In een goed gevulde aula van de UHasselt debatteerden donderdag de grote namen van de belangrijkste partijen die opkomen in Hasselt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.
...

In een goed gevulde aula van de UHasselt debatteerden donderdag de grote namen van de belangrijkste partijen die opkomen in Hasselt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.Knack en Radio 1 brachten Laurence Libert (Open VLD), minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), Hasselts burgemeester Nadja Vananroye (CD&V), Frank Troosters (Vlaams Belang) en Marc Schepers (roodgroen+, coalitie SP.A en Groen) samen. Libert is de enige kandidate die de lijst van haar partij niet zal trekken, ze neemt de tweede plaats in.Steven Vandeput begon het debat met een comfortabel gevoel. In een peiling van Het Belang van Limburg in samenwerking met iVox die in september werd gepubliceerd wipte N-VA namelijk over roodgroen+ en CD&V die samen vandaag de meerderheid vormen. Daarnaast gaven drie op de tien respondenten aan dat ze de huidige minister van Defensie graag als burgemeester van Hasselt willen zien.Voor het debat van start ging, werden ook de aanwezige toeschouwers gepeild naar hun partijpolitieke voorkeur. 30% van de mensen kozen voor roodgroen+, gevolgd op één procent door N-VA. CD&V nam de derde plek in met iets meer dan een kwart van de stemmen. Open VLD moest het stellen met een 12% en Vlaams Belang kreeg de voorkeur van minder dan 5% van de aanwezigen. Na het debat lieten de aanwezigen gelijkaardige cijfers optekenen, al kon N-VA rekenen op een bescheiden groei.Het thema mobiliteit leeft bij de inwoners van Hasselt: van de bereikbaarheid uit andere steden als Antwerpen tot de verkeersstroomen binnen Hasselt. De meerderheidskandidaten Nadja Vananroye en Marc Scheepers hekelen beiden meteen het feit dat ze op lokaal vlak te weinig impact kunnen hebben wanneer het over mobiliteit in de stad gaat. Ze wijzen met de vinger naar Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken die volgens hen te veel investeert in de Vlaamse Ruit (De Vlaamse Ruit behelst een stedelijk kerngebied in Vlaanderen rond de grootstedelijke gebieden van Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven, nvdr.) en te weinig in Limburg.Steven Vandeput, partijgenoot van Ben Weyts, zegt het beu te zijn dat er in Hasselt altijd naar anderen gewezen wordt en verdedigt vervolgens het Vlaams beleid. 'Je moet als lokale overheid ook soms zeggen wat je zelf kan doen.'Frank Troosters, de lijsttrekker van Vlaams Belang, hekelt dan weer het feit dat partijen de schuld naar elkaar doorschuiven, wat hij zich kan veroorloven aangezien zijn partij zowel lokaal als op Vlaams niveau niet meebestuurt. 'Meneer Troosters zegt dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar over welke keuzes heeft hij het nooit', laat Steven Vandeput dan ook optekenen.Ook luchtkwaliteit krijgt aandacht van de kandidaten, zelfs in de hoofdstad van de meest groene provincie van België leeft het thema. Laurence Libert vindt het jammer dat er in Hasselt zo snel in de wagen gestapt wordt, maar begrijpt de situatie ook: 'Vandaag is er geen keuze voor de fiets in Hasselt, het aanbod van veilige fietspaden is er niet.'Marc Schepers vindt wel dat er al heel wat werk verricht is om fietsen aantrekkelijker te maken en ijvert voor autovrije schoolzones en wil ook nadenken over een slim circulatieplan 'waar voor elk voertuig een plaats is'.Nadja Vananroye pleit voor een autoluwe binnenstad en krijgt bijval van iedereen rond de tafel, behalve van Frank Troosters van Vlaams Belang. 'Het is een asociale maatregel', zegt de lijsttrekker. Er wordt in Hasselt veel gebouwd en de stad is zelf ook een grote bouwheer met de bouw van een nieuw stadhuis, zwembad, brandweergebouw... Is de stad met die dure nieuwbouwappartementen nog aantrekkelijk genoeg voor jonge (toekomstige) inwoners? Burgemeester Vananroye: 'Er is plaats voor betaalbaar wonen in Hasselt. Er is ook gezinsverdunning aan de gang in Hasselt, gezinnen worden steeds kleiner. We zijn ons hiervan bewust.' Ze geeft wel toe dat er vandaag een tekort aan woningen is voor alleenstaanden. Als voormalig schepen van Welzijn vindt ze ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in sociale huisvesting. 