formeel dat er politieke druk zou zijn uitgeoefend, vanuit welke hoek dan ook", luidt het. "Op de VRT-nieuwsdienst gebeurt voortdurend journalistiek onderzoek. Of dat wel of niet tot een reportage leidt en welke omvang die reportage krijgt, wordt bepaald op basis van louter journalistieke overwegingen en dat is ook deze keer gebeurd." Sven Mary liet voorts nog verstaan dat er ook druk op hem werd uitgeoefend om vrijdag weg te blijven van de persconferentie over de klokkenluiders. Door wie dat dan gebeurde, kon hij niet kwijt. Hazodi-klokkenluiders: "Beschuldigingen over te hoge lonen zijn opgewarmde kost"De beweringen dat de klokkenluiders van de politiezone Hazodi jarenlang op onrechtmatige wijze te veel loon hebben gekregen, zijn "opgewarmde kost". Uit eerdere onderzoeken naar de loonschalen is al lang gebleken dat de klokkenluiders volledig correct hebben gehandeld, zo heeft vakbondsvertegenwoordiger Gert Cockx (NSPV) tijdens een persconferentie verklaard. De vakbond had de pers bijeengeroepen om een round-up te maken van de situatie van de vier klokkenluiders van de politiezone Hazodi, een jaar nadat ze in een Panorama-reportage de graaicultuur bij de top van de Hasseltse politiezone hadden aangeklaagd. Daarbij werd ook ingegaan op de lonen van de klokkenluiders. Een onderzoek van het externe bureau I-Force had onlangs immers naar voren gebracht dat de vier klokkenluiders samen in totaal bijna 330.000 euro te veel hadden ontvangen. Ze zouden zichzelf meer dan tien jaar lang in een hogere weddeschaal hebben ingedeeld. Cockx stelde vrijdag dat die beschuldiging niet op alle vier de klokkenluiders slaat, enkel op de drie vrouwelijke. Bovendien gaat het volgens hem om oud nieuws. "In 2008 werd het loon van Mary-Ann Vonckx al onderzocht door de politiediensten en daaruit bleek dat ze volgens de wettelijke voorschriften was ingeschaald. Ze heeft volledig correct gehandeld", aldus Cockx. Pas na de Panorama-reportage werd de zaak weer opgerakeld, zo werd verteld op de persconferentie, waarop ook verschillende documenten werden bovengehaald om het gelijk van de betrokkenen aan te tonen. "Geen van de drie dames heeft de bevoegdheid gehad om beslissingen over het loon te beïnvloeden of te manipuleren", benadrukte ook Sven De Baere, een van de advocaten van de klokkenluiders. De advocaat stelde ook dat AIG en SSGPI al inspecties daarnaar hadden uitgevoerd, maar dat ook door hen geen onregelmatigheid werd vastgesteld. Dat het onderzoek van I-Force wel tot die constatering kwam, wordt verklaard door naar de "afhankelijkheid" van dat bureau te wijzen. "Het bureau kan het onderzoek enkel voeren op basis van de gegevens die door de opdrachtgever werden aangebracht", zegt Sven Mary, die eveneens de belangen van de klokkenluiders verdedigt. "De arbeidsauditeur had aangegeven om de zaak te willen onderzoeken. Maar die instantie wordt, net als de inspecteurs en het Comité P., buitenspel gezet. En in plaats daarvan wordt een dure privéorganisatie ingeschakeld. Je kan daar toch vragen bij stellen", vult ook Cockx aan. De advocaten stippen ook aan dat ze het rapport van dat auditbureau nog niet hebben kunnen inkijken. Ze klagen dan ook over het gebrek aan transparantie in dit dossier.(Belga/SD)