De overheid vraagt aan de lokale besturen om de essentiële dienstverlening te garanderen. Het is daarbij wel verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Bovendien zijn de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad divers samengesteld. Daarom besloot het Hasseltse stadsbestuur voor een digitale procedure te kiezen, zodat de raden van maart kunnen doorgaan. De vergadering dinsdag zal grotendeels via mail verlopen. Die werkwijze werd afgetoetst met het Agentschap Binnenlands Bestuur en kan dus volledig conform het decreet lokaal bestuur uitgevoerd worden. "Sommige agendapunten moeten behandeld worden om de continuïteit te verzekeren. Daarom is een afgelasting niet aan de orde", legt burgemeester Vandeput uit. "Het verslag, de tussenkomsten en het stemgedrag zullen zo snel mogelijk openbaar gemaakt worden." (Belga)

De overheid vraagt aan de lokale besturen om de essentiële dienstverlening te garanderen. Het is daarbij wel verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Bovendien zijn de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad divers samengesteld. Daarom besloot het Hasseltse stadsbestuur voor een digitale procedure te kiezen, zodat de raden van maart kunnen doorgaan. De vergadering dinsdag zal grotendeels via mail verlopen. Die werkwijze werd afgetoetst met het Agentschap Binnenlands Bestuur en kan dus volledig conform het decreet lokaal bestuur uitgevoerd worden. "Sommige agendapunten moeten behandeld worden om de continuïteit te verzekeren. Daarom is een afgelasting niet aan de orde", legt burgemeester Vandeput uit. "Het verslag, de tussenkomsten en het stemgedrag zullen zo snel mogelijk openbaar gemaakt worden." (Belga)