Volgens Coens zullen de raden van bestuur van beide havens vanaf half december samenzitten om een gemeenschappelijke strategie uit te bouwen en de drempels voor een verregaande samenwerking te definiëren. "Daarbij moet rekening gehouden worden met ons cliënteel en de verscheidenheid aan bedrijven die zich in onze havens bevinden." Een nauwe samenwerking met de haven van Antwerpen vindt Coens een goede zaak. "Samen met de Antwerpse haven zullen we onze sterke punten - energie, containers, de digitale transitie - nog verder kunnen uitbouwen. Daarnaast zal de 'Main Port van A tot Z' als één gesprekspartner met de Vlaamse overheid kunnen optreden." (Belga)

Volgens Coens zullen de raden van bestuur van beide havens vanaf half december samenzitten om een gemeenschappelijke strategie uit te bouwen en de drempels voor een verregaande samenwerking te definiëren. "Daarbij moet rekening gehouden worden met ons cliënteel en de verscheidenheid aan bedrijven die zich in onze havens bevinden." Een nauwe samenwerking met de haven van Antwerpen vindt Coens een goede zaak. "Samen met de Antwerpse haven zullen we onze sterke punten - energie, containers, de digitale transitie - nog verder kunnen uitbouwen. Daarnaast zal de 'Main Port van A tot Z' als één gesprekspartner met de Vlaamse overheid kunnen optreden." (Belga)