'De stad moet de regie nemen en zorgen dat bouwpromotoren voldoende denken aan betaalbare woningen.' Daar is de Vlaams Belang-lijsttrekker het mee eens, maar hij wil ook een ander toewijzingsbeleid waarbij nieuwkomers achteraan in de rij belanden voor een sociale woning.Volgens minister Vandeput is er de afgelopen jaren onvoldoende nagedacht over een globale visie over hoe Hasselt kan verstedelijken. 'Uit de oppositie hebben we zes jaar gevraagd naar een visie, die is er niet.' Ook worden volgens Vandeput burgers te weinig betrokken bij de plannen van de stad. Dit zorgt volgens de minister later voor veel problemen: 'Dan duiken er overal plots bezwaarschriften op en ligt het bouwen stil.' Vandeput gelooft meer dan eender wie rond de tafel in hoogbouw 'om de grond groei te kunnen houden'. Daarnaast wil hij ook dat de private markt meer speelruimte krijgt, ook wat sociale woningen betreft.Volgens Laurence Libert, die het voorzichtig eens is met de komst van meer sociale woningen, verdienen de woningen op de invalswegen van de stad ook aandacht, het zijn namelijk volgens haar 'buurten waar je niet warm van wordt': 'Ze zijn vaak verloederd en bieden een lage woonkwaliteit. Waarom laten we promotoren deze buurten niet aanpakken?'Ook het thema 'sociale mix & diversiteit' werd behandeld. In Hasselt vormen de Nederlanders de grootste groep inwijkelingen, maar daar wenst niemand zich over uit te spreken.Er wordt een nieuwe moskee gebouwd naast een bestaande moskee die later zal worden afgebroken. 'Het protest hiertegen komt van iedereen uit Hasselt', zegt Vlaams Belang-lijsttrekker Frank Troosters. Of de man evenveel moeite zou hebben met een concertzaal van dezelfde grootte? 'Absoluut, iets van die grootte op die locatie zorgt zeker voor problemen.' Maar toch vreest Troosters voor 'een aantrekkingseffect van islamgerelateerde handelszaken' en volgens hem zal dit ongetwijfeld gepaard gaan met een toename aan criminaliteit.Volgens de burgemeester zal er geen toename van het aantal aanwezigen zijn. 'Ze hebben het recht om dit gebouw te bouwen, de grond is is hun eigendom en er staat nu al een moskee.' Volgens Laurence Libert wordt er nu in de wijk wel geklaagd over een gebrek aan parkeerplaatsen en zij ziet wel een toename van het aantal bezoekers in de toekomst. De buurtbewoners zijn gewoon niet gehoord, beklemtoont ze, hoewel een aanwezige uit het publiek dat luidkeels tegenspreekt.Vandeput: 'Ik denk dat iedereen recht heeft op een plaats om zijn geloof te belijden, maar het is niet de optimale plaats.' Hij zou graag met de uitbaters rond de tafel willen gaan zitten om te bekijken of er geen 'beter geschikte plaats' kan gevonden worden voor een nieuw gebouw.Maar volgens de burgemeester is er slechts sprake van één formele klacht: 'Die moskee is er al jaren, zonder grote overlast.' De burgemeester spreekt van een verbetering voor de bezoekers en de omgeving. Frank Troosters ziet er een electoraal plan in om stemmen van nieuwe Vlamingen te ronselen. Hij haalt ook uit naar Habib El Ouakili, schepen van mobiliteit en parkeerbeleid die 'zowel lid is van de moskee als de plannen als schepen goedkeurt'. Marc Schepers valt zijn schepen bij en ontvangt applaus van de zaal wanneer hij het zegt de persoonlijke aanval te betreuren.Steven Vandeput benadrukte het belang van Nederlands als gedeelde taal en verwijt het huidige bestuur 'af te glijden' wat dit thema betreft, zonder dat concreet te willen maken.Het werd een uiterst beschaafd en constructief debat rond een aantal thema's waarover de meeste partijen het ook in grote lijnen eens zijn. De burgemeester nam overduidelijk de leiding en liet een goede, zij het te zeer toekomstgerichte, indruk na.De burgemeester beklemtoont dat er geen voorakkoord is, al lijkt de zaal dat in twijfel te trekken. Steven Vandeput ziet zijn opdracht dan ook duidelijk afgelijnd: incontournable worden en zo de coalitie tussen CD&V en roodgroen+ te breken: 'Ik wil doodgraag burgemeester worden van deze stad.' Vandeput sluit buiten 'de extremen', waarmee hij verwijst naar Vlaams Belang en PVDA, geen enkele partij uit voor samenwerking. Laurence Libert van Open VLD wenst enkel met partijen van de huidige meerderheid samen te werken na de verkiezing als ze geen lagere score behaalden dan vorige verkiezing.Zal de score van N-VA in Hasselt op 14 oktober voldoende groot zijn zodat de bal in hun kamp ligt en zij het initiatief kunnen nemen? Welke meerderheid kan zo vorm krijgen? Of zetten coalitiepartners roodgroen+ en CD&V een sterke score neem en kunnen ze hun werk verderzetten? Na 14 oktober weten we meer.