De superkern ging akkoord met twee volmachtenbesluiten, die nog naar de Raad van State moeten. Zo moet een postbode geen echte handtekening meer vragen. Hij vermeldt gewoon de naam en de datum op het bericht van ontvangst bij aangetekende zendingen. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 13 maart. Op voorstel van ministers Maggie De Block en Nathalie Muylle zal voortaan een elektronische handtekening volstaan voor collectieve arbeidsovereenkomsten. Paritaire organen kunnen ook elektronisch vergaderen. Er werden ook modaliteiten goedgekeurd voor het opschorten van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke overmacht als gevolg van COVID-19. (Belga)

De superkern ging akkoord met twee volmachtenbesluiten, die nog naar de Raad van State moeten. Zo moet een postbode geen echte handtekening meer vragen. Hij vermeldt gewoon de naam en de datum op het bericht van ontvangst bij aangetekende zendingen. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 13 maart. Op voorstel van ministers Maggie De Block en Nathalie Muylle zal voortaan een elektronische handtekening volstaan voor collectieve arbeidsovereenkomsten. Paritaire organen kunnen ook elektronisch vergaderen. Er werden ook modaliteiten goedgekeurd voor het opschorten van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke overmacht als gevolg van COVID-19. (Belga)