Het arseen komt van het tot 1960 vervuilende metaalbedrijf La Floridienne. Met de bouw van het Kluizendok werd indertijd het afval door OVAM ingekapseld. Het regenwater dat boven het zand van de inkapseling terechtkomt, wordt via een drainagesysteem naar het Kanaal Gent-Terneuzen afgevoerd. Op haar regionale pagina's schrijft de krant De Gentenaar dinsdag over een rapport naar aanleiding van het overschrijden van een norm. "In een van de zeven controleputten werd in oktober 2010 eenmalig een waarde van 1.200 microgram arseen per liter aangetroffen in het slib", aldus Johan Bresseleers, woordvoerder van het Havenbedrijf Gent. "Sinds deze zomer wordt het geloosde water drie keer per maand gecontroleerd. Daaruit blijkt dat de lozingsnorm van 50 microgram arseen per liter, voorzien in het bodemsaneringsdecreet, nog niet is overschreden." Het Havenbedrijf benadrukt dat de volksgezondheid op geen enkel moment in het gedrang is gekomen. "Het water van het kanaal is geen drinkwater en ook het visbestand komt niet in gevaar." Nog dit jaar wordt er een waterzuiveringsinstallatie gebouwd om het regenwater te zuiveren alvorens het wordt geloosd. Er wordt ook op zoek gegaan naar de mogelijke oorzaak. (COR 207)

Het arseen komt van het tot 1960 vervuilende metaalbedrijf La Floridienne. Met de bouw van het Kluizendok werd indertijd het afval door OVAM ingekapseld. Het regenwater dat boven het zand van de inkapseling terechtkomt, wordt via een drainagesysteem naar het Kanaal Gent-Terneuzen afgevoerd. Op haar regionale pagina's schrijft de krant De Gentenaar dinsdag over een rapport naar aanleiding van het overschrijden van een norm. "In een van de zeven controleputten werd in oktober 2010 eenmalig een waarde van 1.200 microgram arseen per liter aangetroffen in het slib", aldus Johan Bresseleers, woordvoerder van het Havenbedrijf Gent. "Sinds deze zomer wordt het geloosde water drie keer per maand gecontroleerd. Daaruit blijkt dat de lozingsnorm van 50 microgram arseen per liter, voorzien in het bodemsaneringsdecreet, nog niet is overschreden." Het Havenbedrijf benadrukt dat de volksgezondheid op geen enkel moment in het gedrang is gekomen. "Het water van het kanaal is geen drinkwater en ook het visbestand komt niet in gevaar." Nog dit jaar wordt er een waterzuiveringsinstallatie gebouwd om het regenwater te zuiveren alvorens het wordt geloosd. Er wordt ook op zoek gegaan naar de mogelijke oorzaak. (COR 207)