Mocht het toch nog tot een brexit met een deal komen, dan wordt de economische factuur van de Britse afscheiding van de EU minder hoog. Voor België zou het dan gaan om 938 miljoen euro of 83 euro per capita, zo berekende het onderzoeksinstituut. De economische schade voor België is verhoudingsgewijs vrij hoog, maar valt in het niets tegenover het welvaartsverlies van Groot-Brittannië zelf. Volgens het onderzoek zouden de Britten jaarlijks 57,3 miljard euro verliezen bij een harde brexit, of 873 euro per hoofd. Ook EU-land Ierland krijgt klappen bij een no-deal-brexit: 3,4 miljard euro of 726 euro per hoofd. Sowieso zijn streken die het dichtst tegen Groot-Brittannië liggen, het zwaarst getroffen. De voornaamste oorzaken van het economische verlies door de brexit zijn volgens de studie hogere prijzen en lagere productiviteitsgroei. De brexit betekent immers dat er heffingen kunnen weerkeren die op de EU-eenheidsmarkt waren afgeschaft. In veel sectoren zou de concurrentie binnen Europa bovendien kunnen afnemen na de Britse afscheiding. Terwijl Europa economisch zware klappen zou krijgen, kunnen de Verenigde Staten en China volgens de onderzoekers profiteren van de brexit. Een harde brexit kan de VS 13 miljard euro economische winst opleveren per jaar, en China circa 5 miljard euro. (Belga)

Mocht het toch nog tot een brexit met een deal komen, dan wordt de economische factuur van de Britse afscheiding van de EU minder hoog. Voor België zou het dan gaan om 938 miljoen euro of 83 euro per capita, zo berekende het onderzoeksinstituut. De economische schade voor België is verhoudingsgewijs vrij hoog, maar valt in het niets tegenover het welvaartsverlies van Groot-Brittannië zelf. Volgens het onderzoek zouden de Britten jaarlijks 57,3 miljard euro verliezen bij een harde brexit, of 873 euro per hoofd. Ook EU-land Ierland krijgt klappen bij een no-deal-brexit: 3,4 miljard euro of 726 euro per hoofd. Sowieso zijn streken die het dichtst tegen Groot-Brittannië liggen, het zwaarst getroffen. De voornaamste oorzaken van het economische verlies door de brexit zijn volgens de studie hogere prijzen en lagere productiviteitsgroei. De brexit betekent immers dat er heffingen kunnen weerkeren die op de EU-eenheidsmarkt waren afgeschaft. In veel sectoren zou de concurrentie binnen Europa bovendien kunnen afnemen na de Britse afscheiding. Terwijl Europa economisch zware klappen zou krijgen, kunnen de Verenigde Staten en China volgens de onderzoekers profiteren van de brexit. Een harde brexit kan de VS 13 miljard euro economische winst opleveren per jaar, en China circa 5 miljard euro. (Belga)